De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16de PLENAIRE VERGADERING ISC - GENT, 4 DECEMBER 2008 16ème ASSEMBLEE PLENIERE CIE - GAND, 4 DECEMBRE 2008 5 Waarschuwing voor de accidentele verontreinigingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16de PLENAIRE VERGADERING ISC - GENT, 4 DECEMBER 2008 16ème ASSEMBLEE PLENIERE CIE - GAND, 4 DECEMBRE 2008 5 Waarschuwing voor de accidentele verontreinigingen."— Transcript van de presentatie:

1 16de PLENAIRE VERGADERING ISC - GENT, 4 DECEMBER ème ASSEMBLEE PLENIERE CIE - GAND, 4 DECEMBRE Waarschuwing voor de accidentele verontreinigingen 5 Alarme contre les pollutions accidentelles 5.1 – Voortgangsrapport van de werkgroep 5.1 – Rapport davancement du GT

2 16de PLENAIRE VERGADERING ISC - GENT, 4 DECEMBER ème ASSEMBLEE PLENIERE CIE - GAND, 4 DECEMBRE 2008 WASS - SAAE JEAN PAUWELS

3 16de PLENAIRE VERGADERING ISC - GENT, 4 DECEMBER ème ASSEMBLEE PLENIERE CIE - GAND, 4 DECEMBRE 2008 Agendapunt 5 : Waarschuwing voor de accidentele verontreinigingen Werkgroep Calamiteuze verontreinigingen: vergaderingen op en bilateraal overleg met de IMC op Point 5 de lordre du jour: Alerte contre les pollutions accidentelles groupe de travail Pollutions accidentelles: Réunions les et Concertation bilatérale avec la CIM le

4 16de PLENAIRE VERGADERING ISC - GENT, 4 DECEMBER ème ASSEMBLEE PLENIERE CIE - GAND, 4 DECEMBRE 2008 Belangrijkste punten (1/2) Geografische uitbreiding van het Waarschuwings- en Alarmsysteem Schelde (WASS): inventarisatie belangrijkste grensoverschrijdende wateren; In principe grensoverschrijdende wateren die een vector kunnen zijn voor grensoverschrijdende vervuiling terugmelding van de voorbij alarmmeldingen: lessons learned en remediëring; Points importants (1/2) Extension géographique du Système dAvertissement et dAlerte Escaut (SAAE): inventaire des cours deau transfrontaliers les plus importants ; En principe, tout affluent transfrontalier pouvant être un vecteur de pollution transfrontalière. debriefing détaillé sur les alertes passées, sur les leçons apprises et remèdes.

5 16de PLENAIRE VERGADERING ISC - GENT, 4 DECEMBER ème ASSEMBLEE PLENIERE CIE - GAND, 4 DECEMBRE 2008 Lijst vervuilingen / Liste pollutions Datum Date Plaats Lieu Vervuiling Pollution sluis Merelbeke écluse Merelbeke Olievervuiling mazout Doornik Tournai Mazoutlozing mazout beek Lelac in Deux-Acren ruisseau Lelac à Deux-Acren Mazoutvervuiling mazout St-Symphorien kerosinelek NATO-pijplijn kérosène pipeline OTAN IJzer FR Yser FR zware diesel fuel lourd Schelde NL, boei Escaut NL, boué [olievervuiling] [pollution de fuell]

6 16de PLENAIRE VERGADERING ISC - GENT, 4 DECEMBER ème ASSEMBLEE PLENIERE CIE - GAND, 4 DECEMBRE 2008 BR F NL VL 6 W

7 16de PLENAIRE VERGADERING ISC - GENT, 4 DECEMBER ème ASSEMBLEE PLENIERE CIE - GAND, 4 DECEMBRE 2008 Belangrijkste punten (2/2): In overleg/samenwerking met IMC het type evenementen: alarmering informatie vraag naar onderzoek handboek voor de hoofdwaarschuwingsposten: inhoudsopgave Points importants (2/2): En concertation/coopération avec la CIM type dévènement: alerte avertissement/information demande de recherche manuel pour les centres principaux dalerte: table des matières

8 16de PLENAIRE VERGADERING ISC - GENT, 4 DECEMBER ème ASSEMBLEE PLENIERE CIE - GAND, 4 DECEMBRE 2008 Perspectieven 2009 Geografische uitbreiding WASS: definitieve oplijsting grensoverschrijdende wateren; Digitale gebruikskaart voor hoofdwaarschuwingsposten; Handboek. Perspectives 2009 Extension géographique du SAAE: liste défintitive des cours deau transfrontaliers; Carte digitale pour les centres principaux dalerte; Manuel.

9 16de PLENAIRE VERGADERING ISC - GENT, 4 DECEMBER ème ASSEMBLEE PLENIERE CIE - GAND, 4 DECEMBRE 2008 VOORSTEL VAN BESLISSING PROPOSITION DE DECISION D.5.1.a : De plenaire vergadering neemt kennis van het voortgangsrapport van de werkgroep Accidentele Verontreinigingen. D.5.1.b : De plenaire vergadering draagt aan de Werkgroep calamiteuze verontreinigingen op om een eerste concept van het handboek en digitale gebruikskaart aan het 1ste halfjaarlijkse delegatieleidersoverleg voor te leggen. D.5.1.a : LAssemblée plénière prend connaissance du rapport davancement du groupe de travail Pollutions Accidentelles. D.5.1.b : LAssemblée plénière charge le Groupe de travail Pollutions accidentelles de présenter à la 1ère réunion semestrielle des chefs de délégation un premier concept du manuel et une carte digitale.


Download ppt "16de PLENAIRE VERGADERING ISC - GENT, 4 DECEMBER 2008 16ème ASSEMBLEE PLENIERE CIE - GAND, 4 DECEMBRE 2008 5 Waarschuwing voor de accidentele verontreinigingen."

Verwante presentaties


Ads door Google