De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STEL: In team in de klas: aan de slag met duo- stages in de lerarenopleiding! ENW-project 01/09/2013 - 31/08/2014 Sprekers: Ilse Ruys (Arteveldehogeschool)

Verwante presentaties


Presentatie over: "STEL: In team in de klas: aan de slag met duo- stages in de lerarenopleiding! ENW-project 01/09/2013 - 31/08/2014 Sprekers: Ilse Ruys (Arteveldehogeschool)"— Transcript van de presentatie:

1 STEL: In team in de klas: aan de slag met duo- stages in de lerarenopleiding! ENW-project 01/09/2013 - 31/08/2014 Sprekers: Ilse Ruys (Arteveldehogeschool) – Griet De Nys (Hogeschool Gent) ENW AUGent Symposium ‘Tools van, voor en door lerarenopleidingen’ (11/05/2015)

2 STEL dat…

3 Algemene informatie ENW-financiering 01/09/2013-31/08/2014 Betrokken partners: Arteveldehogeschool (projectleider) Hogeschool Gent Hogeschool West-Vlaanderen

4 Doelstelling van het project ontwikkelen van ondersteunende werkvormen, tools en instrumenten vanuit een talentgerichte benadering voor de lerarenopleidingen basisonderwijs bij het ontwerpen en implementeren van systemen van team-teaching in stages

5 Uitgangspunten bij STEL Focus op kleuteronderwijs (maar materialen en praktijkvoorbeelden zijn transfereerbaar naar het lager onderwijs) Studenten in de lerarenopleiding Scholen in het onderwijsveld Focus op vnl. eerstejaarsstudenten (vanuit keuzes die we maakten in pilootprojecten, ondersteund door onderzoek van Grudnoff & Tuck (2003)), maar ontwikkelde materialen zijn ook bruikbaar in een verdere fase van de lerarenopleiding of voor leraren die reeds in het beroep staan Vertrekken vanuit een talentgerichte, waarderende benadering aansluitend bij ‘Appreciative Inquiry’

6 Team teaching: WAT? ‘We spreken van team teaching wanneer meerdere leerkrachten op een gestructureerde manier in een gelijkwaardige relatie een gedeelde verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijzen van een groep leerlingen in eenzelfde of twee aanpalende ruimtes om hen de onderwijsdoelstellingen te laten bereiken’ (Haeck, Van den Brande, & Verhelst, 2013, p. 20) Team teaching versus co-teaching Team teaching versus duo-stages tijdens de lerarenopleiding

7 Team teaching: WAAROM? BELEIDSMATIGE - ORGANISATORISCHE REDENEN: geen mandaat RKG, stijging leerlingenaantal versus schoolinfrastructuur, stijging aantal studenten in de lerarenopleiding vs. aantal stageplaatsen, meer lestijden maar geen fysieke ruimte voor parallelklassen,… VOORDELEN VOOR DE LERAAR: tijdswinst, meer tijd voor observatie en mogelijkheden tot uitwisseling hierover, praktische voordelen, sociaal-emotionele steun, meer flexibiliteit, begeleidingscapaciteit verhoogt,… VOORDELEN VOOR DE LEERLING: meer kans op aansluiting bij een leraar waar het kind zich goed bij voelt, meer individuele aandacht, zorgvragen kunnen beter worden ondersteund,… VOORDELEN VOOR DE STUDENT: veilig gevoel, leren van elkaar, trainen van samenwerkingsvaardigheden

8 Team teaching: HOE? Voorwaarde: Een vertrouwensband, het moet klikken Mogelijke vormen: bijvoorbeeld In de kring - Samen een klassikaal aanbod begeleiden Samen een klassikale activiteit begeleiden buiten de klas In de kring - De ene leidt, de andere ondersteunt In de kring - Elk begeleidt een deel van de groep. De groep schuift nadien door en de activiteit wordt nog een keer begeleid met een andere groep kinderen De ene begeleidt de grote groep, de andere leerkracht legt zich toe op een kleinere interesse- of niveaugroep Hoekenwerk: elk een klein groepje begeleiden.... Flexibele wanden tussen twee lokalen Combinatie van leerkracht mét en leerkracht zonder mandaat RKG Twee of meer groepen samen … ‘Gangjuf’

9 Aanpak & fasering STEL Fase 1 (sept-dec): ontwikkeling ondersteunende kennis In kaart brengen van noden m.b.t. team teaching (studenten, mentoren, docenten, directies,…) + opstart pilootprojecten/bachelorproeven Verzamelen en verwerken van bronnenmateriaal Detecteren van good practices Fase 2 (jan-aug): concrete realisaties Verwerken van audio- en beeldmateriaal (good practices) Concrete uitwerking van tools Vormgeven van website voor verspreiding van materialen Disseminatie

10 PROJECTRESULTAAT

11

12

13

14 Ga naar de WEBSITEWEBSITE

15 Ga naar de WEBSITEWEBSITE

16 Ga naar de WEBSITEWEBSITE

17 Ga naar de WEBSITEWEBSITE

18 Bv. De reflectieboom Positioneer jezelf mbt samenwerking Positioneer je duopartner Waar willen jullie samen naartoe?

19 Ga naar de WEBSITEWEBSITE

20 BV. De hand van verandering

21 Tot slot Verder contact? ilse.ruys@arteveldehs.be griet.denys@hogent.be kelly.vandriessche@hogent.be kris.hulsen@hogent.be


Download ppt "STEL: In team in de klas: aan de slag met duo- stages in de lerarenopleiding! ENW-project 01/09/2013 - 31/08/2014 Sprekers: Ilse Ruys (Arteveldehogeschool)"

Verwante presentaties


Ads door Google