De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De (nieuwe) gebruiker Generatie Einstein, anders dan vorige generaties? 27 – 5 - 2010 Annet Daems & Vicky Franssen Media Expertise Centrum KHMechelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De (nieuwe) gebruiker Generatie Einstein, anders dan vorige generaties? 27 – 5 - 2010 Annet Daems & Vicky Franssen Media Expertise Centrum KHMechelen."— Transcript van de presentatie:

1 De (nieuwe) gebruiker Generatie Einstein, anders dan vorige generaties? 27 – 5 - 2010 Annet Daems & Vicky Franssen Media Expertise Centrum KHMechelen

2 Thema van vandaag “Web 2.0, Bibliotheek 2.0, sociale media, Google,... We worden meer en meer om de oren geslagen met nieuwe technologieën en tools die ons het leven gemakkelijker zouden moeten maken. Dag na dag worden we aangespoord om mee te gaan met onze tijd en al deze nieuwigheden te omarmen en in onze diensten op te nemen. Hoe anders kan je de veranderende gebruiker adequaat bedienen ?” http://www.vvbad.be/node/5377 Maar wie is nu die veranderende gebruiker en wat maakt hem dan zo anders dan de vorige generatie(s)?

3 Beschrijving Generatie Einstein 7 kenmerken volgens Boschma & Groen (2006) Mediasmart Professionele ontvangers Constant in contact met generatiegenoten Emotionele functie van media/middelen Verticale/hobby segmenten i.p.v. horizontale/demografische (leeftijd, nationaliteit) Lezen én reageren: tweerichtingsverkeer Respect voor authenticiteit (echtheid, oprecht, gezag) Mediatraining nodig ! cf. ringtones & cf. boek Bekijken films alsof ze producent zijn Maken/kraken Neem ze GSM af ^^ Probleem voor marketeers of niet ? Docent hoeft geen vriend te zijn, en ons hoeft ons niet te kennen, respecteren rollen en willen gezag en autoriteit

4 MEC: jongeren, UGC en nieuws Hoe en in welke mate consumeren ze (nieuwe) web 2.0 media-content? Hoe en in welke mate consumeren ze (traditioneel) nieuws? Hoe interactief zijn ze in hun (nieuwe) mediagedrag? Participeren ze effectief aan UGC ?

5 MEC: jongeren, UGC en nieuws Wat is het seeding gedrag en niveau: share / send / comment / zelf content maken ? Verschillen ze t.o.v. volwassenen ? Jongeren = Y-generatie (1982-2001) Volwassenen = X-generatie (1965-1980)

6 Interessante bevindingen uit focusgroepsessies

7 MEC-onderzoek Focus groups 5 groepen: 21 studenten a/d KHMechelen 14 vrouw, 7 man 10 ASO, 10 TSO, 1 BSO 8 COM, 5 IMS, 3 BM, 2 Interieur, 1 TRM, 1 Jou, 1 LSO 2 groepen: 14 scholieren uit Mechelse 10 man, 4 vrouw 7 ASO, 1 KSO, 3 TSO, 1 BSO, 2 ontbreken 5 kind van collega-lector, 4 allochtonen via H30 (hiphoppers) en 5 via Smartschool

8 Jongeren zijn traditionele nieuwsconsumenten +18: 50% consulteert dagelijks nieuws tv en internet radio 1/3 krant zeer weinig (uit verveling) -18: 33% consulteert dagelijks nieuws tv Geen duidingprogramma’s “te laat of te oud” (-18 jarigen) Volt is OK qua format “Phara is mijne God” (+18 vr. COM studente)

9 Men is tevreden over het huidige aanbod Algemeen tevreden Geen genre dat positief uitsteekt Elk genre met een persoonlijke link regionaal, binnenlands, buitenlands ~ land van herkomst/toekomst ~ studiekeuze, interesses, … Geen politiek, geen economie Meer jongeren, trends, stijlen, cultuur Voor -18: mag in een new format VOOR, niet DOOR jongeren

10 Scannen meer dan diepgraven Feiten: het weten is voldoende, meer hoeft niet Meer maatschappijrelevante zaken Geen accidenten/incidenten, is relevant voor slechts weinigen Nieuws heeft een houdbaarheidsdatum Te veel en te lang van hetzelfde gaat vervelen Als ze meer willen weten: wikipedia-like kort verloop hapklaar voorgeschoteld krijgen en/of zoals vader of docent geschiedenis/economie het samenvat en uitlegt Kader Samenvatting op zondag (-18 jarigen) zoals telenovelles

11 Structuur en scheiding der zaken Nieuws gescheiden van privé: niet op GSM Geen humor voor hard/ernstig nieuws. Voor -18 jarigen kan dit wel, zeker in speciale format Showbizz, Faits Divers,... = “zijbalk-nieuws” Opinies/UGC: duidelijkheid dat het opinies zijn Y heeft GEEN TIJD ergo willen DUIDELIJKHEID

12 Ze zijn niet de ‘prosumers’ zoals gehoopt Kennen/gebruiken RSS niet 1/3 lid van nieuwsbrief Zullen niet betalen voor nieuws Ze multitasken meestal switchend en schakelen zaken uit indien taak belangrijk wordt

13 Authenticiteit, herkenning = vertrouwen Vertouwen officiële nieuwskanalen Minder/niet UGC (wiki en andere) Willen bij UGC gatekeepers/supervisie Wantrouwen UGC voor nieuws, zitten er niet op te wachten Kan wel op jongerensites

14 Internet is voor communicatie en ontspanning Allen MSN’en meest op internet Bijna alle +18 SNS: Facebook Helft -18 SNS Liever geen nieuws op Facebook If so, dan via pull principe, geen push

15 De internet-generatie moet nog komen? Wel vaker op internet en web 2.0 dan ouders Minder vaak tv, maar tv is bron voor nieuws De nog jongere generatie is de netgeneratie “Zij zijn er mee opgegroeid, wij niet” “Zij komen uit facebooktijdperk, wij uit anoniem internettijdperk” Bewust van digitale footprint/schaduw Vanaf 16 jaar interesse in nieuws

16 Interessante bevindingen uit interviews en literatuurstudie

17 Interactiviteit is moeilijk Blogs blijken niet op te leveren, wat verhoopt, behalve bij Netlog Reacties op nieuwsartikels zijn vaak beperkt Jongeren 12-18 hebben minder schroom en gaan meer reageren ‘lean backward ’ en ‘lean forward’ media; maar jongeren krijgen informatie graag hapklaar; maak applicaties zo gemakkelijk mogelijk

18 Research Group for Media & ICT, UGent Gratifications and Seeding Behavior of Online Adolescents C. Courtois P. Mechant L. De Marez G. Verleye

19 resultaten Slechts een minderheid van web 2.0 gebruikers participeren actief 20%–80% verdeling ts high and low- frequency seeders Slechts een minderheid participeert actief (seeders) terwijl een meerderheid helemaal niet bijdraagt (free-riders of leechers)

20 Enkele cijfers YouTube: 6% vd gebruikers post 90% vd videos Flickr: 20% vd gebruikes bezit meer dan 82 % van de foto’s Wikipedia: 2% vd gebruikers is verantw. voor 60% vd artikels in online communities: 90% vd gebruikers zijn ‘lurkers’ die nooit bijdragen en 9% draagt een beetje bij en 1% staat voor bijna alle bijdragen.

21 Internet motivaties Persoonlijke ontwikkeling InformatieOntspanningOntvluchting Sociale omgang zichzelf verbeteren roem sociale identiteit het esthetische economisch informatie educatie overzicht gemak ontspanning opwinding relaxeren tijdverdrijf amusement dagelijkse sleur ontvluchten vriendschap interactiviteit sociale relaties vereniging interpersoon -lijk nut affectie motieven en functies om zelf bij te dragen aan het internet en web 2.0 applicaties volgens Courtois, Mechant, De Marez & Verleye (2009)

22 Soorten ‘seeding’ Narrative-seeding (teksten) Media-seeding (opladen video, clips, foto) Metadata- seeding: (a) a tags, (b) scores, (c)reactie op content. Hoe jonger gebruiker, hoe meer ‘seeding’ Vrouwen blijken meer narratieve en media-seeders te zijn Hoe lager opleiding, hoe meer media seeding, hoe minder narrative

23 Eigenaardigheden Online gebeuren is het verlengde van het offline gebeuren. Je kan jongeren online alert maken door ze attent te maken op voor hen interessante offline evenementen. De mix is cruciaal. Je bereikt jongeren paradoxaal genoeg op het internet door ze naar buiten te laten komen en door ze aan te spreken in het verlengde van hun offline activiteiten – en omgekeerd.

24 Kan je jongeren bereiken met content? Als je dicht genoeg bij hun leefwereld komt, zou dat moeten lukken Focus op publiek, niet op content Als de content leuk en aantrekkelijk is Niet het gewone nieuws, wel experience content Interactie is zeer belangrijk, dat ze hun gevoelens erover kunnen formuleren; maar vooral ook dat ze content kunnen delen

25 Gen Y en video Video’s over topics die jongeren aangaan, worden het meest bekeken; entertainment- gerichte content Hoogste score: muziek video’s (15%) Gevolgd door movie trailers (11%) Entertainment news (8%) Adult/erotic content (8%). Veel bekeken content types zijn ook nationale nieuwsitems, fragmenten uit TV shows,sportfragmenten en volledige films (Brian Haven, 2006, Forrester Research)

26 Kritische succesfactoren Jongeren op de juiste manier benaderen, volgen wat er in hun leefwereld gebeurt, de basis van een community is geven en nemen Openstaan voor de community, commentaar laten geven, dingen kunnen laten aanbrengen via forum, « what’s in for me » centraal zetten, iets kunnen winnen, ergens kunnen aan meedoen of geef ze concrete tips of advies geven Betrouwbaarheid en niet te standaard, onderscheidend, verrassend, humor, anders

27 Interessante bevindingen uit enquêtes: Y of generatie Einstein X

28 MEC-onderzoek Online enquêtes Y- generatie: 15 – 26 jaarN=149 X- generatie: 30 – 50 jaarN=171

29 Personalia respondenten Personalia Einstein (jongeren) 48,3% man; 51,7% vrouw Gemiddelde leeftijd: 18,52 jaar Minimum 15 jaar en maximum 26 jaar ASO (algemeen) 52% TSO (technisch) 29% BSO/KSO/DO 17,5%

30 Personalia respondenten Personalia X (volwassenen) 47,4% man; 52,6% vrouw Gemiddelde leeftijd: 42,36 jaar (30 -50) ASO (alg.) 51,5% TSO (technisch) 37% BSO/KSO 10% == Y < Y > Y

31 Tijd per MEDIUM Y Alg.NieuwsXAlg.Nieuws Mean Internet6,764,18Tv6,615,52 Tv6,264,58Radio6,235,12 GSM5,921,74Internet5,824,41 Radio5,223,86GSM4,411,57 Magazine3,432,66Magazine3,542,86 Betaalkrant3,043,06Betaalkrant3,483,47 Gratis krant2,932,94Gratis krant3,112,86 Teletekst2,632,06teletekst2,412,04 1= nooit 2= paar x per jaar 3= paar x per maand 4= paar x per week 5= 1-30 min. per dag 6= 30-60 min. per dag 7= 1-2 uur per dag 8= > 2 uur per dag Oudere Y meer internet dan jongere Y Oudere Y meer kranten (betalend en gratis) & magazines dan jongere Y Oudere X minder internet (algemeen & voor nieuws) dan jongere X

32 Y AlgemeenNieuwsXAlgemeenNieuws Mean MSN 5,45<2Mail5,262,91 Google 5,122,89Google4,803,15 Mail 4,742,73Websites3,992,63 Websites 4,342,57Newssites3,653,48 YouTube 4,12<2Facebook2,68<2 Facebook 3,87<2YouTube2,48<2 Games 3,42-MSN2,20<2 Newssites3,423,03wikipedia2,10<2 Netlog 3,32<2 Games <2 Wikipedia 3,08<2 BlogForum <2 Toledo 2,67<2 Toledo <2 BlogForum 2,62<2 LinkedIn <2 MySpace <2 Jongerensites <2 Jongerensites <2 RSS <2 RSS <2 Netlog <2 LinkedIn <2 MySpace <2 X: alle appl. dalen met leeftijd, exc. mail en websites Y: Informatieve/ernstige internet appl. ↑ met de leeftijd  fun appl. ↓ met de leeftijd: MSN, YT, Games, Netlog (~literatuur) 1= nooit 2= paar x per jaar 3= paar x per maand 4= paar x per week 5= 1-30 min. per dag 6= 30-60 min. per dag 7= 1-2 uur per dag 8= > 2 uur per dag

33 Attitudes jegens nieuws LIKERTSCHAAL (5-punten) Mean YMean X Ik ben op de hoogte van het nieuws 3,56 4,27 Ik praat over het nieuws met vrienden/familie 2,73 3,44 Ik vind het huidige nieuwsaanbod goed zoals het is 3,66 3,64 ↑ lft ↓ lft Geen effect van leeftijd binnen de X- gen ~FOCUS

34 Interesse per genre Y (jongeren) Mean Binnenlands3,61 Buitenlands3,44 Regionaal3,32 Jongeren2,98 Trends & stijlen2,95 Sport2,90 Showbizz2,90 It gadgets2,85 Faits divers2,83 Cultureel2,75 Economie2,68 Politiek2,35 X (volwassenen) Mean Binnenlands4,16 Regionaal3,95 Buitenlands3,85 Economie3,23 Politiek3,17 Jongeren3,04 Cultureel3,01 Sport2,88 Trends & stijlen2,83 Faits divers2,77 Showbizz2,70 IT gadgets2,63

35 Participatiegraad aan web 2.0 Y / XVideoFotoBerichtNieuws Bekijken vreemde 2,87 / 2,212,90 / 1,992,34 / 1,762,20 / 2,10 Bekijken vriend 3,32 / 2,244,03 / 2,663,25 / 2,222,54 / 2,05 Comment vreemde 1,93 / 1,192,01 / 1,241,88 / 1,361,56 / 1,27 Comment vriend 2,40 / 1,523,29 / 1,922,84 / 1,951,89 / 1,27 Comment journalist ---1,54 / 1,34 Zelf posten 2,08 / 1,273, 58 / 1,982,78 / 1,921,63 / 1,38 Doorgestuurd krijgen (send/share) 2,17 / 2,01 Zelf doorsturen (send/share) 1,84 / 1,77 oudere X nog minder dan jongere X Op nieuwssitesOp jongerensites Ik postte al voor ‘fun’1,34 / 1,191,47 / 1,15 Ik postte al ernstig1,61 / 1,481,40 / 1,15 Ik lees graag comments (nieuws)2,47 / 2,44 Ik wil de mogelijkh. om comment te geven2,53 / 2,20

36 “UGC voor nieuws zal snel leiden tot” UGC voor nieuws zal snel leiden tot NMean Onbetrouwbaar nieuws3,30 3,54 Nieuws van weinig betekenis3,12 3,42 Een overvloed aan nieuws3,00 3,64 Nieuws van laag niveau2,95 3,31 Spectaculai en ramptoeristisch nieuws 2,82 3,54 Exact dezelfde top 5 / 9 Alle postieve kansen van UGC voor nieuws werden lager gescoord (bv., kan de journalist helpen kritisch en alert te blijven, draagt bij tot, …)

37 Conclusies

38 Y versus X Y consumeert minder nieuws, maar dit stijgt met leeftijd. Y onderscheidt ‘fun’ en serieuze zaken Volgen een ander patroon voor ‘fun’ dan voor nieuws Prosumers van 2.0 voor de ‘fun’ en communicatie, niet voor nieuws en serieuze zaken Zelfde attitudes tegenover UGC voor nieuws als X Zelfde attutudes tegenover nieuws zelf als X

39 Generatie Einstein en nieuws Jongeren praten niet over nieuws met vrienden/familie offline … waarom seeding online ? Niet zo zeer minder nieuws, maar ander nieuws en ze consumeren het op een andere manier

40 Generatie Einstein en nieuws Authenticiteit== vertrouwen Ze vertrouwen officiële nieuwskanalen. Ze hebben weinig vertrouwen in UGC. Ze willen gatekeepers/supervisie bij UGC voor nieuws. Corrigeert op taal en schrijffouten Op grof taalgebruik Indien het om commentaren/opinies gaat, geef dat duidelijk mee

41 Over Generatie Einstein Vragen voor publiek Een generatie mediaslimme jongeren kan enkel op een eigentijdse manier bereikt worden? Zijn ze actieve producers van hun eigen leven en identiteit? Hoe staan ze tegenover autoriteit en authenticiteit? Wil je ze rechtstreeks bereiken, moet je naar Netlog, Facebook, MySpace, Hyves, …? Is deze generatie jongeren anders dan vorige generaties? (generatie X)

42 Generatie narcisme? The Narcissism Epidemic http://www.msnbc.msn.com/id/21134540 /vp/30323494#30323494

43 Merci! annet.daems@khm.be vicky.franssen@khm.be


Download ppt "De (nieuwe) gebruiker Generatie Einstein, anders dan vorige generaties? 27 – 5 - 2010 Annet Daems & Vicky Franssen Media Expertise Centrum KHMechelen."

Verwante presentaties


Ads door Google