De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultuur & nabijheid PRAKTIJKTAFEL DĒMOS VZW - 8 MEI 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultuur & nabijheid PRAKTIJKTAFEL DĒMOS VZW - 8 MEI 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Cultuur & nabijheid PRAKTIJKTAFEL DĒMOS VZW - 8 MEI 2015

2 WAAROM ?

3 Agenda’s bevragen De eigen agendaDe agenda van anderen

4 Motivaties voor cultuurparticipatie Cultuur = grondrecht Menselijke maat binnenbrengen Fictieve ruimte creëren Beeldvorming Empowerment Co-eigenaarschap Gemeenschapsvorming Talentontwikkeling Activering Nieuwe stemmen horen Maatschappelijk draagvlak....

5 Artikel 23 van de Belgische Grondwet: Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Die rechten omvatten inzonderheid: 1.Het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid. 2. Het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale geneeskundige en juridische bijstand 3.Het recht op een behoorlijke huisvesting 4.Het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu 5.Het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

6 Iedereen heeft cultuur. Iedereen is cultuur. “Elke sociale of etnische groep draagt bij tot de cultuur van de samenleving, vanuit zijn eigen rijkdom die voortkomt uit de eigen ervaring, uit eigen traditie of geschiedenis.” (AVA, 1995)

7 WAT ?

8 Participatie Van deelnemenNaar deelhebben

9 Gekende participatiedrempels Betaalbaarheid (kostprijs voor deelname maar ook voor vervoer, materiaal, kledij,… maar ook onduidelijke of onverwachte kosten of onaangekondigede geldinzamelacties, administratieve vaardigheden in functie van het vele papierwerk, moeilijkheden om voor te schieten) Bereikbaarheid (fysieke en mentale afstand, mobiliteit, gebrek aan informatie, kosten-baten analyse,…) Titel van de presentatie verdana 18 Locatie – datum verdana 14

10 Onderbelichte participatiedrempels Beschikbaarheid (bestaat het aanbod, zijn er voorwaarden vooraf, is het snel volzet, is de begeleiding ‘aanspreekbaar’…) Begrijpbaarheid (letterlijk een taal-kwestie – inclusief vakjargon, maar ook een kwestie van voorkennis en cultureel kapitaal) Bruikbaarheid (aansluiting bij de concrete situatie en vragen van mensen, rekening houden met andere waarden en normen, andere referentiekaders,…) Titel van de presentatie verdana 18 Locatie – datum verdana 14

11 Een andere kijk op PARTICIPATIE = een andere kijk op BEGELEIDING Van instrument naar engagement

12 Een andere kijk op PARTICIPATIE = een andere kijk op de eigen ORGANISATIE Van veilige haven naar lerende en levende organisatie

13 Een andere kijk op PARTICIPATIE = een andere kijk op DE SAMENLEVING Van consensus naar dissensus

14 Talentontwikkeling MIR

15 Gemeenschapsvorming MIR

16 Don’t Enkel inzetten op toegankelijkheid Soloslim spelen One size fits all Do Ruimte maken voor (co- )creatie Denken vanuit netwerken Maatwerk

17 HOE ?

18 Luisteren Creëren Doen

19 LUISTEREN

20 Nabijheid creëren Contextanalyse: met wie praten? Veldwerk – outreachend werken Kan eenmalig (per project), maar liefst duurzaam en continu Bij voorkeur vanuit een multidisciplinair team (+ betrokkenen!) Focus op mensen en hun verhalen

21 Nabijheid creëren De koffiedam In residentie

22 Nabijheid creëren Krijttekeningen Filmclub

23 Nabijheid creëren Samen spelen Ruimte geven

24 De juiste vragen stellen Gedeelde agendasetting (win-win verhaal) Probeer een HOE-vraag te formuleren Leg het probleem niet bij je doelpubliek maar bij jezelf als organisatie (of bij het partnerschap van organisaties) Voorbeeld: Hoe kan het cultuurcentrum een boeiende plek worden voor alle mensen in de wijk?

25 Andere vragen leiden tot andere antwoorden Visite Genk ABC-huis BXL

26 Andere vragen leiden tot andere antwoorden De Tuin der Lusten Baken Oostende

27 Andere vragen leiden tot andere antwoorden Bib Sans Souci Elsene Cultuurcafé

28 Andere vragen leiden tot andere antwoorden Circus in Brugse Poort Mia maakt scène

29 “ALS JE GOED KIJKT NAAR DE REALITEIT VAN ONZE STAD LIGGEN ER MEER DAN GENOEG GEDEELDE THEMA’S OM MENSEN EN ORGANISATIES ROND SAMEN TE BRENGEN.” (Emmy Vandersmissen, cultuurbeleidscoördinator Genk)

30 Meer lezen Vandewalle, I. (2013). Buitenbenen. Naar een lokaal en sociaal vrijetijdsbeleid. Dēmos vzw. Jans, M. (2011). Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en uitsluiting. In: Wissels. Handboek sociaal-cultureel werken met volwassenen. Socius. Geldof, D. & Driessens, K. (2009). Cultuur in laagjes. In: 360° Participatie. Demos vzw. Corijn, E. et al. (2007). Het sociale van cultuur. Lokaal cultuurbeleid en gemeenschapsvorming. Cultuur Lokaal, VCOB en Kunst en Democratie vzw. Vos, I. (2003). Cultuurparticipatie & maatschappelijk kwetsbare groepen. Cultuurnet en Kunst en Democratie vzw. Armoedevorming voor cultuuraanbieders (Netwerk tegen armoede) www.demos.be

31 Domineert een functionele benadering van cultuurparticipatie? MIR

32 Zijn er te weinig hefbomen voor cultuurparticipatie van mensen in armoede of worden de bestaande te weinig gebruikt? MIR


Download ppt "Cultuur & nabijheid PRAKTIJKTAFEL DĒMOS VZW - 8 MEI 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google