De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GOED GEESTELIJK IS GOED ZAKELIJK Geestelijk verzorger als ondernemer – 16 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GOED GEESTELIJK IS GOED ZAKELIJK Geestelijk verzorger als ondernemer – 16 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 GOED GEESTELIJK IS GOED ZAKELIJK Geestelijk verzorger als ondernemer – 16 april 2015

2 ERVARINGEN Ziekenhuis  Multidisciplinair overleg  Kernafdelingen en ‘oproepafdelingen’ Leerpunten  Leren verwoorden en afbakenen van eigen expertise  Grenzen bepalen

3 ERVARINGEN Psychiatrisch ziekenhuis  Echt beleidsplan Kernactiviteiten  Zingeving en geloof  Ritueel en sacrament  Ethiek en beleid  Zin in/en werk Leerpunten  Formuleer kort en krachtig wat je kunt  Leer in samenwerking wat je onderscheidt Doel activiteit: voor cliënten en voor medewerkers Beleidsdoel op korte termijn Beleidsdoel op middellange termijn

4 ZAKELIJK  Betrekking hebbend op een zaak of op zaken, een zaak uitmakend  Betrekking hebbend op een zaak als zodanig, in haar bijzonderheid (= wezenlijk)  Niet persoonlijk  Zonder omslag of opsiering de zaken voorstellend of behandelend (= bondig, objectief, nuchter)  Praktisch  Ter zake zijnd

5 VIJF PERSPECTIEVEN  Professionalisering (Van der Krogt)  Spanning tussen professionaliteit en bureaucratie (Mintzberg)  Niveaus van integratie (Van Gerwen)  Ontwikkelingen in gezondheidszorg  Theologisch gehalte van geestelijke verzorging

6 PROFESSIONALISERING "Professionalisering is een proces waarbij leden van een beroepsgroep op collectieve wijze, vooral gebruik makend van kennismacht, trachten een collectieve machtspositie te verwerven en/of te verdedigen, met het doel de gebruiks- en ruilwaarde van het beroep te beheersen.“ (Van der Krogt, 1981, p. 94)  Er is sprake van collectief gedrag  Er is sprake van collectief strategisch gedrag met een bepaald doel  Er is sprake van een nagestreefde collectieve machtspositie  Er is sprake van specifieke kennis en kunde

7 PROFESSIONALITEIT EN BUREAUCRATIE Organisatie: bewust vaststellen en uitvoeren van werkzaamheden om een doel te bereiken Organiseren veronderstelt altijd mensen, een of meer doelen, en samenwerking Organiseren verondersteld arbeidsdeling en coördinatie Zorginstelling: professionele bureaucratie (Mintzberg) Professionaliteit en bureaucratie zijn vormen van organiseren

8 NIVEAUS VAN INTEGRATIE Gedoog-integratie Organisatorische integratie Beleidsmatige integratie Procesintegratie (Van Gerwen, 1992) Expliciteren van praktijktheorie Strategisch-organisatorisch handelen  levensbeschouwelijke competentie  duiden ethische dilemma’s  laagdrempelig en organisatiebreed  aansluiten bij algemeen beleid  bijdrage aan identiteit en positionering van instelling  coalities

9 ONTWIKKELINGEN GEZONDHEIDSZORG Differentiatie zorgconsumenten Doe-het-zelf-zorg Langer vitaler leven Vaker chronisch ziek Doelmatigheid  Efficiëntie  Effectiviteit  Duurzaamheid  Preventie  Relevantie Marketing  Relevantie  Centraal stellen van behoeften van afnemers  Waarom doe je het?  Wie zijn de klanten? Wat zijn hun rollen, belangen en behoeften?  Alleen microniveau?  Meerderen diensten en meerdere kanalen

10 THEOLOGISCH GEHALTE Theologie: systematisch en kritisch nadenken over de wijze waarop mensen over God, het goddelijke of transcendente spreken Paul Pruyser (1976)  Besef van het heilige  Voorzienigheid  Geloof  Genade of dankbaarheid  Bekering  Gemeenschap  Roeping Existentiële zielzorg (Tjeu van Knippenberg) Stervenskunst (Carlo Leget) Ervaringstheologie van kwetsbaar leven (Christa Anbeek)


Download ppt "GOED GEESTELIJK IS GOED ZAKELIJK Geestelijk verzorger als ondernemer – 16 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google