De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goed geestelijk is goed zakelijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goed geestelijk is goed zakelijk"— Transcript van de presentatie:

1 Goed geestelijk is goed zakelijk
Geestelijk verzorger als ondernemer – 16 april 2015

2 ervaringen Ziekenhuis Multidisciplinair overleg
Kernafdelingen en ‘oproepafdelingen’ Leerpunten Leren verwoorden en afbakenen van eigen expertise Grenzen bepalen

3 ervaringen Psychiatrisch ziekenhuis Echt beleidsplan Kernactiviteiten
Zingeving en geloof Ritueel en sacrament Ethiek en beleid Zin in/en werk Leerpunten Formuleer kort en krachtig wat je kunt Leer in samenwerking wat je onderscheidt Doel activiteit: voor cliënten en voor medewerkers Beleidsdoel op korte termijn Beleidsdoel op middellange termijn

4 Zakelijk Betrekking hebbend op een zaak of op zaken, een zaak uitmakend Betrekking hebbend op een zaak als zodanig, in haar bijzonderheid (= wezenlijk) Niet persoonlijk Zonder omslag of opsiering de zaken voorstellend of behandelend (= bondig, objectief, nuchter) Praktisch Ter zake zijnd

5 Vijf perspectieven Professionalisering (Van der Krogt)
Spanning tussen professionaliteit en bureaucratie (Mintzberg) Niveaus van integratie (Van Gerwen) Ontwikkelingen in gezondheidszorg Theologisch gehalte van geestelijke verzorging

6 Professionalisering "Professionalisering is een proces waarbij leden van een beroepsgroep op collectieve wijze, vooral gebruik makend van kennismacht, trachten een collectieve machtspositie te verwerven en/of te verdedigen, met het doel de gebruiks- en ruilwaarde van het beroep te beheersen.“ (Van der Krogt, 1981, p. 94) Er is sprake van collectief gedrag Er is sprake van collectief strategisch gedrag met een bepaald doel Er is sprake van een nagestreefde collectieve machtspositie Er is sprake van specifieke kennis en kunde

7 Professionaliteit en bureaucratie
Organisatie: bewust vaststellen en uitvoeren van werkzaamheden om een doel te bereiken Organiseren veronderstelt altijd mensen, een of meer doelen, en samenwerking Organiseren verondersteld arbeidsdeling en coördinatie Zorginstelling: professionele bureaucratie (Mintzberg) Professionaliteit en bureaucratie zijn vormen van organiseren

8 Niveaus van integratie
Gedoog-integratie Organisatorische integratie Beleidsmatige integratie Procesintegratie (Van Gerwen, 1992) Expliciteren van praktijktheorie Strategisch-organisatorisch handelen levensbeschouwelijke competentie duiden ethische dilemma’s laagdrempelig en organisatiebreed aansluiten bij algemeen beleid bijdrage aan identiteit en positionering van instelling coalities

9 Ontwikkelingen gezondheidszorg
Differentiatie zorgconsumenten Doe-het-zelf-zorg Langer vitaler leven Vaker chronisch ziek Doelmatigheid Efficiëntie Effectiviteit Duurzaamheid Preventie Relevantie Marketing Relevantie Centraal stellen van behoeften van afnemers Waarom doe je het? Wie zijn de klanten? Wat zijn hun rollen, belangen en behoeften? Alleen microniveau? Meerderen diensten en meerdere kanalen

10 Theologisch gehalte Theologie: systematisch en kritisch nadenken over de wijze waarop mensen over God, het goddelijke of transcendente spreken Paul Pruyser (1976) Besef van het heilige Voorzienigheid Geloof Genade of dankbaarheid Bekering Gemeenschap Roeping Existentiële zielzorg (Tjeu van Knippenberg) Stervenskunst (Carlo Leget) Ervaringstheologie van kwetsbaar leven (Christa Anbeek)


Download ppt "Goed geestelijk is goed zakelijk"

Verwante presentaties


Ads door Google