De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkeersveiligheid Brede School Zuidhorn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkeersveiligheid Brede School Zuidhorn"— Transcript van de presentatie:

1 Verkeersveiligheid Brede School Zuidhorn
Vcie OBS de Borgh, ,

2 Waar is aan gedacht! (overlegorganen 2012 - heden)
Gemeente en politie Zuidhorn Verkeerscommissie Het Anker ICS adviseurs, werkgroep terreininrichting Burgerparticipatie Gemeente Zuidhorn VVN (Meldpunt Veilig Verkeer) Grontmij Vcie OBS de Borgh, ,

3 Overleg gemeente en politie
2 x per jaar tussen Vcie (VerkeersCommissie) De Borgh en de politie Zuidhorn (wijkagent Remco van Aalst en verkeersdeskundige Hoeke Krist) over: Toekomstige ontwikkelingen in Zuidhorn Knelpunten van en naar onze school De “algemene” verkeersknelpunten Zuidhorn Vcie OBS de Borgh, ,

4 Advies vanuit VVN Na instemming realisatie Brede School door de gemeente op , is er regelmatig contact met het meldpunt veiligverkeer (VVN). - VVN heeft ons geadviseerd in het Grontmij project ‘verkeersveiligheid Brede School Zuidhorn’. - VVN heeft de toekomstige situatie rond de Brede School, m.n. haal & brengzone beoordeeld en “veilig” bevonden. Vcie OBS de Borgh, ,

5 Uitgangspunten Grontmij knelpunten (n.a.v. inventarisatie en analyses)
Verkeersstructuur Zuidhorn Etmaal intensiteit N355 (auto’s en fietsen) Verkeersongevallen (2007 >) Herkomst kinderen naar de Brede School School(fiets)routes naar Brede School Inspectie schoolroutes (schouw) Toekomst ontwikkelingen Zuidhorn (Transferium, N355, derde perron, Oostergast, busplein etc.) Vcie OBS de Borgh, ,

6 Op te lossen knelpunten (hoogste prioriteit o.b.v. ligging en gebruik)
Schoolzone Rijksstraatweg (4) Opwaarderen fietspad De Gast – Brede School (5) Opwaarderen oversteek station (6) Opw. fietspad spoorwegovergang De Gast (7) Aanpak Hanckemalaan (8) Beëindiging fietspad Hanckemalaan (9) Fietspaden Atlasstraat en Capellastraat (13) Vcie OBS de Borgh, ,

7 4. Schoolzone Rijksstraatweg (uitvoering april – juni 2015)
Herinrichting Rijkstraatweg (N355) Afwaardering, 30 km-zone, wegversmalling, N355 Oostergast wordt Noorderlicht Herkenbaarheid schoolzone Verkeersplateau’s, “Schoolzone” in wegdek Attentieverhoging Bebording (Julie-palen of vergelijkbaar) Aviorstraat (Noord) en Anserstraat (West) Gebakken klinkers en groenstructuur langs wegen Vcie OBS de Borgh, ,

8 Kruising Hooiweg - fietspad
5. Opwaarderen fietspad De Gast–Brede School (uitvoering mei – september 2015) Kruising Hooiweg - fietspad Gekleurd plateau, wegversmalling, attentiepalen, reflectorpalen (Julie), gebakken klinkers Uitvoering in combinatie met 3 nieuwe opstelplaatsen voor de Q-bussen Geen halterende bussen meer op Hooiweg Vcie OBS de Borgh, ,

9 6. Opwaarderen oversteek station (uitvoering 2017)
Verbreden bestaande oversteek met aparte ruimte voor voetgangers en fietsers Uitvoering in combinatie met aanleg 3e spoor en verlenging perron (ProRail) Diverse nieuwe voorzieningen Vcie OBS de Borgh, ,

10 Aanleg verbreed nieuw fiets- voetpad
7. Opwaarderen fietspad spoorwegovergang De Gast (uitvoering 2017/2018) Aanleg verbreed nieuw fiets- voetpad Haakse aansluiting t.o.v. spoorlijnen Afsluiting voet-/fietssluis vanaf Bospad Voor een veiligere overweg (fiets-auto) Afsluiten “schuine” gedeelte Stationsweg voor gemotoriseerd verkeer Voor een beter overzicht weggebruikers Voor meer opstelruimte auto’s tot overgang Vcie OBS de Borgh, ,

11 8 en 9. Aanpak Hanckemalaan (uitvoering gerealiseerd in 2014)
Groot onderhoud Gebakken klinkers conform aanblik De Gast Kunstwerk Hanckemaborg herplaatst Kruispuntmaatregelen Versmalling voor beperken snelheid Beëindiging fietspad voor de kruising Boslaan - Hanckemalaan Vcie OBS de Borgh, ,

12 13. Fietspaden Atlasstraat en Capellastraat (uitvoering gerealiseerd in 2014)
Optimalsatie (fiets)oversteken Verbinding Atlasstraat – gemeentehuis is fietspad geworden. Auto-ontsluiting Atlasstraat - Noorderlicht Gekleurd plateau oversteek nabij gemeentehuis Vcie OBS de Borgh, ,

13 Situatietekening locatie Brede School
Vcie OBS de Borgh, ,

14 Verkeersveiligheid Brede School Zuidhorn
Bedankt voor uw aanwezigheid en interesse. Vcie OBS de Borgh, ,


Download ppt "Verkeersveiligheid Brede School Zuidhorn"

Verwante presentaties


Ads door Google