De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ketenbrede brancheorganisatie ván en vóór de binnenvaart BLN-KONINKLIJKE SCHUTTEVAER 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ketenbrede brancheorganisatie ván en vóór de binnenvaart BLN-KONINKLIJKE SCHUTTEVAER 1."— Transcript van de presentatie:

1 De ketenbrede brancheorganisatie ván en vóór de binnenvaart BLN-KONINKLIJKE SCHUTTEVAER 1

2 Wat is voor BLN-KSV het belang van samenwerking voor de ontwikkeling van de branche? Welke obstakels ben je tegengekomen bij de samenwerking met aangrenzende sectoren (zoals de verladers)? En hoe overwin je die? Hoe neem je de leden mee wanneer je als vereniging gaat samenwerken? 2

3 Belang van samenwerking 3 Sinds 2008 – onderhevig aan gevolgen van de economische crisis Grote overcapaciteit in laadvermogen In 2009 Crisisberaad, ondersteund door IenM Oplossingen door Crisisberaad geen goedkeuring van toenmalige Nma In 2010 – binnenvaartambassadeur aangesteld, dhr A. Verberk Dhr Verberk – in overleg met sector, banken en overheid – – Werkbare en effectieve crisisarrangementen – Tevens langetermijn structuurversterkende maatregelen

4 Conclusie Binnenvaartambassadeur 4 “De vooruitzichten van de binnenvaart voor de lange termijn zeer positief – en wel door de nog aanwezige capaciteit van de vaarwegen, duurzaamheid van de binnenvaart en groei in ladingstromen. De sector weet deze mogelijkheden echter slecht te benutten door een gebrek aan professionaliteit en onvoldoende samenwerking zowel tussen schippers onderling als tussen de brancheorganisaties. Er is sprake van een grote versnippering in de branchevertegenwoordiging. De Binnenvaart maakt haar positie in de logistieke keten niet afdoende waar. Individuele schippers weten zich niet te onderscheiden in de markt en bouwen onvoldoende aan stabiele relatie met bevrachters of verladers op. Een structuurversterking van de binnenvaartsector is daarom essentieel en maakt de sector ook weerbaarder bij toekomstige crises.”

5 Transitiecomité 5 Instelling Transitiecomité door Minister – in overleg met de sector – dhr A. Kraaijeveld benoemd als voorzitter Transitiecomité – + vicevz Koninklijke Schuttevaer & voorzitters Kantoor Binnenvaart en CBRB. 2011– gericht op structureel betere samenwerking brancheorganisaties. Eén brancheorganisatie = voorwaarde voor structuurversterking. Opruimen van obstakels uit het verleden: – o.a. rechtszaak van het CBRB tegen Kantoor Binnenvaart. Beslag op de rekeningen van Kantoor Binnenvaart. Gesettled in najaar 2011. Eerste tastbare resultaat - omvorming van Kantoor Binnennvaart per 1 november 2011 van een stichting naar 1 vereniging: Daarin gingen op: CBOB, RKSB en de ONS en 300 individuele contractanten. Convenant – intensievere samenwerking van alle belangenverenigingen met “varende leden”. Het convenant leidde tot de oprichting per 1 januari 2012 van BBU.

6 Transitieproces 6 Werkgroep door transitiepartners – in maart 2012 een advies voor de organisatie van de grote, sector-omvattende brancheorganisatie. In 2012 verder uitwerking van dit advies – nadere afspraken over de inrichting van de nieuwe brancheorganisatie Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) Financiele risicoanalyse Nieuwe statuten Stemverhoudingen Contributieregelingen Concept integratieovereenkomst Ledengroep Varende Ondernemers van het CBRB wensten een grotere snelheid van integratie dan de rest van het CBRB. Daarnaast onenigheid over statutaire bepaling – “one man – one vote”. Varende ondernemers sorteerden voor. Resterende deel van CBRB stapten uit het proces. Varende Ondernemers CBRB met BBU en Koninklijke Schuttevaer snel stappen oprichting van BLN. Oprichting een feit op 5 September 2013. Het bestuur werd gevormd door de leden van de drie oprichtende partijen.

7 SINDS DE START 5 sept 20133 feb 2014 14 april 2014 21 mei 201417 nov. 2014 Oprichting BLN Startevent BLN Volledige integratie BBU Toetreding VEB Toetreding Koninklijke Schuttevaer 7

8 Vereniging 8 Elke ledengroep heeft haar eigen bestuur. Elke ledengroep heeft ook recht op minimaal 1 zetel in het bestuur. Het aantal bestuurszetels is afhankelijk van het aantal leden. In het geval er geen consensus is op het niveau van het AB, heeft de ledengroep het recht om eigenstandig standpunt naar buiten te brengen. Er wordt uiteraard wel gestreefd naar overeenstemming. Algemeen Bestuur Algemene Ledenvereniging BLN-Koninklijke Schuttevaer Circa 2500 leden Container- vaart n.t.b. Droge lading tot 86 m Circa 450 leden Duwvaart (VEB) Circa 15 leden Bestuur Droge lading > 86 m Circa 250 leden Bestuur CBOB Circa 350 leden Koninklijke Schuttevaer circa 2300 leden Bestuur Tankvaart circa 100 leden Bestuur Logistieke dienste- verleners n.t.b. Bestuur

9 Stappenplan Besluitvorming KSV Stappenplan: Toetredingsovereenkomst en bestuursbesluit toelichten op kadervergadering 6 december 2014. Toetredingsovereenkomst en bestuursbesluit toelichten op afdelingsvergaderingen (periode dec 2014-jan 2015). Bijeenroepen buitengewone Algemene Vergadering waar volgens het getrapte systeem van stemming de afdelingen hun besluit (keuze model integratie) kenbaar maken (3 of 4e week januari 2015). Nadat de AV heeft besloten de leden middels brief besluit tot toetreding toetsen. Afronding besluitvorming integratie 15 maart 2015. 9

10 Uitdagingen integratie 10 Koninklijke Schuttevaer toetredingsovereenkomst heeft heel veel tijd gekost. Voorzitter en vicevoorzitter hebben moeten opstappen – door druk vanuit de leden. Koninklijke Schuttevaerleden ook lid bij andere sociaaleconomische brancheorganisaties (CBRB of ASV lid) Verschil in contributie Cultuurverschillen Goede communicatie


Download ppt "De ketenbrede brancheorganisatie ván en vóór de binnenvaart BLN-KONINKLIJKE SCHUTTEVAER 1."

Verwante presentaties


Ads door Google