De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 mei 2015 - Symposium Statistical Auditing Slide 1 Wat is eigenlijk auditkwaliteit? Marianne van der Zijde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 mei 2015 - Symposium Statistical Auditing Slide 1 Wat is eigenlijk auditkwaliteit? Marianne van der Zijde."— Transcript van de presentatie:

1 20 mei 2015 - Symposium Statistical Auditing Slide 1 Wat is eigenlijk auditkwaliteit? Marianne van der Zijde

2 20 mei 2015 - Symposium Statistical Auditing Slide 2 AFM rapport Big-4 Persbericht 25/9/2014: Structurele tekortkomingen bij grootste accountantsorganisaties, fundamentele hervormingen en cultuurverandering noodzakelijk

3 20 mei 2015 - Symposium Statistical Auditing Slide 3 AFM rapport Big-4 - Onvoldoendes Aantal onvoldoendes (10 onderzochte controles per kantoor) –Deloitte: 4 –EY: 3 –PwC: 4 –KPMG: 7 Gemiddeld 45% controles onvoldoende door ernstige gebreken in de controle op materiële posten ( 2010: 52%) Thema-onderzoek 2013 niet-OOB accountantsorganisaties: 80% onvoldoende Overige OOB 2011: 74% onvoldoende Rapport ‘In het publiek belang’ werkgroep Toekomst Accountantsberoep

4 20 mei 2015 - Symposium Statistical Auditing Slide 4 Tekortkomingen Systeemgerichte werkzaamheden Feitelijk onmogelijk omdat ao/ib cliënt onvoldoende is Te beperkte periode Geen consequenties getrokken uit bevindingen (vb IT) Feitelijk gegevensgericht controleren Gegevensgerichte werkzaamheden Te weinig detailcontroles Gegevensgerichte cijferanalyses: –Onvoldoende toetsing aan een norm –Te hoog niveau Verbandscontroles (goederenbeweging) –Vergelijking van info uit dezelfde bron Gebrek aan professioneel kritische instelling –Geen opvolging geven aan verschillen/bevindingen/bijzonderheden –Teveel vertrouwen op beweringen management en deskundigen

5 20 mei 2015 - Symposium Statistical Auditing Slide 5 Aard tekortkomingen Low Hanging Fruit -Overduidelijk veel te weinig gedaan -niet in een grijs gebied

6 20 mei 2015 - Symposium Statistical Auditing Slide 6 Grijs gebied Ruimte in de COS voor professionele oordeelsvorming Niet wordt aangeven wat je precies moet doen Doelstelling van de accountant: verkrijgen redelijke mate van zekerheid dat de financiële overzichten als geheel geen afwijking van materieel belang bevatten Redelijke mate van zekerheid: een hoge, maar niet absolute mate van zekerheid Wat je nu precies moet doen om die hoge mate van zekerheid te bereiken? Omvang waarnemingen? Hoeveel deelwaarnemingen zijn voldoende? Hoe moet je mix van controlemaatregelen er uitzien? Wanneer heb je voldoende en geschikte controle-informatie verkregen? Wanneer heb je die hoge mate van zekerheid bereikt?

7 20 mei 2015 - Symposium Statistical Auditing Slide 7 Betekenis Mijn conclusie: Te weinig aandacht in de praktijk voor de vraag hoe je daadwerkelijk een hoge mate van zekerheid bereikt en hoe je weet dat je die hebt bereikt. Professionele oordeelsvorming is feitelijk “gevoel en indruk” Onbevredigend en moeilijk uit te leggen (uitgebreide controleverklaring) Statistische steekproef: weinig gebruikt Data-analyse: in de kinderschoenen, gaat het niet teveel over techniek en te weinig over de conceptuele vragen?

8 20 mei 2015 - Symposium Statistical Auditing Slide 8 Wat is eigenlijk auditkwaliteit? 1.Voldoen aan de minimum eisen van de COS, met ruimte in het grijze gebied voor eigen invulling? 2.Het aantoonbaar en uitlegbaar bereiken van een hoge mate van zekerheid? 3.Het aantoonbaar en uitlegbaar bereiken van een bepaalde mate van zekerheid (overeengekomen werkzaamheden)? 4.?

9 20 mei 2015 - Symposium Statistical Auditing Slide 9 Toekomst Samen op weg gaan om een nieuw auditmodel te ontwikkelen Nodig: samen optrekken data-analisten en statistici


Download ppt "20 mei 2015 - Symposium Statistical Auditing Slide 1 Wat is eigenlijk auditkwaliteit? Marianne van der Zijde."

Verwante presentaties


Ads door Google