De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Polder De kracht van de natuur, de wind waait vrij,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Polder De kracht van de natuur, de wind waait vrij,"— Transcript van de presentatie:

1 Polder De kracht van de natuur, de wind waait vrij, het lijkt zo mooi hier, als ik sta in de polder, het geeft zoveel rust, Ik ben daar graag, ik hoor de stilte, ik zie de vogels dansen, en de bloemen fleuren, ik geniet van het wijdse. die is zo overweldigend hier, ze gaat haar eigen gang, moet in toom worden gehouden, dag en nacht waakzaam, bij tij en vooral bij ontij, het moet wel, ik wil er nog lang genieten. die is zo mooi in de polder, je ziet wat geen schilder tekenen kan, mooier dan de kunst en de kleuren, de lucht, de aarde en het leven, wie geniet hier niet van?

2 Visie op recreatie

3 Wat is voor het Platform Mooi Zuidplas recreëren?
Vooral gericht op cultuur- en natuurbeleving. 7 op de 10 Zuid-Hollanders vinden de aanwezigheid van natuur en groen in hun directe woonomgeving belangrijk (TNS NIPO-onderzoek)    In beginsel voor de inwoners van de Zuidplas. In alle rust genieten van flora en fauna, alsook actief bezig zijn in de polder, op het water en - al dan niet in georganiseerd verband - op sportvelden en in -zalen Bekijken en bezoeken van de (59) rijks- en gemeentemonumenten in de polder en in de vier dorpskernen Educatie over geschiedenis, cultuur en (polder)wetenswaardigheden Kleinschalig georganiseerd vermaak (bv geen ‘Pinkpop’, wel kleinschalige cultuuruitingen)

4 Zuidplas, poort naar het Groene Hart van Holland!
Natuur-/recreatiegebieden: Rottemeren, Eendragtspolder, Hitland, Zevenhuizerplas, Nessebos en Koornmolengat Nieuwe natuurgebieden: Restveengebied en Groene Waterparel Grenst aan: Bentwoud, Krimpenerwaard, Bleiswijkse Zoom, Lage en Hoge Bergsche Bos en de Wiebertjes Cultuurhistorie: Molens Windlust / Eendracht / Viergang, Steenovens, Oorsprong Rotte, Fundering geschutskoepel Atlantikwall en vele historische gebouwen in de dorpskernen Laagste punt van Nederland: een continue strijd om de voeten (en ook de rest) droog te houden Een deel van de Zuidplas valt al onder het Nationaal Landschap Groene Hart

5 Speerpunten: Laagste punt Nederland en Waterhuishouding

6 Laagste Punt van Nederland (en Europa):
-- - -- NAP - -- -1 -- -2 -- -3 -- -4 -- -5 -- -6 m Laagste Punt van Nederland (en Europa): Veenafgraving vanaf eind Middeleeuwen (15e eeuw) Drooglegging ‘verderfelijke binnenzee’ Zuidplas in 1840 Door 30 windgedreven poldermolens met steun van 2 stoomgemalen Laagste punt 6.76 meter beneden Normaal Amsterdams Peil Nog steeds inklinkende veenbodem Zeeklei, kattenklei, moer, restveen en kreekruggen Hoge kweldruk (vanuit Krimpenerwaard)

7 Waterhuishouding: Bijna 100 verschillende waterpeilen in de polder
Tochten, sloten en boezemwateren Overlopen, polder- en boezemgemalen, schouwpeilen Ringvaart, Rotte en Gouwe Hollandse IJssel, eb en vloed, deltahoogte Sluizen en hevelvistrap Waterberging Eendragtspolder Stormvloedkering De Stuw

8 Uitdagingen speerpunten:
Het naast het LP gelegen graspad openstellen en beloopbaar maken Out of the box: een uitkijktoren op NAP-niveau Aansprekende informatie(borden) Wandel- en fietsroutes langs herkenbare punten waterhuishouding

9 . . . En nog 55 andere Rijks- en Gemeentemonumenten . . . !
Moerkapelle Moordrecht Zevenhuizen Nieuwerkerk a/d IJssel . . . En nog 55 andere Rijks- en Gemeentemonumenten !

10 Kansen recreatiemogelijkheden in Zuidplas Wandelen
Wandelnetwerk dat aansluit op bestaande wandelnetwerken (Krimpenerwaard, ‘t Weegje/Oostpolder, Bentwoud, Reeuwijk, Gouwe Wiericke en Delfland) Onverharde wandelpaden beloopbaar maken en houden (i.o.m. provincie, Hoogheemraadschap, recreatieschappen en buurgemeenten) (Toekomstige) natuurgebieden toegankelijk maken (bv ontsluiten van het Restveengebied en Groene Waterparel door boerenlandpaden)

11 Kansen recreatiemogelijkheden in Zuidplas Fietsen
Promoten van de bestaande fietsknooppuntenroutes door de Zuidplas Rondje Nieuwerkerk – Molen Windlust – Steenovens – Hollandse IJssel – ‘s-Gravenweg Rondje Rottemeren- Moerkapelle) Rondje Moordrecht – Oostpolder – ‘t Weegje (Toekomstige) natuurgebieden toegankelijk maken (bv ontsluiten van het Restveengebied en Groene Waterparel door (reeds geplande) fietspaden

12 Kansen recreatiemogelijkheden in Zuidplas Cultuur
Promoten aangewezen rijks- en gemeentemonumenten, Faciliteren jaarlijkse Open Monumentendag (2e weekend in september) en Landelijke Molendag (2e zaterdag in mei) Beschrijven, beschermen en promoten cultureel erfgoed (Donderdam,Dorpsstraat Moordrecht, Steenovens, de 6 molens en Jachthuis Jolly Duck en andere) Bevorderen natuur- en poldereducatie op scholen (bv biologieles in de praktijk of les/excursie over waterhuishouding in de Zuidplaspolder) Bevorderen teelt en verkoop van streekproducten (bv organiseren markt van streekproducten)

13 Kansen recreatiemogelijkheden in Zuidplas
Recreëren langs de Hollandse IJssel Trapjes op meerdere plaatsen om de toegankelijkheid naar de rivier te vergroten Meerdere picknickplaatsen buitendijks Op diverse plaatsen op het dijktalud platforms om van daar af te kunnen vissen. Op een aantal plaatsen langs de dijk brede zittreden. Om te ‘chillen’ (zonnen, kletsen of gewoon mijmeren) (Knot)wilgen in en langs de rivier ten behoeve van het ‘Hollandse gezicht’ en de biodiversiteit Aanlegsteigers voor passerende pleziervaartuigen

14 Kansen recreatiemogelijkheden in Zuidplas Sport en spel
Aanleggen van speelvelden, klimbomen of een speelsloot zoals bij Het Twiske (www.hettwiske.nl) of een belevenisbos (www.jantjebeton.nl) Overstapplaatsen op diverse plaatsen voor kano’s en roeiboten Uitzetten van trim-, nordic walking-, fietscross- , skate- en ruiterroutes ………………

15 Kansen recreatiemogelijkheden Zuidplas Promotie
Oprichten Toeristisch (en/of recreatief) Informatiepunt (TIP)* Inrichten Toeristisch Overstappunt (TOP)* Promotie van de bijzondere monumentale gebouwen, cultuurhistorische landschappen en unieke locaties. Duidelijke infopanelen of attentiestenen Actief publiceren van actuele (sportieve) activiteiten en natuur- en cultuur-excursies Aandacht en bekendheid voor typische producten uit de streek (kaas, meel, honing, et cetera) *Voor een TIP/TOP kan worden gedacht aan de molen Windlust of de Steenovens.

16 Kansen recreatiemogelijkheden in Zuidplas Aandachtspunten
Één aanspreekpunt voor alle recreatie- en natuurgebieden Opzetten samenwerkingsverband tussen landeigenaren, natuur-, cultuur- en sportverenigingen, gemeente en bedrijfsleven Nauwe samenwerking met provincie en hoogheemraadschap Tijdig contact (wensen kenbaar maken) met plannenmakers (doorgaande) infrastructuur, zoals Rijkswaterstaat en ProRail Onderzoeken en aanboren subsidiebronnen (bij provincie, rijk en Europa) Bestemmen en inrichten braakliggende terreinen als Tijdelijke Natuur

17


Download ppt "Polder De kracht van de natuur, de wind waait vrij,"

Verwante presentaties


Ads door Google