De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Rol van de KSZ en haar netwerk bij de totstandbrenging van automatische gegevensuitwisselingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Rol van de KSZ en haar netwerk bij de totstandbrenging van automatische gegevensuitwisselingen."— Transcript van de presentatie:

1 Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Rol van de KSZ en haar netwerk bij de totstandbrenging van automatische gegevensuitwisselingen inzake handicap Thibaut Duvillier adjunct-administrateur-generaal Thibaut.duvillier@ksz-bcss.fgov.be

2 1. Een concept met talrijke varianten 2 Handicap: geen materie die door één enkele instelling wordt beheerd Impact van de institutionele hervormingen => bv. de hulp aan bejaarden wordt momenteel geregionaliseerd Aanzienlijke toename van de aanvragen tot elektronische uitwisseling in verband met de handicap (OCMW's, huisvestingsmaatschappijen, ziekenfondsen, VAPH, Phare, AWIPH, FOREM, vervoersmaatschappijen, kabeldistributiemaatschappijen, dienstenchequebedrijven) De handicap wordt in de wet en de reglementering vanuit verschillende invalshoeken beschouwd en bepaalde situaties worden met een handicap gelijkgesteld Er zijn nog te veel uitwisselingen van attesten op papier Aantal en complexiteit van de statuten / voordelen / voorwaarden

3 33 Authentieke bronnenBeheerde begrippen Directie-Generaal Personen met een handicap Handicap in de eerste betekenis van het woord Directie-generaal Oorlogsslachtoffers/FOD Sociale ZekerheidBurgerlijke slachtoffers Pensioendienst voor de OverheidssectorMilitaire oorlogsslachtoffers Verzekeringsinstellingen/RIZIVInvaliditeit / Arbeidsongeschiktheid RIZIVInvaliditeit voor mijnwerkers en zeelieden Fonds voor ArbeidsongevallenInvaliditeit ten gevolge van een arbeidsongeval Fonds voor de BeroepsziektenInvaliditeit ten gevolge van een beroepsziekte FOD Justitie / AssuraliaHandicap van gemeen recht Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)Verzekerden onderworpen aan de overzeese sociale zekerheid Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH) Hulp en integratie van de persoon met een handicap in Wallonië Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)Hulp en integratie van de persoon met een handicap in Vlaanderen Personne handicapée/ Autonomie recherchée (PHARE) Hulp en integratie van de persoon met een handicap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaams ZorgfondsGewestelijk bestuur dat de hulp aan bejaarden heeft overgenomen in Vlaanderen 2. Handicap en authentieke bronnen

4 3. Doelstellingen van de automatisering -Budgetaire discipline: generiek/flexibel denken. Uitwerken van een uitwisselingsarchitectuur waarbij aan zoveel mogelijk aanvragen wordt voldaan terwijl de ontwikkelingen beperkt blijven zowel bij de authentieke bronnen als bij de aanvragers; -Billijkheid/sociale rechtvaardigheid (correcte en volledige dekking van de rechthebbenden): Ervoor zorgen dat de rechten automatisch worden toegekend en niet langer op uitdrukkelijke vraag van de verzekerde (cf ‘non take up’); -Administratieve vereenvoudiging (kwetsbare bevolkingsgroep): minder administratieve formaliteiten, minder stappen, minder formulieren, naleving van het "only once"- principe…. !! Cf. Regeringsakkoord!! 4

5 4. Matteüs-effect Evangelie volgens Matteüs: "Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen." 5

6 5. Afgesproken strategie tussen de KSZ en haarpartners 2 werkwijzen voor het verkrijgen van de gegevens -PULL : raadpleging van de gegevens => initiatief = systematisch verzoek van de aanvrager -PUSH : automatische mededeling van de informatie => initiatief = akkoord tussen de aanvrager, de KSZ en de authentieke bron (regelmatig versturen van alle INSZ's en de relevante statuten die door een authentieke bron worden beheerd) 6

7 7 5. Afgesproken strategie tussen de KSZ en haarpartners

8 6. Huidige situatie binnen de authentieke bronnen 8 Authentieke bronnenPullPush Directie-Generaal Personen met een HandicapOk dienst HandiEind 2016 Directie-generaal Oorlogsslachtoffers/FOD Sociale ZekerheidOk maar oud protocolIn onderzoek Pensioendienst voor de OverheidssectorIn onderzoek Verzekeringsinstellingen/RIZIVBegin 2016 RIZIVOp te starten project Fonds voor ArbeidsongevallenOp te starten project Fonds voor de BeroepsziektenOk maar oud protocol FOD Justitie / AssuraliaOp te starten project Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)Op te starten project Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes HandicapéesOp te starten project Vlaams Agentschap voor Personen met een HandicapOp te starten project Personne handicapée/ Autonomie recherchéeOp te starten project Vlaams ZorgfondsBegin 2017

9 7. Globaal project van de sociale statuten en afgeleide rechten 9 7.1 Zeer verschillende situatie - context Beperkte informaticamiddelen Ingewikkelde/verschillende reglementeringen waarbij een beroep wordt gedaan op een groot aantal authentieke bronnen  Vereenvoudiging is welkom ! Noodzaak om verschillende authentieke bronnen te raadplegen Behoefte = krijgen van een of meerdere sociale 'statuten' op een 'bepaald moment' om de toekenning van een afgeleid recht te kunnen bepalen

10 10 7. Globaal project van de sociale statuten en afgeleide rechten 7.2. Aanbevolen oplossing Ontwikkeling binnen de KSZ van een toepassing 'sociale statuten' : –“authentieke bronnen / leveranciers van sociale statuten” –“KSZ/ integratie” –"instellingen die afgeleide rechten toekennen / aanvragers" Deze toepassing bezorgt de statuten RVV, leefloon, IGO, handicap,... aangevuld met andere gegevens: het inkomen, de leeftijd, de woonplaats, de gezinssamenstelling,... Een combinatie wellicht van pull en push... Met respect voor de privacy, overeenkomstig de machtigingen van het Sectoraal Comité en de reglementering die eigen is aan de aanvragers

11 7. Globaal project van de sociale statuten en afgeleide rechten Oorsprong van de statuten: overname van de gegevens uit de authentieke bronnen zonder ze te bewerken Uitreiking van het statuut = exclusieve bevoegdheid van de authentieke bronnen Toekenning van het afgeleide recht = exclusieve bevoegdheid van de instellingen die afgeleide rechten toekennen Beoogde klanten: watermaatschappijen, teledistributie- /telecombedrijven, musea, sociale huisvesting, openbaar vervoer, fiscaliteit, enz. Dus project gericht op "leveranciers" (algemeen voor elk type van "aanvrager") 11

12 7. Globaal project van de sociale statuten en afgeleide rechten 7.3. Fasering KSZ - 2015: eerste fase van de ontwikkeling van de toepassing inzake sociale statuten (met de verschillende varianten van concepten/begrippen) KSZ - 2015/2016: ontwikkeling van de webservice Handicap met de authentieke bronnen DGPH, DG Oorlogsslachtoffers, verzekeringsinstellingen, FBZ (verdere onderhandelingen om andere authentieke bronnen toe te voegen) Diverse actoren – 2015/2017: vereenvoudiging van de reglementering en geleidelijke harmonisering van de statuten (aanpassing ingevolge de toepassing van de sociale statuten) ? – 2016/2017: webtoepassing waarmee de burger zijn afgeleide rechten op basis van zijn sociaal statuut kan raadplegen 12

13 8. Praktische informatie: 13 8.1. 8.1 Herinnering van de wijze van aansluiting op een gegevensuitwisseling Vastleggen van de behoeften en bevestiging door de DGPH Op basis van de definitieve behoeften, indiening van het dossier bij het Sectoraal Comité, afdeling sociale zekerheid Parametrisering van de service door de KSZ = verspreiding van de aangepaste technische documentatie Testen - Acceptatie Inproductiestelling

14 8. Praktische informatie: 8.2. Projectleiders Pim Petereyns -pim.petereyns@ksz-bcss.fgov.bepim.petereyns@ksz-bcss.fgov.be -02-741 84 47 Sante Broccolo -Sante.broccolo@ksz-bcss.fgov.beSante.broccolo@ksz-bcss.fgov.be -02-741 83 46 -0499-31 94 16 14

15 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid http://www.ksz.fgov.be/ BEDANKT! VRAGEN? 15


Download ppt "Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Rol van de KSZ en haar netwerk bij de totstandbrenging van automatische gegevensuitwisselingen."

Verwante presentaties


Ads door Google