De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Duurzame Sportclubs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Duurzame Sportclubs"— Transcript van de presentatie:

1 Programma Duurzame Sportclubs
Opening Floor Bal (wethouder gemeente Velsen Gemeentelijk duurzaamheidsbeleid Vera van Vuuren (ODIJ) Afschaffing Ecotaks, wat nu? Robert den Ouden (SportStroom) Praktijkcase: Samenwerking lokale sportverenigingen Pieter de Smidt (stichting Hoorns Sportcollectief - HCSV Zwaluwen ‘30)

2 Programma (vervolg) Borrel en gelegenheid tot stellen van vragen aan bedrijf Cablean :introductie Multifunctioneel oppervlakgebruik voor sportverenigingen.

3 Gemeentelijk duurzaamheidsbeleid
Vera van Vuuren programmacoördinator Duurzaamheid, Mobiliteit & Luchtkwaliteit ODIJmond

4 Rol voor gemeenten: ODIJ
Ondersteuning IJmond, Zuid-Kennemerland en Waterland met: Beleidsadvisering en –ondersteuning Vergunningverlening en handhaving Verbinden partijen om doelen te bereiken Ondersteunen partijen

5 Nationaal Energie Akkoord 2013
14% duurzame energieopwekking in 2020 & energiebesparing 1,5% p. jaar Insteek is samenwerking tussen overheden, burgers, bedrijfsleven voor bereiken doelen Sport kan bijdrage leveren!

6 Energiegebruik naar sector , voorbeeld Velsen

7 Projecten → daling verbruik, stijging duurzame opwekking (voorbeeld Beverwijk)

8 Doelstellingen Coalitieakkoord, voorbeeld Velsen
Klimaatneutraal voor huishoudens: nu 60% Realisatie ambities Nationaal Energieakkoord Verlagen woonlasten voor particulieren

9 Ontwikkelingen gemeenten
Energieakkoord: centrale rol voor gemeente (30% energieverbruik) Inzicht nodig bij gemeenten energieverbruik Verruimde reikwijdte: handhaving van Wet milieubeheer

10 Wat is al gedaan (1) Onderzoek Warmtenet: benutten restwarmte Tata
Isolatiesubsidie particulieren IJmond Bereikbaar

11 Wat is al gedaan (2) Sportstroom en Stormvogels: inventarisatie duurzame maatregelen Fysieke maatregelen clubs Gedragsbeïnvloeding bestuur en leden samen (Energiecoördinator) Voorbeeld Stormvogels navolgen, mede door samenwerking Duurzame investering kans contributie te verlagen

12 Financiering Knelpunt
Onderhoudsbegroting benutten voor groene investeringen Bedrijven/banken (MVO!), Energiecorporaties, leden, vrijwilligers Samen aanbesteden voordeliger

13 Zonnestroom maatschappelijk vastgoed Provincie Noord-Holland
Subsidie plaatsing zonnepanelen maatschappelijk vastgoed 20% van de subsidiabele kosten, met max. van € ,- , minimaal < 5.000,- Gezamenlijke aanvraag door rechtspersoon is toegestaan Op volgorde binnenkomst (voor )

14 Rol Omgevingsdienst IJmond
Samenwerking sportverenigingen ondersteunen Gezamenlijke aanvragen Energiescans Gezamenlijke subsidieaanvragen Zonnestroom Provincie NH Vragen?


Download ppt "Programma Duurzame Sportclubs"

Verwante presentaties


Ads door Google