De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leven in de navolging Bouwstenen voor christelijk ethisch denken Geert De Cubber

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leven in de navolging Bouwstenen voor christelijk ethisch denken Geert De Cubber"— Transcript van de presentatie:

1 Leven in de navolging Bouwstenen voor christelijk ethisch denken Geert De Cubber geert@passito.be

2 LEVEN IN DE NAVOLGING: MORAALTHEOLOGIE Bouwstenen voor christelijk ethisch denken

3 Moraaltheologie

4 Moraaltheologie = theologie Band tussen moraaltheologie, dogmatiek, liturgie, exegese, filosofie, sociale wetenschappen,…

5 Moraaltheologie Veritatis Splendor (1993) Moraaltheologie niet loskoppelen van de bron Spreken vanuit geworteld-zijn

6 LEVEN IN DE NAVOLGING: HUMANISME EN ETHIEK Bouwstenen voor christelijk ethisch denken

7 Humanisme en ethiek: verschillende soorten ethiek Emotie-ethiek “recht op een kind”; “recht op euthanasie”

8 Humanisme en ethiek: verschillende soorten ethiek Statistische ethiek “iedereen doet het, dus…” Gevaarlijk gevoel van objectiviteit

9 Humanisme en ethiek: verschillende soorten ethiek Utilitarisme John Stuart Mill Vermijden van pijn – vermeerderen van genot

10 Humanisme en ethiek: verschillende soorten ethiek Situatie-ethiek Dialoog situatie – ethische reflectie

11 Humanisme en ethiek: verschillende soorten ethiek Consequentialisme Positieve gevolgen => ethisch goed

12 Humanisme en ethiek: verschillende soorten ethiek Proportionalisme Handeling met slechte gevolgen is toch goed: – Handeling = goed – Negatieve wordt niet beoogd – Goede effect = geen gevolg van het slechte – Goede effect = blgr genoeg om het slechte toe te laten

13 Humanisme en ethiek: totaalethiek – groei-ethiek Complexiteit van ethische vraagstukken Complexe benadering Feiten, emoties, nut, gevolg,… Dubbel criterium: – Doel van de handeling moet goed zijn – Middelen moeten geschikt zijn om – rekening houdend met de situatie – op een passende wijze het goede te realiseren – Passend? Geen loochening van het doel In proportie Zo weinig mogelijk ongunstige neveneffecten

14 Humanisme en ethiek: totaalethiek – groei-ethiek Ethiek van de groei: – Minus malum – Minus bonum – Vere bonum

15 Humanisme en ethiek: menselijk handelen als gave/opgave Tweede Scheppingsverhaal Leven = cadeau Ontdekkingstocht “tegenover” Ook levensgezel = cadeau Maar dan…

16 Humanisme en ethiek: menselijk handelen als gave/opgave Leven is naast gave ook opgave Keuzes! => leven doorgeven – aan God gelijk Verschil met God? Jezus Christus draait perspectief om Fundamenteel = goede grondhouding

17 Humanisme en ethiek: menselijk handelen als gave/opgave Goede grondhouding: – Zichzelf kunnen zijn – autonomie – Rekening houden met anderen – relationele autonomie – Sociale verantwoordelijkheid – Ecologische verantwoordelijkheid Hoe concreet? – Contrastervaring – Ethische controverse – Ervaringskennis – Morele opvoeding

18 Humanisme en ethiek: christelijk humanisme? Het christelijke verschil Samen leven en werken aan de “polis” Dialoog Getuigende aanwezigheid https://www.youtube.c om/watch?v=U- MpP99n8ko https://www.youtube.c om/watch?v=U- MpP99n8ko

19 Humanisme en ethiek: christelijk humanisme Werkelijk-worden Heden Geloof Heilige Geest Werkelijkheid Verleden Geschiedenis Jezus Christus

20 Humanisme en ethiek: christelijk humanisme “het hart van het geloof” Relationeel gegeven Liefde = vrucht van de Geest Twee benen: gebed + leven met anderen

21 Humanisme en ethiek: christelijk humanisme “dagelijkse getuigenis van een authentiek christelijk leven” (Bianchi) Vreugde van het evangelie

22 Humanisme en ethiek: christelijk humanisme Typisch christelijke oriëntatie: – Een eigen christelijke rangorde van waarden – Verwijzing naar Jezus Christus, in woord en daad – Eigen perspectief – Persoonlijke Godsrelatie


Download ppt "Leven in de navolging Bouwstenen voor christelijk ethisch denken Geert De Cubber"

Verwante presentaties


Ads door Google