De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Differentiëren is te leren! Naar het boek van: Meike Berben en Mirjam van Teeseling Workshop door: Marloes van Putten Docente Aardrijkskunde Regius College.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Differentiëren is te leren! Naar het boek van: Meike Berben en Mirjam van Teeseling Workshop door: Marloes van Putten Docente Aardrijkskunde Regius College."— Transcript van de presentatie:

1 Differentiëren is te leren! Naar het boek van: Meike Berben en Mirjam van Teeseling Workshop door: Marloes van Putten Docente Aardrijkskunde Regius College Schagen

2 Programma  Welkom en voorstellen  Workshopdoelen  Theorie  Vragen beantwoorden  Praktijk  Hoe kun je de theorie toepassen in jouw les?  Evaluatie  Workshopdoelen behaald?  Tips en tops op post-its

3 Welkom en voorstellen  Naam, school, vak, differentieer jij wel eens?

4 Workshopdoelen Theorie  … leren wat de voorwaarden om te differentiëren zijn.  … leren hoe je kunt differentiëren in instructie en leerstof.  … meer leren over mijn ervaringen met differentiëren in instructie en leerstof. Praktijk  … nadenken in hoeverre differentiëren in instructie toepasbaar is in je eigen lessen

5 Theorie (20 min)  Kies:  Luister naar mijn verhaal en beantwoord ondertussen de vragen  Vraag 1 t/m 7 theorie boek  Vraag 8 mijn ervaringen in 3V  Vind zelf een antwoord op de vragen aan de hand van documenten  Vraag 1 t/m 7 theorie boek  Vraag 8 mijn ervaringen in 3V

6 Wat is differentiëren? OOmgaan met verschillen KKlassikaal rekening houden met verschillen tussen leerlingen DDifferentiëren DDidactische uitwerking van omgaan met verschillen DDifferentiëren is het bewust, doelgericht aanbrengen van verschillen in instructie, leertijd of leerstof binnen een (heterogene) groep of klas leerlingen, op basis van onder andere hun prestaties. DDivergente of convergente differentiatie DDivergent: individuele leerling krijg passende doelen, instructie, verwerkingsvormen. CConvergent: hele groep behaalt dezelfde doelen.

7 Waarom zou je willen differentiëren? Een aantal kreten….  One size doesn’t fit all!  Leerlingen meer motiveren  Het maximale uit leerlingen halen; onderbenutting talent  Rekening houden met sterkere én zwakkere leerlingen.  Efficiëntere lessen  Methodeonafhankelijk  Leerlingen zijn aan het werk op de manier die bij hun past  Minder bezig met klassenmanagement  Let op: Differentiëren is een doel, geen middel op zich. Verschillen tussen leerlingen… werkhouding aanleg intelligentie interesses motivatie Diagnostisch label (ADHD, autisme, dyslexie) Metacognitieve vaardigheden Sociaal milieu leerstijl vakvoorkeuren zelfstandigheid ouderbetrokkenheid gender gedrag Cultureel-etnische achtergrond aandacht zelfregulatie

8 Wat is volgens de inspectie differentiëren?  Overheidsbeleid  Opbrengstgericht werken  Passend onderwijs  Excellentiebevordering  Toezichtkader: Indicatoren in Waarderingskader (2013)  Kwaliteitsaspect 8: De leraren stemmen hun didactisch handelen af op verschillen tussen leerlingen.  8.1 De leraren gebruiken bij de vormgeving van hun onderwijs de analyse van de prestaties van de leerlingen.  8.2 De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces.  8.3 De leraar stemt de instructie af op verschillen tussen leerlingen.  8.4 De leraar stemt de verwerking af op verschillen tussen leerlingen.

9 Wat zijn de voorwaarden om te kunnen differentiëren? zelfregulatie omgaan met verschillen passende werkvormen de vijf rollen van de leraar (1. gastheer, 2. presentator, 3. didacticus, 4. pedagoog, 5. afsluiter) Ordening, de lagere niveaus zijn voorwaardelijk voor de hogere. Randvoorwaarden (materiaal, tijd, lokaal) Piramide

10 Hoe begin je met differentiëren? Vier keuzes..  1. Wil ik met het onderwijs hetzelfde bij elke leerling bereiken?  2. Op grond van welke leerling kenmerken wil ik differentiëren?  3. Hoe pas ik de didaktiek aan op deze leerling kenmerken?  4. Beslis ik dat zelf of laat ik dat over aan de leerlingen? Waarop kun je differentiëren?  Instructie  Leerstof  Leertijd/tempo  Niveau  Leervoorkeuren  Interesse  Voorkennis Differentiëren in instructie en leerstof Hier heb ik mee geëxperimenteerd

11 Hoe kun je differentiëren in instructie en leerstof? Stap 1: Verzamelen van gegevens Stap 2: Analyseren van gegevens Stap 3: Clusteren van leerlingen Stap 4: Ontwerpen van aanbod Stap 5: Organisatie van differentiatie

12 Hoe kun je differentiëren in instructie en leerstof?

13 Wat zijn mijn ervaringen met differentiëren in instructie en leerstof?  Mijn doelen:  De snellere leerlingen uitdagen zodat ze gemotiveerd blijven.  De zwakkere leerlingen meer ondersteuning bieden zodat ook deze gemotiveerd en vol zelfvertrouwen blijft.

14 Stap 1: Verzamelen van gegevens Cijfers +

15 Stap 2 en 3: Analyseren van gegevens en clusteren van leerlingen Zelfstandige groep Gemiddelde groep Groep met extra begeleiding

16 Stap 4: Ontwerpen van aanbod  Verrijkingsstof moet:  Een beroep doen op creativiteit  Open opdrachten bevatten  Een hoog abstractieniveau hebben  Een hoge mate van complexiteit hebben  Meerwaarde bieden ten opzichte van de reguliere lesstof  alleen intrinsiek  Stimuleren tot een onderzoekende houding  Een beroep doen op de zelfstandigheid van de leerling  Een reflectieve houding uitlokken  Een beroep doen op metacognitieve vaardigheden  Uitlokken tot interactie Methode biedt weinig… Op zoek naar andere methodes/opdrachten Tijdrovend 

17 Stap 5: Organisatie van differentiatie  2 werkwijzers  Basisplanner  Verrijkingsplanner  Minder opdrachten werkboek + opdrachten van keuzemenu  Zelfde leerdoelen

18 Keuzemenu

19 Stap 5: Organisatie van differentiatie Groep 1Groep 2Groep 3 KOPTerugblik en oriëntatie ROMP Instructie Zelfstandige verwerking lesstof Verlengde instructie (feedback op vragen maken) Zelfstandige verwerking lesstof Feedback lesstof STAARTAfsluiting leerdoelen en vooruitblik

20 Ervaringen tot nu toe Een greep uit mijn ervaringen:  Eerste reactie op nieuwe plattegrond  enigszins afwijzend maar dat gevoel verdween gauw.  De leerlingen begrepen de opzet van de les.  Eén leerling: ligt het er nu niet dik bovenop wie zwakker is?  Nee, want leerlingen die matig staan maar de uitleg niet zinvol vinden mogen de stof zelfstandig doorwerken.  Idee vooraf: achterste rij intensieve werkwijzer. Nu: ik laat ze kiezen. Keuze-opdrachten liggen achterin. Kiezen uit minder opdrachten + keuzemenu of alle opdrachten maken.  Keuzemenu opdrachten weinig gekozen (3 leerlingen)  Sommigen werken liever zelfstandig de stof door.  Geen zin in keuzemenu.  Vinden extra verdiepingsstof verwarrend.  Winst:  Ze gaan automatisch aan het werk (iedereen!). De lessen ervoor gebeurde dit minder.  Competentie, autonomie, relatie.  Sommige leerlingen werken tijdens instructie en kijken af en toe op.  Ik loop rond en help meer langzamere leerlingen dan anders. Ik lees ook de opdrachten van sommige leerlingen door en geef feedback. Ik weet nu precies wie een beetje extra hulp nodig heeft.  Leerlingen lijken meer vragen te stellen terwijl ik rondloop.  Leerlingen die achten scoren maken de keuze-opdrachten!  Leerdoelendagboek  Leerdoelen in afsluiting bespreken maakt de les ‘compleet’.  2 leerlingen gaven aan niet uitgedaagd te zijn deze les, anderen een beetje tot wel.  Niet: opdrachten in het boek waren te makkelijk. FOTO BORD

21 Vragen of opmerkingen?

22 Praktijk  Denk in groepjes na: Hoe kun je differentiëren in instructie en/of leerstof toepassen in je eigen lessen?

23 Bespreken ervaringen

24 Workshopdoelen behaald? Theorie  … leren wat de voorwaarden om te differentiëren zijn.  … leren hoe je kunt differentiëren in instructie.  … meer leren over mijn ervaringen met differentiëren in instructie. Praktijk  … nadenken in hoeverre differentiëren in instructie toepasbaar is in je eigen lessen

25 Evaluatie TOP TIP

26

27 Eruit gehaald

28 Wat is volgens de inspectie differentiëren?  Gezamenlijke ambities Ministerie van OCW en VO-raad  Streefdoelen (2015)  2. Scholen werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen, dat wil zeggen ze werken opbrengstgericht.  3. Docenten signaleren verschillen tussen leerlingen – niet alleen de gemiddelde leerling maar ook de cognitief zwakkere en sterkere leerlingen – en gaan hier op een adequate wijze mee om.


Download ppt "Differentiëren is te leren! Naar het boek van: Meike Berben en Mirjam van Teeseling Workshop door: Marloes van Putten Docente Aardrijkskunde Regius College."

Verwante presentaties


Ads door Google