De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De analyst van de toekomst Keuzedelen die er toe doen in ‘n historisch perspectief Docentendag laboratoriumonderwijs MBO 2 april 2015 Drs. J.A. van der.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De analyst van de toekomst Keuzedelen die er toe doen in ‘n historisch perspectief Docentendag laboratoriumonderwijs MBO 2 april 2015 Drs. J.A. van der."— Transcript van de presentatie:

1 De analyst van de toekomst Keuzedelen die er toe doen in ‘n historisch perspectief Docentendag laboratoriumonderwijs MBO 2 april 2015 Drs. J.A. van der Willik Directeur Techniek Hogeschool Leiden Directeur MLO ROC Leiden

2 2 Wat doet een Analist Twee niveaus: MBO Middelbaar Laboratorium Onderwijs - routine / diagnostiek HBO Hoger Laboratorium Onderwijs - research / onderzoek Twee richtingen: - Chemisch (analist) - Bio-medisch (analist)

3 3 Scholing 1500 – 1800 Alchemisten & Medici

4 Scholing 1800 - 1900 1850 Justus von Liebig Eerste handboeken 1910 “Steensma” www.1st-art-gallery.com/thumbnail/190138/1/View-Of-The-Chemistry- Laboratory-Of-Baron-Justus-Von-Liebig-1803-73-At-Giessen.jpg static.live-like-a-german.com/images/poi_18_JustusLiebig.jpg 6

5 Scholing 1900 – 1965 Particuliere initiatieven personen & bedrijven Gist- en spiritusfabriek (1870) School voor de suikerindustrie (1894) Koninklijke Shell (1895) Kannerinstituut (1930) Wallebroek (1935) Bedrijfsopleidingen Unilever/Shell 8

6 Scholing 1900 - 1965 ± honderd dag- en avondopleidingen Examinering door de (K)NCV [1903] Vanaf 1963 door de SAL (Stichting Assisterend Laboratoriumpersoneel) 9

7 Scholing 1900 - 1965 Diploma’s 1918 – 1967: 67.000 Leerling analist chemisch: 37.000 Leerling analist medisch: 7.600 Chemisch analist A: 6.900 Klinisch analist C: 8.500 Basisexamen laborant: 2.400 10

8

9 Van ± 1965 tot 1976 Jaren zestig overheidssubsidie Ontstaan van Laboratoriumscholen voor MBO en HBO Totaal 22 Laboratoriumscholen Van Leeuwenhoek- van ‘t Hof- Dr. Struyken- Bakhuijs Roosenboom, van den Broek-, etc. 13

10 Van ± 1965 tot 1976 2,5 jarig MBO (laborant) Analytisch-chemisch; Klinisch-chemisch; Biotechnisch (proefdierkundig); Laboratoriumtechnisch (TOA). 2 jarig HBO-A (analist) Medische afdeling: Klinisch-chemische, Microbiologische en Histocytopathologische richtingen 3,5 jarig HBO-B (laboratoriumassistent) Chemisch 14

11 Herstructurering 1976-1985 2,5 jarig MLO-P (praktijk) (KMLO) 4 jarig MLO-T (theorie) 4 jarig HLO Titel: ingenieur 15

12 HLO Afdelingen 1976 - 1985: Chemisch Medisch Klinische chemie Medische microbiologie Cytohistopathologie Biologisch Botanisch Zoölogisch 16

13 MLO Afdelingen 1976 - 1985: KMLO [Ongedifferentieerd] MLO-T Chemische richting [differentiatie] Medische richting [differentiatie] 16

14 Gescheiden wegen 1985 - 2015 1985 STC en HOAK-nota Splitsing van de laboratoriumscholen Van 22 naar 44 scholen voor labonderwijs 22 MLO’s gaan op in ROC’s 22 HLO’s gaan op in Hogescholen Grote gevolgen voor personeel, studenten, financiën en ontwikkeling 17

15 Hoger Laboratorium Onderwijs 2015 Competentiegericht onderwijs [CGO] Vanaf 2002: Bachelor-masterstructuur Drie opleidingsvarianten (Voltijd- deeltijd- en duale opleiding) 19

16 Hoger Laboratorium Onderwijs 2015 “HLO” Opleidingen: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek Biotechnologie Chemie Applied Science Graad: Bachelor of Applied Science (BAS) Ingenieur (Ing.) 20

17 Specialisaties Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 1990-2014 HL Diagnostiek: [medische] Microbiologie30% Cytohistopathologie19% Laboratoriumgeneeskunde7 % Research: Dierexperimenteel onderzoek14% Moleculaire biologie30% [totaal 1129 diploma’s] 21

18 Specialisaties Chemie 1990-2014 HL Organische synthese37% Chemische analyse36% Milieuchemie17% Biochemie10 % [totaal 666 diploma’s] 22

19 19 Totaal aantal studenten HLO tussen 1990 en 2014 landelijk

20 Totaal aantal studenten HLO tussen 1990 en 2014 Hogeschool Leiden

21 Aantal studenten HLO per hogeschool in 2014 24

22 Ontwikkelingen MLO 1985-2015 1996 invoering van de WEB Eindtermengericht onderwijs Middenkaderfunctionaris (niveau 4) Vakfunctionaris (niveau 3) Assistent opleiding (niveau 2) 26

23 Middelbaar Laboratoriumonderwijs 2005 Vanaf 2005 Competentiegericht onderwijs Drie niveaus: niveau 4 Analist[MLO] niveau 3 Laborant allround [KMLO] niveau 2 Laborant Twee vormen: Beroepsopleidende leerweg BOL [voltijd] Beroepsbegeleidende leerweg BBL [duaal] 27

24 Middelbaar Laboratoriumonderwijs 2005 Uitstroomrichtingen Analist Chemisch-fysisch analist[38%] Biotechnologisch analist[20%] Microbiologisch analist[19%] Analist klinische chemie[15%] Analist pathologie[7%] Technisch onderwijs assist.[2%] 28

25 Totaal aantal studenten MLO tussen 1987 en 2014 landelijk 29

26 26 Totaal aantal studenten MLO tussen 1987 en 2014 ROC Leiden

27 Aantal studenten MLO per ROC in 2014 30

28 Uitstroom analisten uit MLO Er zijn ± 4000 analisten in opleiding Dat zijn er 1000 in een jaar (4-jarige opleiding) Dat worden 700 afstudeerders (70% rendement.) 350 naar arbeidsmarkt (50% gaat naar HLO) 31

29 Analist Van de gediplomeerden van de opleiding analist gaat ongeveer 50 % naar het HBO Er worden in 2015 ongeveer 720 diploma’s uitgereikt Beschikbaar voor de arbeidsmarkt: 720 x 38% x 50% = 137 Chemisch-fysisch 720 x 20% x 50% = 72 Biologisch 720 x 19% x 50% = 68 Microbiologisch 720 x 15% x 50% = 54 Klinisch-chemisch 720 x 7 % x 50% = 25 Pathologie 720 X 2 % x 50% = 6 Technisch onderwijsassist. 25

30 Overzicht uitstroomrichtingen Aantal MLO’s dat een uitstroomrichting verzorgt: 16Chemisch-fysisch 16Klinisch-chemisch 9Biotechnologisch 9Microbiologisch 8Pathologie 2Technisch onderwijsassistent 25

31 De vraag van de arbeidsmarkt Academisch geschoolden: Overschot bio-medisch en organisch chemisch; tekort analytisch chemisch HBO Analisten: Overschot biomedisch en organisch chemisch; tekort analytisch chemisch MBO Analisten Overschot biomedisch; tekort chemisch-fysisch. 35

32 Ontwikkeling de arbeidsmarkt Flexibilisering: Flexpools In- en uitleenconstructies Toenemende scholingsbehoefte Schaalvergroting en outsourcing Gespecialiseerde bedrijven voor diagnostiek (Medial; Symbiant) Kostenbesparing 36

33 De aard van het werk Algemeen Verdergaande automatisering Steeds meer computerschermwerk Meer vraag naar operators (robotisering) Opkomst moleculaire diagnostiek Toename van data analyse (bio-informatici) Toename van het belang van Genomics, proteomics en metabolomics 37

34 De aard van het werk Toename van belang biotechnologie (Rode, groene en witte biotechnologie) Toename bio-based economy Weinig vraag naar organische synthese Veel vraag naar kwaliteitscontroles Werken volgens ISO-normering (SOP’s; LIMS) Lean werken 38

35 De aard van het werk Microbiologie Meer “chemische” determinatie (MALDI-TOF) in de microbiologie Toename van genomics (moleculair biologische methoden) Pathologie De cytologisch analist verdwijnt 39

36 De aard van het werk Laboratoriumgeneeskunde Meer vraag naar analytisch chemische kennis: Massaspectrometrie en HPLC Differentiatie in routine en specialistische functies Meer geïndividualiseerde analyses 40

37 De aard van het werk Chemische analyse Technieken voor lage detectiegrenzen (meer gebruik van LCMS 2) Technieken met hoge selectiviteit Miniaturisering (Lab on a chip) Apparatuur specialisten Chemometrie steeds belangrijker i.v.m. dataverwerking 41

38 De toekomst van het HLO-Onderwijs Alleen voltijdse opleidingen (4 jarig) deeltijd- en duaal verdwijnen Associate degree komt niet van de grond Een brede opleiding Applied Science 34

39 De toekomst van het MLO onderwijs 2016 Chemisch-fysisch analist (niveau 4) Biologisch medisch analist (niveau 4) Laborant (niveau 3) Basisdeel Profieldeel Keuzedeel (halfjaar 960 SBU) 28

40 De toekomst van het MLO onderwijs 2016 -In het basisgedeelte meer overeenkomst allround laborant en analist -Introductie keuzedelen -Profilering en regionalisering -Verbreden of verdiepen -Meer nadruk op kennis en vaardigheden -BBL zal verdwijnen [nu 2,5%] 41

41 Duurzaamheid in het beroep, niveau 3 Rekenen 3F Duits in de beroepscontext B1 Duurzaamheid in het beroep, niveau 4 Ontwikkelde en goedgekeurde keuzedelen 41

42 Doorstroom Analisten Ecologie Medische microbiologie Plantkunde Technisch Onderwijsassistent Technisch Onderwijsassistent basis Verdieping Biologie Verdieping meng- en scheidingstechnieken in industriele processen (niveau 2-3) Verdieping Organische chemie 1 Verdieping Organische chemie 2 Voeding procestechniek *Volgens www.kwalificatiesmbo.nl Keuzedelen in ontwikkeling* 42

43 Verdieping methode ontwikkeling en validatie 480 Geautomatiseerde analysestraten Procestechniek basis Verdieping chemie (niv. 3): voert instrumentele analyses uit Verdieping biologie (niv. 3) TOA Technische microbiologie Plantkunde Verdieping Histopathologie Verdieping hematologie *Volgens www.kwalificatiesmbo.nl Keuzedelen in ontwikkeling* 43

44 de onderwijsinhoud (de student centraal) Studenten moeten kunnen kiezen vanuit eigen wensen en ontwikkeling: de school wil maatwerk voor de student leveren. samen met het bedrijfsleven (de praktijk centraal) Keuzedelen sluiten aan op de actuele ontwikkelingen in het bedrijfsleven, want de keuzedelen worden in samenwerking met de (regionale) bedrijven ontwikkeld en uitgevoerd. de onderwijsorganisatie (de organisatie centraal) In het kader van haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en organiseerbaarheid is het aanbod sterk gericht op de doelmatigheid van de keuzedelen. http://www.ihks.nl/file/57/download?token=kwrbJBsK Visie op keuzedelen 44

45 Stelling 1 Keuzedelen dienen een civiel effect te hebben 42

46 Stelling 2 De minimale omvang is de maximale ruimte: 960 SBU 42

47 Stelling 3 Wij leiden op voor de branche. Ieder keuzedeel dient samen met minimaal drie laboratoria ontwikkeld te worden. 42

48 Stelling 4 Ieder keuzedeel bestaat voor: 50% uit lessen [kennis] 50% uit BPV [vaardigheden] 42

49 Stelling 5 Alle MLO’s hebben de expertise om alle keuzedelen aan te bieden 42

50 Stelling 6 Keuzedelen zijn op een te hoog abstractie niveau beschreven en geven daardoor geen richting aan de kennis en vaardigheden 42

51 Stelling 7 Reeds door de branche erkende uitstroomrichtingen zouden overeen kunnen komen met de nieuwe keuzedelen 42

52 Stelling 8 Een MLO kan, gezien de kosten, niet meer dan aantal studenten in jaar vier = 20 keuzedelen aanbieden 42

53 Advies 1 Neem als MLO’s het initiatief Toon ambitie Wij zijn uniek [eigen branche] Doet dat gezamenlijk Met het keuzedeel krijg je een baan 42

54 Advies 2 Ontwikkel alleen keuzedelen met het afnemend werkveld. Doe dat samen in ‘t consortium 42

55 Advies 3 Positioneer deze keuzedelen aan het einde van de opleiding. Dus 960 SBU in het tweede semester van jaar 4 42

56 Advies 4 Maak per bacheloropleiding een doorstroomkeuzedeel: Chemisch-fysisch – Chemie Biologisch medisch – B&M Keuzedeel is propedeuse!!! 42

57 Advies 5 Zorg voor branche-erkenning: Werkgroepen hoofdanalisten pathologie, microbiologie, klinische chemie. Domein applied science Afdeling TOA’s van de NVON 42

58 Advies 6 Voeg de huidige in ontwikkeling zijnde keuzedelen samen tot zinvolle eenheden: voorbeeld Achtergronden biomedisch 240 Verdieping Klinische chemie 240 Bloedafname en patientmat 240 Verdieping hematologie 240 42

59 Advies 7 Maak altijd de combinatie van stage en kennis [theorie]. Spreek af welk MLO welke keuzedelen organiseert Geef de theorielessen op een beperkt aantal plaatsen Bijvoorkeur door specialisten 42

60 Suggesties keuzedelen Klinische chemie Zaadtechnologie Microbiologie Technisch onderwijsassistent Virologie Spectrometrie 42

61 Suggesties keuzedelen Pathologie Parasitologie Chromotografie Methodenvalidatie Moleculaire biologie Moleculaire diagnostiek 42

62 Suggesties keuzedelen Ecologie Organische chemie Biotechnologie Doorstroom B&M Doorstroom Chemie 42

63 Maak keuzedelen die er toe doen! Samen met de branche Veel Succes!!! 42


Download ppt "De analyst van de toekomst Keuzedelen die er toe doen in ‘n historisch perspectief Docentendag laboratoriumonderwijs MBO 2 april 2015 Drs. J.A. van der."

Verwante presentaties


Ads door Google