De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 maart 2015 1. Biogas en Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s)

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 maart 2015 1. Biogas en Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s)"— Transcript van de presentatie:

1 24 maart 2015 1

2 Biogas en Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s)

3 Belangrijkste taken van de NEa: 24 maart 2015 Emissiehandel voor de industrie- en energiesector Emissiehandel voor de luchtvaartsector Hernieuwbare energie en brandstoffen 3

4 24 maart 2015 4

5 Doel en opzet systematiek HEV Europa: Vervoersbrandstoffen bevatten in 2020 per lidstaat gemiddeld 10% hernieuwbare energie Ingezette biobrandstoffen zijn duurzaam Nederland: Jaarverplichting voor de bedrijven die leveren tot eindverbruik (= uitslag tot verbruik) Jaarlijks oplopende jaarverplichting Naleven met HBE’s op de rekening Onderling verdelen toegestaan 24 maart 2015 5

6 Planning implementatie Wet- en regelgeving: 1 januari 2015 van kracht Lancering Register HEV: 19 mei 2015 Pilot inboeken gasvormige biobr.: 30 maart 2015 Workshop en training inboeken: 30 april 2015 24 maart 2015 6

7 Naleven jaarverplichting 24 maart 2015 Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s) Saldo rekening Levering tot eindverbruik Accijnsadministratie 2015: 6,25% 2016: 7,00% Besluit HEV NIEUW! 7 jaarverplichting = verplicht % HE * vloeibare brandstoffen

8 Welke energiedragers? Duurzame vloeibare biobrandstof Gasvormige biobrandstof Elektriciteit Vloeibare hernieuwbare brandstof Benzine Diesel Vloeibare biobrandstof Vloeibare hernieuwbare brandstof 24 maart 2015 Hernieuwbare energie Vloeibare brandstoffen 8

9 Wat is een HBE? Hernieuwbare Brandstofeenheid Vertegenwoordigt 1 GJ hernieuwbare energie geleverd aan Nederlands vervoer Ontstaat en bestaat alleen in het Register Wordt direct bijgeschreven op rekening na inboeken Bevat geen informatie (1 HBE = 1 HBE) Kan overgeboekt worden tussen rekeningen Heeft gegarandeerde waarde voor koper Wordt dubbel bijgeschreven voor dubbeltellende biobrandstoffen 24 maart 2015 9

10 Verschillen HBE - bioticket 24 maart 2015 KenmerkHBEBioticket InhoudVast (1 GJ)Variabel CreërenIn registerBij bedrijven VormDigitaalPapier RegistratieDirect na inboekingAchteraf in biobrandstoffenbalans Houders/ eigendom RekeninghoudersElke rechtspersoon Kenmerken duurzaamheid Geen (blijven bij inboeker) Wel (reizen mee) 10

11 24 maart 2015 11

12 24 maart 2015 Borging aanvoerketen Duurzame biobrandstoffen (certificering) Andere hernieuwbare energie (gvo’s, forfait, verificatie) Dubbeltelling (verificatie) REGISTER HEV JAARVERPLICHTING Registratie levering NL vervoer (verificatie) INBOEKEN HBE’s 12

13 24 maart 2015 Inboeken  verkrijgen van HBE’s Direct na registratie van de inboeking Uitzondering: periode jan – maart => 1 april Opschorting mogelijk Register berekent GJ ingeboekte energie en schrijft corresponderend aantal HBE’s bij op het saldo Voor dubbeltellende biobrandstoffen schrijft het Register een dubbel aantal HBE’s bij 13

14 24 maart 2015 Tijdlijn inboeken 14

15 24 maart 2015 Inboeken gasvormige biobrandstof (1) Wie is inboeker? Leveranciers van gasvormige brandstof aan vervoer: Afnemer volgens Gaswet Met exclusieve aansluitingen voor levering aan vervoer Wanneer mag je inboeken? Als de levering heeft plaatsgevonden Als alle bewijsmiddelen zijn geleverd 15

16 24 maart 2015 Inboeken gasvormige biobrandstof (2) Wat wordt er ingeboekt? Inboeken per exclusieve aansluiting Hoeveelheid (Nm 3 ) geleverd via bemeterd leverpunt Afgedekt door Garanties van Oorsprong (gvo’s) Aantoonbaar duurzaam Geen subsidie (SDE+) voor verkregen Eventueel: aantoonbaar dubbeltellend 16

17 24 maart 2015 Relatie met systeem Vertogas Levering ‘vergroend’ en ‘verduurzaamd’ met gvo’s Inboekgegevens overgenomen van gvo’s Overboeken gvo’s naar NEa-rekening in systeem Vertogas vóór inboeking Gvo bevat duurzaamheidskenmerken: grondstoffen (NEa- categorie), land herkomst, bijdrage aan energie-inhoud, duurzaamheids-systeem, BKG-emissie g/MJ Inboeker RHEV is niet p.d. overboeker gvo’s Geldigheid gvo’s: Geldig tijdens overboeken in systeem Vertogas Aanmaakdatum reeks max. 1 jaar voor levering vervoer 17

18 Controle: Inboekverificatie Wie:geaccrediteerde verificateurs Wat:alle inboekingen over een jaar Wanneer:vóór 1 april opvolgend jaar Hoe:  Verificatieverklaring/rapport van bevindingen  Vinkje in Register: wel/geen verklaring? 24 maart 2015 18

19 24 maart 2015 Controle : NEa toezicht Inspecties Periodieke controle op inboekingen Controle via Centraal Aansluitingenregister Bij onterechte inboeking ambsthalve vaststelling Aanpassing aantal HBE’s Eventueel boete 19

20 24 maart 2015 Handel HBE’s REGISTER HEV Handel in HBE’s 20

21 Wie:  Wel: Alle rekeninghouders: Inboekers Bedrijven met jaarverplichting Extra: Alle AGP’s voor minerale oliën  Niet: andere bedrijven of personen Wat: Rekeninghouders boeken HBE’s van hun eigen rekening naar andere rekeningen in Register Wanneer: het hele jaar door 24 maart 2015 HBE’s overboeken 21

22 Spaarlimiet (jaarlijks) Spaarlimiet per rekeningfaciliteit:  Inboek:10% van inboekingen  Jaarverplichting:25% van jaarverplichting  Overboek:2.000 HBE’s  Combinatie:meest gunstige aantal Mits aantal te sparen HBE’s nog aanwezig is (na afschrijving jaarverplichting) 24 maart 2015 22

23 Overgangsregels biotickets > HBE’s Ik dien over 2014 een biobrandstoffenbalans in. Mag ik de administratieve eindvoorraad meenemen naar 2015? 24 maart 2015 Bedrijf met jaarverplichting Inboeker Geen jaarverplichting Geen inboeker AGP-vergunninghouder Geen jaarverplichting Geen inboeker Geen AGP-vergunninghouder Kiest voor openen overboekrekening Kiest niet voor openen overboekrekening Biotickets meenemen binnen limiet overgangsregels Alle biotickets vervallen na afsluiten 2014! 23

24 Overgangsregels biotickets > HBE’s Voor gasvormige biobrandstof: In 2014 volgens biobrandstoffenbalans uitgeslagen biobrandstoffen * 0,25 VOOR ZOVER dit als administratieve eindvoorraad in de biobrandstoffenbalans is opgenomen 24 maart 2015 24

25 24 maart 2015 Rekening aanvragen voor Register RHEV Procedure en formulier op website NEa www.emissieautoriteit.nlwww.emissieautoriteit.nl > Onderwerpen > Hernieuwbare energie en brandstoffen Meerdere gegevens aanleveren: Identificatie (o.a. paspoort, KvK-nummer, VOG) Diverse KUK-vragen Lijst met aansluitingen 25

26 Vragen? 24 maart 2015 26


Download ppt "24 maart 2015 1. Biogas en Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s)"

Verwante presentaties


Ads door Google