De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Start ik in hoofd-of bijberoep? En wat betekent dat voor mijn kwartaalbijdragen?” Bart Pittoors Sociaal Juridisch Adviseur Zenito 12u30-13u15.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Start ik in hoofd-of bijberoep? En wat betekent dat voor mijn kwartaalbijdragen?” Bart Pittoors Sociaal Juridisch Adviseur Zenito 12u30-13u15."— Transcript van de presentatie:

1 “Start ik in hoofd-of bijberoep? En wat betekent dat voor mijn kwartaalbijdragen?” Bart Pittoors Sociaal Juridisch Adviseur Zenito 12u30-13u15

2 1 Wie is zelfstandige? 2 Sociaal statuut: categorieën 3 Wanneer kan ik starten in bijberoep? 4 Sociale bijdragen - hoofdberoep - bijberoep 5 Sociale rechten 6 Aanvullende sociale bescherming

3 1 Wie is zelfstandige?

4 Statuten Zelfstandigen met een eenmanszaak Zelfstandigen actief in een vennootschap (mandataris, werkend vennoot) Zelfstandige helper Meewerkende echtgeno(o)t(e) 1 2 3 4 5 6 7

5 Bij opstart: formaliteiten Uiterlijk op startdag aansluiten bij Zenito Sociaal Verzekeringsfonds Aansluiten vennootschap bij Zenito Aansluiten bij ziekenfonds Ondernemingsloket: ondernemingsnummer 1 2 3 4 5 6 7

6 2 Sociaal statuut: categorieën

7 Hoofdberoep Bijberoep Gelijkstelling bijberoep Meewerkende echtgeno(o)t(e) Met pensioen en nog actief 1 2 3 4 5 6 7

8 Hoofdberoep: geen andere activiteiten Bijberoep: volgende item Gelijkstelling bijberoep: zelfstandige in hoofdberoep o < € 6.742, 06 netto belastbaar op jaarbasis o Enkel voor studenten, gehuwden met partner met sociale rechten, weduwen/weduwnaar, vastbenoemde leerkracht met contract van 5/10 den i.p.v. 6/10 den o Bijdragen betalen als bijberoep o MAAR geen opbouw eigen sociale rechten als zelfstandige 1 2 3 4 5 6 7

9 Meewerkende echtgenote o Gehuwd of wettelijk samenwonend o EN helpen in eenmanszaak van zelfstandige partner o ZONDER eigen sociaal statuut NIET aansluiten als meewerkende echtgeno(o)t(e) Heb je een sociaal statuut?Hulp aan partner inHelpen mag Eigen sociaal statuutEenmanszaakZonder aansluiting Eigen sociaal statuutVennootschapMet aansluiting in bijberoep Geen sociaal statuutVennootschapMet aansluiting in hoofdberoep 1 2 3 4 5 6 7

10 3 Wanneer kan ik starten in bijberoep?

11 Contract van onbep. duur als loontrekkende of vastbenoemd ambtenaar o Min. 235u gewerkt/kwartaal (38u/week) o EN min. 1/2 prestaties via een contract (bv.19/38 sten ) Vastbenoemd in het onderwijs o Min. 282u gewerkt/kwartaal (38u/week) o EN min. 6/10 den prestaties via een contract (bv. 12/20sten) Tijdelijke contracten / Interimcontracten o Bij tijdelijke onderbreking: altijd Zenito raadplegen! 1 2 3 4 5 6 7

12 Loopbaanonderbreking / tijdskrediet / ouderschapsverlof o Verschillende termen! o Verschillende regels inzake loontrekkenden, ambtenaren, onderwijs o Gedeeltelijke loopbaanonderbreking/tijdskrediet en ZA => verboden o Nieuwe reglementering vanaf 2015 o Voltijds tijdskrediet  Zonder motief => steeds hoofdberoep  Indien uitkeringen => een aantal vormen van tijdskrediet zal niet cumuleerbaar zijn  Contacteer Zenito 1 2 3 4 5 6 7

13 4 Sociale bijdragen

14 Basisregel o Tot 2014: bijdragen berekend op inkomen van 3 jaar geleden o Vanaf 2015: bijdragen berekend op inkomen van het jaar zelf Wordt berekend op Netto Belastbaar Inkomen (NBI) o NBI= Bruto bedrijfsinkomen MIN beroepskosten MIN sociale bijdragen o Bedrag vóór berekening belastingen o Sociale bijdrage is een % van het NBI  Hoofd- en bijberoep: 20,5%, 21%, 21,5% of 22% Per kwartaal te betalen (niet deelbaar per maand) Tijdig betalen! Vermijd zo automatische aanrekening verhogingen 1 2 3 4 5 6 7

15 STARTERS Er is geen inkomen van 3 jaar terug o Eerste 3 jaren bijdragen op inkomen van het jaar zelf o Eerst voorlopige bijdragen, zodra inkomen gekend is: herziening bijdragen o Verschil hoofdberoep en bijberoep: in hoofdberoep betaal je ALTIJD de minimumbijdrage HoofdberoepBijberoep Startersbijdrage € 685,66€ 75,85 Op een inkomen van € 12.870,43€ 1.423,89 1 2 3 4 5 6 7

16 Bijdragehervorming: Startende zelfstandige De wettelijke voorlopige sociale bijdragen o Voorstel van bijdrage o Kan niet verlaagd worden o Kan verhoogd worden De definitieve bijdragen o Bij doorzenden van definitief inkomen door fiscus 1 2 3 4 5 6 7

17 Bijdragehervorming: Gevestigde zelfstandige De wettelijke voorlopige sociale bijdragen o Voorstel van bijdrage op basis van inkomen X-3 o Kan beperkt verlaagd worden obv objectieve elementen  Tot de minimumbijdrage  Tot 2x de minimumbijdrage o Kan verhoogd worden De definitieve bijdragen o Bij doorzenden van definitief inkomen door fiscus 1 2 3 4 5 6 7

18 5 Sociale rechten: enkel voor zelfstandige in hoofdberoep

19 Pensioen Gezinsbijslag o Kraamgeld 1 e kind: € 1.223,11 o Kinderbijslag Minimum jaarPer maand Gezinspensioen€ 1.6844,73€ 1.403,73 Pensioen alleenstaande€ 1.2731,29€ 1.070,94 Overlevingspensioen€ 1.2731,29€ 1.068,11 Gewone rechthebbende 1 e kind€ 90,28 2 e kind€ 167,05 3 e kind€ 249,41 1 2 3 4 5 6 7

20 Ziekteverzekering o Terugbetaling medische zorgen o Uitkering bij arbeidsongeschiktheid Primaire arbeids- ongeschiktheid Invaliditeit zonder gelijkstelling ziekte Invaliditeit met gelijkstelling ziekte Alleenstaande€ 41,19 € 43,21 Samenwonende€ 33,13 € 37,05 Met gezinslast€ 53,99 1 2 3 4 5 6 7

21 Faillissementsverzekering Moederschapsuitkering & dienstencheques voor hulp in huishouden o € 440,50/week opgenomen moederschapsverlof o 105 dienstencheques van € 9 Palliatief verlof en zorgverlof voor zelfstandigen o € 713,96/maand Zonder gezinslast€ 1070,94 Met gezinslast€ 1403,73 1 2 3 4 5 6 7

22 Conclusie Sociale rechten zelfstandigen groeien toe naar die van de werknemers Voorzie extra bescherming via aanvullende sociale verzekeringen 1 2 3 4 5 6 7

23 6 Aanvullende sociale bescherming

24 Wettelijk StatuutAanvullend Statuut Sociale bijdragePensioen stortingen en aanvullende verzekeringen VerplichtVrije basis, niet verplicht (enkele uitzonderingen) Bijdrage percentages en hoogte van de uitkeringen zijn wettelijk bepaald Stort wanneer men wil en hoeveel men wil binnen fiscaal maximale grenzen RepartitiestelselIndividuele kapitalisatie 1 2 3 4 5 6 7

25 Personenverzekering Pensioen Overlijden – Schuldsaldo Gewaarborgd Inkomen Hospitalisatie Arbeidsongevallen Individueel Ongevallen Zakenverzekering Burgerlijke aansprakelijkheid o BA-uitbating o Beroepsaansprakelijkheid o BA-Privé Brandverzekering Huuraansprakelijkheid Alle risico’s Diefstal Voertuigen 1 2 3 4 5 6 7

26 Pensioen –Levensverzekering –Pensioensparen –(Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen –IPT (indien vennootschap) –Riziv- toelage –…  Altijd starten met Vrij Aanvullend Pensioen! 1 2 3 4 5 6 7

27 Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen o Specifiek ontwikkeld voor zelfstandigen o Hoogste fiscaal & sociaal voordeel  Bijdragen VAP = beroepskosten  Minder sociale bijdragen  Fiscaal voordeel in marginale aanslagvoet = uniek Ziekteverzekering o Hospitalisatieverzekering o Gewaarborgd inkomen 1 2 3 4 5 6 7

28 7 Zenito Dienstengroep

29 Wij brengen al je administratieve verplichtingen in orde Wij zorgen ervoor dat jij op een degelijk sociaal statuut kan rekenen Wij helpen je aan een optimale aanvullende sociale bescherming 1 2 3 4 5 6 7

30 Vragen? Bezoek de Zenito stand voor persoonlijk advies Lees de Startersgids van UNIZO-Zenito Jouw persoonlijk stappenplan via www. startersGPS. be 1 2 3 4 5 6 7


Download ppt "“Start ik in hoofd-of bijberoep? En wat betekent dat voor mijn kwartaalbijdragen?” Bart Pittoors Sociaal Juridisch Adviseur Zenito 12u30-13u15."

Verwante presentaties


Ads door Google