De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bewegingspaspoort Werkgroep BaO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bewegingspaspoort Werkgroep BaO"— Transcript van de presentatie:

1 SammyP@School Bewegingspaspoort Werkgroep BaO
Bewegingspaspoort Werkgroep BaO

2 Naar een gezond beweegmilieu op school én in de klas?
Met het Bewegingspaspoort Naar een gezond beweegmilieu op school én in de klas?

3 60’ bewegen 1. Wat is de beweegnorm?
1. Wat is de beweegnorm? Kinderen en jongeren moeten dagelijks: om de gezondheidsnorm te behalen 60’ bewegen

4 2. Wat is de huidige situatie op school?
2. Wat is de huidige situatie op school? Hoeveel kinderen behalen deze norm? 48 % van de kleuters 36 % van de lagere schoolkinderen

5 3. Waarom is werken rond beweging zó nodig?
3. Waarom is werken rond beweging zó nodig? Norm wordt niet gehaald: 86,9 % jongeren halen de norm niet Slechts 1/4 jongens en 1/6 meisjes zijn voldoende fysiek actief 10 % komt gedurende vrije tijd nooit in aanraking met sport Andere duidelijke signalen: Jongeren zitten gemiddeld 4u/dag voor TV of PC 1/2e van de meisjes voelt zich te dik 1/10 van de kinderen 1/5 van de jongeren 1/2 van de volwassenen zijn te zwaar!

6 en aandacht te hebben voor voldoende beweging en sport op school!
Dit zijn allemaal duidelijke signalen dat het belangrijk is preventief op te treden en aandacht te hebben voor voldoende beweging en sport op school!

7 4. Hoe kan een school nu helpen om de 60’ bewegen per dag zo maximaal mogelijk te behalen tijdens de schooldag voor ALLE leerlingen?

8 ‘Sport beweegt je school’
Actieplan: ‘Sport beweegt je school’

9 5. ‘Sport beweegt je school’, het actieplan van
5. ‘Sport beweegt je school’, het actieplan van SVS en Bloso, reikt de school een pragmatisch kader aan om stapsgewijs invulling te geven aan haalbare en realistische doelen om een kwalitatief bewegings- en sportbeleid uit te bouwen aansluitend bij het opvoedingsproject van de school.  

10 Om in praktijk realiseerbaar te maken
Om in praktijk realiseerbaar te maken stoelt het actieplan SBJS op 3 bouwstenen: Beweging/sport en BELEID ( visie, werkgroep, draagvlak,…) Beweging /sport en AANBOD voor = AV tijdens = BTD, vakoverschrijdend werken tussen = actieve speeltijden/pauze, vrije momenten na de lessen = sportsnack, sportclub Beweging/sport en FOCUS

11 Beweging/sport en FOCUS
Beweging/sport en FOCUS om het bewegings- en sportbeleid niet als afzonderlijk onderdeel te zien van hun schoolbeleid maar verbreden en linken te zoeken met andere referentiekaders waar de school al vertrouwd mee is: Module FIT -> Fitte school-> gezondheidsbeleid Module FAIR -> veiligheid en welzijn, gelijke kansen Module FUN FOR ALL -> zorg en begeleiding , veiligheid en welzijn

12 Met de 3 bouwstenen praktisch aan de slag:
Met de 3 bouwstenen praktisch aan de slag:   Checklist: in kaart brengen van de actuele situatie van de school en prioritaire werkpunten vast te leggen. Monitoringlijsten: zichtbaar maken van het proces dat ont-wikkeld werd en om bijsturingen of verankeringen vast te leggen. Inspiratieboxen: om te inspireren en op weg te zetten naar een meer kwalitatief bewegingsaanbod via tal van voorbeelden, projecten, educatieve materialen,….

13 6. SammyP@School-Bewegingspaspoort
6. = een praktijkinstrument om ‘Sport beweegt je school’ te implementeren = hét middel voor lagere scholen die ook buiten de les LO. resoluut willen inzetten op ‘meer beweging op school’

14 SammyP@School-Bewegingspaspoort
= schooljaar gebonden BEWEEGKAART waar deelname aan alle beweeg- en spelmomenten + gezondheidsinitiatieven in schoolverband worden bijgehouden

15 SammyP@School-Bewegingspaspoort
= betrokkenheid van leerling-klas-school-ouders = ondersteuning om de O.D., E.T. en LOETEN te behalen (minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes).

16 SammyP@School-Bewegingspaspoort
= aanbod richt zicht tot ALLE leerlingen van de lagere school = motiveert leerling om op eigen niveau te bewegen en te spelen

17

18 SammyP@School-Bewegingspaspoort
= geeft de school, klas, leerling de nodige ruimte en mogelijkheden om op maat beweeg-, spelmomenten, gezondheidsinitiatieven te registreren.

19

20 SammyP@School-Bewegingspaspoort
omvat 9 bewegingskansen: n 1. bewegen in het verkeer n 2. bewegen in verschillende milieus 3. vlot en behendig bewegen 4. ritmisch bewegen/bewegingsexpressie 5. bewegen voor een gezonde, fitte en veilige levensstijl

21 SammyP@School-Bewegingspaspoort
omvat 9 bewegingskansen: n 6. spelen op de speelplaats n 7. samen spelen en fair spelen 8. spelen en sporten op woensdagnamiddag 9. buiten spelen en sporten na school

22

23 SammyP@School-Bewegingspaspoort
Vakjes paspoort 9 bewegingskansen: n vakjes kunnen worden ingekleurd, ingevuld, afgestempeld,… wanneer een kind een bepaalde activiteit heeft uitgevoerd. De leerlingen kunnen met een bepaalde kleur of met een stempel uitdrukken of de activiteit leuk was of eerder niet.

24 SammyP@School-Bewegingspaspoort
Aanbod vòòr de lessen (actieve verplaatsing): 1. Bewegen in het verkeer Aanbod tijdens de lessen (buiten de lessen LO): 2. Bewegen in verschillende milieus 3. Vlot en behendig bewegen 4. Ritmisch bewegen - bewegingsexpressie 5. Bewegen voor een gezonde, fitte en veilige levensstijl

25 SammyP@School-Bewegingspaspoort
Aanbod tussen de lessen (speeltijden & middagpauzes): 6. Spelen op de speelplaats 7. Samen spelen en fair spelen Aanbod na de lessen: 8. Spelen en sporten op woensdagnamiddag 9. Sporten na school en buiten spelen

26

27 Gaat jouw school samen met SammyP@School de uitdaging aan om
Gaat jouw school samen met de uitdaging aan om méér te bewegen en te investeren in ‘gezondheid’ voor NU en MORGEN?

28 SUCCES!


Download ppt "Bewegingspaspoort Werkgroep BaO"

Verwante presentaties


Ads door Google