De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.opella.nl1 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Voor de juiste zorg thuis of dichtbij huis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.opella.nl1 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Voor de juiste zorg thuis of dichtbij huis."— Transcript van de presentatie:

1 www.opella.nl1 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Voor de juiste zorg thuis of dichtbij huis

2 www.opella.nl2 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Maak kennis met Opella Zorgondernemer op zuidelijke Veluwe: Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Wageningen Voor: 3.500 klanten Door: 2.300 medewerkers en 1.000 vrijwilligers

3 www.opella.nl3 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Maak kennis met Opella Met breed palet aan zorg en diensten: Zorg thuis Maatschappelijke dienstverlening Revalidatie Veilig en verzorgd wonen Zorg in de laatste levensfase

4 www.opella.nl4 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Visie Opella Regel samen met mij dat ik zo zelfstandig mogelijk kan leven en wonen. Laat me aan het roer want het is per slot van rekening mijn leven Als ik wat kwijt wil dan doe ik dat graag bij een bekend en Vertrouwd gezicht, iemand die goed weet waar belangrijke informatie te halen is Zorg voor professionele medewerkers die weten wat ze wel en niet kunnen Organiseer soepele overgangen als ik met andere instellingen te maken krijg

5 www.opella.nl5 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. ERAI was al ingezet…. Opella is vanaf 2008 al bezig met de ommezwaai van een financieel gerichte organisatie naar een klantvolgende organisatie. Zorg dichtbij mensen, in buurten en wijken Franchisemodel met zelfstandige teams De professional heeft verstand om vakwerk te leveren Vakwerk vraagt ruimte en vertrouwen en maakt maatwerk mogelijk Servicepunt Zorg is te belangrijk om aan formulieren over te laten

6 www.opella.nl6 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Filmpje https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DJcG5m6Mxzk

7 www.opella.nl7 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. ERAI In 2012 is Opella gestart met het experiment regelarme instellingen: logisch vervolg op wat we al hadden ingezet. Hoe ziet dit eruit? Klantvolgende bekostiging Kwaliteit Lumpsum Tablets in de thuiszorg Modern zeggeschap

8 www.opella.nl8 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Klantvolgende bekostiging Met klantvolgende bekostiging wil Opella de klant letterlijk de keuze voor de zorg en dienstverlening geven. De klant wordt gevraagd aan welke zorg en dienstverlening zij behoefte heeft, waarna er gekeken wordt naar de mogelijke financieringsvormen. Niet de financieringsvorm, maar de klantvraag is leidend in de zorg- en dienstverlening. Er was voor de klant nauwelijks echte keuzevrijheid, de klant heeft geen zicht op wat het kost en geen invloed op de kwaliteit. Dat is wat Opella wil veranderen. Dit doet Opella door: -Zelf de indicatie te stellen bij een klant -De klant een offerte aan te bieden binnen twee werkdagen

9 www.opella.nl9 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Klantvolgende bekostiging Zelf indiceren Samen met het CIZ gezocht naar een eenvoudige manier om indicaties af te geven (Opella 2.0). Resultaat Bij Opella wordt er één gesprek gevoerd en daarna start de zorgverlening. Klanten hoeven maar naar 1 loket te bellen en kunnen daar al hun vragen kwijt. Ook kunnen klanten dezelfde dag de eerste hulp al krijgen. Indicaties worden getoetst door het CIZ, resultaat een 100% score van juiste indicaties Indiceren is een vak en dat doen dus medewerkers die onafhankelijk kunnen kijken. De administratieve verwerking ligt bij de back-office en niet meer bij de EVV-er

10 www.opella.nl10 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Klantvolgende bekostiging Offerte Na het stellen van de indicatie wordt er één integrale offerte gemaakt voor de klant, waarin alle financieringsmogelijkheden een plaats hebben. Een professional stelt deze offerte vast, ondersteund door de BackOffice organisatie. De offerte is een eenvoudig hulpmiddel waarmee de vraag van de klant, het antwoord (=de daadwerkelijk te leveren dienst), de financiering (AWBZ, ZVw, WMO, particulier, etc.), de wederzijdse rechten en plichten en de prijs duidelijk zijn. Er zijn geen verrassingen voor de klant. Klanten van Opella waarderen de offerte met een 8

11 www.opella.nl11 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Kwaliteit MotiVEER Manier om kwaliteit te meten, inzichtelijk te maken, te borgen en te bewaken, passend bij de visie en missie van Opella. Aansluiting bij de 4 pijlers 1klant 2medewerker 3betrouwbare werkgever 4grip op de portemonnee

12 www.opella.nl12 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Kwaliteit Klant Klanttevredenheid Zorginhoudelijke indicatoren Resultaat Hoge transparantie Heel snel en direct contact met de klant Direct inzicht op alle organisatieniveaus Direct kunnen verbeteren Veel lagere kosten Omslag in cultuur Verantwoordelijkheid ligt daar waar het hoort Durf met de billen bloot

13 www.opella.nl13 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Kwaliteit Medewerker Medewerkertevredenheid Tevredenheid vrijwillige medewerkers Deskundigheid medewerker Resultaten Direct inzicht op alle organisatieniveaus Direct kunnen verbeteren Zelforganisatie in de teams 100% van de medewerkers ingeschreven in kwaliteitsregister beroepsgroep Veel lagere kosten Omslag in cultuur Zelf je verantwoordelijkheid nemen (scholing, team)

14 www.opella.nl14 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Kwaliteit Betrouwbare werkgever Helder en overzichtelijk handboek Frequente meetmomenten, incl. interne audits Formulieren in workflow in Fundum Transparante verantwoording Resultaten Veel minder doc’s in handboek: alleen nog dat wat rechtstreeks te maken heeft met klant en medewerker levert reductie op van 75% Direct zicht op resultaten op alle niveaus Direct verbeteren mogelijk Omslag in cultuur Zelf verantwoordelijkheid pakken en weer zelf denken

15 www.opella.nl15 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Kwaliteit Grip op de portemonnee Lumpsum Opella heeft de vrijheid gekregen om de financiering tussen diverse vormen van zorg te kunnen uitwisselen zonder dat dit effect heeft op de financiering, een integraal lumpsumbedrag. Door deze vorm van financiering kan Opella beter inspelen op de vraag van de klant. Door de lumpsumfinanciering zit Opella niet vast aan één bedrag voor een bepaald type zorg, Opella kan het geld zelf verdelen. Dit maakt dat Opella veel flexibeler is en beter kan meebewegen op de vraag van de klant. Resultaat Alle zorgondernemers en directieleden krijgen maandelijks productie- en financiële overzichten om te kunnen sturen op het lumpsumbedrag.

16 www.opella.nl16 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Zorgplan is realisatie Binnen ERAI wil Opella de administratieve last inzake de thuiszorgregistratie verminderen en tevens de efficiënte inzet van medewerkers bevorderen. In de kern betekent dit dat de feitelijke dagelijkse registratie door medewerkers direct de realisatie is. De planning wordt daarmee alleen als intern sturingsinstrument door de medewerkers gebruikt. De medewerkers krijgen hiertoe de beschikking over een tablet waarop zij hun volledige registratie kunnen invoeren (zowel klantregistratie als eigen registratie zoals vergadertijd of reiskilometers).

17 www.opella.nl17 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Medezeggeschap Uitgangspunt is zeggenschap van individuele klant en medewerker Woonraden (zo dicht mogelijk bij de klant) Aansluiting bij zelforganiserende teams (medewerker) Resultaat Verantwoordelijkheid ligt daar waar het hoort

18 www.opella.nl18 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Tips en trucs 1Communiceer goed met de medewerkers die in de directe zorgverlening werken. Zij hebben de kennis van de regels die hen belemmeren om hun werk te doen. 2Optimaliseer als organisatie de eigen werkprocessen. Pas als een proces optimaal loopt dan worden de hinderlijke regels duidelijk en weet de organisatie ook welke hinderlijke wetten en regels er geschrapt moeten worden. 3Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat het wegnemen van de administratieve lasten ook de cultuur betreft. In het verleden heeft Opella risico’s gereduceerd door ook zelf regels en administratieve procedures in te stellen. Het geven van ruimte aan de professional betekent ook het accepteren van enige risico’s.

19 www.opella.nl19 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Vragen??


Download ppt "Www.opella.nl1 Dichtbij, op maat gemaakt, professioneel en actueel. Voor de juiste zorg thuis of dichtbij huis."

Verwante presentaties


Ads door Google