De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Inleiding  Gerechtelijke procedure  Taxatierapporten  Enquête en onderzoek RUG  Immateriële schade  Vragen en suggesties Informatieavond Stichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Inleiding  Gerechtelijke procedure  Taxatierapporten  Enquête en onderzoek RUG  Immateriële schade  Vragen en suggesties Informatieavond Stichting."— Transcript van de presentatie:

1  Inleiding  Gerechtelijke procedure  Taxatierapporten  Enquête en onderzoek RUG  Immateriële schade  Vragen en suggesties Informatieavond Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) 15 april 2015

2 Inleiding Lolke Weegenaar, voorzitter WAG  Indeling van de avond  Wat is de doelstelling van de WAG?  Stand van zaken

3 Gerechtelijke procedure waardevermindering  Twee procedures: algemeen en individueel  Stand van zaken  Ook 12 woningcorporaties  8 juni 2015 zitting/pleidooi in Assen  tussenuitspraak of einduitspraak

4 Diverse bewijsstukken, o.a.:  Onderzoeken / enquêtes RUG  Ind. Taxatierapporten  rapporten Calcasa en VU  Rapport OVV  Verklaringen taxateurs  Advies professoren

5

6

7 Immateriële schade  enquête en onderzoek psycholoog  gerechtelijke procedure is gestart  psychische schade  verstoring van het woongenot

8 Wat doen aardbevingen met de woningmarkt in Groningen? George de Kam Honorair hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt RuG 15 april 2015

9 Gaswinning > aardbevingen Overig Nederland Overig Noorden Geen schade wel bedreigd Met schade

10 herhaling kracht beeldvorming

11 Invloed op woningen Schade Herstel / littekens Tijdelijke maatregelen Versterking?

12 Invloed op bewoner/eigenaar Emotie Gedoe Immateriele schade Minder investeren Vertrekken? Verzwakte onderhandelingspositie

13 Invloed op potentiele koper Deel van de objecten: totale vraaguitval Algemeen minder vraag van buiten Sterke onderhandelingspositie Selectieve transacties (object/regio kennis)

14 Effect op transacties, prijzen en waarde Minder transacties Lagere prijzen Verlies van waarde

15 Wat weten we er nu over? Effect van de tijd 2009-2013: Slochteren ‘komt er bij’, Middelstum en Loppersum ‘verzadiging’ Belangenbehartiging door makelaars langzaam op gang (WAG/Funda 2013), stagnerende verkopen, grote impact eerste schade, waardedaling, emotie rond aantasting woongenot Stagnerende verkopen, waardedaling, afstandseffect, aantasting woongenot, sterke neiging tot verhuizen (WAG 2014)

16 Wat weten we er nu over (2) Sterk negatieve impact op kwaliteit van leven (WAG Lia Verlinde 2014), verlies van controle en perspectief, mogelijk gevolgen voor gezondheid Aantasting woongenot, gevoel van onveiligheid, verhuizen, (Groninger panel 2014)

17 Koster & Van Ommeren (2015) Koster & Van Ommeren (2015) : aantoonbaar prijseffect 1,2 % per voelbare aardbeving met piekgrondversnelling > 0,5 cm/s (is bij 2,2 recht boven, bij Huizinge (3,6) binnen 11,5 km). Gemiddeld 3.000 per getroffen woning

18 Afstandseffect aardbevingen (volgens Koster & Van Ommeren 2015)

19 Aantal aardbevingen met piek grondversnelling > 0,5 cm/s

20 VEH urgentielijst 2015 Waarde, schadeafhandeling Ook immaterieel en afhandelingskosten Opkopen gewenst, maar niet hetzelfde als vertrekken Regelingen overal waar schade / impact is Verschillen naar m/v, leeftijd

21 Wat weten we er nu over (3) Opvattingen buiten de regio: Motivaction/DvhN/Provincie feb 2015 Sterkste impacts: schade, angst/onzeker, onveiligheid, waardevermindering, gevaar, schade erfgoed, minder werk, minder verhuizingen naar regio, negatief imago, minder toerisme 63%: vergoed ook immaterieel 35%: als ik daar woonde zou ik zo snel mogelijk verhuizen

22 En wat doet de regering..? ORTEC: pas effect gehonoreerd sinds januari 2014 Compensatie alleen bij verkoop door taxatie / vergelijkingstechniek (ervaring ongeveer 70 gevallen, van 0 tot..euro) ‘Schrijnende gevallen’

23 Onderzoek OTB gestart Opdracht Provincie + Dialoogtafel aan OTB, elementen zijn: – migratie – enquête – prijseffect statistisch benaderen – ervaringen met feitelijke transacties – focusgroepen woningmarkteffecten – Verkennen financieringsproblemen – Effecten gemeentefinanciën Dit najaar uitkomsten Monitor

24 Hoe verder… Beeld kristalliseert steeds scherper uit Blinde vlekken: veiling, opkopen NAM, verhuringen Onderzoek / monitor op woningniveau gewenst / in de maak Onduidelijk over publieke rol in toekomstagenda Initiatieven om dossiers te koppelen: herstel, versterking, verduurzamen, levensloopbestendig… Blij met de ‘deltacommissaris’ en zijn kwartiermakers? ‘local procurement’ moet versterkt Ontzorgen individuele eigenaren dringend gewenst

25 Aanmelden kan via www.dehaanlaw.nl of via uw rechtsbijstandverzekeraarwww.dehaanlaw.nl


Download ppt " Inleiding  Gerechtelijke procedure  Taxatierapporten  Enquête en onderzoek RUG  Immateriële schade  Vragen en suggesties Informatieavond Stichting."

Verwante presentaties


Ads door Google