De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Deurbroez´n” Decentraliseren vanuit gemeentelijk perspectief´

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Deurbroez´n” Decentraliseren vanuit gemeentelijk perspectief´"— Transcript van de presentatie:

1 “Deurbroez´n” Decentraliseren vanuit gemeentelijk perspectief´

2 Voortbouwen op het Groninger Model / Zorg voor Jeugd Provincie en alle Groninger gemeenten willen: -zorg voor kinderen optimaal en in goede harmonie organiseren -sluitende zorgketen -optimale signalering -nadruk op preventie (zo vroeg, zo snel, zo licht en zo dichtbij mogelijk) -indien nodig: zo snel mogelijk naar de best passende zorg Intentieverklaring Bestuursakkoord Jeugd, 7 juli 2011

3 Voortbouwen op het Groninger Model / Zorg voor Jeugd “Decentralisatie Jeugdzorg kan bouwen op een fundament dat de provincie Groningen en de Groninger gemeenten de afgelopen jaren hebben gelegd”

4 Voortbouwen op het Groninger Model / Zorg voor Jeugd Vijf (gemeentelijke) taken preventief jeugdbeleid: -informatie en advies -signalering -toeleiding naar hulp -licht pedagogische hulp -coördinatie van zorg

5 Voortbouwen op het Groninger Model / Zorg voor Jeugd Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bundelt: -taken Jeugdgezondheidszorg 0-19 -schakelt naar Bureau Jeugdzorg -schakelt met ZorgAdviesteams (onderwijs) -minimaal één fysiek inlooppunt Basismodel CJG VWS 2008

6 Voortbouwen op het Groninger Model / Zorg voor Jeugd Intentieverklaring Bestuursakkoord Jeugd Het CJG biedt afstemming tussen zorg voor kinderen en jongeren “Eén kind, één gezin, één plan!”

7 Voortbouwen op Groninger Model – Zorg voor Jeugd OGGzNetwerk 12+ Buurtnet- werk 1 Buurtnet- werk 2 Buurtnet- werk 3 OGGzNetwerk 12+ Buurtnetwerk 3 Buurtnetwerk 2 CJGV-Maatschappelijk Werker notulist Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (locatie Vlagtwedde) Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid (locatie Stadskanaal) Samenleving gemeente StadskanaalSamenleving gemeente Vlagtwedde CJGV-Maatschappelijk Werker Coördinatoren CJGV Buurtnetwerk 1

8 Voortbouwen op het Groninger Model / Zorg voor Jeugd Gezamenlijke afspraken gemeenten en provincie over: -zorgcoördinatie -doorzettingsmacht -verwijsindex doel: optimale afstemming preventief en curatief/geïndiceerd jeugdbeleid

9 Voortbouwen op het Groninger Model / Zorg voor Jeugd Het Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid in Stadskanaal/Vlagtwedde koppelingen met: -OGGZ -Woonoverlast -Veiligheid (aanpak rechtsradicalisme, nazorg ex-gedetineerden)

10 Voortbouwen op het Groninger Model / Zorg voor Jeugd

11 Daarnaast: -decentralisatie Awbz/begeleiding -decentralisatie Wet werken naar Vermogen Gemeenten krijgen mogelijkheden op ondersteuning efficiënt, effectief, in onderlinge samenhang, vraaggericht en dichtbij aan te bieden

12 Voortbouwen op het Groninger Model / Zorg voor Jeugd ontwikkelingen en wetgeving leggen nadruk op eigen kracht en sociale context bv. kanteling van de Wmo, welzijn nieuwe stijl, wmo nieuwe stijl, de nieuwe jeugdzorg

13 Voortbouwen op het Groninger Model / Zorg voor Jeugd zoals bijvoorbeeld in het Friese Boarnsterhim…. “Eén gezinsregisseur per gezin, kijkend naar de brede context,met kennis van de buurt en gebruik makend van de 2e lijn”

14 Voortbouwen op het Groninger Model / Zorg voor Jeugd Vanaf 2014: decentralisatie Jeugdzorg Gemeenten krijgen meer sturingsmogelijkheden “Kind heeft recht op een veilige en stimulerende opvoedingscontext opvoeden versterken”

15 Voortbouwen op het Groninger Model / Zorg voor Jeugd de Groninger gemeenten hebben er baat bij om samen te werken, visies te delen en bovenlokale, provinciale afspraken te maken met een warme overdracht van de provincie én goede input van de zorgaanbieders

16 Voortbouwen op het Groninger Model / Zorg voor Jeugd “deurbroez´n met het Groninger model”


Download ppt "“Deurbroez´n” Decentraliseren vanuit gemeentelijk perspectief´"

Verwante presentaties


Ads door Google