De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst speciaal namens Kees, Yvonne, Marieke en Ard, die vandaag belijdenis van hun geloof zullen doen De preek gaat over Handelingen 2: met de Geest terug naar de basis van de kerk . .

2 Zingen: Welkom in Gods huis Votum en Zegengroet
. . Zingen: Welkom in Gods huis Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 Gebed Zingen: Maak ons hart onrustig Lezen: Handelingen 2: , Zingen: Opwekking 430 Preek over Handelingen 2: Zingen: LB 289 . .

3 Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons.
Welkom in Gods huis Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open armen word je ontvangen. Kom, als je moe bent van je vlucht. Hier ben je veilig, hier is rust. Kom, met je wanhoop en verdriet. Hier mag je weer een toekomst zien. . .

4 Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd.
Welkom in Gods huis Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis. Kom met je leegte en je angst. Hier word je liefdevol omarmd. Kom maar, als niemand je verstaat. Hier is een plek voor jouw verhaal. Met open armen word je ontvangen. . .

5 Welkom in Gods huis, welkom in Gods huis, welkom, welkom thuis.
. .

6 Zingen: Welkom in Gods huis Votum en Zegengroet
. . Zingen: Welkom in Gods huis Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 Gebed Zingen: Maak ons hart onrustig Lezen: Handelingen 2: , Zingen: Opwekking 430 Preek over Handelingen 2: Zingen: LB 289 . .

7 Zingen: Welkom in Gods huis Votum en Zegengroet
. . Zingen: Welkom in Gods huis Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 Gebed Zingen: Maak ons hart onrustig Lezen: Handelingen 2: , Zingen: Opwekking 430 Preek over Handelingen 2: Zingen: LB 289 . .

8 O Schepper Geest woon in uw kerk
. . Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 O Schepper Geest woon in uw kerk Schenk haar het heil van Christus werk Stort hemelgaven in haar uit Bereid haar toe als reine bruid Uw krachten werken door het woord Nooit wordt vergeefs uw taal gehoord Uw lamp schijnt in het duister hart Uw licht verblind wie zich verhardt . .

9 Laat u mijn hart een tempel zijn Maak toch mijn leven nieuw en rein
. . Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 Laat u mijn hart een tempel zijn Maak toch mijn leven nieuw en rein Regeer mij door uw levend woord Geleid ook al Gods kindren voort O Geest die al Gods heil ontvouwt Schenk ons uw gaven zevenvoud Ontspring in ons als een fontein Die leven wekt in de woestijn . .

10 Lof zij U Christus onze Heer U Geest van beiden uitgegaan
. . Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 U Vader U zij eeuwig eer Lof zij U Christus onze Heer U Geest van beiden uitgegaan Geprezen zij uw grote naam . .

11 Zingen: Welkom in Gods huis Votum en Zegengroet
. . Zingen: Welkom in Gods huis Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 Gebed Zingen: Maak ons hart onrustig Lezen: Handelingen 2: , Zingen: Opwekking 430 Preek over Handelingen 2: Zingen: LB 289 . .

12 Zingen: Welkom in Gods huis Votum en Zegengroet
. . Zingen: Welkom in Gods huis Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 Gebed Zingen: Maak ons hart onrustig Lezen: Handelingen 2: , Zingen: Opwekking 430 Preek over Handelingen 2: Zingen: LB 289 . .

13 Maak ons hart onrustig, God, dat het ontevreden klopt
. . Maak ons hart onrustig ALLEN Maak ons hart onrustig, God, dat het ontevreden klopt als we mooie leugens horen en gemakkelijke woorden! Maak ons hart onrustig, God. Stort in ons uw tranen uit. Mensen worden uitgebuit, weggeschopt en opgesloten. Zegen hen als wij hen troosten. . .

14 Steek in ons uw woede aan om het onrecht te weerstaan!
. . Maak ons hart onrustig ALLEN Steek in ons uw woede aan om het onrecht te weerstaan! Geef ons moed om op te treden. Laat ons vechten voor de vrede. Steek in ons uw woede aan. Laat ons dwaas en koppig zijn. Laat ons doorgaan tot het eind. Gaat het onze kracht te boven, laat ons dan in u geloven. . .

15 Want het is Uw koninkrijk tot in alle eeuwigheid.
Maak ons hart onrustig BAND Want het is Uw koninkrijk tot in alle eeuwigheid. . .

16 Zingen: Welkom in Gods huis Votum en Zegengroet
. . Zingen: Welkom in Gods huis Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 Gebed Zingen: Maak ons hart onrustig Lezen: Handelingen 2: , Zingen: Opwekking 430 Preek over Handelingen 2: Zingen: LB 289 . .

17 Zingen: Welkom in Gods huis Votum en Zegengroet
. . Zingen: Welkom in Gods huis Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 Gebed Zingen: Maak ons hart onrustig Lezen: Handelingen 2: , Zingen: Opwekking 430 Preek over Handelingen 2: Zingen: LB 289 . .

18 . . Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. . .

19 . . Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. . .

20 Zingen: Welkom in Gods huis Votum en Zegengroet
. . Zingen: Welkom in Gods huis Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 103: 1, 4, 5, 6, 9 Gebed Zingen: Maak ons hart onrustig Lezen: Handelingen 2: , Zingen: Opwekking 430 Preek over Handelingen 2: Zingen: LB 289 . .

21 . . Tekst: Handelingen 2: 1. Gefeliciteerd!? . .

22 Pinksterfeest: Verjaardag van de kerk
. . Tekst: Handelingen 2: 1. Gefeliciteerd!? Pinksterfeest: Verjaardag van de kerk . .

23 Pinksterfeest: Verjaardag van de kerk
. . Tekst: Handelingen 2: 1. Gefeliciteerd!? Pinksterfeest: Verjaardag van de kerk Pinksteren: Van snelle start naar wereldwijde kerk . .

24 2. Oog krijgen voor het werk van de heilige Geest
Tekst: Handelingen 2: 2. Oog krijgen voor het werk van de heilige Geest . .

25 . . Tekst: Handelingen 2: Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Ze gebruikten hun maaltijden in een geest van eensgezindheid, eenvoud en vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. . .

26 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen;
. . Tekst: Handelingen 2: Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Ze gebruikten hun maaltijden in een geest van eensgezindheid, eenvoud en vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. . .

27 . . Tekst: Handelingen 2: Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Ze gebruikten hun maaltijden in een geest van eensgezindheid, eenvoud en vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. . .

28 2. Oog krijgen voor het werk van de heilige Geest
Tekst: Handelingen 2: 2. Oog krijgen voor het werk van de heilige Geest Als je weet hoe de Geest werkt, weet je hoe je de Geest merkt . .

29 3. Meer van de Geest ervaren: Samen
Tekst: Handelingen 2: 3. Meer van de Geest ervaren: Samen . .

30 3. Meer van de Geest ervaren: Samen Jezus geloven
Tekst: Handelingen 2: 3. Meer van de Geest ervaren: Samen Jezus geloven Je geloof in Jezus doen . .

31 3. Meer van de Geest ervaren: Samen
Tekst: Handelingen 2: 3. Meer van de Geest ervaren: Samen Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed Dus:  Samen leren, samen leven, samen vieren, samen bidden . .

32 3. Meer van de Geest ervaren: Samen
Tekst: Handelingen 2: 3. Meer van de Geest ervaren: Samen Samen leren, samen leven, samen vieren, samen bidden Een eenvoudige kerk … . .

33 Zingen: De Heer zegene u Getuigenissen Gebed Luisterlied: De wedloop
. . Zingen: LB 289 Belijdenis doen Zingen: De Heer zegene u Getuigenissen Gebed Luisterlied: De wedloop Uitreiken cadeaus Collecte + Kom en zing voor onze Maker Zingen: Hoe groot zijt gij Zegen . .

34 Heer, het licht van uw liefde schittert,
. . LB 289 Heer, het licht van uw liefde schittert, schijnt in donkere diepten, schittert; Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons door de waarheid die u geeft, bevrijd ons. Schijn op mij, schijn op mij. . .

35 vul dit land met uw Vaders glorie; blaas, Geest, ons aan,
. . LB 289 Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie; blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, stroom, overstroom alle naties met uw genade. Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. . .

36 Heer, ik kom in uw stralend schijnsel, uit de schaduw in uw nabijheid;
. . LB 289 Heer, ik kom in uw stralend schijnsel, uit de schaduw in uw nabijheid; door uw Zoon mag ik staan in uw luister, toets mij, test mij, verteer al mijn duister. Schijn op mij, schijn op mij. . .

37 vul dit land met uw Vaders glorie; blaas, Geest, ons aan,
. . LB 289 Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie; blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, stroom, overstroom alle naties met uw genade. Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. . .

38 Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
. . LB 289 Heer, hoe meer wij uw helder licht zien en de weerglans op uw gezicht zien, zal ons leven voor anderen stralen, het verhaal van uw liefde vertalen. Schijn in mij, schijn door mij. . .

39 vul dit land met uw Vaders glorie; blaas, Geest, ons aan,
. . LB 289 Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie; blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam, stroom, overstroom alle naties met uw genade. Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. . .

40 Zingen: De Heer zegene u Getuigenissen Gebed Luisterlied: De wedloop
. . Zingen: LB 289 Belijdenis doen Zingen: De Heer zegene u Getuigenissen Gebed Luisterlied: De wedloop Uitreiken cadeaus Collecte + Kom en zing voor onze Maker Zingen: Hoe groot zijt gij Zegen . .

41 Zingen: De Heer zegene u Getuigenissen Gebed Luisterlied: De wedloop
. . Zingen: LB 289 Belijdenis doen Zingen: De Heer zegene u Getuigenissen Gebed Luisterlied: De wedloop Uitreiken cadeaus Collecte + Kom en zing voor onze Maker Zingen: Hoe groot zijt gij Zegen . .

42 De Heer doe Zijn aangezicht Over u lichten En zij u genadig, amen
. . De Heer zegene u De Heer zegene u En Hij behoede u De Heer doe Zijn aangezicht Over u lichten En zij u genadig, amen . .

43 Hij verheffe Zijn aangezicht Over uw leven En geve u vrede, amen
. . De Heer zegene u De Heer zegene u En Hij behoede u Hij verheffe Zijn aangezicht Over uw leven En geve u vrede, amen . .

44 Zingen: De Heer zegene u Getuigenissen Gebed Luisterlied: De wedloop
. . Zingen: LB 289 Belijdenis doen Zingen: De Heer zegene u Getuigenissen Gebed Luisterlied: De wedloop Uitreiken cadeaus Collecte + Kom en zing voor onze Maker Zingen: Hoe groot zijt gij Zegen . .

45 Zingen: De Heer zegene u Getuigenissen Gebed Luisterlied: De wedloop
. . Zingen: LB 289 Belijdenis doen Zingen: De Heer zegene u Getuigenissen Gebed Luisterlied: De wedloop Uitreiken cadeaus Collecte + Kom en zing voor onze Maker Zingen: Hoe groot zijt gij Zegen . .

46 Zingen: De Heer zegene u Getuigenissen Gebed Luisterlied: De wedloop
. . Zingen: LB 289 Belijdenis doen Zingen: De Heer zegene u Getuigenissen Gebed Luisterlied: De wedloop Uitreiken cadeaus Collecte + Kom en zing voor onze Maker Zingen: Hoe groot zijt gij Zegen . .

47 . . Luisterlied: De wedloop: 1, 2, 3 Ik loop de wedloop die voor mij ligt door een wolk van getuigen omgeven. Met mijn ogen alleen op Jezus gericht, in de wedloop van het leven. Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; Jezus is het doel van mijn bestaan. . .

48 . . Luisterlied: De wedloop: 1, 2, 3 Hij geeft volharding om door te gaan in de strijd die het leven ons kan geven. Hij heeft zelf ook de pijn en moeite doorstaan in de wedloop van het leven. Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. Hij is mijn rots en geeft standvastigheid; Jezus is het doel van mijn bestaan. . .

49 . . Luisterlied: De wedloop: 1, 2, 3 En ik weet dat Hij gestorven is aan het kruis om mijn zonde te vergeven. Dit geloof is mijn getuigenis in de wedloop van het leven. U bent mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid, U wijst mij de weg die ik moet gaan. U bent mijn rots en geeft standvastigheid. Ja, U bent het doel van mijn bestaan. (2x) . .

50 Zingen: De Heer zegene u Getuigenissen Gebed Luisterlied: De wedloop
. . Zingen: LB 289 Belijdenis doen Zingen: De Heer zegene u Getuigenissen Gebed Luisterlied: De wedloop Uitreiken cadeaus Collecte + Kom en zing voor onze Maker Zingen: Hoe groot zijt gij Zegen . .

51 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor Zending
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor Zending En de 2de collecte voor de Kerk Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Hoe groot zijt gij . .

52 Kom en zing voor onze Maker, vol verwondering en hoop
. . COLLECTE Is de 1ste collecte voor Zending En de 2de collecte voor de Kerk BAND Kom en zing voor onze Maker, vol verwondering en hoop Kom en zie zijn macht en glorie, vol vertrouwen en geloof Want de God die naar ons toekomt heeft de hemel als Zijn huis En Hij zegent ons met liefde en Hij nodigt ons weer uit . .

53 Wat een liefdevolle God is Hij Hij zal ons genadig zijn
. . COLLECTE Is de 1ste collecte voor Zending En de 2de collecte voor de Kerk ALLEN Wees blij! Wat een liefdevolle God is Hij Hij zal ons genadig zijn Aan zijn liefde komt geen eind Hij wil on-ze blijdschap zijn . .

54 Ons verdriet en onze zorgen droeg Hij zonder vragen mee
. . COLLECTE Is de 1ste collecte voor Zending En de 2de collecte voor de Kerk BAND Ons verdriet en onze zorgen droeg Hij zonder vragen mee God stond zelf in onze schoenen en gaat vandaag ook met ons mee Zijn belofte laat ons leven als een kind van Gods gezin Vol vergeving en verlossing, Hij geeft ons een nieuw begin . .

55 Wat een liefdevolle God is Hij Hij zal ons genadig zijn
. . COLLECTE Is de 1ste collecte voor Zending En de 2de collecte voor de Kerk ALLEN Wees blij! Wat een liefdevolle God is Hij Hij zal ons genadig zijn Aan zijn liefde komt geen eind Hij wil on-ze blijdschap zijn . .

56 Kom en zing voor onze Maker, vol verwondering en hoop
. . COLLECTE Is de 1ste collecte voor Zending En de 2de collecte voor de Kerk BAND Kom en zing voor onze Maker, vol verwondering en hoop Kom en zie zijn macht en glorie, vol vertrouwen en geloof Wees blij! Hij veegt alle tranen weg Wees blij! Hij verlicht al onze pijn Wees blij! Hij geeft iedereen een stem Kom en zing voor Hem . .

57 Wat een liefdevolle God is Hij Hij zal ons genadig zijn
. . COLLECTE Is de 1ste collecte voor Zending En de 2de collecte voor de Kerk ALLEN Wees blij! Wat een liefdevolle God is Hij Hij zal ons genadig zijn Aan zijn liefde komt geen eind Hij wil on-ze blijdschap zijn . .

58 COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor Zending
. . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor Zending En de 2de collecte voor de Kerk Volgende week Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Hoe groot zijt gij . .

59 O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring
. . Hoe groot zijt gij O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring de wereld zie die U hebt voortgebracht. Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! . .

60 Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
. . Hoe groot zijt gij Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen tot in de dood gegaan is als een Lam, sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! . .

61 Als Christus komt met majesteit en luister,
. . Hoe groot zijt gij Als Christus komt met majesteit en luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! . .

62 . . Zegen . .

63 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .

64 de dienst verkrijgbaar!
Musical De Trein Vrijdag 12 juni 20:00 uur Kruiskerk Treinkaartjes na de dienst verkrijgbaar!

65 . . . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google