De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mediprima De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s LENTE 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mediprima De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s LENTE 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Mediprima De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s LENTE 2015

2 Inleiding Het project is vertrokken vanuit de visie dat de volgende principes moesten gerespecteerd worden: 1.Garanderen sociaal onderzoek 2.Informatiseren van de verbintenissen tot ten lasteneming 3.Controle en betalingen laten gebeuren door specialisten 2 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s

3 Inleiding Het beheer verbeteren door de invoering van een gecentraliseerd informaticasysteem o Uniform systeem = zelfde informatie voor alle actoren snel beschikbaar o Verminderen van de administratieve last o Rechtszekerheid voor OCMW's en zorgverstrekkers 3 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s Mediprima

4 Rechtzekerheid Mediprima is authentieke bron Inhoud: – Identificatie patiënt – OCMW dat beslissing genomen heeft; – Geldigheidsdatum beslissing; – Tenlastenemingspercentages; − Beslissingen OCMW’s, per categorie medische zorg. Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 4 Mediprima B

5 Fase 1 1 ste fase : o Medische kosten gefactureerd door een verpleeginstelling o voor behoeftige personen die niet over een ziektekostenverzekering beschikken die de risico’s in België dekt en die ook niet kunnen aangesloten worden bij een mutualiteit. o Laatste milestone: elektronische facturatie voor ziekenhuis verplicht voor prestaties vanaf 01/06/2014 Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 5

6 Statistieken Aantal cijfers m.b.t. 1 ste fase (situatie op 17/03/2015): o 547 OCMW’s in productie o 142.035 medische beslissingen (19.802 nog actief) o 49.450 personen (18.954 nog actief) o 173 ziekenhuizen in productie (consultatie) o 70 ziekenhuizen in productie (elektronische facturatie) Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 6

7 Statistieken Betalingen HZIV aan ziekenhuizen : o gemiddelde betaaltermijn : o 2014 = 5,9 dagen o 2015 = voorlopig 5,7 dagen o recuperatie voorschotten (€ 11.563.664) : o 2014 = € 3.621.752 o 2015 = € 2.849.922 (maanden januari + februari) o totaal netto betaald (excl. voorschotten + recuperatie) : o 2014 = € 1.573.933 o 2015 = € 8.259.624 (maanden januari t.e.m. maart) o aantal afrekeningen verwerkt : o 2014 = 9.423 o 2015 = 21.218 (maanden januari + februari) Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 7

8 Statistieken Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 8

9 Statistieken Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 9

10 Statistieken Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 10

11 Statistieken Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 11

12 Statistieken Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 12

13 Aandachtspunten o Toepassing 45-dagen termijn (laattijdig doorsturen) o Niet te lang wachten om beslissing in te brengen o Wijzigingen inzake ziekteverzekering o In Mediprima tot effectieve aansluiting o Retroactief  geen recuperatie Staatsdeel nodig o Afrekenbestanden HZIV (wat is de bedoeling?) o Attest DMH o Harmonisatie vrije tekstvelden  studie SMALS bezig Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 13

14 Laatste wijzigingen CR 30/04/2015: o Beheer van mutaties o Annulatie dekking in de toekomst o Gebruiker toelaten om de dekking van het OCMW te verminderen (indien deel POD + OCMW > 100%) o Gebruiker toelaten om een beslissing te wijzigen na datum overlijden Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 14

15 Evaluatie Studie Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg rond dringende medische hulp : o Voorzien tegen eind 2015 o Luik rond evaluatie Mediprima (piloten) wordt voorzien Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 15

16 Volgende fases o Op basis van een eerste verkennende analyse door SMALS heeft er al een overleg plaatsgevonden met de HZIV, het RIZIV en de politieke verantwoordelijken; o Van zodra er een politieke beslissing is, starten we met de impact- en behoefteanalyses; o …in ieder geval voorziet het regeerakkoord dat het project tijdens deze legislatuur volledig wordt uitgerold Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 16

17 Volgende fases Uitbreiding MEDIPRIMA – 2015-2016: IIa – 2016-2017: IIb – 2017-2018: IIc Mediprima - De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s 17 Fase 1 Mediprima IIa: niet verzekerden – huisartsen + apothekers Mediprima IIb: verzekerden Mediprima IIc: andere zorgverstrekkers


Download ppt "Mediprima De hervorming van de medische hulp uitgevoerd door de OCMW’s LENTE 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google