De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA. Diverscity bevordert en ondersteunt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA. Diverscity bevordert en ondersteunt."— Transcript van de presentatie:

1

2 Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA. Diverscity bevordert en ondersteunt vernieuwende projecten rond arbeidsmarktbeleid en HRM-beleid in de sector lokale besturen. de overstap van het onderwijs naar de arbeidsmarkt; opleidings- en competentiebeleid; diversiteit. Sectorconvenant = samenwerking Vlaamse regering Werkgevers (VVSG) Werknemers (ACV-Openbare Diensten, ACOD-Lokale en Regionale Besturen en VSOA)

3 Diverscity en het VVSG-steunpunt kinderopvang: Kinderopvangcaravan KinderopvangTV Vormingsfonds Bouwstenen Kwalificerende trajecten Leren op de werkvloer

4 Waarom Speelbank.be? Bevraging i.v.m. noden op pedagogisch vlak, VTO en managementondersteuning Bevindingen m.b.t. Spel

5 Sommige kinderbegeleiders vinden het moeilijk om activiteiten te organiseren en te begeleiden voor heel jonge kinderen (0-3 jaar). Onthaalouders kunnen niet overleggen of beroep doen op de hulp van andere collega onthaalouders. Het voorbereiden van activiteiten is hierdoor erg tijdsintensief.

6 Kleinere gemeenten hebben minder kansen tot uitwisseling en krijgen vaak minder ondersteuning van hun bestuur dan grotere besturen, Wegens besparingen wordt er geknipt in vorming en voorbereidingstijden Nood aan vertaling van bepaalde thema’s door verantwoordelijke naar de werkvloer Nood aan ondersteuning en vorming

7 Er is weinig aanbod 0-3 jaar (websites, boeken, …) Veel goede praktijken Nood aan delen In het uitvoeringsbesluit bij het decreet kinderopvang van baby's en peuters staat dat elke kinderopvangvoorziening een pedagogisch beleid en ondersteuning moet realiseren

8 Visie: Spelen moet plezant zijn! Belang spelen VVSG-steunpunt kinderopvang en Diverscity investeren in vorming en ondersteuning m.b.t. spel Verantwoordelijken Lerende netwerken Zelfeveluatie / werkgroepen kwaliteit Kinderbegeleiders KinderopvangTV Kinderopvangcaravaan Leren op de werkvloer

9 Klankbordgroep Speelbank.be 21 januari 2014 eerste bijeenkomst drie hogescholen Bachelor Pedagogie van het Jonge Kind (Arteveldehogeschool, Erasmus hogeschool en Karel de Grote hogeschool) CTO (Centrum voor Taal en Onderwijs) Pedagogische ondersteuningsdiensten van stad Gent,De blauwe Lelie Brugge, Limburgs Steunpunt Kinderopvang CEGO (centrum ervaringsgericht onderwijs) Kinderdagverblijf ’t Pagadderke uit Halle. VDS (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk) OVSG (onderwijskoepel steden en gemeenten)

10 Klankbordgroep Speelbank.be Feedback Testfase Spelformulier Spelfiches IT Communicatie

11 Doel Speelbank.be Nog meer speelplezier voor kinderen! Kinderbegeleiders pedagogisch inspireren, motiveren en ondersteunen Belang van observatie en inspelen op interesses kinderen versus uitgeschreven spelfiches Kwaliteitsvolle en pedagogische onderbouwde spelactiviteiten Vormingsinstrument (speeltips, info, tests, kinderopvangTV…) Ondersteuning voor verantwoordelijken Link met ZIKO en pedagogisch raamwerk Gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke database

12 Criteria goede spelactiviteit Een toegankelijke, prikkelende titel die een duidelijke link heeft met de essentie van de spelspelactiviteit. Een laagdrempelige spelspelactiviteit die zo weinig mogelijk voorbereiding / (kosteloos, zelfbedacht realistisch of natuurlijk) materiaal vergt. Een spelactiviteit die vertrekt vanuit signalen van een kind geobserveerd door de kinderbegeleider, onthaalouder, student, ouder,… Een spelactiviteit die zo nauw mogelijk aansluit bij de aanleiding. Een spelactiviteit die bij voorkeur geschikt is voor verschillende leeftijdsgroepen.

13 Criteria goede spelactiviteit Een spelactiviteit wordt zo beknopt mogelijk omschreven, ondersteund door eenvoudige zinnen die taalstimulering tijdens het spel belichten. Een mogelijk verloop van de spelspelactiviteit wordt beschreven. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan onverwachte wendingen in het verloop en hoe je daarop kan inspelen als kinderbegeleider. Een spelactiviteit die traditionele thema’s overstijgt.

14 Criteria goede spelactiviteit Een knutselactiviteit is steeds procesgericht in plaats van productgericht. Een spelactiviteit die kinderen aanzet tot experimenteren, ontdekken van de wereld, creativiteit, zelfstandigheid, bewegen, nadenken, initiatief, ondernemen, buitenspelen, taalontwikkeling, fantasiespel, grenzen verleggen, samenspelen of omgaan met diversiteit.

15 Toekomst Speelbank.be Evalueren Levend houden Uitbreiden 3-6 jaar

16 Contact: Hilde Hautekees 02/211.56.51 Info@speelbank.be


Download ppt "Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA. Diverscity bevordert en ondersteunt."

Verwante presentaties


Ads door Google