De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPENBARING AAN JOHANNES (5)

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPENBARING AAN JOHANNES (5)"— Transcript van de presentatie:

1 OPENBARING AAN JOHANNES (5)
WELKOM PS. De powerpoints staan op:

2 Gezang 141: 1 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

3 Gezang 141: 2 Die eeuwig rijke God moog' ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven Die uit genade ons behoudt te allen tijd, is hier en overal een helper die bevrijdt.

4 OPENBARING AAN JOHANNES
GEBED

5 Een paar vragen… Verschillende keren wordt de schepping aangeduid door 'hemel, aarde, zee en zoetwaterbronnen'. Is dat een verandering ten opzichte van de schepping? Antwoord: Nee, dit is geen verandering – het heeft te maken met het getal 4 = de aarde.

6 Een paar vragen… De vorige keer heb ik de vraag gesteld naar de Naam van God "Die is en die was en die komt" en "Die is en die was". U hebt die vraag beantwoord, maar ik begrijp het nog niet. Wat ik wel begrijp is dat het over God gaat en niet over Jezus. Blijft de vraag waarom God vanaf H11 niet meer de komende is. Hoe is God dan al naar ons toegekomen? Antwoord: Dit heeft te maken met het profetisch karakter van de Openbaring en met de persoon van God. Beide zal ik aan het einde uitleggen.

7 Korte samenvatting… Blz. 40 – overzicht Opdracht 20: - overgangsvers
10 Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: ‘Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden.’ Want getuigen van Jezus is profeteren. Blz. 41 – overzicht

8 OPENBARING AAN JOHANNES
Lezen: Openbaring 17 ROME en haar macht

9 Openbaring 17 Opdracht 21: Opdracht 22:
Het beest = de macht van Rome die de godheid van de HEER imiteert Opdracht 22: De koningen – dat zijn de regeerders namens de keizer in de provincies, zoals Herodes in Jeruzalem De handelaren – zij verdienden goud geld aan de handel met Rome De zeevarenden – ook zij verdienden goud geld aan de handel en transport, bijvoorbeeld graan uit Egypte. 28 verschillende producten = 7 * 4

10 Openbaring 20 Lezen Openbaring 20:1-15 Opdracht 24:
Duizendjarig rijk? Blz. 45 – hoe komen we daar uit? Belangrijk: Maakt deel uit van 19:11-21:8 Waarschuwing : Openbaring 20;1-10 niet losknippen uit dit geheeld en als apart onderdeel zien, wat helaas vaak wel gebeurt. Opdracht 24: Beest en valse profeet (19:20) / Satan (20:10) / allen die niet in het boek van het leven staan (20:14-15) EN:

11 Openbaring 20 Opdracht 24: Beest en valse profeet (19:20) / Satan (20:10) / allen die niet in het boek van het leven staan (20:14-15) EN: de lafhartige CHRISTENEN (21:8) Hier staat een enorme waarschuwing! Alle vier in de poel van vuur en zwavel = de tweede dood. Openbaring 19:11-21:8 gaat over het oordeel van God Over de levenden en doden. En Openbaring 20:1-6 dan?

12 OPENBARING AAN JOHANNES
Zie blz. 45. De gebruikte woorden doen denken aan een gevangenis. En aan rechtspraak. Het grijpt terug op Openbaring 6:9. De belofte aan de gestorven gelovigen lost God nu in! 1000 jaar = als één dag Het duizendjarig rijk (woord staat hier NIET), heeft te maken met de periode / dag van het OORDEEL Het heersen (vers 4) – (vraag) heeft te maken met rechtvaardig oordeel

13 OPENBARING AAN JOHANNES
Opdracht 25: Dal van dorre doodsbeenderen – levend Gog en Magog De nieuwe tempel en bij de beschrijving van de nieuwe tempel komen allerlei beelden terug: Het meten De tempelbeek

14 OPENBARING AAN JOHANNES
Opdracht 25: Dal van dorre doodsbeenderen – levend Gog en Magog De nieuwe tempel en bij de beschrijving van de nieuwe tempel komen allerlei beelden terug: Het meten De tempelbeek

15 OPENBARING AAN JOHANNES
Opdracht 26: Het is voltrokken – het is werkelijkheid De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn voor ons nog toekomst, maar werkelijkheid voor God! Zijn tijd is niet onze tijd. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Let op: ze vallen vanaf nu samen!

16 OPENBARING AAN JOHANNES
Opdracht: Lees Openbaring 21:9-22:5 voor jezelf en deel je ervaringen met degene die naast, voor je of achter je zit.

17 OPENBARING AAN JOHANNES
Blz. 48 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn het nieuwe heiligdom waar God en mens samen wonen. Let op: het zijn beelden! En de Openbaring eindigt weer met liturgie niet als het begin. Met de bede: kom HEER Jezus KOM, En dan zien we twee dingen. In Openbaring 11:15-16:21 tekent Openbaring ons dat God gekomen is om het oordeel te voltrekken over ROME Tegelijk ziet de kerk uit naar de WEDERKOMST van Jezus. Openbaring 1:9-20 en Openbaring 22:8-21 horen bij elkaar.

18 OPENBARING AAN JOHANNES
Hoe moet je dit liturgisch / profetisch boek toepassen? Er zijn heel veel (Amerikaanse) theoriën. Allereerst als LITURGIE! Wij worden betrokken in de liturgie op aarde en in de hemel: Onze gebeden en lofzangen doen ertoen Onze gebeden en oproepen tot de HEER Jezus. Vervolgens de PROFETIE, maar hoe dan? Over de verleden tijd? Over het nu en de toekomst?

19 OPENBARING AAN JOHANNES
Augustinus legde Openbaring uit… Luther legde de Openbaring uit... Wij leggen de Openbaring uit. Was Luther dan fout met zijn: Toepassing op de Turk en Rome (de twee beesten)? Iedere tijd kent zijn accenten. Nee, want profetie geeft de mogelijkheid om in elke tijd weer nieuwe accenten te leggen. En, de Openbaring beschrijft geen geschiedenis, maar verbeeldt de geschiedenis.

20 OPENBARING AAN JOHANNES
Er zullen vast nog heel veel vragen zijn…. Ik hoop dat ik een beginnetje heb kunnen meegeven voor het lezen van de Openbaring, en een nieuwe ontdekkingsreis. Dank voor jullie aandacht! D.V. eind september start een nieuwe cursus over de bergrede van Jezus (Matteüs 5-7). Bekende woorden, waaraan heel veel nog te ontdekken valt.

21 Gezang 141: 3 Lof, eer en prijs zij God,
die troont in 't licht daarboven Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.


Download ppt "OPENBARING AAN JOHANNES (5)"

Verwante presentaties


Ads door Google