De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aftrekbare beroepskosten… welke kosten mag ik nu wel of niet inbrengen? Kristof Willekens 13u30 – 14u15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aftrekbare beroepskosten… welke kosten mag ik nu wel of niet inbrengen? Kristof Willekens 13u30 – 14u15."— Transcript van de presentatie:

1 Aftrekbare beroepskosten… welke kosten mag ik nu wel of niet inbrengen?
Kristof Willekens 13u30 – 14u15

2 Waarover gaan we het hebben?
Werkelijke kosten of kostenforfait? Voorwaarden van aftrekbaarheid De gebruikelijke beroepskosten De niet-aftrekbare kosten besluit

3 Caveat! Eenmanszaak versus vennootschap
Heel vaak dezelfde regels, maar niet altijd Verwerpen van privégedeelte vs. belasten van voordeel -> daarom duidelijk onderscheid in deze presentatie

4

5 1. Werkelijke kosten of kostenforfait? (1)
1.a In de eenmanszaak Handelaar, ambachtsman, landbouwer en industrieel? -> verplicht om kosten te bewijzen (“winsten”) Vrije beroeper, bedrijfsleider of meewerkende echtgenoot? -> keuze tussen gebruik kostenforfait of bewijzen van werkelijke kosten (“baten”)

6 Kostenforfaits aanslagjaar 2016

7 1. Werkelijke kosten of kostenforfait? (2)
1.b In de vennootschap Alle kosten zijn werkelijke kosten en moeten bewezen worden

8 1. Werkelijke kosten of kostenforfait? (3)
Combinatie van kostenforfait en werkelijke kosten is mogelijk, maar dan enkel indien én winsten hebben én baten Bv. bedrijfsleider die ook inkomsten heeft als zelfstandigen Bv. werknemer en zelfstandige in bijberoep ! Kosten toewijzen en zo nodig verdelen!

9 2. Voorwaarden van aftrekbaarheid (1)
Algemeen principe: artikel 49 WIB 1992: “Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed, Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten die in dat tijdperk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en vaststaande schulden of verliezen hebben gekregen en als zodanig zijn geboekt”

10 2. Voorwaarden van aftrekbaarheid (2)
Artikel 49 WIB zegt dus: Verband met beroepsactiviteit Gedragen of betaald in jaar van aftrek/karakter hebben van zeker of vaststaande schuld Gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden Verantwoord door stukken Zowel in de eenmanszaak als in de vennootschap

11 3. De gebruikelijke beroepskosten (1)
1.1 Autokosten In de eenmanszaak (voor personenwagens, ADB en MB) Brandstofkosten beroepsgedeelte: 75% Autokosten beroepsgedeelte: % (100% voor andere voertuigen) Afschrijvingen BIV/verkeersbelasting Verzekeringspremies Onderhouds- en herstellingskosten Parkeerkosten Niet-recupereerbare BTW

12 3. De gebruikelijke beroepskosten (2)
1.1 Autokosten In de vennootschap (voor personenwagens, ADB en MB) Brandstofkosten: 75% (alle brandstofkosten) Autokosten beroepsgedeelte: op basis van CO2-uitstoot (in gram/km CO2) > 100% <- 0-60 > 90% < > 80% < > 75% < > 70% < > 60% < 195-… > 50% <- 205-… Diesel Benzine

13 3. De gebruikelijke beroepskosten (3)
1.1 Autokosten -> Zowel in de eenmanszaak als in de vennootschap geen aftrekbeperking (ook niet inzake BTW) indien: - lichte vracht - vrachtwagens - bestelwagens - … -> vennootschap: elektrische wagen aftrekbaar aan 120% -> aftrek en aftrekbeperking ongeacht eigendom, leasing, huur,…

14 3. De gebruikelijke beroepskosten (4)
1.1 Autokosten Wat met privégebruik? Eenmanszaak: verrekend via 75%-regel Vennootschap: verrekend via voordeel alle aard indien gratis gebruik Wat met de BTW? Zowel eenmanszaak als vennootschap: Forfait 35% Aftrek op basis van semi-forfaitaire formule Werkelijke aftrek volgens % beroepsgebruik -> maar sowieso nooit meer dan 50% indien auto, auto voor dubbel gebruik en minibus!

15 3. De gebruikelijke beroepskosten (5)
1.2 Sociale bijdragen Zowel in de eenmanszaak als voor de bedrijfsleider zijn de sociale bijdragen aftrekbaar als beroepskost 1.3 Restaurantkosten Zowel in de eenmanszaak als in de vennootschap aftrekbaar aan 69% 1.4 Kantoormateriaal en ICT In de eenmanszaak: aftrekbaar volgens beroepsgebruik In de vennootschap: aftrekbaar maar wel voordeel alle aard (indien privégebruik)

16 3. De gebruikelijke beroepskosten (6)
1.5 Huisvesting In de eenmanszaak: aftrekbaar volgens beroepsgebruik In de vennootschap: aftrekbaar maar wel voordeel alle aard (indien privégebruik) 1.6 Kosten van investeringen Afschrijvingen Zowel in de eenmanszaak als in de vennootschap: Investeringsaftrek Vooral interessant voor de eenmanszaak, maar in 2015 ook voor vennootschappen

17 4. De niet-aftrekbare kosten (1)
Sommigen kosten zijn nooit aftrekbaar. Ze zijn opgesomd in artikel 53, WIB Het gaat onder meer om kosten inzake: Persoonlijke uitgaven De personenbelasting De vennootschapsbelasting Kosten voor kledij (behalve door een reglement opgelegd of een gebruik) En alle kosten die op een onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen!

18 5. Besluit Goed een onderscheid maken tussen een eenmanszaak en een vennootschap op vlak van aftrekbare beroepskosten Een verwittigd man/vrouw is er twee waard: vraag voor belangrijke uitgaven een voorafgaandelijk akkoord bij je belastingcontroleur

19


Download ppt "Aftrekbare beroepskosten… welke kosten mag ik nu wel of niet inbrengen? Kristof Willekens 13u30 – 14u15."

Verwante presentaties


Ads door Google