De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agentschap Overheidspersoneel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agentschap Overheidspersoneel"— Transcript van de presentatie:

1 Agentschap Overheidspersoneel
Burn-out Vlaamse overheid Annelies Antheunis Agentschap Overheidspersoneel

2 Wat is burn-out? Neg. aanhoudende gemoedstoestand – werk
Erosie reserves nodig om te werken Energie  uitputting Toewijding  onverschilligheid, afstandelijkheid Doeltreffendheid  gevoel van onbekwaamheid Ontstaan: Geleidelijk Kan lang onopgemerkt blijven Instandhouding door manier waarmee men er mee omgaat

3 Kritisch omslagpunt: ervaren onbillijkheid

4 Risico’s Afhankelijk van de werkomgeving kunnen er andere psychosociale risico’s een rol spelen -> ! risicoanalyse Er zijn echter wel een aantal factoren die in elke werkomgeving van belang zijn. Werkeisen: Werkdruk Emotionele belasting Onduidelijkheid/tegenstrijdige verwachtingen Onrealistische verwachtingen Ontbreken van hulpbronnen: Gebrek aan steun LG en collega’s Gebrek aan autonomie en inspraak Gebrek aan feedback

5 Gevolgen - persoon

6

7 Gevolgen - organisatie
Minder arbeidstevredenheid en organisatiebetrokkenheid Meer intentie om van job te veranderen Weinig effectief en efficiënt gedrag Meer (langdurig) ziekteverzuim

8 Burn-out Vlaamse overheid
Geen zicht op aantal burn-outs Vlaamse overheid Burn-out ontstaat na ernstige en langdurige blootstelling aan stress -> Werkbondenstress belangrijke oorzaak ziekte VO Andere signalen: individuele dossiers Uit algemeen onderzoek over burn-out: 1 à 2 % consultaties huisarts 10 à 15% vragenlijst (zelfrapportering) => Redenen genoeg om in te zetten op algemeen welzijnsbeleid: werkgebonden stress aanpakken -> zo ook burn-out!

9 Wetgeving Wijziging welzijnswet 1/9/14 Verruiming scope
Jaarlijkse evaluatie welzijnsbeleid

10 Actieplan Inzetten op een algemeen welzijnsbeleid
Entiteiten sensibiliseren, informeren en ondersteunen bij uitbouw welzijnsbeleid binnen hun entiteit Actief aanwezigheidsbeleid als onderdeel van welzijnsbeleid Gezondheid: een gezond lichaam heeft impact op een gezonde geest Individuele hulpverlening Meten is weten, rapporteren is sensibiliseren Opleidingsaanbod Aanbevelingen over mobiliteit Preventieve maatregelen uitbouwen op organisatieniveau Leiderschap

11 1. Inzetten op een algemeen welzijnsbeleid
Door algemene welzijnsbevorderende maatregelen vermindert automatisch ook het risico op burn-out.

12 2. Entiteiten sensibiliseren, informeren en ondersteunen bij uitbouw welzijnsbeleid binnen hun entiteit Informeren en sensibiliseren over welzijn Ondersteuning bij de uitbouw van een algemeen welzijnsbeleid Algemeen welzijnsbeleid Zicht krijgen op risico’s Entiteiten stimuleren en begeleiden bij opmaak van GPP en JAP Entiteiten inspireren Getuigenissen Aanspreekpunt voor vragen

13 3. Actief aanwezigheidsbeleid als onderdeel van welzijnsbeleid
HR-medewerkers bouwen een aanwezigheidsbeleid uit in de entiteit Hr-medewerker/dossierbehandelaar van de MOD volgen afwezigheden van personeelsleden op + LG voert gesprekken Toolbox In basisopleidingen LG over Ploeg: luik aanwezigheidsbeleid Brochure om te versturen naar personeelsleden

14 4. Gezondheid: een gezond lichaam heeft impact op een gezonde geest
Goede gezondheid stelt personeelsleden in staat om meer weerstand te bieden tegen werkeisen. VO wil verder inzetten op promoten gezonde levensstijl + sensibiliseren personeelsleden om eigen verantwoordelijkheid op te nemen -> diverse initiatieven

15 5. Individuele hulpverlening
Versterken en verduidelijken geïntegreerde hulpverlening voor een oplossing van preventie tot re-integratie Versterken: Dienstverlening verschillende actoren verder op elkaar afstemmen + doorverwijzing duidelijker uitwerken Registratiesysteem Bemiddelende en onderhandelende rol hulpverleners wordt belangrijker

16 6. Meten is weten, rapporteren is sensibiliseren
Een verbeterde categorisering van de ziektebeelden Verbeterde rapportering van het ziektecontroleorgaan & arbeidsgeneeskunde De verschillende cijfers rond welzijn samenbrengen en linken -> diepgaander onderzoek en begrip Raamcontract risicoanalyses psychosociaal welzijn Personeelspeiling Entiteiten sensibiliseren

17 7. Opleidingsaanbod Opleiding leidinggevenden:
Aanwezigheidsbeleid Delegeren Communiceren Coachend leiderschap Stress & burn-out Opleiding HR-medewerkers: Opleiding teams Steun collega’s Opleiding individuele personeelsleden: Veranderen cognities + versterken copingvaardigheden Fysieke en geestelijke ontspanningstechnieken Timemanagement Communicatie- en onderhandelingsvaardigheden

18 8. Aanbevelingen over mobiliteit
Verandering geeft onduidelijkheid -> ! snel en duidelijk communiceren naar personeelsleden die zich in veranderingstrajecten bevinden Bij interne mobiliteit van belang om talenten, datgene wat personeelsleden goed kunnen, graag doen en belangrijk vinden als criteria voorop te stellen Interne mobiliteit: positief verhaal + stimuleren

19 9. Preventieve maatregelen uitbouwen op organisatieniveau
Kerntakenplan, ondernemingsplan, personeelsplan Innovatieve arbeidsorganisaties & PTOW Veranderingen aan job bv. jogdesign en jobcrafting Toolbox veranderingsmanagement Intrinsieke en open organisatiecultuur stimuleren Verder uitwerken met expertisecentra

20 10. Leiderschap Evaluatie leidinggevenden en leidend ambtenaren
PLOEG-gesprekken 4 rollen Zie opleidingsaanbod

21 Zelf aan de slag!

22 Nog vragen? Annelies Antheunis - AgO Lees meer op:


Download ppt "Agentschap Overheidspersoneel"

Verwante presentaties


Ads door Google