De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Casus 1  63-jarige Hindoestaanse vrouw  L 1.60 G 55 kg BMI 21  RR 135/85  Glu 6.5 mmol/l, HbA1C 6.2%  Kreat 88 umol/l  Cholesterol 4.5 mmol/l  LDL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Casus 1  63-jarige Hindoestaanse vrouw  L 1.60 G 55 kg BMI 21  RR 135/85  Glu 6.5 mmol/l, HbA1C 6.2%  Kreat 88 umol/l  Cholesterol 4.5 mmol/l  LDL."— Transcript van de presentatie:

1 Casus 1  63-jarige Hindoestaanse vrouw  L 1.60 G 55 kg BMI 21  RR 135/85  Glu 6.5 mmol/l, HbA1C 6.2%  Kreat 88 umol/l  Cholesterol 4.5 mmol/l  LDL 2.8 mmol/l HDL 1.1 mmol/l Vraag 1. Wat vindt u van de bloeduitslagen

2 Casus 1  63-jarige Hindoestaanse vrouw  Lengte 1.60 Gewicht 55 kg  BMI 21 RR 135/85  Glu 6.5 mmol/l, HbA1C 6.2%  Kreat 88 umol/l  Cholesterol 4.5 mmol/l  LDL 2.8 mmol/l HDL 1.1 mmol/l Vraag 1. Wat vindt u van de bloeduitslagen Antwoord: goed gereguleerde DM, te hoog LDL

3 Casus 1 Vraag 2. Hoe schat u de nierfunctie in?  63-jarige Hindoestaanse vrouw  Gewicht 55 kg Lengte 1.60  BMI 21  Kreat 88 umol/l

4 Hoe bepaalt u de nierfunctie?  Cockcroft klaring: (140 – Lft) x G x 1.2 (man) / kreatinine  MDRD glomerulaire filtratie snelheid (GFR) = 186 x (kreatinine/88) -1.154 x leeftijd -0.203 x 0.742(vrouw)  Kreatinine-klaring 24-uurs urine: = 700 X urine kreatinine (mmol/L) x volume (L) ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Serum kreatinine (micromol/L

5 Casus 1 Vraag 2. Hoe schat u de nierfunctie in? Antwoord 2.  Cockcroft klaring:  (140 – Lft) x G x 1.03 (vrouw) / kreatinine  = (77 x 55 kg) / 88 = 49,6 ml/min  MDRD 60 ml/min

6 Cockcroft klaring  (140-leeftijd) x gewicht x 1.23(man) 1.03(vrouw)  plasma kreatinine  hoge leeftijd, laag gewicht ~ onderschatting GFR > kans op miskennen CNI is klein  hele zware mensen ~ overschatting GFR  standaard te koppelen aan kreatinine bepaling  geslacht, leeftijd, gewicht,  leeftijd en geslacht gebonden referentiewaarden  normaal: > 90 ml/min

7 Casus 1 Vraag 3. Wat wilt u nog meer weten?

8 Casus 1 Vraag 3. Wat wilt u nog meer weten? Antwoord: 1. Vorige waarden kreatinine: onbekend 2. Is er (micro/macro-)albuminurie: ja, 3.5 mg albumine/ mmol kreat

9 Casus 1 Vraag 4. Hoe is uw beleid verder?

10 Belang van microalbuminurie  Type 1 diabetes: beginnende nefropathie  Type 2 diabetes: beginnende nefropathie, echter ook onderliggend CVZ  Vals-positieve microalbuminurie:  Koorts  Lichamelijke inspanning,  Menstruatie, UWI, sexuele activiteit  HBA1c>10  hartfalen  Verhoogde waarden altijd 2-maal verifiëren  Controleer urinestick

11 Casus 1 Antwoord 4 1. Dipstick: gb. Geen koorts. 2. 2e ACR 4.1 (albumine-kreatinine ratio) 3. 24-uurs urine verzamelen voor bepalen endogene klaring, mate van micro-albuminurie

12 Casus 1 Antwoord 4 1. U krijgt de uitslagen van het lab: helaas is de uitslag van de klaring niet berekend. Gelukkig heeft u wel de andere uitslagen 2. Serum kreat 82; Urine volume 1400 cc, kreat 4.2 mmol/l, albumine 25mg/l 3. Wat is de kreatinine klaring ?

13 Casus 1 Antwoord 4 1. Serum kreat 82; Urine volume 1400 cc, 2. kreat 4.2 mmol/l, albumine 25mg/l Endogeen: kreatinine u 4.2 (mmol/L) x 1.4 (L) x 700= 49 ml/min --------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- kreatinine serum (84 micromol/L)

14 Kreatinine klaring  Kreatinine is een afbraak product van de skeletspier  In stabiele omstandigheden is de hoeveelheid kreatinine in de 24 uurs urine (mmol/24 uur) stabiel en afhankelijk van de spiermassa  Bodybuilder: hoog serum kreatinine en hoge uitscheiding in de urine  Grootste probleem is de 24 uur verzameling: patiënten vinden het onhandig en verzamelen daarom niet accuraat.

15 Voorbeeld uitslagen van patient Datum Serum Kreat Kreat 24 uur (volume) Klaring 1999123 9.3 (1550 ml) 53 ml/min 2000126 9.2 (1650 ml) 51 ml/min 2006119 5.9 (943 ml) 35 ml/min 2006129 9.8 (1439 ml) 53 ml/min

16 Casus 1 Vraag 5. Wat is uw diagnose?

17 Casus 1 Vraag 5. Wat is uw diagnose? Chronische nierinsufficiëntie obv diabetische nefropathie/ nefrosclerose

18 Casus 1 Vraag 6. Wat is uw therapeutisch beleid?

19 Casus 1 Vraag 6. Wat is uw therapeutisch beleid en wat is het streven? 1. Leefadviezen: zoutbeperking overwegen (<100 mmol/dag), bewegen, stoppen met roken, matig met alcohol 2. Bloeddruk verlagen ( controle nierfunctie na 1-2 weken vanwege kreatinine stijging (door afname intraglomerulaire druk en dus klaring) en hyperkaliëmie 3. Statine

20 Leermomenten  Nierinsufficiëntie kan bestaan bij een normaal kreatinine  Cockcroft / MDRD geven een beter idee  Micro-albuminurie gaat gepaard met verhoogd risico op hart/vaatziekten en nierfunctie achteruitgang waarvoor bloeddrukverlaging/ACE-remmers preventief kunnen werken  Valkuilen microalbuminurie en klaringsberekeningen  Controle nierfunctie na start ACE remmer/ AII antagonist.

21 Casus 2  Mw. Wimla, 28 jaar  VG: Hypertensie;diabetes type 2; adipositas  R/ Metformine 1dd500mg; enalapril 1dd 5 mg  A/ Ze doet haar best af te vallen, is erg gemotiveerd omdat ze steeds meer knieklachten krijgt. Verwijzing diëtist mislukt: niet verschenen op afspraak.  Bij routine diabetes jaarcontrole

22 Casus 2: Wimla 28 jr Hypertensie en Diabetes  HbA1c: 6.5%  Cholesterol 5.1 HDL 1.1 Tri 3.1 LDL 2.4 –(Niet nuchter)  Kreatinine 106 micromol/L  Gewicht 80 kg bij lengte 164 cm  Wat is de nierfunctie?

23

24 Wimla 28 jr DM HT Adipositas  Antwoord:  (140-28)x80x V1.03/106= 87 ml/min  Hoe interpreteert u deze uitslag?

25

26 Wimla 28 jr DM HT Adipositas  Adipositas geeft hyperfiltratie een klaring >120ml  Adipositas geeft echter ook een overschatting van de nierfunctie, vandaar de correctie op BMI  Patient 80 kg BMI 30(140-28)x80x V1.03/106= 87 ml/min  Patient 120 kg BMI 44 (140-28)120x V1.03/106=130 ml/min. Gecorrigeerd: 88 ml  Hoe interpreteert u deze uitslag?

27 Wimla 28 jr DM HT Adipositas  Kreatinine vorige jaar 61 micromol/L  Cockcroftklaring: 154 ml/min nu 88 ml/min  MDRD vorig jaar 108ml/min nu 57 ml/min  BEOORDEEL ALTIJD DE NIERFUNCTIE IN VERGELIJKING MET DE VORIGE WAARDEN.  Telefonisch overleg nefroloog  Urinestick g.a.; gebruikt roze pilletjes wegens pijn in de knieen die goed helpen.

28 Reversibele Oorzaken Nierinsufficiëntie  Obstructie: urineweg obstructie  Oncontroleerbare hypertensie  Effectieve circulatoire volume depletie: dehydratie, hartfalen, sepsis  Toxische oorzaken: nefrotoxisch medicatie, kruiden of radiocontrast

29 Nefrotoxische geneesmiddelen?  NSAID’s > acute nierinsufficientie, interstitiele nefritis, nefrotisch syndroom, zoutretentie (HT)  5 ASA > chronische interstititele nefritis  lithium > chronische interstititiele nefritis, cysten  cotrimoxazol > kristal (sulfa) nefropathie, ciprofloxacin > interstitiele nefritis  ACE-remmer, angiotensine receptor antagonist > acute nierinsufficiëntie bij hypovolemie

30 Dosisaanpassing medicatie bij CNI  metformine > lactaat acidose  Klaring: >60 ml maximale dosering toegestaan  Klaring 30-60 ml maximale dosering 3 dd 500 mg  Klaring onder 30 ml : 2 dd 500 mg

31

32

33 Aanvullend onderzoek  RR meting rechter en linker arm  Urinestick en bij afwijkingen urinesediment  24 uurs urine verzameling op kreatinine klaring en microalbuminurie  Bloedonderzoek:  Glucose en HbA1c  BSE, CRP (autoimmuun ziekten)  Hb, Ht, MCV, trombo, leuco ( epo tekort; hematologische ziekten)  Kreatine, Kalium, calcium, fosfaat, albumine (metabole ontregeling)  γ-Gt, Asat, Alat, LDH (hepatitis)  Alkalische fosfatase (botstofwisseling)  Chol, HDL-chol, triglyceriden, LDL-chol (cardiovasc screening)  ECG bij hypertensie (linker ventrikel hypertrofie)  ALTIJD echografie nieren overwegen: uitsluiting obstructie, niergrootte


Download ppt "Casus 1  63-jarige Hindoestaanse vrouw  L 1.60 G 55 kg BMI 21  RR 135/85  Glu 6.5 mmol/l, HbA1C 6.2%  Kreat 88 umol/l  Cholesterol 4.5 mmol/l  LDL."

Verwante presentaties


Ads door Google