De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkgroep Welzijn januari

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkgroep Welzijn januari"— Transcript van de presentatie:

1 Werkgroep Welzijn 2015 27 januari
Ministerie van Onderwijs & Vorming

2 Agendapunten Actieplan GPP Stand van zaken
Evaluatie JAP2014 en opmaken JAP 2015 Brandveiligheid en Evacuatie Schenking Meubilair Afkolfruimte EHBO Varia 2

3 1. Globaal Preventieplan
Elke entiteit binnen O&V heeft een eigen GPP sinds 2014; Deze preventieplannen volgen grotendeels dezelfde lijnen maar dienen nog per entiteit verfijnd en nagezien te worden. Een aantal hiervan zijn reeds aangepast; Bij het verslag van deze werkgroep worden alle GPP’s in huidige versie als bijlage geleverd; De acties gebeuren op volgende welzijnsdomeinen: Arbeidsveiligheid, gezondheid, psychosociaal welzijn, ergonomie, hygiëne 3

4 2. Actiepunten JAP Psychosociaal Welzijn
RA ISW Limits (welzijnsbevraging) is gebeurd. Dit wordt op entiteitsniveau verder uitgewerkt; Extra RA in specifieke teams: balie, chauffeurs; Alcohol- en drugsbeleid in juni 2014 goedgekeurd, evaluatie rond juni 2015; Re-integratiebeleid voor langdurig zieken : is opgesteld, staat nu on-hold tot de nieuwe vertrouwenspersoon er is 4

5 2. Actiepunten JAP Psychosociaal Welzijn (vervolg)
Campagne ter bevordering van de gezondheid: opstellen van plan rond: Meer beweging; Evenwichtige voeding; Omgaan met stress; Stoppen met roken; Omgaan met alcohol en drugs TO DO voor 5

6 2. Actiepunten JAP Ergonomie RA van GDPB bij AGODI gaf aanleiding tot:
3 infosessies rond kantoorergonomie; Opvolging software-ergonomie; Personeelsinfo verspreid via Kiosk en muurkrant; Ergonomische richtlijnen toepassen bij verhuisoperaties; Op vraag van klant worden bureau, stoel en scherm op de goede hoogte ingesteld door het gebouwenteam 6

7 2. Actiepunten JAP Arbeidsveiligheid
Jaarlijkse rondgang in het gebouw samen met GDPB Kon in 2014 niet doorgaan wegens annulering Werkgroep Staat ingepland voor 17 september 2015 Aspecten van de welzijnsrondgang: Veiligheid; Hygiëne; Ergonomie 7

8 2. Actiepunten JAP Arbeidsveiligheid (vervolg) Brandveiligheid
Uitgewerkt nieuw evacuatiedraaiboek Beheersen en uitbreiden interventieploeg Nazicht brandblusmiddelen Nazicht brandcompartimentering Nazicht brandmeldinstallatie Nazicht veiligheidsverlichting Nazicht en inventarisering elektrische toestellen Infosessies voor alle personeelsleden Blusopleidingen voor leden Interventieploeg 8

9 3. Brandveiligheid en evacuatie
Interventieploeg Uitbreiding met nieuwe leden; Opleiding voor 45 personen in brandweerschool Publicatie nieuw evacuatieplan op extranet Evacuatie checklist Aanwezigheidslijsten per toren per verdieping 9

10 3. Brandveiligheid en evacuatie
Interventieploeg (vervolg) Verdieping Toren A Toren B Toren C Gelijkvloers 5 3 1 2 10 4 7 6 10

11 4. Schenking meubilair (OD24)
Alle onderwijskoepels werden gecontacteerd; Enkel VSKO reageerde; 5 afhaaldagen voorzien in nov en dec 2014 1 afhaal dag in 2015 Alle schenkingen door MOD geregistreerd Aanbod was : 150 rolluikkasten en 700 ladekasten 11

12 5. Afkolfruimte in Consciencegebouw
Verantwoordelijken DAB Schoonmaak verhuisd naar 1B; Vrijgekomen lokaal word omgebouwd door HFB; Firma DALKIA (nu VEOLIA) zorgt voor nutsvoorzieningen; HFB zorgt voor verdere inrichting afkolf lokaal; MOD voorziet uitlening sleutel, nu er geen verpleegkundige GDPB meer is 12

13 6. EHBO in Consciencegebouw
Risicoanalyse GDPB rond EHBO (nov 2014); Verpleegkundige wordt vertrouwenspersoon; Verpleegkundige organiseert cursussen rond: AED, EHBO, Allergieën, diabetes, epilepsie,.. Meer verantwoordelijkheid bij EHBO hulpverleners? EHBO-kennisdelingsnetwerk oprichten; MOD voorziet centraal EHBO-nummer 36666; MOD krijgt gebruik vroeger verplegerslokaal MOD vult verbandkoffers en verbandkast aan; 13

14 6. EHBO in Consciencegebouw (vervolg)
EHBO hulpverleners in Consciencegebouw Verdieping Toren A Toren B Toren C Gelijkvloers 3 1 2 4 5 6 7 14

15 6. EHBO in Consciencegebouw (vervolg)
Meer verantwoordelijkheid bij EHBO hulpverleners Gebruik van het vroegere verplegerslokaal en noteren van de gegevens in het EHBO-register bij elke interventie: 1. de naam van de werkgever 2. de naam van het slachtoffer 3. Ongeval of onwel worden: plaats, datum, uur beschrijving en omstandigheden 4. Interventie: aard, datum en uur 5. de identiteit van eventuele getuigen 15

16 Aard verstrekte interventie Opmerkingen - eventueel naam getuigen
6. EHBO in Consciencegebouw (vervolg) Voorbeeld EHBO-register Bedrijf: SAR-beheersysteem IDEWE - IBEVE Documentnummer: Opsteller/Preventieadviseur: Datum: Bladzijde 23.C.03 14/04/2014 1/ 1 Module: Eerste hulp EH-post: Werkdocument: Register verstrekte hulp Verantwoordelijke voor EH-post: Nr. Datum Uur Naam slachtoffer Aard letsel / Aard verstrekte interventie Oorzaak (omstandigheden) van ongeval of onwel worden. wat / hoe / waar Opmerkingen - eventueel naam getuigen Naam hulpverlener 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16

17 6. EHBO in Consciencegebouw (vervolg)
KB van 9 maart tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en bijscholing van hulpverleners Jaarlijkse bijscholing = algemene verplichting Het brevet of getuigschrift blijft geldig zolang de jaarlijkse bijscholing wordt gevolgd. Max. 12 maanden uitstel Hulpverlener volgt bijscholing niet tijdig  volledige basisopleiding EHBO opnieuw 17

18 7. Varia Nieuw huishoudelijk reglement andere 18


Download ppt "Werkgroep Welzijn januari"

Verwante presentaties


Ads door Google