De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bewegingspaspoort Bewegingspaspoort Werkgroep BaO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bewegingspaspoort Bewegingspaspoort Werkgroep BaO"— Transcript van de presentatie:

1 SammyP@School Bewegingspaspoort SammyP@School Bewegingspaspoort Werkgroep BaO www.sportbeweegtjeschool.be

2 Met het SammyP@School Bewegingspaspoort SammyP@School Bewegingspaspoort Naar een gezond beweegmilieu op school én in de klas? www.sportbeweegtjeschool.be

3 www.sportbeweegtjeschool.be 1. Wat is de beweegnorm? Kinderen en jongeren moeten dagelijks: om de gezondheidsnorm te behalen om de gezondheidsnorm te behalen 60’ bewegen

4 Hoeveel kinderen behalen deze norm? Hoeveel kinderen behalen deze norm? 48 % van de kleuters 48 % van de kleuters 36 % van de lagere schoolkinderen 36 % van de lagere schoolkinderen www.sportbeweegtjeschool.be 2. Wat is de huidige situatie op school?

5 www.sportbeweegtjeschool.be 3. Waarom is werken rond beweging zó nodig? A)Norm wordt niet gehaald: 86,9 % jongeren halen de norm niet 86,9 % jongeren halen de norm niet Slechts 1/4 jongens en 1/6 meisjes zijn voldoende fysiek actief Slechts 1/4 jongens en 1/6 meisjes zijn voldoende fysiek actief 10 % komt gedurende vrije tijd nooit in aanraking met sport 10 % komt gedurende vrije tijd nooit in aanraking met sport B)Andere duidelijke signalen: Jongeren zitten gemiddeld 4u/dag voor TV of PC Jongeren zitten gemiddeld 4u/dag voor TV of PC 1/2 e van de meisjes voelt zich te dik 1/2 e van de meisjes voelt zich te dik 1/10 van de kinderen 1/10 van de kinderen 1/5 van de jongeren 1/5 van de jongeren 1/2 van de volwassenen 1/2 van de volwassenen zijn te zwaar!

6 www.sportbeweegtjeschool.be Dit zijn allemaal duidelijke signalen dat het belangrijk is preventief op te treden en aandacht te hebben voor voldoende beweging en sport op school!

7 www.sportbeweegtjeschool.be 4. Hoe kan een school nu helpen om de 60’ bewegen per dag zo maximaal mogelijk te behalen tijdens de schooldag voor ALLE leerlingen?

8 www.sportbeweegtjeschool.beActieplan: ‘ Sport beweegt je school’ ‘ Sport beweegt je school’

9 www.sportbeweegtjeschool.be Sport beweegt je school’, het actieplan van 5. ‘ Sport beweegt je school’, het actieplan van SVS en Bloso, reikt de school een pragmatisch kader aan om stapsgewijs invulling te geven aan haalbare en realistische doelen om een kwalitatief bewegings- en sportbeleid uit te bouwen aansluitend bij het opvoedingsproject van de school. opvoedingsproject van de school.

10 www.sportbeweegtjeschool.be Om in praktijk realiseerbaar te maken stoelt het actieplan SBJS op 3 bouwstenen: Beweging/sport en BELEID ( visie, werkgroep, draagvlak,…) Beweging /sport en AANBOD voor = AV tijdens = BTD, vakoverschrijdend werken tussen = actieve speeltijden/pauze, vrije momenten na de lessen = sportsnack, sportclub na de lessen = sportsnack, sportclub Beweging/sport en FOCUS

11 www.sportbeweegtjeschool.be Beweging/sport en FOCUS om het bewegings- en sportbeleid niet als afzonderlijk onderdeel te zien van hun schoolbeleid maar verbreden en linken te zoeken met andere referentiekaders waar de school al vertrouwd mee is: Module FIT -> Fitte school-> gezondheidsbeleid Module FAIR -> veiligheid en welzijn, gelijke kansen Module FUN FOR ALL -> zorg en begeleiding, veiligheid en welzijn

12 www.sportbeweegtjeschool.be Checklist: in kaart brengen van de actuele situatie van de school en prioritaire werkpunten vast te leggen. Monitoringlijsten: zichtbaar maken van het proces dat ont- wikkeld werd en om bijsturingen of verankeringen vast te leggen. Monitoringlijsten: zichtbaar maken van het proces dat ont- wikkeld werd en om bijsturingen of verankeringen vast te leggen. Inspiratieboxen: om te inspireren en op weg te zetten naar een meer kwalitatief bewegingsaanbod via tal van voorbeelden, projecten, educatieve materialen,…. Met de 3 bouwstenen praktisch aan de slag:

13 www.sportbeweegtjeschool.be 6. SammyP@School-Bewegingspaspoort = een praktijkinstrument om ‘Sport beweegt je school’ te implementeren = hét middel voor lagere scholen die ook buiten de les LO. resoluut willen inzetten op ‘meer beweging op school’

14 www.sportbeweegtjeschool.be = schooljaar gebonden BEWEEGKAART waar deelname aan alle beweeg- en spelmomenten + gezondheidsinitiatieven in schoolverband worden bijgehouden SammyP@School-Bewegingspaspoort

15 www.sportbeweegtjeschool.beSammyP@School-Bewegingspaspoort = betrokkenheid van leerling-klas-school-ouders = ondersteuning om de O.D., E.T. en LOETEN te behalen ( minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes). ( minimumdoelen op het vlak van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes).

16 www.sportbeweegtjeschool.beSammyP@School-Bewegingspaspoort = aanbod richt zicht tot ALLE leerlingen van de lagere school = motiveert leerling om op eigen niveau te bewegen en te spelen

17

18 www.sportbeweegtjeschool.beSammyP@School-Bewegingspaspoort = geeft de school, klas, leerling de nodige ruimte en mogelijkheden om op maat beweeg-, spelmomenten, gezondheidsinitiatieven te registreren.

19

20 www.sportbeweegtjeschool.beSammyP@School-Bewegingspaspoort omvat 9 bewegingskansen: 1. bewegen in het verkeer 1. bewegen in het verkeer 2. bewegen in verschillende milieus 2. bewegen in verschillende milieus 3. vlot en behendig bewegen 3. vlot en behendig bewegen 4. ritmisch bewegen/bewegingsexpressie 4. ritmisch bewegen/bewegingsexpressie 5. bewegen voor een gezonde, fitte en veilige levensstijl 5. bewegen voor een gezonde, fitte en veilige levensstijl

21 www.sportbeweegtjeschool.beSammyP@School-Bewegingspaspoort omvat 9 bewegingskansen: 6. spelen op de speelplaats 6. spelen op de speelplaats 7. samen spelen en fair spelen 7. samen spelen en fair spelen 8. spelen en sporten op woensdagnamiddag 8. spelen en sporten op woensdagnamiddag 9. buiten spelen en sporten na school 9. buiten spelen en sporten na school

22

23 www.sportbeweegtjeschool.beSammyP@School-Bewegingspaspoort Vakjes paspoort 9 bewegingskansen: vakjes kunnen worden ingekleurd, ingevuld, afgestempeld,… wanneer een kind een bepaalde activiteit heeft uitgevoerd. vakjes kunnen worden ingekleurd, ingevuld, afgestempeld,… wanneer een kind een bepaalde activiteit heeft uitgevoerd. De leerlingen kunnen met een bepaalde kleur of met een stempel uitdrukken of de activiteit leuk was of eerder niet.

24 www.sportbeweegtjeschool.beSammyP@School-Bewegingspaspoort Aanbod vòòr de lessen (actieve verplaatsing): Aanbod vòòr de lessen (actieve verplaatsing): 1. Bewegen in het verkeer 1. Bewegen in het verkeer Aanbod tijdens de lessen (buiten de lessen LO): Aanbod tijdens de lessen (buiten de lessen LO): 2. Bewegen in verschillende milieus 2. Bewegen in verschillende milieus 3. Vlot en behendig bewegen 3. Vlot en behendig bewegen 4. Ritmisch bewegen - bewegingsexpressie 4. Ritmisch bewegen - bewegingsexpressie 5. Bewegen voor een gezonde, fitte en veilige levensstijl 5. Bewegen voor een gezonde, fitte en veilige levensstijl

25 www.sportbeweegtjeschool.beSammyP@School-Bewegingspaspoort Aanbod tussen de lessen (speeltijden & middagpauzes): Aanbod tussen de lessen (speeltijden & middagpauzes): 6. Spelen op de speelplaats 6. Spelen op de speelplaats 7. Samen spelen en fair spelen 7. Samen spelen en fair spelen Aanbod na de lessen: Aanbod na de lessen: 8. Spelen en sporten op woensdagnamiddag 8. Spelen en sporten op woensdagnamiddag 9. Sporten na school en buiten spelen 9. Sporten na school en buiten spelen

26

27 www.sportbeweegtjeschool.be Gaat jouw school samen met SammyP@School de uitdaging aan om méér te bewegen en te investeren in ‘gezondheid’ voor NU en MORGEN?

28 www.sportbeweegtjeschool.beSUCCES!


Download ppt "Bewegingspaspoort Bewegingspaspoort Werkgroep BaO"

Verwante presentaties


Ads door Google