De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands OEFENCAT Hematologie & Oncologie Sonja Zweegman & Inge Konings 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands OEFENCAT Hematologie & Oncologie Sonja Zweegman & Inge Konings 2014."— Transcript van de presentatie:

1 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands OEFENCAT Hematologie & Oncologie Sonja Zweegman & Inge Konings 2014

2 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands

3 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands Après le bain un peu d’exercise

4 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 1

5 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 2 De absolute incidentie van kanker is het hoogst in de leeftijdsgroep: a)15 – 49 jaar b)50 – 74 jaar c)75+ jaar Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

6 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 3

7 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 4 Welke behandelingsmodaliteit wordt op dit moment het MINST toegepast? Behandeling met: a)monoklonale antilichamen b)antihormonen c)genetisch gemanipuleerde dendritische cellen d)Antimetabolieten Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

8 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 5

9 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 6 Adjuvante chemotherapie van borstkanker met hormonale en/of chemotherapie wordt gegeven om: a)eventuele micrometastasen te doden b)de tumor kleiner te maken opdat de borst niet meer geamputeerd hoeft te worden c)te kunnen afzien van nabestraling Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

10 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 7

11 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 8 De moeder van een jongen van 2 jaar oud ziet bij haar zoon een witte pupil van het linker oog. Via de huisarts wordt hij snel doorverwezen naar de oogarts, die stelt door middel van funduscopie de diagnose retinoblastoom. Is een eenzijdig retinoblastoom erfelijk? a.Is nooit erfelijk b.Kan erfelijk zijn c.Is altijd erfelijk Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

12 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 9

13 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 10 Bij een 35-jarige vrouw wordt een invasief ductaal adenocarcinoom van de linker borst vastgesteld, diameter 1,5 centimeter, graad III, oestrogeen- en progesteronreceptor negatief, Her2Neu-receptor positief. Zij ondergaat een lumpectomie, waarbij de tumor radicaal verwijderd wordt. Bij de sentinel node procedure worden 2 lymfklieren verwijderd zonder metastasen. Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

14 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 10 Oefencat 24-05-2013 Wat adviseert u volgens de Nederlandse richtlijn als adjuvante behandeling? a. radiotherapie, chemotherapie, trastuzumab b. chemotherapie, hormonale therapie c. radiotherapie, chemotherapie en hormonale therapie d. radiotherapie en hormonale therapie 8-6-2015

15 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 11

16 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 12 De chemotherapeutische behandeling van kanker kan ook op de lange termijn tot complicaties leiden, zoals: a.hartfalen b.diarree c.mucositis d.neuropathie Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

17 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 13

18 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 14 Bij een 20-jarige jongeman wordt een non-seminoma testis vastgesteld met uitzaaiingen in longen en lymfklieren. Hij is wat benauwd en heeft rugpijn. Er wordt gestart met chemotherapie. Het doel van deze behandeling is om: a.verdere uitzaaiingen te voorkomen en stabiele ziekte te bereiken b.hem te genezen c.de kwaliteit van leven te verhogen d.de metastasen te verkleinen zodat operatie mogelijk is Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

19 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 15 (vervolg casus 14) De gegeven chemotherapie bestaat uit 4 zogenaamde BEP- kuren: Bleomycine, Etoposide, cisplatin. Hij krijgt anti-emetica om zo min mogelijk last te hebben van misselijkheid en/of braken. Welk middel is het meest emetogeen? a)bleomycine b)etoposide c)cisplatin Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

20 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 15

21 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 17

22 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 18 De WHO-ladder van de pijnbestrijding wordt veel gebruikt in de palliatieve zorg. Tot de tweede trap van de neuropatische pijnladder behoort a.codeïne b.paracetamol c.morfine d.amitriptyline Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

23 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 19

24 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 20 Een 50-jarige man met een gemetastaseerd melanoom naar onder andere de lever en hersenen gaat steeds verder achteruit. Hij herkent zijn naasten niet meer, ligt hele dagen op bed en eet en drinkt nauwelijks meer. Pijn lijkt hij niet te hebben. Zijn familieleden dringen aan op euthanasie en tonen de euthanasieverklaring die patiënt enkele maanden eerder heeft opgesteld en ondertekend. Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

25 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 20 vervolg Oefencat 24-05-2013 Wat is de juiste handelwijze? a. aangezien patiënt hier zorgvuldig over heeft nagedacht en voorbereid, kunt u meegaan in het verzoek b. doordat patiënt niet meer helder is, is palliatieve sedatie een betere optie c. uitleggen aan de familie dat u niet in kan gaan op dit verzoek aangezien patiënt zijn wensen niet meer goed zelf kenbaar kan maken d. uitleggen aan de familie dat u hier liever niet op in wil gaan omdat u principiële bezwaren heeft tegen euthanasie, maar dat u een andere arts zal vragen 8-6-2015

26 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 21

27 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 22 De bestraling waarbij de tumor met smalle stralenbundels vanuit vele, verschillende kanten uitwendig wordt bestraald heet: a)electieve radiotherapie b)stereotactische radiotherapie c)brachytherapie d)hyperthermie Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

28 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 23

29 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 24 De meest voorkomende solide tumor bij mannen boven de 75 jaar is een a)prostaatcarcinoom b)longcarcinoom c)slokdarmcarcinoom d)coloncarcinoom Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

30 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands

31 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands

32 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands Toegift……..

33 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 25 Als u bij een patiënt met een multipel myeloom op basis van pijnklachten en een parese van het rechter been verwacht dat er in de lumbale wervelkolom druk van multipel myeloom weefsel is op het ruggenmerg of zenuwbanen, is het meest informatief onderzoek: a.neurologisch onderzoek b.PET/CT-scan c.Röntgenfoto’s d.MRI

34 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 26 Het ovariumcarcinoom wordt ook wel ‘silent killer’ genoemd. Wat is hiervan de reden? De tumor : a)is vaak zeer agressief en progressief b)is vaak al gemetastaseerd wanneer er klachten optreden c)kan met milde chemotherapie bestreden worden d)is vaak alleen met chirurgisch ingrijpen aan te tonen Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

35 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 27 Bij een koude rilling die optreedt na het beëindigen van een transfusie met rode cellen is er waarschijnlijk GEEN sprake van: a. allergische transfusiereactie b. incompatibele transfusie in het ABO systeem c. toxische reactie d. rhesus-D antagonisme Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

36 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 28 Tumoren kunnen door productie van stoffen bepaalde symptomen veroorzaken. Bij welke van de volgende tumoren komt SIADH voor (= syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion)? a) kleincellig longcarcinoom b) melanoom c) coloncarcinoom d) niercelcarcinoom Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

37 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 29 Een foliumzuur-tekort …. a.wordt zelden veroorzaakt door een dieetfout b.wordt voorkomen door vleesrijke voeding c.ontstaat na enkele jaren verminderde “toevoer” d.gaat niet samen met neuropathie Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

38 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 30 Ruim een derde van de patiënten die de diagnose kanker krijgen hebben last van verhoogde distress. Uit onderzoek blijkt dat de kans op deze distress verhoogd kan worden door een aantal risicofactoren. Welk antwoord is geheel juist? a) Laag inkomen, familieproblemen b) Risicogedrag als roken en intensief zonnen, jonge leeftijd c) Beperkte sociale steun, recente psychiatrische voorgeschiedenis d) Lage opleiding, eerdere ingrijpende levensgebeurtenissen Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

39 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 31 Bij een gezonde man van 46 jaar wordt bij een keuring een normocytaire anemie met een Hb van 6.8 mmol/L gevonden. De rest van het hemogram is normaal. In de bloedstrijk zijn er een paar targetcellen. Wat heeft hij waarschijnlijk? a.heterozygote ß-thalassemie b.α-thalassemie met deletie van 3 of 4 genen c.heterozygote hemoglobinopathie C d.homozygote sikkelcelanemie Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

40 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 32 Welke eiwit wordt gefosforyleerd als reactie op DNA schade? a) RAS b) APC c) BCL-2 d) P53 Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

41 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 33 Een patiënt is op vakantie op Texel en belt u. Hij spreekt een taal die u niet beheerst, maar u begrijpt dat hij koorts heeft en hoest. Bij nakijken vindt u vergrote klieren en een hepatosplenomegalie. Hij heeft een doosje bij zich met prednison. Welke van de 4 genoemde ziekten heeft hij het meest waarschijnlijk: a. chronische lymfatische leukemie b. myelofibrose c. chronische myeloide leukemie d. myelodisplasie Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

42 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 34 Een 58-jarige vrouw is bij u bekend met een coloncarcinoom met levermetastasen. Er is een hemicolectomie links verricht en aansluitend behandeld met palliatieve chemotherapie. Twee maanden geleden werd de chemotherapie gestaakt, omdat er op de CT-scan sprake was van progressie van de levermetastasen. In verband met pijnklachten in de leverstreek gebruikt ze morfine retard (MS Contin®) 2 x 30 mg. Haar echtgenoot belt nu omdat hij zich zorgen maakt. Patiënte gaat achteruit. Zij is toenemend misselijk en braakt. Omdat de pijnklachten wat zijn toegenomen, is drie dagen geleden de dosering van de morfine retard opgehoogd naar 2 x 60 mg. Patiënte is niet icterisch. De peristaltiek is spaarzaam, maar klinkt normaal. Er zijn geen aanwijzingen voor ascites. Bij rectaal toucher voelt u zachte ontlasting in de ampul. Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

43 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 34 vervolg casus Oefencat 24-05-2013 Wat is het middel van eerste keuze voor de symptomatische behandeling van de misselijkheid en het braken? a. Metoclopramide (Primperan®) b. Haloperidol (Haldol®) c. Dexamethason d. Ondansetron (Zofran®) 8-6-2015

44 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands EINDE Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

45 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

46 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 42 Welke patiënt heeft naar verwachting de slechtste prognose? Een patiënt met een ossaal gemetastaseerd a) niercelcarcinoom b) prostaatcarcinoom c) mammacarcinoom d) coloncarcinoom Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

47 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 44 Bij een 64-jarige man wordt een tumor geconstateerd op de overgang van slokdarm naar maag. Het pathologisch biopt zal meest waarschijnlijk betreffen: a)plaveiselcelcarcinoom b)GIST (gastro-intestinale stromaceltumor) c)adenocarcinoom d)leiomyoom Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

48 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 46 Wat is de functie van een lymfklierdissectie van de oksel bij de behandeling van het mammacarcinoom? a)verkrijging van weefsel voor de hormoonreceptorbepaling b)stadiëring en verbetering van het cosmetisch resultaat van de mamma operatie c)stadiëring en behandeling ter voorkoming van een recidief in de oksel d)het voorkomen van lymfoedeem postoperatief Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

49 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 50 Welke bepaling is beslissend voor het wel of niet starten van een behandeling met cetuximab of panitumumab bij een patiënt met gemetastaseerd coloncarcinoom? Dit is de expressie of bepaling van: a) de vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) b) de somatostatine receptor (SSTR) c) het carcinoembryonaal antigeen (CEA) d) de ras-mutatiestatus Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

50 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 54 Waarom ontstaan zoveel verschillende soorten van maligniteiten in het Li-Fraumeni syndroom? a)Het p53 eiwit is essentieel voor het bewaken van het intacte genoom van veel verschillende soorten cellen b)Het p53 eiwit stimuleert proliferatie in veel verschillende soorten cellen. c)Het RAS eiwit stimuleert celdeling via een krachtige, door veel cellen gebruikte route: de RAS-MAPK pathway d)Het ATR gen is essentieel voor het in gang zetten van een apoptoserespons in veel celsoorten. Oefencat 24-05-2013 8-6-2015

51 VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands 58 De histologische graad van een maligne tumor is een maat voor een klinisch relevante parameter. Welke? a) De mate van uitbreiding van de tumor b) Het differentiatietype van de tumor c) De pathogenese van de tumor d) De agressiviteit van de tumor Oefencat 24-05-2013 8-6-2015


Download ppt "VU University Medical Center Amsterdam The Netherlands OEFENCAT Hematologie & Oncologie Sonja Zweegman & Inge Konings 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google