De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Parlementaire hoorzitting 12 mei 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Parlementaire hoorzitting 12 mei 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Parlementaire hoorzitting 12 mei 2015
Conceptnota rond inkanteling OCMW Parlementaire hoorzitting 12 mei 2015

2 Doelstellingen Inhoudelijk – maximaal geïntegreerd sociaal beleid
Een blijvende institutionele verkokering tussen “armoede en welzijnsbeleid” enerzijds en andere beleidsdomeinen onwenselijk. Politiek-democratisch – een sterkere gemeenteraad Eén enkele instantie, de verkozen gemeenteraad, staat in voor de keuzes in het sociaal beleid van een gemeente, in relatie tot de andere beleidsdomeinen. Beheersmatige redenen en efficiëntie-overwegingen Klantgerichtheid en drempelverlagend

3 Aandachtspunten Vraag om structureel overleg over de verdere uitwerking met voldoende tijd, maar tegelijkertijd snel duidelijkheid De gemeenteraad bepaalt, binnen de grenzen van de organieke regelgeving , hoe de uitvoering van dit beleid organisatorisch vorm zal krijgen. Uitgangspunten : nood aan een sterk geïntegreerd gemeentelijk (sociaal)beleid; hulpverlening en het beheer van specifieke (zorg-) voorzieningen vergen een grote operationele vrijheid in de uitvoering; Lokaal-specifiek maatwerk; Minimaal zelfde mogelijkheden en middelen (financiële stromen, Belfort-analyse); Vrijwaring actorrol; Samenstelling Bijzonder Comité voor neutrale niet-politieke beoordeling

4 Historische voortrekkersrol “ontvanger”
Gemeentedecreet en BBC : FB staat samen met de secretaris centraal in het landschap van onze lokale besturen met een ruimere taakinhoud dan de voormalige ontvangersfunctie = teamspelers in het nieuwe samenwerkingsmodel : denktank met een taakstelling in vijf clusters : als nieuwe CFO maar ook als change manager, controller, bewaker van wettigheid en regelmatigheid en als bewaker van gezonde financiën. De voorbije 20 jaar hebben we dus samen met alle stakeholders diverse bestuurlijke vernieuwingen en uitdagingen “gemanaged” : 2 nieuwe boekhoudsystemen ingevoerd het gemeentedecreet geïmplementeerd de oprichting van de politiezones en de hulpverleningszones mee vorm gegeven de invoering van de euro begeleid onze lokale besturen door de financiële crisis geholpen. de inkanteling van het OCMW in de gemeente. ondertussen zijn er al bijna 100 collega’s die beide besturen bedienen. samen met ECG, VVOS en VVSG binnen het door de Vlaamse regering uitgestippelde traject constructief meedenken met voldoende aandacht voor de concrete gevolgen voor al onze leden. Doortrekken van constructieve opstelling voor toekomstige uitdagingen zoals externe audit

5 Vlofin standpunt Als federatie die al ingekanteld is, willen we op een constructieve manier meewerken binnen het primaat van de politiek aan een gedragen en efficiënt lokaal beleid, inclusief een sterk lokaal sociaal beleid: Commissie decentralisatie BBC evaluatie Planlastvermindering Vlaanderen Radicaal Digitaal Regioscreening Rechtspositie : gelijkwaardigheid

6 Premissen decretale graden
Gekozen voor algemene leiding van een lokale publieke organisatie in een statutaire context; Primauteit veranderlijkheidsbeginsel openbare dienst versus vastheid van betrekking en verworven rechten; Deugdelijke redenen algemeen belang; Veranderingstraject en sociale vrede; Inspiratie uit fusie-operatie jaren 70 : Wet van 17 juli 1970 (uitloper van Eenheidswet 1961) en Wet van 23 juli 1971 : Ratio legis = toestand personeel is verschillend van gemeente tot gemeente, dus wet kan niet alle bepalingen opnemen ter oplossing van problemen : soepelere methode dringt zich op, met als doel “een bevredigende opneming van de betrokken personeelsleden ofwel hun vervoegde opruststelling mogelijk maken” = vrijheid voor de gemeente zelf = autonomie én overgangsmaatregelen voorzien; Doel = gemeentelijke autonomie: “wat betreft het lot van het gemeentepersoneel moet het initiatief uitgaan van de gemeenteraad”, maar met behoud van werkzekerheid en verworven rechten (overname van alle personeel door nieuwe gemeente);

7 Uitgangspunten gevolgen decretale graden
Vrijwilligheid = meest eenvoudige en te prefereren oplossing : één van beiden gaat vrijwillig op zoek naar een andere uitdaging Keuzebeperking tot huidige titularissen : beginsel van gelijke toegang tot het openbaar ambt = grondwettelijk verankerd (gelijkheid en niet-discriminatie) : afwijking mogelijk indien daarvoor een rechtens aanvaardbare verantwoording kan worden gegeven

8 Watervalsysteem Als 1e scenario de onmiddellijke herplaatsing :
Intern “hergebruik” in dezelfde rang en met behoud van essentiële rechten – onmiddellijk inzetbaar binnen nieuwe structuur: Extern “hergebruik” – inzetbaar buiten nieuwe structuur; Als 2e scenario de uitgestelde herplaatsing als geen gelijkwaardig ambt: Aangepaste “disponibiliteitregeling wegens ambtsopheffing” met toekennen van wachtgeld: Te allen tijde (onder voorwaarden regio, tijdelijk, hiërarchie, passend) opnieuw oproepbaar in actieve dienst (pool) Vervroegde pensionering; “Gouden handdruk” : inspiratie in de ontslagregeling voor bestuurders van autonome overheidsbedrijven (Wet 6 april 2010)


Download ppt "Parlementaire hoorzitting 12 mei 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google