De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anemie Mark-David Levin Henriëtte Berenschot Paul Berendes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anemie Mark-David Levin Henriëtte Berenschot Paul Berendes."— Transcript van de presentatie:

1 Anemie Mark-David Levin Henriëtte Berenschot Paul Berendes

2 Opzet Inleiding Interactieve casus PAGAS Slotvragen

3 Wat is uw beroep? 1. Huisarts 2. Huisarts in opleiding 3. Medisch specialist 4. Arts-assistent 5. Anders

4 Bent u: 1. Man 2. Vrouw

5 Wat is uw leeftijd? 1. < 35 jaar 2. 36 - 45 jaar 3. 46 - 55 jaar 4. 56 - 65 jaar 5. > 65 jaar

6 Kan de zorg voor de anemische patient in de regio verbeterd worden? 1. Ja 2. Nee

7 Anemie WHO: –Mannen < 8,5 mmol/L –Vrouwen < 7,5 mmol/L Indeling anemie –Microcytair –Normocytair –Macrocytair

8 Indeling anemie Microcytair –IJzergebrek –Hemoglobinopathie Thalassemie Sikkelcelanemie

9 Indeling anemie Normocytair –Anemie van chronische ziekte –IJzergebrek –Gecombineerde anemie (Fe- en FZ/vitB12-gebrek)

10 Indeling anemie Macrocytair –Vit. B12 deficiëntie –FZ deficiëntie –Myelodysplastisch syndroom

11 Mogelijkheden lab Hb –Alleen een Hb Anemie zonder doortesten –Hb, MCV, RDW Anemie met doortesten, indien anemie –Hb, MCV, RDW –Indien MCV verlaagd: ferritine, transferrine, Fe, Fe-verz., TIJBC –Indien MCV normaal: reti’s, L, Tr (reti nl: ferritine, transferrine, etc) –Indien MCV verhoogd: Vit B12, FZ, reti’s, LDH Algehele malaise –Hb, MCV, RDW, L, Tr –BSE, ALAT, TSH, GGT, Kreat, gluc (>65 jr: Na, K, vit B12, FZ)

12 Casus 1 Vrouw 19 jaar Vg: blanco A/ Moe, sporten lukt niet meer O/ Anemisch, rhagaden Welk lab ? 1. Hb 2. Anemie zonder doortesten 3. Anemie met doortesten 4. Algehele malaise lab

13 Casus 1 Lab –Hb 4,3 MCV 69 Ferritine 3 Transferrine 3,01 Conclusie –IJzergebreksanemie Beleid ? 1. Dieetadvies (vlees, noten, geen thee) 2. Erytrocytentransfusie 3. IJzersuppletie 4. Gastro- en colonoscopie

14 Casus 2 Vrouw, 78 jaar Vg: blanco A/ Moe, zwak O/ Bleek, mager, spieratrofie, RR 130/60, pols 110/min Welk lab ? 1. Hb 2. Anemie zonder doortesten 3. Anemie met doortesten 4. Algehele malaise lab

15 Casus 2 Lab: –Hb 3,4 MCV 112 Diff: gehypersegmenteerde neutrofielen –Kreat 110 Bili 43 LDH 2300 TSH 2,1 Conclusie ? 1. Thalassemie 2. Vit B12 of foliumzuurdeficientie 3. Autoimmuunhemolyse 4. Myelodysplastisch syndroom

16 Casus 3 Vrouw 73 jaar Vg/ Blanco A/ Moe, futloos, niet afgevallen O/ Bleek, SS II/VI apex Beleid ? 1. ECG 2. Anemie met doortesten 3. Poli cardiologie 4. Algehele malaise lab

17 Casus 3 Lab –Hb 6,1 MCV 109 Reti’s 1,2 Tr 143 L 3,8 diff macroplanie, gehypogranuleerde neutrofielen, enkele macrotrombocyten –Kreat 110 Bili 13 LDH 518 TSH 2,1 DD ? 1. Hemolyse 2. VitB12 of foliumzuurdeficientie 3. Myelodysplastisch syndroom 4. Anemie van chronische ziekte

18 Casus 4 Vrouw, 79 jaar Vg/ –Sinds 2002 Hb 6,0 mmol/l MCV 79 fl –Al langer intermitterend ijzersuppletie A/ –Weinig klachten, niet afgevallen, def ongestoord Welk lab ? 1. Hb 2. Anemie zonder doortesten 3. Anemie met doortesten 4. Algehele malaise lab

19 Casus 4 Lab: –Hb 5,7 MCV 63 –Ferritine 13 Transferrine 1,45 Conclusie –IJzergebreks anemie Beleid ? 1. IJzersuppletie oraal 2. IJzersuppletie i.v. 3. Gastro- en colonoscopie 4. Erytrocytentransfusie

20 Casus 4 Gastroscopie: geen afwijkingen Colonoscopie:

21 Casus 4 CT-scan:

22 Casus 4 CT-scan:

23 PAGAS Project of Anemia analysis from the General practitioner to the Albert Schweitzer hospital Doelen: 1. Verbeteren van de zorg van anemische patiënten in de huisartspraktijk in de regio van het ASZ 2. Verbeteren toegang tot 2e lijn voor anemische patiënt door vroegtijdige planning 3. Initiëren transmurale onderzoekslijn (platform voor verder onderzoek)

24 Huidige praktijk Adviezen NHG (bij postmenopauzale vrouwen en mannen > 18 jr) –Sigmoidoscopie –Bij normale uitslag: X-colon –Bij normale uitslag: gastroscopie –Bij maagklachten: eerste gastroscopie, dan sigmoidoscopie Welk percentage patienten behandelt u volgens deze standaard ? 1. 100% 2. 50 - 100% 3. 25 - 50% 4. Nooit

25 Huidige praktijk Indien u verwijst naar het ASZ, welke onderzoeken worden meestal standaard gedaan ? 1. Gastroscopie + sigmoidoscopie 2. Colonoscopie 3. Gastroscopie + colonoscopie 4. Gastroscopie + sigmoidoscopie + evt. X-colon Voor en nadelen van strategieen

26 2004 en 2005 Totaal 97.848 Hb-aanvragen 21.205 (22%) x anemie –microcytair 16% –normocytair 81% –macrocytair 3% 9.325 (9%) x nieuwe anemie (geen anemie in 2002 en 2003) Nieuwe anemie & verlaagd ferritine (man + vrouw > 50 jr): –vrouwen 181 = 90 per jaar –mannen 148 = 75 per jaar

27 Retrospectief (1/1/5 - 31/8/5) 6897 Hb-screeningen aangevraagd (ASZ + RIVAS) –2329 (34%) x anemie geconstateerd –1563 (67) x anemie bij vrouwen (31% van anemieaanvragen) –766 (33%) x anemie bij mannen (35% van anemieaanvragen) –1488 x ferritine verricht (64%) MCV: –350 (15%) microcytair (MCV < 80) –1872 (80%) normocytair (80 < MCV < 100) –104 (5%) macrocytair (MCV > 100) 425 x ijzergebreksanemie (ferritine < 20 mcgr/l)

28 Retrospectief (1/1/5 - 31/8/5) 425 x ijzergebreksanemie (ferritine < 20 mcgr/l) –167 (39%) microcytair –257 (60%) normocytair –1 (<1%) macrocytair exclusie hypermenorroe: –351 x vrouw (22% van alle anemie bij vrouwen) < 50 jaar 260 > 50 jaar 91 –74 x man (10% van alle anemie bij mannen) –ASZ 103 patienten (overige patiënten in Rivas!)

29 Retrospectief (1/1/5 - 31/8/5) Normaalwaarden: MCV:80-100 fl; serum ijzer 10-25 umol/l; transferrine 2-3,60 g/l 103 patiënten, waarvan 55 vrouwen (54%)

30 Retrospectief (1/1/5 - 31/8/5) Bij 26 patiënten (25%) vindt gehele gastro-enterologische evaluatie plaats

31 Retrospectief (1/1/5 - 31/8/5) Bij scopie (n=70) gevonden oorzaken

32 Retrospectief (1/1/5 - 31/8/5) Verdeling carcinomen:

33 Conclusie retrospectie Groot aantal Hb bepalingen, ongeveer 1/3 anemie Bij 36% van patienten met anemie geen ferritine Bij 75% van geselecteerd patiënten geen totale gastro- enterologische analyse Bij 24 van de 70 scopieen (34%) werd een oorzaak voor ijzergebreksanemie vastgesteld Bij 11% van de patiënten werd een carcinoom gevonden (komt overeen met eerdere studies 1,2. 1 Rockey et al. NEJM 329:1691-1695 2 Bini et al. Gastrointest Endos 2001;53:AB178

34 Methodologie PAGAS Bij verdenking anemie altijd “anemie met doortesten” of “algehele malaise” (dan wordt altijd extra buis meegeprikt voor aanvullende lab analyse) Vast laboratorium analyse van nieuwe anemische patiënt uit de huisartspraktijk (indien huisarts accoord is met PAGAS) Via laboratorium ASZ wordt uitslag van de analyse en eventuele DD naar huisarts verzonden Indien een patiënt (man of vrouw > 50 jaar) een ijzergebreksanemie heeft, wordt de naam / geboortedatum aan scopiekamer in ASZ doorgegeven

35 Methodologie PAGAS Indien huisarts participeert aan PAGAS kan hij een gastro- en colonoscopie aanvragen via speciale Fax / E-mail (met contraindicaties) Wachttijd voor scopie maximaal 4 weken (colono nu 3 maanden) Uitslag scopie op poli Interne / MDL Snelle berichtgeving aan huisarts, snelle terugverwijzing NB: in toekomst uitbreiding van inclusie van patiënten in PAGAS mogelijk (ACD, vitB12 / FZ deficiëntie, hemoglobinopathie)

36 Multidisciplinaire aanpak Goede samenwerking: –Huisartsen (E-mail, fax) –Organisatie ASz (capaciteit, planning, automatisering) –Klinisch chemisch laboratorium –MDL-artsen –Hematologen

37 Kan de zorg voor de anemische patient in de regio verbeterd worden? 1. Ja 2. Nee

38 Zou u eventueel willen participeren aan PAGAS? 1. Ja 2. Nee

39 PAGAS Huisartsen regio ASz KCL: –Warry van Gelder –Rob Dinkelaar Maag-, darm-, leverartsen: –Pieter Honkoop –Wilco Lesterhuis –Wim de Vrie –Ruud Beukers Interne geneeskunde: –Jolanda Droogendijk –Patricia Maclean –Hetty de Klerk –Anita Overdijk –Frans Kauw –Joan van de Bosch –Dik Halkema


Download ppt "Anemie Mark-David Levin Henriëtte Berenschot Paul Berendes."

Verwante presentaties


Ads door Google