De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mannen met Duchenne 3D: Duchenne vanaf de derde decade Niveau van functioneren, kwaliteit van leven en zorgbehoeften van volwassenen met Duchenne Musculaire.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mannen met Duchenne 3D: Duchenne vanaf de derde decade Niveau van functioneren, kwaliteit van leven en zorgbehoeften van volwassenen met Duchenne Musculaire."— Transcript van de presentatie:

1 Mannen met Duchenne 3D: Duchenne vanaf de derde decade Niveau van functioneren, kwaliteit van leven en zorgbehoeften van volwassenen met Duchenne Musculaire Dystrofie en hun mantelzorgers. R.F. Pangalila

2 Financiering Johanna Kinderfonds (JKF)
Stichting Rotterdams Kinderrevalidatiefonds Adriaan Stichting (KFA) Stichting Erasmus Fonds Pijnbestrijding Stichting Nuts Ohra Rijndam revalidatiecentrum

3 DMD en levensverwachting
Verandering in levensverwachting sinds introductie mechanische (thuis)beademing: Eagle, 2002: >50% ouder dan 25 Jeppesen, 2003: 20-jaarsoverleving na diagnose 66,6% Toussaint, 2006: gemiddelde overleving 31 jaar Kohler, 2008: mediane overleving 35 jaar

4 Probleemstelling Nieuwe groep: Volwassen met DMD, grote zorgafhankelijkheid Weinig systematisch bekend over hun functioneren en kwaliteit van leven Weinig bekend over zorgsystemen, belasting mantelzorgers Doen we in de kinderrevalidatieperiode de juiste dingen?

5 Onderzoeksvragen Wat is het niveau van functioneren en de kwaliteit van leven van volwassenen met DMD? Wat zijn factoren van invloed op het niveau van functioneren en de kwaliteit van leven? Wat is de zorgbelasting van mantelzorgers van patiënten met DMD en wat is hun kwaliteit van leven? Wat zijn de zorgbehoeften en het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen van volwassenen met DMD?

6 Onderzoeksopzet Transversaal onderzoek Diagnose DMD Leeftijd 20+
Woonachtig in Nederland Huisbezoek, 2 x 2 uur; gestructureerd interview, beperkt lichamelijk onderzoek, vragenlijsten

7 Deelnemers Totaal 151 mannen met DMD in Nederland gevonden
80 deelnemers met DMD Leeftijd gem. 28,1 jaar (20-44, sd 6,3) 87 mantelzorgers (80 ouders van 57 DMD mannen) Responders en non-responders verschillen niet m.b.t. leeftijd en type beademing

8 Lichamelijk functioneren
Allen volledig rolstoelgebonden, (sterk) beperkte armhandfunctie Beademing: 53% tracheostomaal, 16% mondstuk; 2 personen niet beademd Cardiale problemen: 45%; cardiale medicatie: 63% Problemen kauwen: 64%; slikken: 50% PEG sonde: 28% Incontinentie urine: 17%; faeces: 36% Obstipatie: 42%; laxantia: 71% Cognitief beperkt: 20% Vermoeidheidsklachten (FSS): 40%, ernstig: 17% → De lichamelijke ziektelast is groot

9 Pijn Pijn komt frequent voor bij volwassenen met DMD: 73% heeft pijnklachten; 25% gebruikt pijnmedicatie De pijn is meestal niet ernstig, niet continu aanwezig en op multipele lokaties De pijn is meestal niet beperkend in activiteiten; er is een relatie met kwaliteit van leven → Evaluatie van pijn behoort standaard gedaan te worden bij volwassenen met Duchenne → Zitproblemen? Immobiliteit? Houding?

10 Pijn vermoeidheid stemming
mean value Severity (%) (sd) none intermediate severe Fatigue 3,65 (1,4) 59,5 21,5 19,0 Pain 2,59 (1,21) 26,6 67,1 6,3 Anxiety 5,03 (3,68) 75,9 17,7 Depression 5,43 (2,46) 81,0 1,3

11 multiproblemen → Veel overlap; behandelbaar?

12 Participatie → De participatiegraad is laag Woonsituatie
Ouderlijk huis 57.5% Individueel 8.7% Woonvorm 33.7% Relationele status Vaste relatie 8.8% Los-vaste relatie 3.8% Single 87.5% Opleidingsniveau Praktijkonderwijs 46.8% VMBO 24.1% HAVO/MBO 20.3% HBO/WO 8.9% Arbeid Geen 84.3% (n=70) ≤ 24 uur/week 11.4% > 24 uur/week 4.3% → De participatiegraad is laag

13 Vriendschap en relaties
Aantal vrienden N=79 geen 6% 1 tot 5 57% 6 of meer 37% Uitgaan met vrienden nooit 32% soms 56% Vaak (>=1x/week) 13% Ooit relatie gehad ja 54%

14 Sexualiteit Sexueel contact (ooit) 37% Masturberen Tevredenheid met contact Zonder moeite 13% (erg) ontevreden 5% Met moeite Soms tevreden 14% Volledige hulp 6% (erg) tevreden 18% Onmogelijk 26% n.v.t. 63% 16% → De ervaring met sex is beperkt; zelfbevrediging is meestal moeizaam of onmogelijk

15 Handfunctie N=72 Motor Function Measure (MFM); totaal en dimensie 3, bovenste extremiteit Mobiliteit (12 geselecteerde bewegingen, gedichotomiseerd op 10% ROM) Kracht (8 geselecteerde spiergroepen, gedichotomiseerd op MRC 3) Abilhand (activiteitenlijst); met en zonder hulpmiddelen

16 MFM dimensie 3 Item 4 Heffen voet Item 17 Munten oprapen van tafel
Met een vinger langs de rand van een cd gaan Item 19 Een potlood oppakken en er lussen mee tekenen Item 20 Papier opvouwen en scheuren Item 21 Een tennisbal oppakken en omdraaien Item 22 Een vinger in het centrum van een figuur plaatsen

17 MFM dimensie 3 resultaat
→ De handfunctie van de onderzochte groep is sterk beperkt

18 Relatie kracht – MFM D3 (BE)

19 Relatie mobiliteit – MFM D3 (BE)

20 Relatie kracht/mobiliteit – arm-handfunctie
Multiple regression analysis Upper limb function (MFM D3 UL) β p muscle strength 0.59 0.000 Range of motion 0.40 Total model 0.74

21 Relatie functie-vaardigheid
P= .000

22 Effect hulpmiddelen

23 Conclusies Vrij grote variatie in arm-handfunctie, die afneemt met de leeftijd Sterke relatie met kracht en mobiliteit Hulpmiddelen vergroten mogelijkheden Kracht neemt al vroeg af bij jongens met DMD → Al in vroege (ambulante) fase arm-handfunctie stimuleren

24 Zorggebruik Huisarts: 91%; gemiddeld 6x/jaar
Fysiotherapeut: 93%; gemiddeld 84x/jaar CTB: 90%; 1-2x/jaar Neuroloog: 6% Revalidatiearts: 57%; 1-2x/jaar Ergotherapeut: 58%; 2x/jaar (Problemen met voorzieningen: 90%) → Het zorggebruik is hoog

25 Zorggebruik 73% is tevreden met toegang tot gezondheidsdiensten
5% is niet tevreden Frequentie contacten met verschillende specialisten wordt als goed ervaren Niet altijd behoefte aan controles Soms ondergebruik (cardioloog, diëtist) → “One-stop” controles bij CTB-UMC’s?

26 Ervaren zorgbelasting ouders
80 ouders van 57 DMD patiënten 69% vrouw Gemiddelde leeftijd 57 (sd 6.8) 71% woont samen met zoon Gemeten: o.a. ervaren zorgzwaarte, objectieve belasting, gezondheidstoestand, angst, coping bij ouders en zoon

27 Conclusies Belasting is zwaar en langdurig
Zorgen is belangrijk en waardevol Ervaren problemen: voortdurende zorg; kwaliteit professionele zorg Bij uitwonenden: kwaliteit zorg in woonvorm, afstand Kwalitatief goede respijtzorg op juiste momenten zou het meeste verlichting geven

28 Ervaren zorgzwaarte Alle ouders Zoon thuis Zoon elders Caregiver strain index 6,8 6,9 6,6 Self-rated burden 5,4 5,3 5,6 Geluk 7,4 → Voor ervaren zorgzwaarte maakt het niet uit of zoon thuis woont → Ouders van mannen met Duchenne voelen zich net zo gelukkig als de gemiddelde Nederlander

29 Grootste ervaren problemen
(WHOQOL-bref) Ontevredenheid met het sexuele leven Ontevredenheid met werkvermogen Beperkte mate van zinvolheid van het leven Ontevredenheid met vervoer Beperkte mogelijkheden tot recreatie

30 Minst problematisch (WHOQOL-bref) Weinig beperkingen door pijn
Benodigde informatie is voldoende beschikbaar Acceptatie lichamelijke uiterlijk Gevoel van veiligheid in dagelijks leven Genoeg geld om in behoeften te voorzien

31 Gezondheidgerelateerde KvL
SF-36; Norm:Aaronson, 1988 (16-40 jaar) → Mannen herkennen lichamelijke beperkingen

32 Kwaliteit van leven bij DMD
Hoe zou u uw kwaliteit van leven inschatten? 3D Norm Erg slecht 2,5 % 2% Tamelijk slecht 5% 9% Goed noch slecht 19% 35% Tamelijk goed 57,5% 43% Erg goed 16% 10% WHOQOL-bref; norm: Skevington, 2004 → De kwaliteit van leven is vergelijkbaar met de norm

33 Kwaliteit van leven: domeinen
norm p Fysiek 14,8 15,2 ns psychisch 15,0 14,4 .035 sociaal 13,8 15,4 <.000 omgeving 15,6 15,8 WHOQOL-bref; Norm: Masthoff, 2006 → Op domein sociaal slechtere score

34 Kwaliteit van leven: relaties
Determinanten van kwaliteit van leven zijn: Copingstijl Mentale gezondheid Vitaliteit Sociale participatie → kinderen opvoeden tot actieve copers → aandacht voor gezondheidstoestand → stimuleren van participatie

35 Waarom meten? Veronderstellingen over kwaliteit van leven beïnvloeden keuzes Beademen? School/opleiding? Zelfstandig wonen? PGB? Beleidsmakers en artsen schatten kwaliteit in als laag Wat is belangrijk voor kwaliteit? → van kinderleeftijd af aan bevorderen Een positiever perspectief voor ouders van jonge kinderen met DMD

36 Samenvatting Volwassen mannen met DMD zijn in het algemeen tevreden met hun kwaliteit van leven (vergelijkbaar met de algemene bevolking) Ze herkennen hun beperkingen maar zijn veelal tevreden over de manier waarop de bijbehorende activiteiten uitgevoerd worden De sociale participatie is laag; de mannen zijn het meest ontevreden over sexuele leven, arbeidsparticipatie en vervoers/vrijetijdsmogelijkheden Copingstijl, lichamelijke en psychische gezondheid en participatiegraad zijn van invloed op kwaliteit van leven → Er is vanaf jonge leeftijd veel te doen voor een beter leven op volwassen leeftijd

37 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Mannen met Duchenne 3D: Duchenne vanaf de derde decade Niveau van functioneren, kwaliteit van leven en zorgbehoeften van volwassenen met Duchenne Musculaire."

Verwante presentaties


Ads door Google