De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Actor-Netwerk Theorie van Bruno Latour

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Actor-Netwerk Theorie van Bruno Latour"— Transcript van de presentatie:

1 De Actor-Netwerk Theorie van Bruno Latour
Inspiratiebron voor sociale praktijken? Hans Harbers GAN

2 Kernpunten Actor-Netwerk Theorie
Contingentie Onzekerheid Contextualiteit In-the-making i.p.v. Ready-made Relationisme Irréduction Immanentie (vs. transcendentie) Existentie → essentie Hybriditeit Humans & Nonhumans Voorbij humanisme en naturalisme/materialisme GAN

3 Bruno Latour GAN

4 BOEKEN Laboratory Life, 1979 Wetenschap in actie, 1987
The Pasteurization of France, 1988 Wij zijn nooit modern geweest, 1991 Aramis, or the Love of Technology, 1992 De Berlijnse sleutel, 1993 Pandora’s Hope, 1999 Politics of Nature, 1999 Reassembling the Social, 2005 The Making of Law, 2010 On the Modern Cult of the Factish Gods, 2010 Rejoicing. On the Torments of Religious Speech, 2013 An Inquiry into Modes of Existence, 2013 GAN

5 LATOUR ALS WETENSCHAPSONDERZOEKER Van standaardbeeld van wetenschap
representatie: natuur, werkelijkheid spreekt things-in-themselves realisme / Mirror of Nature (Rorty) content → context Via Post-Kuhn STS interventie: wetenschap is mensenwerk humans-among-themselves sociaal constructivisme context → content Naar Actor-Netwerk Theorie Co-productie van humans en nonhumans, content en context wetenschap, technologie & samenleving Sociaal constructivisme contra Moderne Constitutie GAN

6 Een voorbeeld: Louis Pasteur
GAN

7 Moderne Constitutie Beheersing van de natuur Emancipatie van de mens
wetenschappelijke representatie Emancipatie van de mens politieke (zelf)representatie Absolute scheiding tussen 1. en 2. = filosofie van de zuivering – boven tafel, [maar onder tafel… permanente mediatie/translatie/mixen/hybridisering] GAN

8 Moderne dualismen (contra Them en Then) Mens ↔ Techniek Cultuur ↔ Natuur Subject ↔ Object Geest ↔ Lichaam (Mind) (Body / Brain) Illness ↔ Disease Gender ↔ Sexe Wil ↔ Lot Wenselijke ↔ Mogelijke Redenen ↔ Oorzaken Intentionaliteit ↔ Causaliteit Bewust ↔ Onbewust Handelen ↔ Gedrag Waarden (oordelen) ↔ Feiten (vaststellen) Democratie ↔ Technocratie Emancipatie ↔ Beheersing Politiek ↔ Wetenschap Trust ↔ Truth Solidariteit ↔ Objectiviteit Communicatief ↔ Instrumenteel handelen Doelen ↔ Middelen GAN

9 things-in-themselves – humans-among-themselves dingen – mensen
MODERNITEIT things-in-themselves – humans-among-themselves dingen – mensen object – subject natuur – cultuur feit – waarde wetenschap – politiek A- of NON-MODERNITEIT heterogene netwerken / hybride collectief van humans en nonhumans (‘actants’) GAN

10 Kernpunten Actor Netwerk Theorie
Contingentie Onzekerheid Contextualiteit In-the-making i.p.v. Ready-made Relationisme Irréduction Immanentie (vs. transcendentie) Existentie → essentie Hybriditeit Humans & Nonhumans Voorbij humanisme en naturalisme/materialisme GAN

11 GAN

12 GAN

13 GAN

14 GAN

15 Man + Gun = Gunman GAN

16 GAN

17 Gene-Time Over genetica en tijd Hans Harbers & Marli Huijer GAN

18 Consequenties van ANT Filosofisch Sociologisch Ethisch/normatief
conceptueel: weg van modernistische dualismen epistemisch: constructie ipv. representatie – waarmaken ipv. waarnemen Sociologisch bindkracht der dingen van intersubjectiviteit naar interobjectiviteit Ethisch/normatief geen onafhankelijke moraal belichaamd ipv. autonoom Politiek democratie en experiment i.p.v. regulering en sturing van deliberatie over naar vormgeving aan GAN

19 Methodisch Immanent Performatief Herschrijvend Onderzoek met anderen
infra- i.p.v. meta-reflexief Performatief ≠ management by speech Herschrijvend i.p.v. beschrijvend of voorschrijvend Onderzoek met anderen i.p.v. over anderen Ergo: weg met de zgn. kritische sociale wetenschapper, de mythejager, de betweter diplomatie ipv. kritiek GAN

20 Dank voor uw aandacht. Vragen? Commentaar? GAN


Download ppt "De Actor-Netwerk Theorie van Bruno Latour"

Verwante presentaties


Ads door Google