De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

voorlichting internationale stages studenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "voorlichting internationale stages studenten"— Transcript van de presentatie:

1 voorlichting internationale stages studenten
mrt. 2015 Voorlichting internationale stages voor student 2 april 2015 Eddy van Laar Rijn IJssel (cluster Techniek, ICT, labtechniek)

2 Waarom stages in het buitenland?
voorlichting internationale stages studenten mrt. 2015 Waarom stages in het buitenland? Doelstelling Internationale BPV Beroepservaring opdoen in het buitenland Kennis maken met een andere cultuur Steeds belangrijker: communiceren in een vreemde taal in en buiten je vak Persoonlijke leerdoelen Onafhankelijkheid ontwikkelen, zelf het heft in handen nemen Staat goed op je CV: een streepje voor bij solliciteren en vervolgopleiding Op eigen benen staan (los van “hotel thuis”) Zelfvertrouwen ontwikkelen en vergroten Nederland in perspectief zien (en je liefde van je leven ontmoeten) Over de landsgrenzen kijken in je vak, je eigen grenzen verleggen maart 2015 Techniek, ICT, laboratoriumtechniek Rijn IJssel (cluster Techniek, ICT, labtechniek)

3 voorlichting internationale stages studenten
mrt. 2015 Waar naar toe? Landen met subsidie Erasmus + Europese lidstaten België, Frankrijk, Letland, Portugal, Bulgarije, Griekenland, Litouwen, Roemenië, Cyprus, Hongarije*, Luxemburg, Slovenië, Denemarken, Ierland, Malta, Slowakije, Duitsland*, Italië, Oostenrijk, Tsjechië, Estland, Spanje*, Polen, Verenigd Koninkrijk*, Finland*, Zweden* , Kroatië (* =vaker gebruikt) Niet-Europese lidstaten Voormalig Joegoslavische republiek, Liechtenstein, Macedonië, Noorwegen, IJsland, Turkije Landen zonder subsidie Erasmus + (tot in de nabije toekomst) Overige landen Heel de wereld, onder andere Curaçao, Suriname. maart 2015 Techniek, ICT, laboratoriumtechniek Rijn IJssel (cluster Techniek, ICT, labtechniek)

4 Selectie stageplaats in het buitenland
voorlichting internationale stages studenten mrt. 2015 Selectie stageplaats in het buitenland In overleg met je stage-coördinatoren (van jouw studierichting én van internationalisering van jouw team) wordt de stageplek besproken/ geregeld. Stageplaats moet geschikt geacht zijn voor je stage-coördinator en erkend, geaccrediteerd zijn (worden). Let op! Rijn IJssel plaatst in principe met zeer grote voorkeur stagiairs in het buitenland bij bedrijven/ instellingen waar we al goede contacten en goede ervaringen mee hebben. Dit in verband met o.a. begeleiding, ze kennen de Nederlandse en Rijn IJssel spelregels stages; ze kunnen bijspringen als er iets mis gaat buiten de stage, en subsidiering via Erasmusplus gaat gemakkelijker. maart 2015 Techniek, ICT, laboratoriumtechniek Rijn IJssel (cluster Techniek, ICT, labtechniek)

5 Selectie stagiairs voor het buitenland
voorlichting internationale stages studenten mrt. 2015 Selectie stagiairs voor het buitenland Als je in het buitenland op stage wilt gaan, vinden wij een aantal punten belangrijk: Je bent een goede leerling, op het moment van aanmelden (voorlaatste rapport) sta je ruim voldoende Je krijgt een positief advies van je SLB, van je docenten en stage-coördinator . Je hebt (bij voorkeur al) een Nederlandse stage goed afgerond. Toestemming van je ouders, als je jonger bent dan 18 jaar. In principe niveau 4, laatste jaar stage. Uitzonderingen kunnen zijn: o.a. als je al goede contacten in het buitenland hebt. Je bent ondernemend, want er komen allerlei klussen op je af, die jezelf moet regelen: o.a. reis, de kamer en zie het volgend blad: waar komt het geld vandaan. (Kamer: soms hebben wij nog een adres van eerdere stagiairs.) maart 2015 Techniek, ICT, laboratoriumtechniek Rijn IJssel (cluster Techniek, ICT, labtechniek)

6 Selectie stagiairs voor het buitenland vervolg
voorlichting internationale stages studenten mrt. 2015 Selectie stagiairs voor het buitenland vervolg Liefst plaatsen we met zijn tweeën op een geografische plaats (hoeft niet dezelfde stageplaats te zijn), om steun aan elkaar te hebben. Je bent bekwaam in een buitenlandse taal, die gebruik wordt op de stageplaats in dat land. (Eventueel kun je op school taalcursus lopen in de toekomst). Je hebt een positieve instelling en bent redelijk flexibel en zelfstandig. Je bent een potentiële ambassadeur in het buitenland voor onze opleiding. We willen dat door jou na jou het bedrijf zegt: “Graag, zo een goede stagiair willen we weer hebben”. maart 2015 Techniek, ICT, laboratoriumtechniek Rijn IJssel (cluster Techniek, ICT, labtechniek)

7 Waar komt het geld vandaan?
voorlichting internationale stages studenten mrt. 2015 Waar komt het geld vandaan? Als je in Europa op stage gaat: Erasmus-plus-subsidie (afhankelijk van tabellen per land) Uitwonende beurs aanvragen (zelf regelen) Tijdelijk stop zetten OV (zelf regelen) Eventueel: inkomsten bpv-vergoeding van buitenlands bedrijf Je stelt begroting op met Coördinator internationalisering (Cluster Techniek, ICT), daarna stelt deze de hoogte van subsidie vast. Erasmus+ subsidie betekent dat je voldoende geld hebt om te reizen, voor je verblijf, om ook cultuur mee te pikken en voor de verzekering. maart 2015 Techniek, ICT, laboratoriumtechniek Rijn IJssel (cluster Techniek, ICT, labtechniek)

8 Procedure aanmelding internationale stage
Eerst aanmelden bij stage-coördinator jouw afstudeerrichting (uiterlijk 12 werkweken voor vertrek) Deze bespreekt met jou de selectie-eisen (zie “selectie stagiairs ”) Dan bespreek je met de stage-coördinator de keuze van de stageplaats in het buitenland (zie “selectie stageplaats”) Bij positief advies van je SLB-er, van je docenten en je stage-coördinator en als de stage doorgaat, meld(t) je en/ of de stage-coördinator dit aan: het stage-bureau BBT en aan mij, coördinator internationalisering Cluster Techniek, ICT: (liever niet via Ik ontvang van je stage-coördinator tijdig (het lijstje van) de aanmelding(en) internationale stage met al jouw en stageplaats-gegevens. Je maakt een afspraak met mij waarbij je: - informatie krijgt en aantal documenten invult (Uiterlijk 5 werkweken voor vertrek). maart 2015 Techniek, ICT, laboratoriumtechniek

9 Wat moet je voor Erasmus+ subsidie doen?
Europass: je ontvangt een link naar een site om in te vullen/ te laten ondertekenen: over jouw buitenlandse stage (bewaar je voor je CV) Participant Report: eind van de stage ontvang je van Erasmus+ een vragenformulier om in te vullen Boarding Pass/ bewijs van reizen Wat lever je nog meer in? Korte presentatie of verslagje (1 A4) van je stage voor je klasgenoten Kopie huurcontract buitenland (voor stagiairs volgend jaar en voor jezelf) maart 2015 Techniek, ICT, laboratoriumtechniek

10 De verzekering Bij elke buitenlandse BPV bij Rijn IJssel (cluster Techniek) is onderstaande verzekering verplicht: https://studentsinsured.com/studentenverzekering-buitenland Deze verzekering is het meest volledig, speciaal voor stages, dus geen gedoe met uitzoeken, want je normale verzekering kan bijv. moeilijk doen als je een langere periode weg bent en als je “werkt” in het buitenland. Een Internationale-BPV-overeenkomst wordt pas voor je aangemaakt bij het stage-bureau als zeker is dat deze verzekering is afgesloten. Deze verzekering wordt vergoed door de Erasmusbeurs of door school. Als je de Erasmusbeurs ontvangt, wordt deze automatisch aangevraagd en vergoed. maart 2015 Techniek, ICT, laboratoriumtechniek

11 Goede reis en …. veel plezier!
Tot slot Graag wil de opleiding/ Rijn IJssel (samen met de Europese Unie) jou de gelegenheid geven om in het buitenland een mooie en zinnige ervaring op te doen Nog vragen? Goede reis en …. veel plezier! maart 2015 Techniek, ICT, laboratoriumtechniek

12 Opmerkingen voor Studiedag 2 april 2015
Keuze stageplaats Laboratoriumschool Rijn IJssel heeft vaste contacten met labs in het buitenland: Finland*, Wales, Schotland, Italië, (Zweden, Spanje, Curaçao) Duitsland Lab: Biologisch, medisch, chemisch (komend jaar) Keuze stageplaats, accreditatie , Engels pmlf-document (op pmlf-site), Engels Proeve van Bekwaamheid wp 3.1 (belangrijkste pagina’s vertaald versie 0.9) Relatiebeheer met hoofdletters Aantal voorbeelden van buitenlandse stages (niv.4) jaar geleden: Afrika, Italië, Curaçao (ook niv.3), Spanje: “los” Afgelopen 10 jaar: (na “Genial”) Zweden biol. 2x, Wales 8x chem. 10 x biol., Finland 14 x biol., 8 x chem., 4 x med. Suriname 1x, Curaçao 2x, Italië 4x, 2x Schotland

13 Opmerkingen voor Studiedag 2 april 2015
Keuze uitwisselpartner verdergaande samenwerking, zo mogelijk met vergelijkbare opleiding Keuze exchange partner: Duurzaam * Partnerkeuze, letter of Intent, (voorbeeld) PIC code (voorbeeld) Memorandum of Understanding (voorbeeld) ECVET , courses, stuk curriculum, credit point (voorbeeld) Disseminatie

14 Slot Werkgelegenheid Buitenlandse studie goed voor baan (HLO-sensor) Jongeren die tijdens hun studie enige tijd in het buitenland hebben gestudeerd, hebben na hun studie een veel grotere kans op werk. Vijf jaar na het afstuderen is de werkloosheid in deze groep 23 procent lager dan onder studenten die niet in het buitenland studeerden. Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek van de Europese Commissie. Met bijna studenten en bedrijven die meededen, is het volgens de commissie het grootste onderzoek ooit over studeren in het buitenland en het vinden van een baan. Uit het onderzoek blijkt verder dat een-derde van de studenten die met een Europese beurs stage hebben gelopen, na de stage in dienst treedt bij het stagebedrijf (Karl, Rosa). In het studiejaar maakten bijna studenten uit de EU en daarbuiten gebruik van Europese beurzen om te studeren in het buitenland. Van de studenten die met een EU-beurs in het buitenland studeerden, kwam vier procent uit Nederland. Enthousiasme Taalvaardigheid Werkhouding HLO


Download ppt "voorlichting internationale stages studenten"

Verwante presentaties


Ads door Google