De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Photo by leosam - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License with Haiku Deck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Photo by leosam - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License with Haiku Deck."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Photo by leosam - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License http://www.flickr.com/photos/59692521@N00Created with Haiku Deck

4 2020: 100 ouderen die vertrekken wordt opgevangen door 60 jongeren die erbij komen

5 EEN VOCA WERELD Steeds snellere en continue verandering. Soms radicaal. Hoge pieken en diepe dalen. Geen stabiliteit. Grote variabiliteit in instroom leerlingen VOLATIEL De voorspelbaarheid neemt af. De evolutie van technologie, economie, maatschappij,... Is onzeker. ONZEKER Grenzen vervagen. Steeds meer is verweven en interacties zijn moeilijk te doorgronden. COMPLEX Problemen hebben niet altijd een eenduidige oplossing, Dingen kunnen verschillend worden geïnterpreteerd. AMBIGU

6 VOCA-gehalte (Volatiel –Onzeker-Complex- Ambigu) Beschikbare Informatie Generati es Functiewereld – spinorganisatie Functioneel organiseren VOCA-netwerkwereld – zeesterorganisatie Procesgericht organiseren Weinig informatie Stabiliteit en eenvoudig Voorspelbaar en duidelijk SMART-doelen Functiebeschrijvingen (vak-)experts worden “manager” Kennis+hiërarchie=macht - functies Veel procedures voor het “hoe” Klassieke arbeidsorganisatie Technisch organisatorisch Veel informatie VOCA –wereld en VOCA- principes Kernopdrachten die zin geven Innovatie in turbulentie / doenk Richting / visie / waarden / ambities Professionele Leider-Manager- Coach Kennis delen = gezag - netwerking Wisselende teams werken KWIC Werken met goesting, passie, talent Autonomie en regelvermogen Innovatieve arbeidsorganisatie Ook socio-organisatorisch Team-coach ( HR) Info-coach (leren) Invest-coach (resources) Kantelen Hoe managen? Hoe handig voor elkaar krijgen? … - … babyboomgeneratie … - … X-generatie … – … Y generaties … – … Z-generatie … – … digitale generatie … - … Yves Demaertelaere 2015

7 7 3 vragen 1.Waarom bestaan we? 2.Waarvoor staan we? 3.Naar waar gaan we? 1.Waarom bestaan we? 2.Waarvoor staan we? 3.Naar waar gaan we?

8

9 Photo by Nina Matthews Photography - Creative Commons Attribution License http://www.flickr.com/photos/21560098@N06Created with Haiku Deck

10 Photo by jonmartin () - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License http://www.flickr.com/photos/41178808@N00Created with Haiku Deck

11

12

13 Afstemming over de leerlingen tussen de verschillende leerjaren Afstemming over de leerlingen van hetzelfde jaar Afstemming over de vakken tussen de verschillende leerjaren/richtingen Afstemming over het vak tussen parallelle klasgroepen Afstemming tussen de vakken in hetzelfde jaar Afstemming over de relevante beleidsdomeinen van de school

14 Krappe arbeidsmarkt Kwaliteitseisen Regelgeving ICT en technologie Gevarieerde instroom Mondige leerlingen/ouders Efficiëntie

15

16 Photo by Celanth - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License http://www.flickr.com/photos/23559658@N04Created with Haiku Deck

17 Photo by PBoGS - Creative Commons Attribution-ShareAlike License http://www.flickr.com/photos/56981926@N00Created with Haiku Deck

18 Photo by *Lie... on & off... ! - Creative Commons Attribution-NonCommercial License http://www.flickr.com/photos/8458761@N08Created with Haiku Deck

19 Photo by marsmet548 - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License http://www.flickr.com/photos/95284782@N06Created with Haiku Deck

20 GEEN PRESTATIES ZONDER RELATIES

21 21

22 Photo by Yndra - Creative Commons Attribution License http://www.flickr.com/photos/31765470@N06Created with Haiku Deck

23 Teams zijn de bouwstenen van de nieuwe organisatie

24 STROOMSGEWIJS ORGANISEREN

25 Photo by Jason A. Samfield - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License http://www.flickr.com/photos/28879181@N06Created with Haiku Deck

26 Photo by xavi talleda - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License http://www.flickr.com/photos/46527925@N04Created with Haiku Deck

27 http://www.youtube.com/watch?v=C1kwGBrX9QU&feature=plcp

28 Photo by Robert S. Donovan - Creative Commons Attribution License http://www.flickr.com/photos/10687935@N04Created with Haiku Deck het team is onafhankelijk en heeft gestructureerde vrijheid om de 4 kernopdrachten te plannen, te verbeteren en te vernieuwen wat de kwaliteit van hun werk sterk beïnvloedt, kunnen zij zelf beslissen zonder leiding of ondersteunende diensten

29

30 Photo by Anduze traveller - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License http://www.flickr.com/photos/45306251@N00Created with Haiku Deck

31 Photo by sachac - Creative Commons Attribution License http://www.flickr.com/photos/65214961@N00Created with Haiku Deck

32 een team is herkenbaar (heeft eigen middelen, eigen ruimte, eigen info,.... ) een team heeft bestaanszekerheid over de schooljaren heen

33 de schil van het team wordt door het kernteam betrokken en voert in overleg uit wat door het kernteam werd beslist de kern van het team is verantwoordelijk en legt rekenschap af

34 de teams zorgen ervoor dat ze, vanuit de visie, op elkaar zijn afgestemd aangezien we gepassioneerd zijn van de visie is verticale controle beperkt

35

36 Photo by Nita J Y - Creative Commons Attribution-ShareAlike License http://www.flickr.com/photos/33356155@N05Created with Haiku Deck Intern en extern communiceren (met de andere teams) Organiseren en meehelpen tot besluitvorming Bewaken van gemaakte afspraken Stimuleren en coördineren van verbeteringen Overdragen van regeltaken naar teamleden Als voortgangsbewaker proces volgen Nemen van beslissingen binnen de visie Verantwoording afleggen in team over eigen rol Verantwoordelijkheid om beslissing om te zetten in praktijk

37 Elke sterrol is het geweten van de bevoegdheid. Bewaakt en zorgt voor focus en resultaat.

38

39 Ieder team is bezig met activiteiten van zijn eigen tijdshorizon, maar is wel betrokken bij de andere tijdshorizonten  contact houden!

40 Het KWIC-ondernemerschap geeft houvast aan het team op weg naar kind- of klantgerichte kwaliteit en naar efficiënt en integer samenwerken in een optimale collegialiteit. Het beschrijft het gewenste gedrag en geeft aan waar het team naar toe gaat.

41 Photo by CoenV - Creative Commons Attribution-NonCommercial License http://www.flickr.com/photos/27897838@N05Created with Haiku Deck

42 KERN- STREEF- WAARDEN UNIVERSELE TOEVALLIGE KERN- STREEF- WAARDEN UNIVERSELE

43 Innovatie, co-creatie Normen halen, productiviteit Samenwerking Efficiëntie, procedures Waarin het minimum halen? Waarin uitmuntend zijn?

44

45 Onze keien zijn ambitieuze doelen A goal is a dream with a deadline De beste garantie om te falen is zeer efficiënt te werken in de verkeerde richting. Start with the end in mind! Visie is geen compromis sluiten om iedereen goed gezind te stemmen.

46 WELK GEDRAG WERKT MEE EN WELK GEDRAG WERKT TEGEN?

47 Photo by ultraBobban - Creative Commons Attribution-NonCommercial License http://www.flickr.com/photos/8274291@N04 Intern georiënteerd Soloslim Beheersend en controleren Instructeur van voorbedacht onderwijs Vakgericht resultaten nastreven Gericht op partnerschap Samenwerking Onderzoekend en innoverend Fiere professional Leerlinggerichte resultaten nastreven VANNAA R

48 om leerprestaties te meten om overleg te plegen om de werking te plannen om onderwijsprocessen te ondersteunen om kennis te borgen om medewerkers te waarderen

49 VOCA PRINCIPES Werk vanuit de kernopdrachten die zin geven. De inspanningen zijn conform de waarden die belanghebbenden zinvol vinden. VISIE Experimenteer. Ontdoe je snel van wat niet werkt, leer van je fouten en begin opnieuw. Daag de status quo uit. Denk systemisch OPEN GEEST Verlaat de rigiditeit van de bureaucratie. Werk interdisciplinair in team rond communities van leerlingen en organiseer hierrond een netwerk COOPERATIEF IN NETWERK Vertrouw op intuitie. Denk al doende (doenk). Innovate or die. Zorg voor voldoende diversiteit en variëteit in je netwerk. Co-evolueer met je omgeving. AGILE

50 COLLECTIEF LEIDERSCHAP Iedereen is leider en krijgt verantwoordelijkheid in het team. Teams leiden teams.

51 � Tijd om echt te coachen en te begeleiden � Ontwrichtend: afstand nemen van “baas” om “leider” te worden Nieuw paradigma: iedereen leider controleren plannen organiseren span of control is te groot (hiërarchie, status, macht) Oude paradigma uit noodzaak Gevolg: afwachtend gedrag, … Traditioneel leiderschap bij spin richting geven en visie ontwerpen doenken en vuur aansteken, vertrouwen creëren samenwerken aan gemeenschappelijk resultaat span of support (mandaat van medewerkers) Nieuw paradigma: collectief leiderschap Leiding wordt ook gedeeld met alle teams Condities creëren om te kunnen leiden met teams Inspirerend leiderschap bij zeester

52

53 53

54 54 1 ste gr. PAT 1 ste gr. EDD 1 ste gr. LBL HuWe WetEcoLatijn

55 Teams in EDD: schooljaar 1415 � September – maart � Teamwerking loopt maar ‘worstelt’ nog met volgende problemen: � Verschillende interpretaties VISIE binnen een team � Verschillende snelheden van de teams � Structurele problemen (bv. Structureel teamoverleg plannen) � Wat met andere campussen? 55

56 Teams in EDD: effecten? � Groter wij-gevoel bij leerkrachten � Betere invulling kerntaken: - leerlingen kwalificeren - talenten ontwikkelen - zorg detecteren - welbevinden creëren 56

57 Leerlingen kwalificeren � Beter overleggen tussen verschillende teams in functie van oriëntatie. � Men is beginnen nadenken over evaluatiesystemen en wil dit volledig hervormen 57

58 Talenten ontwikkelen � Omwille van het feit dat de teams gebouwd zijn rond studierichtingen: � Betere en duidelijkere profilering van de studierichtingen � Lesgeven in functie van de studierichting � Veel meer experimenteren met andere stijlen van les geven � Zelfredzaamheid leerlingen stimuleren 58

59 Zorg detecteren � Grootste sprong voorwaarts � goede onderlinge afstemming omwille van heel veel informeel overleg � Leerkrachten lossen llnproblemen meer en meer op binnen het team, weinig tussenkomst van de directie � Grote onderlinge bereidheid bij de leerkrachten om elkaar te helpen 59

60 Welbevinden verbeteren � Leerlingen voelen zich duidelijk goed op de school. � Ook meer autonomie aan de leerlingen � Meer inspraak voor de leerlingenraad � Ook leerkrachten voelen zich duidelijk beter � Ook directie voelt zich beter ;) 60


Download ppt "Photo by leosam - Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike License with Haiku Deck."

Verwante presentaties


Ads door Google