De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkeersveiligheid Brede School Zuidhorn Vcie OBS de Borgh, 21-04-2015,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkeersveiligheid Brede School Zuidhorn Vcie OBS de Borgh, 21-04-2015,"— Transcript van de presentatie:

1 Verkeersveiligheid Brede School Zuidhorn Vcie OBS de Borgh, 21-04-2015,

2 Waar is aan gedacht! (overlegorganen 2012 - heden) Gemeente en politie Zuidhorn Verkeerscommissie Het Anker ICS adviseurs, werkgroep terreininrichting Burgerparticipatie Gemeente Zuidhorn VVN (Meldpunt Veilig Verkeer) Grontmij Vcie OBS de Borgh, 21-04-2015,

3 Overleg gemeente en politie 2 x per jaar tussen Vcie (VerkeersCommissie) De Borgh en de politie Zuidhorn (wijkagent Remco van Aalst en verkeersdeskundige Hoeke Krist) over: -Toekomstige ontwikkelingen in Zuidhorn -Knelpunten van en naar onze school -De “algemene” verkeersknelpunten Zuidhorn Vcie OBS de Borgh, 21-04-2015,

4 Advies vanuit VVN Na instemming realisatie Brede School door de gemeente op 05-03-2012, is er regelmatig contact met het meldpunt veiligverkeer (VVN). - VVN heeft ons geadviseerd in het Grontmij project ‘verkeersveiligheid Brede School Zuidhorn’. - VVN heeft de toekomstige situatie rond de Brede School, m.n. haal & brengzone beoordeeld en “veilig” bevonden. Vcie OBS de Borgh, 21-04-2015,

5 Uitgangspunten Grontmij knelpunten (n.a.v. inventarisatie en analyses) Verkeersstructuur Zuidhorn Etmaal intensiteit N355 (auto’s en fietsen) Verkeersongevallen (2007 >) Herkomst kinderen naar de Brede School School(fiets)routes naar Brede School Inspectie schoolroutes (schouw) Toekomst ontwikkelingen Zuidhorn (Transferium, N355, derde perron, Oostergast, busplein etc.) Vcie OBS de Borgh, 21-04-2015,

6 Op te lossen knelpunten (hoogste prioriteit o.b.v. ligging en gebruik) 1.Schoolzone Rijksstraatweg (4) 2.Opwaarderen fietspad De Gast – Brede School (5) 3.Opwaarderen oversteek station (6) 4.Opw. fietspad spoorwegovergang De Gast (7) 5.Aanpak Hanckemalaan (8) 6.Beëindiging fietspad Hanckemalaan (9) 7.Fietspaden Atlasstraat en Capellastraat (13) Vcie OBS de Borgh, 21-04-2015,

7 4. Schoolzone Rijksstraatweg (uitvoering april – juni 2015) Herinrichting Rijkstraatweg (N355)  Afwaardering, 30 km-zone, wegversmalling, N355 Oostergast wordt Noorderlicht Herkenbaarheid schoolzone  Verkeersplateau’s, “Schoolzone” in wegdek Attentieverhoging  Bebording (Julie-palen of vergelijkbaar) Aviorstraat (Noord) en Anserstraat (West)  Gebakken klinkers en groenstructuur langs wegen Vcie OBS de Borgh, 21-04-2015,

8 5. Opwaarderen fietspad De Gast–Brede School (uitvoering mei – september 2015) Kruising Hooiweg - fietspad  Gekleurd plateau, wegversmalling, attentiepalen, reflectorpalen (Julie), gebakken klinkers Uitvoering in combinatie met 3 nieuwe opstelplaatsen voor de Q-bussen  Geen halterende bussen meer op Hooiweg Vcie OBS de Borgh, 21-04-2015,

9 6. Opwaarderen oversteek station (uitvoering 2017) Verbreden bestaande oversteek met aparte ruimte voor voetgangers en fietsers Uitvoering in combinatie met aanleg 3 e spoor en verlenging perron (ProRail)  Diverse nieuwe voorzieningen Vcie OBS de Borgh, 21-04-2015,

10 7. Opwaarderen fietspad spoorwegovergang De Gast (uitvoering 2017/2018) Aanleg verbreed nieuw fiets- voetpad  Haakse aansluiting t.o.v. spoorlijnen Afsluiting voet-/fietssluis vanaf Bospad  Voor een veiligere overweg (fiets-auto) Afsluiten “schuine” gedeelte Stationsweg voor gemotoriseerd verkeer  Voor een beter overzicht weggebruikers  Voor meer opstelruimte auto’s tot overgang Vcie OBS de Borgh, 21-04-2015,

11 8 en 9. Aanpak Hanckemalaan (uitvoering gerealiseerd in 2014) Groot onderhoud  Gebakken klinkers conform aanblik De Gast  Kunstwerk Hanckemaborg herplaatst Kruispuntmaatregelen  Versmalling voor beperken snelheid Beëindiging fietspad voor de kruising Boslaan - Hanckemalaan Vcie OBS de Borgh, 21-04-2015,

12 13. Fietspaden Atlasstraat en Capellastraat (uitvoering gerealiseerd in 2014) Optimalsatie (fiets)oversteken  Verbinding Atlasstraat – gemeentehuis is fietspad geworden.  Auto-ontsluiting Atlasstraat - Noorderlicht  Gekleurd plateau oversteek nabij gemeentehuis Vcie OBS de Borgh, 21-04-2015,

13 Situatietekening locatie Brede School Vcie OBS de Borgh, 21-04-2015,

14 Verkeersveiligheid Brede School Zuidhorn Bedankt voor uw aanwezigheid en interesse.


Download ppt "Verkeersveiligheid Brede School Zuidhorn Vcie OBS de Borgh, 21-04-2015,"

Verwante presentaties


Ads door Google