De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderkerstfeest Waar: Morgenlicht Wanneer: 19 december om uur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderkerstfeest Waar: Morgenlicht Wanneer: 19 december om uur"— Transcript van de presentatie:

1 Kinderkerstfeest Waar: Morgenlicht Wanneer: 19 december om 18.30 uur
VOOR WIE: Kinderen VAN DE BASISSCHOOL (en natuurlijk vaders/moeders & opa’s/oma’s! er is oppas voor de kids tot 4 jaar) Na afloop RANJA, KOFFIE en iets lekkers!!

2 Kerst 2012 Samen zingen op kerstavond
(traditionele liederen) | Het Morgenlicht | Maandag 24 december | 21:30 uur | | Toegang gratis | Collecte na afloop | Neem je buren mee |

3 Kerstlichtjestocht Hang de poster voor je raam.
Praat met buren over de kerstlichtjestocht. Neem ze mee naar deze tocht. Dan kunnen we met z’n allen Evangeliseren Kertlichtjes cie

4 Inventaris Decors kerstlichtjestocht
We zoeken nog 16 stormlantaarns of windlichten incl kaars/lampenolie. Ook de andere decorstukken kunnen op vrijdag 21 december tussen en naar Simone Hakkers gebracht worden. Akkermunt 23. Grote decorstukken graag op de dag zelf halen en brengen. Kerstlichtjes cie

5 KERSTCONCERT Donderdag 20 december 19:30 uur In Het Morgenlicht
te Baalderveld Chr. Muziekvereniging Excelsior o.l.v. Gerben Pol m.m.v. Geref. Koor Te Deum Laudamus o.l.v. Edwin Velvis en Kinderkoor Eigenwijs o.l.v. Christien Nieland Entree gratis, wel collecte na afloop Donderdag 20 december 19:30 uur KERSTCONCERT

6 Gezocht: Vrijwilligers voor de Zendingszondag van 2 juni 2013
Het projectteam van Zondag Zending en Hulpverlening van de Classis Hardenberg zoekt enthousiaste vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie van de gezamenlijke kerkdienst. Lijkt het u/jou leuk je in te zetten voor een gezamenlijke viering met meerdere kerken? Meld je dan aan via:

7 Theologie voor iedereen
Welkom bij AKZ+! Theologie voor iedereen

8 Leren van Gods wereldwijde kerk Bonhoeffer
Kijk op voor meer informatie en aanmelden Leren van Gods wereldwijde kerk Gouda va 17-01 Bonhoeffer Zwolle 06-02, Gouda va 04-04 Verzoening en wet in islam en chr. geloof Zwolle

9 Verzoening in het pastoraat
Studenten betalen minder dan de helft van de prijs! Verzoening in het pastoraat Gouda va 06-02 Vreemdelingschap en de Vroege Kerk Apeldoorn va 11-02 Training contextueel & narratief pastoraat Zwolle va 25-02

10 Wat is AKZ+? Apeldoorn: Theologische Universiteit Christelijke Gereformeerde kerken Kampen: Theologische Universiteit Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) Zwolle: Gereformeerde Hogeschool Samenwerking in de theologie voor de praktijk! A K Z +

11 Welkom in deze eredienst
In deze dienst zal Prof. Douma voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 5: 1,9,10 Na de zegen Ps. 95: 1 Schriftlezing: Joh. 7: 30-44 Tekst: Joh. 7: 45-53 Welkom in deze eredienst

12 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 95: 1 Lezen van de wet Ps. 86:4 Gebed
Voor de dienst: Ps. 5: 1,9,10 Votum en zegengroet Ps. 95: 1 Lezen van de wet Ps. 86:4 Gebed Lezen: Joh. 7: 30-44 Tekst: Joh. 7:45-53 Gz. 78: 1,2 Preek Lb. 118: 2

13 Zingen Vers 1 O HERE, wil mijn woorden horen,
Psalm 5: 1,9,10 Vers 1 O HERE, wil mijn woorden horen, laat U mijn zuchten niet ontgaan. Mijn God, mijn Koning, neem mij aan! Mijn roep om hulp ga niet verloren, neig toch uw oren.

14 Zingen Vers 9 Wie bij U schuilt zal zich verblijden
Psalm 5: 1,9,10 Vers 9 Wie bij U schuilt zal zich verblijden en juichend zullen tot U gaan, Wie onder uw bescherming staan. Zij zullen U hun liefde wijden, Uw naam belijden.

15 Zingen Vers 10 Want Gij, o HERE, blijft ons dragen,
Psalm 5: 1,9,10 Vers 10 Want Gij, o HERE, blijft ons dragen, Gij zijt rechtvaardigen ten schild. Gij zegent hen getrouw en mild en Gij omgeeft hen al hun dagen met welbehagen.

16 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 95: 1 Lezen van de wet Ps. 86:4 Gebed
Mededelingen Votum en zegengroet Ps. 95: 1 Lezen van de wet Ps. 86:4 Gebed Lezen: Joh. 7: 30-44 Tekst: Joh. 7:45-53 Gz. 78: 1,2 Preek Lb. 118: 2

17 Startdia Klik om naar de volgende dia te gaan.

18 Thema : Verlosser in de nacht.
De oogst is voorbij en de gerst ligt op de dorsvloer. We zijn hier op een vreemde plek en het is nacht. Alles wijst erop dat er iets gaat gebeuren. Gaat alles wel goed komen in de toekomst? Boaz slaapt op de dorsvloer en Ruth gaat naar hem toe. Ruth zet de eerste stap. Ze weet dat Boaz de losser is van de familie van Noömi. Ruth wil dat Boaz een keus maakt. Ze wil graag hulp en durft erom te vragen. Ze gaat op weg nadat ze zich gewassen en gezalfd heeft. Ze heeft ook prachtige kleren aan. Wil Boaz ook ingeschakeld worden in het plan van God? Ruth is wel een beetje bang en aarzelend. Ze kan haar goede naam verliezen als ze in de nacht op de dorsvloer komt. Boaz is heel verstandig. Hij wacht tot het weer morgen wordt en gaat dan op weg om te doen zoals dat in de wetten van God staat. Ruth moet weten hoe barmhartig de God van Israël is. Boaz is de losser en moet voor Ruth zorgen. Einddia

19 In de nacht ontstaat een nieuwe toekomst
In de nacht ontstaat een nieuwe toekomst. Het was best spannend maar de hemel gaat open, het duister verdwijnt. Eigenlijk was de vraag in de kerstnacht: “Zend de Messias, zoals U heeft beloofd. De profeten hebben het al gezegd. Geef ons de Verlosser en red ons”. We kunnen dit vragen omdat God het beloofd heeft en omdat we kunnen vertrouwen op Gods liefde. De HEER belooft dat hij ons niet in de steek zal laten. Hij zal voor ons opkomen. Binnenkort zullen we dat mogen zien. Zoals Boaz voor Ruth opkwam en haar niet in de steek liet. In dit verhaal kunnen we zien dat de Losser en Verlosser zal komen. We zijn bijna gered. Dat is Kerstfeest. Gods reddingsplan komt. Einddia

20 Projectplaat met link naar het verhaal
Klik om naar de volgende dia te gaan.

21 Projectplaat met verhaalbeeld
Klik om naar de volgende dia te gaan.

22 Projectplaten verschijnen op korenaar
Klik om af te sluiten

23 Projectlied Het Lied wordt eerst voorgezongen door het zang groepje.
De tekst staat dan op de beamer. Gelijk in de maat gaan we dit lied nog een keer zingen. Nu zingen we als gemeente samen met het zanggroepje met muziekbegeleiding. De tekst staat op de beamer. Einddia

24 Als de wolken verder drijven, het weer wat lichter wordt misschien,
Een lichtje aan de horizon Als de wolken verder drijven, het weer wat lichter wordt misschien, je voorzichtig op de dorsvloer weer een toekomst mag gaan zien en je voelt de hoop weer groeien, al begint het nog zo klein, weet je dat er steeds een lichtje aan de horizon zal zijn. Einddia

25 Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen
Refrein: Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen die wij hier mogen lezen, mogen horen. Onder de vleugels van het oude Betlehem Wordt keer op keer weer nieuwe hoop geboren. Einddia Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer © 2012 Schröder & Busser / Celmar Music

26 Als de wolken verder drijven, het weer wat lichter wordt misschien,
Een lichtje aan de horizon (allen) Als de wolken verder drijven, het weer wat lichter wordt misschien, je voorzichtig op de dorsvloer weer een toekomst mag gaan zien en je voelt de hoop weer groeien, al begint het nog zo klein, weet je dat er steeds een lichtje aan de horizon zal zijn. Einddia

27 Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen
Refrein: Ja, dat zeggen al die prachtige verhalen die wij hier mogen lezen, mogen horen. Onder de vleugels van het oude Betlehem Wordt keer op keer weer nieuwe hoop geboren. Einddia Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer © 2012 Schröder & Busser / Celmar Music

28 Einddia

29 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 95: 1 Lezen van de wet Ps. 86:4 Gebed
Lezen: Joh. 7: 30-44 Tekst: Joh. 7:45-53 Gz. 78: 1,2 Preek Lb. 118: 2

30 Zingen Votum en zegengroet Ps. 95: 1 Lezen van de wet Ps. 86:4 Gebed
Lezen: Joh. 7: 30-44 Tekst: Joh. 7:45-53 Gz. 78: 1,2 Preek Lb. 118: 2

31 Zingen Vers 1 Komt, laat ons juichen voor de HEER,
Psalm 95: 1 Vers 1 Komt, laat ons juichen voor de HEER, een lofzang zingen, Hem ter eer, met snarenspel Hem blij begroeten. Wij prijzen Hem die redding biedt, de rots van heil, in psalm en lied. Wij willen juichend Hem ontmoeten.

32 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 95: 1 Lezen van de wet Ps. 86:4 Gebed
Lezen: Joh. 7: 30-44 Tekst: Joh. 7:45-53 Gz. 78: 1,2 Preek Lb. 118: 2

33 Zingen Votum en zegengroet Ps. 95: 1 Lezen van de wet Ps. 86:4 Gebed
Lezen: Joh. 7: 30-44 Tekst: Joh. 7:45-53 Gz. 78: 1,2 Preek Lb. 118: 2

34 Zingen Vers 1 Leer mij naar uw wil te handlen,
Psalm 86: 4 Vers 1 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

35 Liturgie Votum en zegengroet Ps. 95: 1 Lezen van de wet Ps. 86:4 Gebed
Lezen: Joh. 7: 30-44 Tekst: Joh. 7:45-53 Gz. 78: 1,2 Preek Lb. 118: 2

36 Lezen Votum en zegengroet Ps. 95: 1 Lezen van de wet Ps. 86:4 Gebed
Lezen: Joh. 7: 30-44 Tekst: Joh. 7:45-53 Gz. 78: 1,2 Preek Lb. 118: 2

37 Tekst Votum en zegengroet Ps. 95: 1 Lezen van de wet Ps. 86:4 Gebed
Lezen: Joh. 7: 30-44 Tekst: Joh. 7:45-53 Gz. 78: 1,2 Preek Lb. 118: 2

38 Zingen Votum en zegengroet Ps. 95: 1 Lezen van de wet Ps. 86:4 Gebed
Lezen: Joh. 7: 30-44 Tekst: Joh. 7:45-53 Gz. 78: 1,2 Preek Lb. 118: 2

39 Zingen Vers 1 Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet,
Gezang 78: 1,2 Vers 1 Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet, Gij, 's werelds hoogst verlangen, des stervlings zaligst goed? Dat ons uw Geest verlichte! Houd zelf de fakkel bij, die, Heer, ons onderrichte wat U behaaglijk zij.

40 Zingen Vers 2 'k Lag machteloos gebonden, Gij komt en maakt mij vrij;
Gezang 78: 1,2 Vers 2 'k Lag machteloos gebonden, Gij komt en maakt mij vrij; ik was bevlekt met zonden, Gij komt en reinigt mij. Het leven was mij sterven, tot Gij mij op deed staan; Gij doet mij schatten erven die nimmermeer vergaan.

41 Preek Hoe zal ik Jezus Christus ontvangen, als Hij spreekt?
Luisterend? Vloekend? Berekenend? Na de preek: Lb. 118: 2

42 Zingen Gz. 78: 1,2 Preek Lb. 118: 2 Gebed Collecte Lb. 126: 1,3 Zegen

43 Zingen Vers 2 Vervul, o Heiland, het verlangen,
Liedboek 118: 2 Vers 2 Vervul, o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart uw komst verbeidt! Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid. Blijf in uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt. O, mocht ik uwe troost ervaren: doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

44 Liturgie Gz. 78: 1,2 Preek Lb. 118: 2 Gebed Collecte Lb. 126: 1,3
Zegen

45 Collecte Vandaag 1e Kerk 2e Rente en aflossing Volgende week
1e Catechisatie Lb. 126: 1,3

46 Ruth en Boaz Nog 9 dagen, dan is het kerstfeest. Dan vieren we dat in Bethlehem ruim 2000 jaar geleden Jezus is geboren. Net als Ruth mogen wij er ook op vertrouwen dat het goed komt met ons, als we geloven in die Jezus. Als we geloven dat Hij voor ons zorgt. Het werkje van de kinderen heeft ook betrekking op dit onderwerp, ze hebben vorige week zondag van brooddeeg figuurtjes gemaakt, deze morgen hebben ze die figuurtjes geschilderd en hebben we over dit onderwerp doorgesproken en gezongen. Bovendien gaan de kinderen een van hun figuurtjes weggeven aan iemand anders, ze leren omzien naar iemand die het nodig is, misschien iemand die ziek of eenzaam is, dit mogen de kinderen zelf bedenken.

47 Collecte Vandaag 1e Kerk 2e Rente en aflossing Volgende week
1e Catechisatie Lb. 126: 1,3

48 Zingen Gz. 78: 1,2 Preek Lb. 118: 2 Gebed Collecte Lb. 126: 1,3 Zegen

49 Zingen Vers 1 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor:
Liedboek 126: 1,3 Vers 1 Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor: reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door. Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven; ons heil, ons eigen leven vraagt toegang tot ons hart.

50 Zingen Vers 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer,
Liedboek 126: 1,3 Vers 3 Een hart dat wacht in ootmoed is lieflijk voor de Heer, maar op een hart vol hoogmoed ziet Hij in gramschap neer. Wie vraagt naar zijn gebod en bidden blijft en waken, in hem wil woning maken het heil, de Zoon van God.

51 Zegen

52

53 Tot vanmiddag om uur Met Ds. Tigelaar In het Morgenlicht


Download ppt "Kinderkerstfeest Waar: Morgenlicht Wanneer: 19 december om uur"

Verwante presentaties


Ads door Google