De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datavisualisatie: design > flow minor I research Crosslab winter 2011 I 051211.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datavisualisatie: design > flow minor I research Crosslab winter 2011 I 051211."— Transcript van de presentatie:

1 Datavisualisatie: design > flow minor I research Crosslab winter 2011 I 051211

2 5 dec 11 Datavisualisatie > design > betekenis thema: dataflow vraag vorige week: Hoe kan je metaforen betekenisvol gebruiken bij datavisualisatie? - boek! - bespreking opdracht 2 [Otto Neurath?] - bespreking onderzoeksopzet

3 opdracht 2: bespreking 5 dec 11 research -Definieer metafoor volgens Lakoff / Johnson. -Zoek 3 metaforen die een herkenbare culturele betekenis hebben. Omschrijf deze betekenis en onderzoek de oorsprong van deze metafoor. -Analyseer voor welk doel / doelgroep deze worden gebruikt. -Zoek een specifiek artikel over datavisualisatie en metaforen. lezen George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live By, (1980), p103-114 http://www.pineforge.com/upm-data/6031_Chapter_10_O'Brien_I_Proof_5.pdf formuleer een voorlopige onderzoeksopzet [1 A4] - specificeer je onderzoeksvraag a.h.v. design - hoe ga je dit onderzoeken / welke bronnen? / welk fieldresearch?

4 vragen: Metaphors We Live By The reason we have focused so much on metaphor is that it unites reason and imagination. > relatieve waarden / waarheid > conceptueel cultureel systeem - wat is een mogelijk effect van metafoor gebruik? - wat is de rol van culturele waarden bij gebruik van een metafoor? - waarom is het nodig nieuwe metaforen te bedenken / ontwerpen? - welke verschillende waarden kan je toekennen aan een metafoor?

5 onderzoeksopzet: onderzoeksdocument 1500 woorden onderzoeksontwerp: 0. kwartaal 1: vooronderzoek / inventarisatie, actueel debat 1. onderzoeksvraag: specificeren m.b.t 1 aspect design 2. concept: aanvullend bronnenonderzoek [deskresearch] - wat is het theoretische kader? welke methode? - reflecteren, reflectie verwerken in concept praktijkopdr. 3. uitvoering: nieuwe data verzamelen [fieldresearch] - welke data heb je nodig voor je onderzoek? - experimenteren, veldonderzoek, interviews, case analyse - reflecteren, reflectie verwerken in document EN praktijkopdr. 4. concluderen / reflecteren

6 onderzoekscyclus 0.waarnemen verkennen 1. vragen / afbakenen 2. onderzoeksontwerp/methode [concept] 3. uitvoeren onderzoek 4. evaluatie conclusie implementeren

7 stappenplan 1.oriënteren / inventariseren: les 1 - 4 design en datavisualisatie. > doel: theoretisch kader / concept opdracht > verzamel bronnen: projecten, artikelen, boeken etc. > reflecteer hierop > maak een eigen literatuurlijst van bronnen en artikelen. - vermeld altijd de bronnen! - notatie: auteur, titel publicatie, jaartal, uitgever / URL / datum laatste bezoek http://www.eur.nl/ub_informatievaardigheden/ub_instructie_nl/verwijzen_en_citeren/citeerstijlen/mla_verwijzingen/

8 2. afbakening: les 2 / 3 welk specifiek thema binnen design? > doel: afbakenen en verdiepen > kies 1 van de thema’s m.b.t design [ metafoor, flow, semantische verbanden] > criteria: - wat interesseert je in dit thema? waarom is het nu actueel / relevant? - wat zijn de definitie / specifieke eigenschappen van je thema? - wat is het actuele debat? - wat is de relatie met jouw praktijkproject?

9 3. aanscherping onderzoeksvraag: les 3 > differentieer je onderzoeksvraag m.b.t design [afbakening] > wat wil je te weten komen? > wat is het doel? > voor wie is het interessant / relevant? > reflecteren > kenmerken van een onderzoeksvraag: - de vraag is helder geformuleerd - de vraag is afgebakend (specifiek) - de vraag moet beantwoordbaar zijn (conclusie)

10 4. uitvoeren onderzoek: les 2 - 6 > doel: beantwoorden onderzoeksvraag > data verzamelen: welke data heb je nodig voor je onderzoek? > fieldresearch [case analyse,experimenteren, interviews etc.] > reflecteren 5. concluderen : les 7-8 - verwerk de conclusies in je praktijkopdracht / onderzoeksdoc.

11 model onderzoeksverslag 1.inleiding / motivatie 2.onderzoeksvraag: onderbouwin incl. bronnen [wie zegt wat] 3.theoretisch kader 4. aanpak: welke informatie om je vraag te beantwoorden? 5. uitvoering: analyse van deze informatie 6. conclusie / reflectie 7. literatuurlijst

12 datavisualisatie: dataflow the state in which people are so involved in an activity that nothing else seems to matter; the experience itself is so enjoyable that people will do it even at great cost, for the sheer sake of doing it. Mihaly Csikszentmihalyi vragen: - wat is flow, wat is de betekenis / doel? - waarom is het belangrijk voor ontwerpen? - welk effect heeft flow in een [data]visualisatie? - hoe ontwerp je flow?

13 flow: gedrag ontwerpen

14

15

16

17 Alfred Barr, MoMa, 1935

18 Stefanie Posavec, 2008

19 Flow theory

20

21 Mihaly Csikszentmihalyi [1934 -] Amerikaans psycholoog Flow: The Psychology of Optimal Experience", 1990 > flow theory: relatie tussen geluk en ‘flow’ > toepassing in leven, werk, entertainment maar ook: interactie ontwerp en datavisualisatie > experience design: optimale beleving > gedrag ontwerpen: tijdsbeleving, geluk, doelgericht Ted Talk http://www.youtube.com/watch?gl=GB&hl=en-GB&v=fXIeFJCqsPs http://www.youtube.com/watch?v=JjliwSJGDiU&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=nBHJWKya4KU

22 flow model Csikszentmihalyi [1990]

23 model - uitgangspunten: The individual sets clear goals The individual becomes immersed in the activity The individual pays attention to what happens The individual learns to enjoy the immediate experience.

24 eigenschappen van flow: user complete concentrated involvement in the task a sense of ecstasy - of being outside everyday reality great inner clarity - knowledge of what needs to be done knowledge that the activity is doable a feeling of timelessness intrinsic motivation

25 flow in data design: > doelgericht: “usability” http://www.websiteoptimization.com/ > visualiseren dataflow http://www.rhizomenavigation.net/ > gedrag ontwerpen: -experience design http://www.ibm.com/ibm100/us/en/thinkexhibit/visit/ http://vimeo.com/20412632 -interface en interactie ontwerp, touchscreen http://www.transitiekaart.nl/ -‘app cultuur’, beweging http://lust.nl/#projects-3395

26 research: bespreking les 12 december flow - Definieer ‘flow’ en onderzoek de werking. - Hoe wordt flow in een statische en een dynamische visualisatie gecreëerd? Vergelijk 1 infographic met 1 datavisualisatie die beide voor hetzelfde doel zijn gemaakt en beschrijf hoe de informatiestroom is ontworpen [volgens de uitgangspunten van het flow model!]. onderzoeksverslag - Maak een opzet voor je onderzoeksverslag met als kernvraag: welke rol speelt design [metafoor, flow] in relatie tot jouw onderzoeksvraag? [aanscherping onderzoeksvraag] - aanpak: hoe ga je dit thema onderzoeken?

27 lezen: Lev Manovich, Jeremy Douglass, Visualizing temporal patterns in visual media, 2010, p. 1 -6 http://softwarestudies.com/cultural_analytics/visualizing_temporal_patterns.pdf bestuderen http://boxesandarrows.com/view/design-for-emotion http://reload1.noorderlicht.vpro.nl/dossiers/10720669/hoofdstuk/10726907/

28 bronnen http://flowingdata.com/ http://book.flowingdata.com/ http://www.gestalten.com/motion/data-flow http://datavisualization.ch/ http://infosthetics.com/ http://www.visualisingdata.com/ http://www.visualcomplexity.com/vc/ http://boxesandarrows.com/view/design-for-emotion


Download ppt "Datavisualisatie: design > flow minor I research Crosslab winter 2011 I 051211."

Verwante presentaties


Ads door Google