De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het integratieprotocol Werken met een auditieve beperking Zin?Ja! Sessie 16 april 2015 www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het integratieprotocol Werken met een auditieve beperking Zin?Ja! Sessie 16 april 2015 www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Het integratieprotocol Werken met een auditieve beperking Zin?Ja! Sessie 16 april 2015 www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid

2 Een integratieprotocol – wat? Gesprek tussen -Medewerker -Rechtstreeks leidinggevende -P&O medewerker -Centrale re-integratieadviseur GDPB Resultaat: overzicht van afspraken Akkoord van 4 betrokken partijen Getekend door leidend ambtenaar Deel van personeelsdossier (vertrouwelijk!) -Continuïteit: veranderingen in de organisatie,… -Aanpassingen: opnemen in plannings- en evaluatiecyclus

3 Een integratieprotocol – waarom? Ik ben nieuw in de organisatie en weet niet hoe ik het gesprek met mijn leidinggevende over mijn handicap moet aangaan. Ik heb al herhaaldelijk aangegeven dat ik de teamvergaderingen slechts met moeite kan volgen, maar er wordt niet ingegaan op mijn vraag om aanpassingen. Ik heb een medewerker wiens gehoor achteruitgaat. Dat heeft impact voor haar werk. Ik weet niet hoe ik dit best aanpak.  Afspraken voor een optimale werksituatie  Veilig kader om gesprek aan te gaan  Draagvlak voor afgesproken aanpassingen  Vangnet / hulplijn door externen te betrekken

4 Een integratieprotocol – wanneer? Bij een formeel erkend handicap/CZ -Nieuw in dienst via voorbehouden betrekking -Aanvraag rendementsondersteuning Formele erkenning is geen voorwaarde -In dienst en nood aan nieuwe aanpassingen -Op vraag van de medewerker -Op vraag van de leidinggevende

5 Een integratieprotocol – inhoud 1.Administratieve gegevens 2.Inhoudelijke afspraken Taakomschrijving Beschrijving handicap / CZ met focus op effecten op werk Afspraken o Toegankelijkheid o Woon-werkverkeer / mobiliteit o Veiligheid: evacuatieprocedure o Aanpassing taken: inhoud, hoeveelheid o Aanpassing werkplek: materieel en immaterieel o Afspraken met collega’s: extra begeleiding, communicatie o Wederzijdse verwachtingen 3. Ondertekening

6 Een integratieprotocol – aandachtspunten -Voorbereiding gesprek Aanleiding en doelstelling? Nood aan afzonderlijke gesprekken? Begeleidende dienst reeds ingeschakeld? -Schroom -Nood aan inzicht in effecten van handicap/CZ -Nieuwe medewerkers: geruststelling, opvolging -Re-integratiedossiers: vaak complexer -Weerstanden: zoeken van compromis -IP als dubbelcheck

7 Redelijke aanpassingen (RA) Wettelijk kader -VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (2009) -Protocol over invulling van een redelijke aanpassing (2007) -Decreet evenredige arbeidsdeelname (2002) Aandachtspunten - draagvlak - communicatie - voortdurende veranderingen

8 RA auditieve handicap: voorbeelden Materieel (Centraal budget (MVG) of via VDAB) -Tolken Vlaamse Gebarentaal, schrijftolk, afstandstolk -Lichtsignaal (telefoon, deurbel, alarm, machines,…) -Specifieke telefoon -Soms: aanvulling op gehoortoestellen Niet materieel -Specifieke vormingen, bv. dovencultuur, leren werken met een hulpmiddel, jobcoaching,… -Gebruik werkplek: vaste plek, aparte ruimte,… -Samenwerkingsafspraken: taakverdeling, werkuren,…

9 Een integratieprotocol- praktisch Om een afspraak te maken: Paul Huys Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) paul.huys@kb.vlaanderen.be 0499 94 95 51 Bij inhoudelijke vragen opmaak IP: Johan Vermeiren Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) johan.vermeiren@kb.vlaanderen.be 0491 96 60 42

10 Personeelsnetwerk ONbeperktONbeperkt

11 Meer info http://www.bestuurszaken.be/integratiepr otocol www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid http://www.bestuurszaken.be/welzijn-op- het-werk


Download ppt "Het integratieprotocol Werken met een auditieve beperking Zin?Ja! Sessie 16 april 2015 www.bestuurszaken.be/diversiteitsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google