De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Voor de dienst zingen we Psalm 135: 8 Na de zegen Na de zegen Psalm 135: 1, 3 Schriftlezing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Voor de dienst zingen we Psalm 135: 8 Na de zegen Na de zegen Psalm 135: 1, 3 Schriftlezing."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Voor de dienst zingen we Psalm 135: 8 Na de zegen Na de zegen Psalm 135: 1, 3 Schriftlezing & Tekst: Zondag 17 & 18 Schriftlezing & Tekst: Filippenzen 2: 1-11 Zondag 17 & 18

2 Zondag 30 juni zamelen we weer producten in voor de voedselbank! ( Zet het in uw agenda zodat u het niet vergeet! )

3 Het gaat dit keer om de volgende producten: Kuipje (dieet) margarine Bak en braadproducten Voorverpakte kaas Broodbeleg zoals pindakaas, jam, hagelslag Houdbare zuivelproducten zoals melk, yoghurtdrink

4 Vrijdag 21 juni de SOOS BBQ! Opgave via het kerkblad of door te mailen naar soos@onzekerk.nl

5 Activiteiten Rond de Kerk www.ark-hardenberg.nl ark.hardenberg@gmail.com

6 www.ark-hardenberg.nl – ark.hardenberg@gmail.com In verband met het slechte weer (en de slechte voorspelling) afgelopen 25 mei, hebben wij de rommelmARKt. verplaatst naar 29 juni 2013!! Voor meer info, zie de website graag tot ziens op 29 juni!!

7 voorbedezondag evangelisatie 16 juni 2013

8 Evangelisatie in Nederland Zinvolle vakantie!

9 Ben je tussen de 17 en 70 jaar? DOE MEE! Ben je tussen de 4 en 100 jaar? BID MEE! www.eenr.nl

10 Bijbellees- en gebedsrooster: www.centrum-g.nl www.eenr.nl voorbedezondag evangelisatie 16 juni 2013

11 Welkom op de feestelijke opening van De Lichtboei! Wanneer: zaterdag 15 juni Tijd: 11.00 – 14.00 uur Adres: De Schans 11, Hardenberg De bewoners van de locaties Castorstraat en Boterbloem zijn in maart verhuisd naar hun nieuwe appartementen. Hier wonen zij zelfstandig, met begeleiding van Stichting Sprank. Graag tot ziens op 15 juni! Bewoners en begeleiders van De Lichtboei

12

13 Vanmiddag zijn alle kinderen van de bovenbouw van de basisschool welkom op de Bijbelclub. Dus kom, fijn!

14 16 juni afsluitzondag Goed om te weten: Diensten om 11 uur en 14.00 uur!!!!! Tussendoor gezamenlijk eten Opgeven kan nog bij contactpersoon wijk, zie uitnodiging Bij mooi weer graag op fiets of lopend komen zodat we gebruik kunnen maken van het parkeerterrein voor sport en spel

15 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Voor de dienst zingen we Psalm 135: 8 Na de zegen Na de zegen Psalm 135: 1, 3 Schriftlezing & Tekst: Zondag 17 & 18 Schriftlezing & Tekst: Filippenzen 2: 1-11 Zondag 17 & 18

16  Votum/zegengroet  Psalm 135: 1,3  Gebed  Formulier 3  Liedboek 360: 1,2  Viering  Liedboek 360: 3  Zondag 17 & 18  Filippenzen 2: 1-11  Psalm 110: 1,2,3  Preek Voor de dienst: Psalm 135: 8

17 Psalm 135: 8 Vers 8 HEER, uw naam die heerlijk is zal in eeuwigheid bestaan. Nooit zal uw gedachtenis bij het nageslacht vergaan. Want Hij doet zijn volk naar recht, schenkt ontferming aan zijn knecht.

18 Mededelingen  Votum/zegengroet  Psalm 135: 1, 3  Gebed  Formulier 3  Liedboek 360: 1, 2  Viering  Liedboek 360: 3  Zondag 17 & 18  Filippenzen 2: 1 - 11  Psalm 110: 1, 2, 3  Preek

19  Votum/zegengroet  Psalm 135: 1, 3  Gebed  Formulier 3  Liedboek 360: 1, 2  Viering  Liedboek 360: 3  Zondag 17 & 18  Filippenzen 2: 1 - 11  Psalm 110: 1, 2, 3  Preek

20  Votum/zegengroet  Psalm 135: 1, 3  Gebed  Formulier 3  Liedboek 360: 1, 2  Viering  Liedboek 360: 3  Zondag 17 & 18  Filippenzen 2: 1 - 11  Psalm 110: 1, 2, 3  Preek

21 Psalm 135: 1, 3 Vers 1 Looft de HERE, prijst zijn naam, knechten van de hoge God, u die tot zijn dienst bekwaam, alles doet naar zijn gebod en uw ambt bekleedt met eer in het huis van onze HEER.

22 Psalm 135: 1, 3 Vers 3 Ja, ik weet: groot is de HEER, die geen god naast Zich verdraagt. Hem alleen komt toe de eer. En Hij doet wat Hem behaagt. Aard' en hemel zijn van Hem, zee en land bedwingt zijn stem.

23  Votum/zegengroet  Psalm 135: 1, 3  Gebed  Formulier 3  Liedboek 360: 1, 2  Viering  Liedboek 360: 3  Zondag 17 & 18  Filippenzen 2: 1 - 11  Psalm 110: 1, 2, 3  Preek

24  Votum/zegengroet  Psalm 135: 1, 3  Gebed  Formulier 3  Liedboek 360: 1, 2  Viering  Liedboek 360: 3  Zondag 17 & 18  Filippenzen 2: 1 - 11  Psalm 110: 1, 2, 3  Preek

25  Votum/zegengroet  Psalm 135: 1, 3  Gebed  Formulier 3  Liedboek 360: 1, 2  Viering  Liedboek 360: 3  Zondag 17 & 18  Filippenzen 2: 1 - 11  Psalm 110: 1, 2, 3  Preek

26 Liedboek 360: 1, 2 Vers 1 Heer, wij komen vol verlangen, op uw roepstem naar uw dis, want door schuld met schrik bevangen zoekt ons hart vergiffenis: slechts in U bestaat ons leven, die uw bloed voor ons woudt geven; laat ons dan in brood en wijn met Uzelf gespijzigd zijn.

27 Liedboek 360: 1, 2 Vers 2 Sterk ons wankelend vertrouwen, geef ons zelf wat Gij geboodt: dat wij met oprecht berouwen enkel rusten in uw dood; ja, vervul ons met uw krachten, opdat wij uw wet betrachten, zegen zo uw sacrament, dat ons hart U steeds meer kent.

28  Votum/zegengroet  Psalm 135: 1, 3  Gebed  Formulier 3  Liedboek 360: 1, 2  Viering  Liedboek 360: 3  Zondag 17 & 18  Filippenzen 2: 1 - 11  Psalm 110: 1, 2, 3  Preek

29  Votum/zegengroet  Psalm 135: 1, 3  Gebed  Formulier 3  Liedboek 360: 1, 2  Liedboek 360: 3  Zondag 17 & 18  Filippenzen 2: 1 - 11  Psalm 110: 1, 2, 3  Preek

30 Liedboek 360: 3 Vers 3 Leer ons, Heer, vrijmoedig spreken over uw verlossend werk; geef dat niet die woorden breken op de daden van uw kerk, maar dat wij geheiligd leven op de plaats door U gegeven, en U volgen onder 't kruis op de smalle weg naar huis.

31  Votum/zegengroet  Psalm 135: 1, 3  Gebed  Formulier 3  Liedboek 360: 1, 2  Liedboek 360: 3  Zondag 17 & 18  Filippenzen 2: 1 - 11  Psalm 110: 1, 2, 3  Preek

32  Votum/zegengroet  Psalm 135: 1, 3  Gebed  Formulier 3  Liedboek 360: 1, 2  Liedboek 360: 3  Zondag 17 & 18  Filippenzen 2: 1 - 11  Psalm 110: 1, 2, 3  Preek

33 Psalm 110: 1, 2, 3 Vers 1 Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken: Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht, totdat Ik elke vijand heb gebroken en als een voetbank voor u neergelegd.

34 Psalm 110: 1, 2, 3 Vers 2 De HERE wil u met zijn macht bekleden, van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf: voer met gezag, door vijanden bestreden, de heerschappij die God, de HEER, u gaf.

35 Psalm 110: 1, 2, 3 Vers 3 Uw volk is zeer gewillig om te strijden. Zij treden aan in heilig feestgewaad. Ook zal uw jeugd zich aan uw glorie wijden als frisse dauw in vroege dageraad.

36 Jezus is de opgestane Heer der heren Na de preek: Gezang 67

37

38

39 Jezus is de opgestane Heer der heren  Goedkeuring, eer en aanvaarding van het werk van Christus door God  Als Hij het dan is, dan vraagt dat mijn keuze Meer zien en voelen, want geloof is meer dan mijn zintuigen Leven in de gezindheid van Christus Bemoediging Verbondenheid Eensgezind Zelfverloochening

40  Preek  Gezang 67  Belijdenis  Gezang 162: 1, 4  Gebed  Collecte  Psalm 135: 11, 12  Zegen

41 Gezang 67: 1, 2, 3 Vers 1 Jezus heeft het hemelleven opgegeven. Hij vernederde zich diep Zie, Hij heeft zich diep gezonken weggeschonken toen de aarde riep.

42 Gezang 67: 1, 2, 3 Vers 2 Nu zal Hij in aanzien stijgen, loon verkrijgen, God geeft Hem de hoogste eer. Hoor, hoe Hem de hoogste kringen lof toezingen: glorie onze Heer.

43 Gezang 67: 1, 2, 3 Vers 3 Heer, ik wil mijn knieën buigen, U toejuichen, hulde aan uw majesteit. Gij vervulde al Gods wensen, Zoon van mensen, in gehoorzaamheid

44  Preek  Gezang 67  Belijdenis  Gezang 162: 1, 4  Gebed  Collecte  Psalm 135: 11, 12  Zegen

45  Preek  Gezang 67  Belijdenis  Gezang 162: 1, 4  Gebed  Collecte  Psalm 135: 11, 12  Zegen

46 Gezang 162: 1, 4 Vers 1 'k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena. Van ontferming en verlossing, door het bloed van Golgotha. Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht. Lam Gods, dat de zonde wegneemt, Lam van God, voor ons geslacht.

47 Gezang 162: 1, 4 Vers 4 Ja, 'k geloof en daarom zing ik, daarom zing ik, U ter eer, 's werelds Heiland, Hogepriester, aller heren Opperheer! Zoon van God en Zoon des mensen, o, kom spoedig in uw kracht, op des hemels wolken weder! Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht.

48  Preek  Gezang 67  Belijdenis  Gezang 162: 1, 4  Gebed  Collecte  Psalm 135: 11, 12  Zegen

49  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e T.U.  2 e Rente en aflossing  Psalm 135: 11, 12

50 Psalm 135: 11, 12 Vers 11 Israël, loof God, de HEER. Prijs, Aärons huis, uw God. Huis van Levi, geef Hem eer; u die leeft naar zijn gebod, looft Hem om zijn majesteit, prijst de HEER in eeuwigheid.

51 Psalm 135: 11, 12 Vers 12 Sion, zing met blijde stem voor uw HEER, die eeuwig leeft. Loof Hem, die Jeruzalem door zijn woning luister geeft. Halleluja. Wees verblijd, prijs de HEER in eeuwigheid.

52

53


Download ppt "In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Voor de dienst zingen we Psalm 135: 8 Na de zegen Na de zegen Psalm 135: 1, 3 Schriftlezing."

Verwante presentaties


Ads door Google