De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Algemene Rekenkamer | Postbus 20015 | 2500 EA Den Haag Onderzoek Bekostiging Voortgezet Onderwijs Te downloaden via: www.rekenkamer.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Algemene Rekenkamer | Postbus 20015 | 2500 EA Den Haag Onderzoek Bekostiging Voortgezet Onderwijs Te downloaden via: www.rekenkamer.nl."— Transcript van de presentatie:

1 1 Algemene Rekenkamer | Postbus 20015 | 2500 EA Den Haag Onderzoek Bekostiging Voortgezet Onderwijs Te downloaden via: www.rekenkamer.nl

2 2 Onderzoeksvraag  “Waarom komen sommige scholen in het voortgezet onderwijs (vo) wel uit met hun geld en andere scholen niet?” Het doel van het onderzoek  Aangeven in hoeverre financiële problemen van scholen worden veroorzaakt door externe of interne factoren  Bijdragen aan een toekomstbestendige sector Onderzoeksvraag en onderzoeksdoel

3 3 MACROBEELD Financiële situatie van de sector MACROBEELD Financiële situatie van de sector GROTE VARIATIE TUSSEN SCHOLEN Budget Personeel + materieel Budget Personeel + materieel Uitgaven Personeel + Materieel Uitgaven Personeel + Materieel Onderzoek bij 30 schoolbesturen

4 4 Macrobeeld - Ontstaan en wegwerken tekort vanaf 2009 In 2009 en vooral in 2010 ontstond op macroniveau een tekort Uit de pas lopen uitgaven en vergoeding per fte lijkt belangrijke oorzaak tekort Stijging uitgaven per fte zet ook na 2010 verder door. Tekort is weggewerkt door minder personeel in te zetten en door te besparen op materiële uitgaven

5 5 Beeld op macroniveau: zeggingskracht is beperkt omdat de verschillen tussen schoolbesturen heel groot zijn. Zijn er verbanden tussen financiële situatie en groepskenmerken? SCP: Geen duidelijke directe verklarende verbanden tussen financiële situatie en  geografische ligging  denominatie  krimp  omvang van het schoolbestuur  onderwijsaanbod Van Macro naar micro Grote diversiteit in de praktijk

6 6 O.a. macro -Bekostiging en bekostigingssystematiek -Ontwikkeling arbeidskosten schoolspecifiek -Rol van de gemeente -Geografische ligging -Krimp/niet krimp -Denominatie Financiële situatie van schoolbesturen Externe factoren Interne factoren

7 7 Financiële situatie van schoolbesturen Externe factoren Interne factoren Interne factoren -Financiële uitgangspositie -Overige inkomsten -Houding en gedrag -Samenwerking met andere schoolbesturen -Bedrijfvoering, o.a. -Taakbeleid -(Ziekte-)verzuimbeleid -Onderwijsmaatregelen -Onderwijshuisvesting

8 8 Taakbeleid Lestaak: max 750 uur (totaal 1659 uur) Realisatie: 615 uur van de 750 (82%) Indien 712 van de 750 uur (95%): personele deel lumpsum voldoende Mogelijkheden: a)Afwijken van de norm in overleg met medezeggenschap b)Inventief omgaan met de norm?

9 9 Ziekteverzuim Ziekteverzuim: +/- 5% Jongere docenten minder ziek dan oudere docenten Ziekteverzuim bij medewerkers met Bapo stijgt, ziekteverzuim bij medewerkers zonder Bapo daalt! (leeftijd = constant) Grote verschillen ziekteverzuim: 1,4% tot 8% (steekproef) Oorzaak: toeval en ziekteverzuimbeleid (incl. preventie).

10 10 Onderwijsgerelateerde maatregelen Groepsgrootte Vakkenaanbod Mogelijkheden: Groepen vergroten (dit lijkt de praktijk) Vakkenaanbod beperken Extra vakken als zelfstudie Vakken samenvoegen Teleconferencing Colleges

11 11 Onderwijshuisvesting Problemen eenmalige misser langdurig effect Eigen investeringen Bouwheerschap Leerlingaantallen Oplossingen? Afspraken, kennis, relatiebeheer, samenwerking, informatievoorziening Doordecentralisatie?

12 12 Aanbevelingen voor schoolbesturen en de sector Stimuleer professionalisering van de financiële bedrijfsvoering Investeer in verzakelijking in de financiële sturing en beheersing Investeer in benchmarking en in het uitwisselen van best practices Dit congres en deze workshop!


Download ppt "1 Algemene Rekenkamer | Postbus 20015 | 2500 EA Den Haag Onderzoek Bekostiging Voortgezet Onderwijs Te downloaden via: www.rekenkamer.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google