De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Morfologie en OT Jack Hoeksema. morfemen Meestal betekenisvolle stukjes woord: Paard-e-bloem Har-ig Suf-ig Reiz-ig-er Neutr-aal Geni-aal Pro-duct, Aqua-duct,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Morfologie en OT Jack Hoeksema. morfemen Meestal betekenisvolle stukjes woord: Paard-e-bloem Har-ig Suf-ig Reiz-ig-er Neutr-aal Geni-aal Pro-duct, Aqua-duct,"— Transcript van de presentatie:

1 Morfologie en OT Jack Hoeksema

2 morfemen Meestal betekenisvolle stukjes woord: Paard-e-bloem Har-ig Suf-ig Reiz-ig-er Neutr-aal Geni-aal Pro-duct, Aqua-duct, In-duct-ie, Con-duct-eur

3 Soorten morfologie Item-and-arrangement Item-and-process Word-and-paradigm

4 Item and Arrangement Morfologie is het aaneenbreien van morfemen Nadruk ligt op combinatoriek Vb: V[past] VAff[past] leevde

5 Item-and-process Nadruk ligt op het afleiden van woorden van andere woorden Door gebruik te maken van regels (transformaties), is dit een veel krachtiger model Vb: loop → liep (regel 1: klinkerwijziging) hoop → hoopte (regel 2: toevoeging /tə/)

6 Word-and-paradigm Nadruk op paradigmatische relaties Analogie heeft een natuurlijke plaats in dit model Vb: hoophoop-en hoop-tehoop-te-en

7 Voordelen item-and-process Met regels kun je tal van typen morfologie beschrijven, niet alleen nette concatenatie (aaneenrijging), maar ook Interne verandering (ablaut, geminatie, umlaut, etc.) Subtractie (buuv < buurvrouw, bus < omnibus, fanaat < fanatiek/fanaticus, prof < professor/professional) Infixatie

8 Vereist meer dan morfologische constituenten Bijv Yurok (Indianentaal, Californië) ho.k’ w c ‘gokken’ hegok’ w c ‘vaak gokken’ cwinkep ‘praten’ cweginkep ‘vaak praten’ trahk‘water halen’ tregahk ‘vaak water halen’ lkyork w ‘kijken’ lkyegork w ‘vaak kijken’

9 Infixatieregel [C n VX] → [C n egVX] (directe insertie) of [eg[C n VX]] → [C n egVX] (prefixatie + metathesis)

10 Nadelen item-and-process Met regels kun je veel beschrijven Eigenlijk te veel (kracht vs restrictiviteit) En regels bieden vaak geen verklaring

11 OT Morfologie Hybride model, met elementen van de drie benaderingen: item-and-arrangement: input item-and-process: GEN word-and-paradigm: via constraints als correspondence en sympathy

12 Infixatie in OT Plaatsing: constraint Edgemost (2 varianten: Leftmost; Rightmost) Normaal levert dit prefixen, resp. suffixen op Bij infixen wordt Edgemost gedomineerd door fonologische constraints, zoals Onset en No Coda

13 Nogmaals Yurok KandidatenNo CodaOnsetLeftmost egho.k’ w c **! *  hego.k’ w c** ho.egk’ w c**!** ho.k’ w egc****!

14 Allomorfie Engelse meervoudsuitgangen: cats[s] dogs[z] bushes[əz]

15 Deel van de allomorfie is zuiver fonologisch van aard, vgl. cats Katz Look at those dogs The dog’s owner is angry The dog’s been barking all night That dog’s mine.

16 deel is morfologisch, vgl. Tom Jones’ friends (genitief –s: geen epenthetische vocaal – resultaat: versmelting door degeminatie) the Joneses(meervouds –s: wel epenthetische vocaal)

17 Verleden-tijdsuitgangen (Engels) worked[t] jogged[d] patted[əd]

18 fonologie worked: d → t /[-voice] __ jogged: d blijft d Vergelijk ook: He’d been here It’d better be good. [spreek uit: it better be good]

19 en morfologie he hit me he put it there he begged me twolegged monster

20 buš+z*Sib-SibPl-After-NLeft-Anchor(PL) (of: Faith-V) buš+z *! buš *!  buš+əz * The Bushes

21 Tom Jones’ friends jo.ns+z*Sib-SibAlign- Poss Left-Anchor Poss (of Faith-V) jo.nsz*! jo.nsəz*!  jo.ns

22 I worked and worked work-dCluster-VoicingPast-after- V Left-anchor- Past workd*!  workt workəd* work*!*

23 I patted her on the head pat+dcluster voicing no geminate past- after-V left-anchor past patd*! patt*! patəd* pat*!

24 He put her on the team put+dcluster voicing no geminat e left anchor past past after v putd*! putt*! putəd*!  put*

25 -er/-aar/-der Fonotactische conditie: *rVr: rir, ror, rur, rar, rer, rər OK: rVVr: roer roor (het vroor, Roorda) raar reer (pareer, opereer) reur (terreur) rier (Trier)

26 morfologisch belang comparatief -ər agentief -ər -erij -erig *rarer, *ongurer; *horer, *aanvoerer Het Duits heeft de conditie niet: Führer, Maurer, Lehrer, schwerer

27 comparatieven: d-epenthese raar+ər*rVrFaith-C raarər*!  raardər*

28 agentieven:aar-allomorfie en d-epenthese huur+ər*rVrPref-ərFaith-C huurər*! huurdər* huuraar*!

29 Nog een conditie weigeraar twijfelaar bikkelaar hakkelaar woekeraar versnipperaar beoefenaar tekenaar

30 De constraints tot dusver voorspellen: *twijfeler *woekerder *tekener als agentieven

31 Geen agentief –er na sjwa + sonorant Opeenvolgingen van sjwa’s worden vaak vermeden: *gebereid, *geverwerkt het eige (*eigene) huis) Duits: betteln, atmen, Bettler, Wagner Echter niet altijd: verwerp+lijk → verwerpelijk helderder, zuiverder

32 Geen ər na sjwa+sonorant bedel+ər*rVr*sjwa na sjwa Pref-ərFaith-C bedelər*! bedeldər*!* bedelaar*

33 Geen ər na sjwa woeker+ər*rVr*sjwa na sjwa Pref-ərFaith-C woekerər*!* woekerdər*!* woekeraar*

34 Plaatsnamen Amsterdam – Amsterdammer Haarlem - Haarlemmer Groningen – Groninger (*Groningener, *Groningenaar) Assen – Assenaar (maar de Asser TT) Kampen – Kampenaar Brussel - Brusselaar Breda – Bredanaar (metanalyse, analogie) Zwolle – Zwollenaar Den Bosch - Bosschenaar

35 De plaats van morfologie relatie tot syntaxis relatie tot fonologie split morphology? strata?


Download ppt "Morfologie en OT Jack Hoeksema. morfemen Meestal betekenisvolle stukjes woord: Paard-e-bloem Har-ig Suf-ig Reiz-ig-er Neutr-aal Geni-aal Pro-duct, Aqua-duct,"

Verwante presentaties


Ads door Google