De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiekeuzecheck: matching bij Tilburg University

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiekeuzecheck: matching bij Tilburg University"— Transcript van de presentatie:

1 Studiekeuzecheck: matching bij Tilburg University

2 Uit de pers: Bij opleidingen aan de Universiteit Utrecht zonder selectieprocedure, waarbij een pakket aan maatregelen is ingezet om het studiesucces te verbeteren, is de uitval na het eerste jaar gedaald. Aan het begin van het tweede studiejaar van deze studenten blijkt de uitval afhankelijk van de opleiding, gemiddeld met 12% te zijn afgenomen.

3 Wat houdt matching in? Matching is een check op de gemaakte keuze
Na matching volgt nooit een afwijzing Matching draagt bij aan studiesucces en studieplezier

4 Doel van matching 1. Een goed overwogen studiekeuze:
Juiste student op de juiste plek Beperken van vertraging, uitval (24% > 20%) en switch (11%) in het 1ste jaar Verhogen studiesucces (65%-70% in 4 jaar) Huidige situatie: gemiddeld 1 op de 3 studenten valt uit in 1e jaar of wisselt van studie 2. Kennismaking met jaargenoten, sfeer proeven

5 Verschil matching – (decentrale) selectie
Matching is check op gemaakte keuze > advies en geen afwijzing Selectie is maximering van aantal studenten om gehanteerde onderwijsmethode te behappen en de kwaliteit te borgen > afwijzing is mogelijk Matching is vaak een (online) test, in combinatie met college/mondeling contact Selectie is meestal op basis van een motivatiebrief : Loting voor alle fixusstudies in NL wordt decentrale selectie (bij TiU geldt dat voor Psychologie)

6 Matching versus selectie
Opleiding Matching Selectie Algemene Cultuurwetenschappen x Bedrijfseconomie Bestuurskunde Communicatie- en Informatiewetenschappen Econometrie en Operationele Research Economics Economie (formeel Economie en Bedrijfseconomie) Filosofie Fiscaal Recht Fiscale Economie Global Law International Business Administration Liberal Arts and Sciences Organisatiewetenschappen Personeelwetenschappen Psychologie Rechtsgeleerdheid Sociologie Theologie

7 Voorbeeld matchingsactiviteit

8 Waar kijken we naar? Weet de scholier voldoende van de opleiding, heeft hij het juiste beeld? Waarom kiest hij voor deze opleiding (motivatie)? Heeft hij voldoende aanknopingspunten voor deze opleiding (interesse, competenties, prestaties op relevante vakken)

9 Pluspunten van matching
Merendeel van de scholieren vond matchingsactiviteit leuk, ook al hadden ze hun keuze al gemaakt (evaluaties ++) Matching of selectie is geen kennistest Positief resultaat geeft een goed gevoel Je hebt zelf invloed op het resultaat (voorbereiding) Je ontmoet je toekomstige studiegenoten en docenten Extra kans om de universiteit/campus te ervaren Bij selectie: Je doet het beter in het eerste jaar en hebt meer kans op afstuderen na 3 jaar (45% t.o.v. 25% bij niet-selectie-studies) Voor matching zijn gegevens nog niet bekend (UUtrecht: uitval 1e jr van 14,7 naar 13,8 %)

10 Inhoudelijke voorbereiding
Breed oriënteren: Open dagen zijn informatief en inspirerend Sla geen stappen over: niet direct naar meeloopdagen, eerst verdiepen in interessegebied Werk goed aan de vakken die straks in de studie belangrijk zijn Niet sterk in, bijvoorbeeld, wiskunde? Spijker bij! Laat je docent/mentor je motivatiebrief lezen Begin op tijd met studiekeuze: eind 5 vwo is keuze gemaakt, in 6 vwo knoop doorhakken, aanmelding: 1 oktober tot 1 mei 5 vwo is dus HET studiekeuzejaar! 6 vwo: bekijk aanmeldingsprocedure en –eisen op website, bij twijfel: vraag het ons Weet waarvoor je kiest en test je keuze!

11 Tips voor u als ouder Stimuleer uw kind om zich goed te oriënteren
Let op de deadline voor aanmelding in Studielink: 1 mei Er is geen reden om op te zien tegen matching: matching is bedoeld om de studiekeuze te ondersteunen Ga in gesprek over de voorbereiding en afloop (wijzer geworden?) Bespreek het advies en help het eventueel te interpreteren

12 Matching per opleiding
Waarin kunnen opleidingen en universiteiten van elkaar verschillen als het gaat om matching? Of matching wel of niet verplicht is om te kunnen worden toegelaten (TiU: economische opleidingen) Of scholieren nog aan matchingsactiviteit kunnen deelnemen als zij zich pas na 1 mei inschrijven in Studielink (TiU: ja) Of scholieren nog kunnen worden toegelaten bij aanmelding na 1 mei in Studielink (TiU: ja) De exacte invulling van de matchingsactiviteit(en) Of scholieren na afloop een advies ontvangen en zo ja, in welke vorm

13 Voorbeelden matchingsactiviteit(en)
Bedrijfseconomie, Economie, Fiscale economie: Matchingsdag op de campus: - een intake assessment - groepsgesprek met uitleg over rapportage assessment - mogelijkheid individueel gesprek met studieadviseur Vier matchingsdagen: maart, april, juli en augustus Deelname aan matching is voor deze opleidingen verplicht Vragen? Mail naar:

14 Voorbeelden matchingsactiviteit(en)
Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht: Online studiekeuzecheck (thuis te maken) Rapportage: scores t.o.v. normgroep + risico-inschatting per onderdeel Matchingsdag op de campus: - hoorcollege en werkcollege - mogelijkheid gesprek studieadviseur Twee matchingsdagen: april en juni Vragen? Mail naar:

15 Voorbeelden matchingsactiviteit(en)
Algemene Cultuurwetenschappen, Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW), Filosofie: Digitale vragenlijst (thuis te maken) Alleen voor CIW: Taaltoets Nederlands en Engels Matchingsdag op de campus: (groeps)gesprek n.a.v. vragenlijst interactief proefcollege mogelijkheid plannen gesprek met studieadviseur voor later moment Vragen? Mail naar:

16 Voorbeelden matchingsactiviteit(en)
Organisatiewetenschappen, Personeelswetenschappen, Sociologie: Digitale vragenlijst Matchingsdag: - aantal colleges, met daarin o.a. Methoden en technieken van onderzoek Q&A sessie mogelijkheid persoonlijk gesprek Twee matchingsdagen: april en juni Vragen? Mail naar:

17 Belang 1 mei deadline Bij inschrijving voor 1 mei:
deelname aan studiekeuzecheck (verplicht en niet-verplicht) behoud van toelatingsrecht en mogelijkheid tot switchen Bij aanmelding na 1 mei: verlies recht op een studiekeuzeactiviteit verlies toelatingsrecht (nvt bij matching TiU)

18 Meer informatie over matching
Hoe zorg je als studiekiezer dat je goed geïnformeerd bent over matching? Bezoek de website Kijk wat er op onze website bij de opleiding van je keuze staat over matching Bezoek tijdens de Bachelor Open Dag (28 februari) een sessie over matching Stel tijdens de Open Dag of een Proefstudeerdag je vragen over matching aan de aanwezige studieadviseur Neem contact op met de onderwijsbalie van de faculteit waar de opleiding van je keuze onder valt

19 Ons doel: uw kind op de juiste plek! Veel succes met de studiekeuze!

20 Studiekeuzecheck: matching bij Tilburg University


Download ppt "Studiekeuzecheck: matching bij Tilburg University"

Verwante presentaties


Ads door Google