De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 24 maart 2015

2 Biogas en Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s)
24 maart 2015 Biogas en Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s)

3 Belangrijkste taken van de NEa:
24 maart 2015 Belangrijkste taken van de NEa: Emissiehandel voor de industrie- en energiesector Emissiehandel voor de luchtvaartsector Hernieuwbare energie en brandstoffen

4 24 maart 2015

5 Doel en opzet systematiek HEV
24 maart 2015 Doel en opzet systematiek HEV Europa: Vervoersbrandstoffen bevatten in 2020 per lidstaat gemiddeld 10% hernieuwbare energie Ingezette biobrandstoffen zijn duurzaam Nederland: Jaarverplichting voor de bedrijven die leveren tot eindverbruik (= uitslag tot verbruik) Jaarlijks oplopende jaarverplichting Naleven met HBE’s op de rekening Onderling verdelen toegestaan

6 Planning implementatie
24 maart 2015 Planning implementatie Wet- en regelgeving: 1 januari 2015 van kracht Lancering Register HEV: 19 mei 2015 Pilot inboeken gasvormige biobr.: 30 maart 2015 Workshop en training inboeken: 30 april 2015

7 Naleven jaarverplichting
24 maart 2015 Naleven jaarverplichting jaarverplichting = verplicht % HE * vloeibare brandstoffen NIEUW! 2015: 6,25% 2016: 7,00% Besluit HEV Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE’s) Saldo rekening Levering tot eindverbruik Accijnsadministratie

8 Welke energiedragers? Duurzame vloeibare biobrandstof
24 maart 2015 Welke energiedragers? Duurzame vloeibare biobrandstof Gasvormige biobrandstof Elektriciteit Vloeibare hernieuwbare brandstof Benzine Diesel Vloeibare biobrandstof Hernieuwbare energie Vloeibare brandstoffen

9 Wat is een HBE? Hernieuwbare Brandstofeenheid
24 maart 2015 Wat is een HBE? Hernieuwbare Brandstofeenheid Vertegenwoordigt 1 GJ hernieuwbare energie geleverd aan Nederlands vervoer Ontstaat en bestaat alleen in het Register Wordt direct bijgeschreven op rekening na inboeken Bevat geen informatie (1 HBE = 1 HBE) Kan overgeboekt worden tussen rekeningen Heeft gegarandeerde waarde voor koper Wordt dubbel bijgeschreven voor dubbeltellende biobrandstoffen

10 Verschillen HBE - bioticket
24 maart 2015 Verschillen HBE - bioticket Kenmerk HBE Bioticket Inhoud Vast (1 GJ) Variabel Creëren In register Bij bedrijven Vorm Digitaal Papier Registratie Direct na inboeking Achteraf in biobrandstoffenbalans Houders/ eigendom Rekeninghouders Elke rechtspersoon Kenmerken duurzaamheid Geen (blijven bij inboeker) Wel (reizen mee)

11 24 maart 2015

12 HBE’s JAARVERPLICHTING Registratie levering NL vervoer (verificatie)
24 maart 2015 REGISTER HEV JAARVERPLICHTING Registratie levering NL vervoer (verificatie) INBOEKEN HBE’s Borging aanvoerketen Duurzame biobrandstoffen (certificering) Andere hernieuwbare energie (gvo’s, forfait, verificatie) Dubbeltelling (verificatie)

13 Inboeken  verkrijgen van HBE’s
24 maart 2015 Inboeken  verkrijgen van HBE’s Direct na registratie van de inboeking Uitzondering: periode jan – maart => 1 april Opschorting mogelijk Register berekent GJ ingeboekte energie en schrijft corresponderend aantal HBE’s bij op het saldo Voor dubbeltellende biobrandstoffen schrijft het Register een dubbel aantal HBE’s bij Uitzondering is de periode 1 jan – 1 april; deze HBE’s worden pas na 1 april bijgeschreven. Dit is zo geregeld om vermenging van HBE’s uit verschillende jaren te voorkomen. De NEa heeft de bevoegdheid om de bijschrijving van HBE’s 4 weken op te schorten voor onderzoek bij vermoeden van onregelmatigheden bij een inboeking.

14 24 maart 2015 Tijdlijn inboeken

15 Inboeken gasvormige biobrandstof (1)
24 maart 2015 Inboeken gasvormige biobrandstof (1) Wie is inboeker? Leveranciers van gasvormige brandstof aan vervoer: Afnemer volgens Gaswet Met exclusieve aansluitingen voor levering aan vervoer Wanneer mag je inboeken? Als de levering heeft plaatsgevonden Als alle bewijsmiddelen zijn geleverd Volgens de Wet op de accijns, voor minerale oliën. Zij moeten beschikken over een rekening; over de aanvraagprocedure voor het openen van een rekening zult u begin komend jaar nader worden geïnformeerd.

16 Inboeken gasvormige biobrandstof (2)
24 maart 2015 Inboeken gasvormige biobrandstof (2) Wat wordt er ingeboekt? Inboeken per exclusieve aansluiting Hoeveelheid (Nm3) geleverd via bemeterd leverpunt Afgedekt door Garanties van Oorsprong (gvo’s) Aantoonbaar duurzaam Geen subsidie (SDE+) voor verkregen Eventueel: aantoonbaar dubbeltellend Kort even over gasvormige biobrandstoffen en elektriciteit. GvO voor gas uit hernieuwbare energiebronnen volgens de Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit; beter bekend onder de naam Vertogascertificaten. In buitenland geproduceerde gasvormige biobrandstoffen mag ook, als het GvO maar alle benodigde kenmerken bevat (dzhs, grondstof, land CO2-emissiefactor)

17 Relatie met systeem Vertogas
24 maart 2015 Relatie met systeem Vertogas Levering ‘vergroend’ en ‘verduurzaamd’ met gvo’s Inboekgegevens overgenomen van gvo’s Overboeken gvo’s naar NEa-rekening in systeem Vertogas vóór inboeking Gvo bevat duurzaamheidskenmerken: grondstoffen (NEa-categorie), land herkomst, bijdrage aan energie-inhoud, duurzaamheids-systeem, BKG-emissie g/MJ Inboeker RHEV is niet p.d. overboeker gvo’s Geldigheid gvo’s: Geldig tijdens overboeken in systeem Vertogas Aanmaakdatum reeks max. 1 jaar voor levering vervoer Kort even over gasvormige biobrandstoffen en elektriciteit. GvO voor gas uit hernieuwbare energiebronnen volgens de Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit; beter bekend onder de naam Vertogascertificaten. In buitenland geproduceerde gasvormige biobrandstoffen mag ook, als het GvO maar alle benodigde kenmerken bevat (dzhs, grondstof, land CO2-emissiefactor)

18 Controle: Inboekverificatie
24 maart 2015 Controle: Inboekverificatie Wie: geaccrediteerde verificateurs Wat: alle inboekingen over een jaar Wanneer: vóór 1 april opvolgend jaar Hoe: Verificatieverklaring/rapport van bevindingen Vinkje in Register: wel/geen verklaring?

19 Controle : NEa toezicht
24 maart 2015 Controle : NEa toezicht Inspecties Periodieke controle op inboekingen Controle via Centraal Aansluitingenregister Bij onterechte inboeking ambsthalve vaststelling Aanpassing aantal HBE’s Eventueel boete Plausibiliteitscheck op inboekingen Onterechte inboekingen: bv. verificateur heeft inboeking(en) afgekeurd of de inboeker heeft geen verificatieverklaring ingediend. Mag tot 5 jaar na de datum van inboeking. Als de aanpassing van het aantal HBE’s leidt tot een negatief saldo dan moet dit tekort voor 1 april van het opvolgende jaar zijn aangevuld.

20 24 maart 2015 Handel Handel in HBE’s REGISTER HEV HBE’s

21 HBE’s overboeken Wie: Wel: Alle rekeninghouders: Inboekers
24 maart 2015 HBE’s overboeken Wie: Wel: Alle rekeninghouders: Inboekers Bedrijven met jaarverplichting Extra: Alle AGP’s voor minerale oliën Niet: andere bedrijven of personen Wat: Rekeninghouders boeken HBE’s van hun eigen rekening naar andere rekeningen in Register Wanneer: het hele jaar door

22 Spaarlimiet (jaarlijks)
24 maart 2015 Spaarlimiet (jaarlijks) Spaarlimiet per rekeningfaciliteit: Inboek: 10% van inboekingen Jaarverplichting: 25% van jaarverplichting Overboek: HBE’s Combinatie: meest gunstige aantal Mits aantal te sparen HBE’s nog aanwezig is (na afschrijving jaarverplichting)

23 Overgangsregels biotickets > HBE’s
24 maart 2015 Overgangsregels biotickets > HBE’s Ik dien over 2014 een biobrandstoffenbalans in. Mag ik de administratieve eindvoorraad meenemen naar 2015? Bedrijf met jaarverplichting Inboeker Geen jaarverplichting Geen inboeker AGP-vergunninghouder Geen AGP-vergunninghouder Kiest voor openen overboekrekening Kiest niet voor openen overboekrekening Biotickets meenemen binnen limiet overgangsregels Alle biotickets vervallen na afsluiten 2014!

24 Overgangsregels biotickets > HBE’s
24 maart 2015 Overgangsregels biotickets > HBE’s Voor gasvormige biobrandstof: In 2014 volgens biobrandstoffenbalans uitgeslagen biobrandstoffen * 0,25 VOOR ZOVER dit als administratieve eindvoorraad in de biobrandstoffenbalans is opgenomen

25 Rekening aanvragen voor Register RHEV
24 maart 2015 Rekening aanvragen voor Register RHEV Procedure en formulier op website NEa > Onderwerpen > Hernieuwbare energie en brandstoffen Meerdere gegevens aanleveren: Identificatie (o.a. paspoort, KvK-nummer, VOG) Diverse KUK-vragen Lijst met aansluitingen Plausibiliteitscheck op inboekingen Onterechte inboekingen: bv. verificateur heeft inboeking(en) afgekeurd of de inboeker heeft geen verificatieverklaring ingediend. Mag tot 5 jaar na de datum van inboeking. Als de aanpassing van het aantal HBE’s leidt tot een negatief saldo dan moet dit tekort voor 1 april van het opvolgende jaar zijn aangevuld.

26 24 maart 2015 Vragen?


Download ppt "24 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google