De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. E.J Sytsma en ds. Anup Dass uit India Voorlezer: Michael van Casand De preek gaat over: Habakuk 1: 1 – 11 Waar is God als het pijn doet? Het eerste lied: Psalm 100 Vandaag is er kinderkerk “Lev”, en “Tov” voor de kinderen van groep 1, 2 en groep 5, 6 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 100 . .

3 . Psalm 100: 1, 2, 3, 4 . .

4 . Psalm 100: 1, 2, 3, 4 . .

5 . Psalm 100: 1, 2, 3, 4 . .

6 . Psalm 100: 1, 2, 3, 4 . .

7 Welkom ds. Anup Dass uit India Zingen: Gezang 119: 1 (NL) en 2 (Eng.)
Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 100 Zingen: Psalm 84: 2 Gebed Welkom ds. Anup Dass uit India Zingen: Gezang 119: 1 (NL) en 2 (Eng.) Lezen: Habakuk 1: 1 – 11 Zingen: Gezang 118: 1, 3 Preek: Zingen: Opwekking 331 . .

8 . . . .

9 . Psalm 84: 2 . .

10 Welkom ds. Anup Dass uit India Zingen: Gezang 119: 1 (NL) en 2 (Eng.)
Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 100 Zingen: Psalm 84: 2 Gebed Welkom ds. Anup Dass uit India Zingen: Gezang 119: 1 (NL) en 2 (Eng.) Lezen: Habakuk 1: 1 – 11 Zingen: Gezang 118: 1, 3 Preek Zingen: Opwekking 331 . .

11 Welkom ds. Anup Dass uit India Zingen: Gezang 119: 1 (NL) en 2 (Eng.)
Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 100 Zingen: Psalm 84: 2 Gebed Welkom ds. Anup Dass uit India Zingen: Gezang 119: 1 (NL) en 2 (Eng.) Lezen: Habakuk 1: 1 – 11 Zingen: Gezang 118: 1, 3 Preek Zingen: Opwekking 331 . .

12 Welkom ds. Anup Dass uit India Zingen: Gezang 119: 1 (NL) en 2 (Eng.)
Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 100 Zingen: Psalm 84: 2 Gebed Welkom ds. Anup Dass uit India Zingen: Gezang 119: 1 (NL) en 2 (Eng.) Lezen: Habakuk 1: 1 – 11 Zingen: Gezang 118: 1, 3 Preek Zingen: Opwekking 331 . .

13 kent slechts een vaste grond: 't is Christus, die door lijden
. . Gezang 119: 1 (NL) en 2 (Eng.) De kerk van alle tijden kent slechts een vaste grond: 't is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. 't Was Hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf. . .

14 Elect from every nation, Yet one o’er all the earth,
. . Gezang 119: 1 (NL) en 2 (Eng.) Elect from every nation, Yet one o’er all the earth, Her charter of salvation, One Lord, one faith, one birth; One holy Name she blesses. Partakes one holy food, And to one hope she presses, With every grace endued. . .

15 gaan nu naar Kinderkerk “Lev”
Kinderen van groep 1 en 2  gaan nu naar Kinderkerk “Lev” En de Kinderen van groep 5 en 6  naar Kinderkerk “Tov”

16 Welkom ds. Anup Dass uit India Zingen: Gezang 119: 1 (NL) en 2 (Eng.)
Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 100 Zingen: Psalm 84: 2 Gebed Welkom ds. Anup Dass uit India Zingen: Gezang 119: 1 (NL) en 2 (Eng.) Lezen: Habakuk 1: 1 – 11 Zingen: Gezang 118: 1, 3 Preek Zingen: Opwekking 331 . .

17 Welkom ds. Anup Dass uit India Zingen: Gezang 119: 1 (NL) en 2 (Eng.)
Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 100 Zingen: Psalm 84: 2 Gebed Welkom ds. Anup Dass uit India Zingen: Gezang 119: 1 (NL) en 2 (Eng.) Lezen: Habakuk 1: 1 – 11 Zingen: Gezang 118: 1, 3 Preek Zingen: Opwekking 331 . .

18 . Gezang 118: 1, 3 . .

19 . Gezang 118: 1, 3 . .

20 Welkom ds. Anup Dass uit India Zingen: Gezang 119: 1 (NL) en 2 (Eng.)
Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 100 Zingen: Psalm 84: 2 Gebed Welkom ds. Anup Dass uit India Zingen: Gezang 119: 1 (NL) en 2 (Eng.) Lezen: Habakuk 1: 1 – 11 Zingen: Gezang 118: 1, 3 Preek Zingen: Opwekking 331 . .

21 Waar is God als echt alles tegen zit
. . Tekst: Habakkuk 1: Waar is God als echt alles tegen zit Inleiding: Er is boek met de titel in het Nederlands, “Waar is God, als ik pijn heb?” geschreven door Philip Yancey. Ik denk dat we allemaal dit boek moeten lezen. Het geeft een antwoord op de vraag, waar is God als het misgaat? We hebben dezelfde vraag van vandaag als we zien naar de wereld om ons . .

22 heen. Waar is God, als de bommen ontploffen,
waar is Hij, wanneer onschuldige mensen sterven, als het volk van God worden vervolgd? Waar is God, wanneer we allerlei onzinnige dingen zien gebeuren? Waar is God? Waarom doet hij niet iets om al deze onzin stoppen doen? Dit is een actuele vraag vandaag. Zelfs wij die kinderen van de levende God worden genoemd, zien vaak niet . .

23 hoe God bezig is en vragen ons soms af of hij wel bestaat.
We weten dat Gods macht zo groot is dat hij al het verkeerde in deze wereld aan kan. Hij is alomtegenwoordig. Hij ziet alles wat er in deze wereld gebeurt. Nu komen we tot de kern van de vraag. Hoe kan God al dat verkeerde toelaten? Hebt u een antwoord? . .

24 De meesten van ons kennen God al heel lang.
Hoe zien we Gods hand als we het moeilijk hebben in ons leven, als het mis gaat met ons? Er zijn mensen die erkennen dat God ons geschapen moet hebben, ze erkennen dat er een God is. Maar stellen ook dat Hij nu niet actief betrokken is bij de menselijke . .

25 aangelegenheden. Hij bemoeit zich niet met de
mensen en de aarde. Klopt dit wel? Als je dezelfde vraag stelt aan een atheïst. Hij zegt: God bestaat helemaal niet. Vergeet God en leef het leven. We leven met beide soorten mensen. Bovendien, wat er vandaag gebeurt in deze wereld roept vaak vragen op in de hoofden van gelovigen. Soms vragen we ons af: waar is God? . .

26 U verhoort onze gebeden niet. Ik denk dat u
ook wel eens last hebt van dezelfde twijfel als ik. Wanneer onschuldige mensen sterven, denken mogelijk waar is God? Mijn antwoord op deze vraag is heel simpel. Ja, God is er. Hij bestaat echt. Hij slaapt niet. Hij regeert. Hij is er gewoon. Het kan zijn dat God de problemen in ons leven laat komen . .

27 omdat we op een verkeerde weg zijn.
We denken mogelijk dat God onze problemen veroorzaakt. Maar de meeste problemen veroorzaken we zelf. Juist vandaag hebben we als taak in deze wereld de boodschap van hoop in Christus te verkondigen. We moeten niet twijfelen, geloof liever en verkondig de boodschap van hoop en verlossing. . .

28 Stelling: Aangezien we hopen op eeuwig
. . Stelling: Aangezien we hopen op eeuwig leven in Jezus Christus, laten we krachtig de boodschap van hoop te verkondigen! Achtergrond van de tekst: De tekst die we vanmorgen lazen, wordt niet zo vaak gelezen. Waar of niet? Deze profetie is geschreven door Habakuk, de schrijver van dit bijbelboek. Laten we het volgende onthouden. De naam Habakuk betekent in het Hebreeuws . .

29 omarmen of zich vastklampen. Onthoud dat even voor straks, als we de
betekenis van deze naam gaan bekijken. In de tijd van Habakuk regeerde een goddeloze koning genaamd Jojakim in Juda. Het was een periode van geestelijke achteruitgang, steeds minder mensen hielden zich aan de regels van het unieke verbond dat God met zijn volk gesloten had. Het was de tijd waarin. . .

30 mensen zich van God afkeerden, zijn geboden
. . mensen zich van God afkeerden, zijn geboden overtraden en niet rechtvaardig leefden. Overal problemen en ellende. Niet alleen dit, God gaat de krijgslustige Babylonische laten komen om zijn volk te straffen. Dit is de tijd, dat mensen vragen: God waar bent U. We gaan dood. Mensen die nog in God en zijn genade geloofden twijfelden bij het zien van alle ellende . .

31 Ik raad u aan het hele boek Habakuk thuis
. . Ik raad u aan het hele boek Habakuk thuis eens te gaan lezen. Het is een zeer kort boek in het OT. Je zult echt getroost worden door het lezen van dit boek en zal helpen om Gods genade te begrijpen. Nu het lezen van dit boek zal boeiend zijn: omdat in alle profetische boeken God spreekt tot de mensen. Dit boek brengt ook de vragen van mensen bij God. . .

32 Nu is de vraag is deze, hoe kunnen we
. . Nu is de vraag is deze, hoe kunnen we mensen die zonder hoop en in verwarring zijn, de boodschap van hoop in Jezus Christus te brengen. 1. Laten we de boodschap van hoop verkondigen, we weten dat wat er vandaag gebeurt, bij onze God bekend is. verzen 1-4 Eerst wat tekstuitleg: Als we zorgvuldig de . .

33 eerste vier verzen van dit hoofdstuk lezen,
. . eerste vier verzen van dit hoofdstuk lezen, horen we een klacht. De profeet Habakuk klaagt bij God over allerlei dingen waarvan hij de zin niet ziet. Deze klacht is niet een gemeenschappelijke klagen het is eerder een persoonlijke klagen. Lees de tekst maar. Hij zegt in vers één ik, het woord ik laat zien dat hij een persoonlijk klaagt. Als we klagen doen we dat meestal bij iemand die we goed . .

34 kennen en we hebben vertrouwen dat hij zal
. . kennen en we hebben vertrouwen dat hij zal luisteren en een positief antwoord zal geven. Nu lijkt het erop dat de profeet Habakuk geen vertrouwen meer heeft. Maar gemeente hij twijfelt niet, nee in plaats daarvan komt hij tot God, omdat hij weet dat God hem liefheeft en zal antwoorden. Als nederige gelovige legt hij God zijn probleem voor. Ziet u het verschil? Hij lijkt hopeloos in zijn wereld en volledig . .

35 verward over God en zijn majesteit.
Maar in werkelijkheid is dat niet zo. Hij heeft vertrouwen in God, dat hij alles in orde maakt. Zo deed God in het verleden en zo zal het ook doen in de toekomst. Wat er ook gebeurt in deze wereld. Laat Babylonische machten komen en ons verslinden. Wat er ook gebeurt, God is bij alles betrokken en bestuurt alles. . .

36 Habakuk weet dat, daarom stort hij zijn hart
. . Habakuk weet dat, daarom stort hij zijn hart voor God en zegt tegen God, waar ben U? Hij heeft geen twijfel over het bestaan van God maar komt biddend tot God en zegt: God doe iets. De profeet gaat naar God met een klagen zeker wetend dat God de ellende en de problemen al lang kent. . .

37 Een verhaal ter illustratie: Ik hoop dat we
. . Een verhaal ter illustratie: Ik hoop dat we allemaal de reactie gehoord hebben van de vrouw van zendeling Graham Stains. Haar man en twee kinderen werden in 1999 in India levend verbrand door een groep Hindu’s. Wat zei mevrouw Stains tegen degene die haar gezin verwoestte? Ze vergaf hem niet alleen, maar gaf hem ook de verwachting dat als hij om vergeving van zijn zonden aan God . .

38 vraagt en gelooft in een Christus zijn zonden
. . vraagt en gelooft in een Christus zijn zonden vergeven kunnen worden. Ik heb mijn twijfel; maar iemand vertelde me dat Dara Singh die dit gezin gedood heeft, nu in God gelooft. Ik ben er zeker van dat hij de boodschap van hoop kreeg, of hij nu is gaan geloven of niet. God doet het werk. Dara Singh ging naar de gevangenis, hij moest boeten. Maar deze dame mevrouw Stains vergeeft hem en geeft. . .

39 hem hoop, dat lijkt me haast niet mogelijk.
Ik weet met God is het mogelijk. Maar dit is waar: we worden ertoe geroepen. Toepassing: Ik weet dat het niet gemakkelijk is en haast onmogelijk is voor ons. Maar we zijn geroepen om de boodschap van hoop aan mensen zonder hoop te verkondigen. We moeten over God spreken. . .

40 Mensen twijfelen. Als je praat over God,
lachen de mensen je uit, vooral de jonge generatie. Moet je horen, wat een onzin. Jongere praten over alles, behalve over God. Maar zo verliezen ze hun hoop en verwachting. Dat geldt voor ieder, jong en oud. Wat is uw reactie op alles wat vandaag gebeurt? Hoe gaan wij om met wereldwijde problemen? Ik denk dat we op onze knieën . .

41 naar God moeten gaan en bidden Heer laat
. . naar God moeten gaan en bidden Heer laat uw macht zien. Stop met twijfelen en ga geloven dat God werkt in onze wereld. 2. Laten we de boodschap van hoop verkondigen, wetende dat wat er ook in de toekomst zal gebeuren, onze God regeert. verzen 5-11. . .

42 Uitleg van de tekst: In het eerste punt zagen
. . Uitleg van de tekst: In het eerste punt zagen we dat wat er vandaag gebeurt, God weet het. We zijn hier om de boodschap van hoop en vergeving te verkondigen in de tijd van benauwdheid. Nu in dit tweede punt gaan we zien dat de toekomst bij God bekend is. Lees de volgende vijf verzen zorgvuldig. We zien dat onheil dreigt voor het volk van God. Dat willen we liever niet. God is immers . .

43 rechtvaardig en liefdevolle vader. Hoe kan hij
dit dan doen? Hij laat niet alleen de komst van de Babyloniërs toe, hij brengt ze zelfs. (Laten we eerst alle zeven verzen lezen.) God brengt niet alleen tegenslag, maar nog veel erger. Bovendien, Hij doet het met opzet. Hij laat volken komen, maakt ze sterk zodat het lijkt alsof ze zijn volk vernietigen. . .

44 Een voorbeeld: We kennen allemaal het
. . Een voorbeeld: We kennen allemaal het verhaal van Job. God liet veel ellende in zijn leven toe. Hij verloor alles. Zijn familie en vrienden dachten dat het maar beter zou zijn als hij zou sterven. Hoe te reageren op wat gebeurde met Job? Wat een ellende in zijn leven. Waarom heeft God die ellende in zijn leven toegestaan? De bedoeling was kennelijk dat Job in zijn ellende hetzelfde vertrouwen in. . .

45 God zou tonen als in zijn dagen van
. . God zou tonen als in zijn dagen van voorspoed. God gebruikt dit alles om ons mensen te leren Toepassing: Niemand houdt ervan door een ander gecorrigeerd te worden. Maar God wijst ons de weg en gebruikt daarbij andere mensen. We zien dat het God is die de Babyloniërs macht geeft. . .

46 Het kan zijn dat God ellende in ons leven
. . Het kan zijn dat God ellende in ons leven toelaat. Vergeet niet dat we ook te maken hebben met de gevolgen van de zonde, ook al zijn onze zonden verzoend en uitgewist. Hoe gaat u om met uw tegenslagen? Zien we Gods hand in ons leven? Hoe bekijken we alle ellende in de wereld? Een ding is zeker: God kent onze toekomst. En onze toekomst is veilig in Gods hand. . .

47 3. Laten we de boodschap van hoop
verkondigen, in de wetenschap dat God alles bestuurt Bij de tekst: Het spreekwoord zegt: eind goed, al goed. In dit laatste klagen van Habakuk zien we dat God toch alles in de wereld bestuurt. Verlies de moed niet, want God is en blijft er. Paulus zegt in Romeinen 8: 39, dat niets ons . .

48 zal kunnen scheiden van de liefde van God,
. . zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Laten we geduld hebben, Hij regeert. Toepassing: Zoals ik al eerder zei: het einde van dit boek is zeer interessant. Habakuk begint met klagen en vragen, maar eindigt met vertrouwen. . .

49 Lees vers 19 van hoofdstuk drie "God, de
. . Lees vers 19 van hoofdstuk drie "God, de Heer is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten snel als hinden, Hij laat me over bergen gaan”. En ook vers 18, de profeet is vol vertrouwen in God en zegt "toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt". En vergeet niet het woord Habakuk betekent vastklampen of omhelzen. De profeet houdt God vast, ondanks het feit . .

50 dat er over de hele wereld gezien veel
. . dat er over de hele wereld gezien veel ellende is. God kent heden en toekomst en zal rechtvaardig oordelen. Moge God ieder van ons zegenen……. Amen . .

51 Zingen: Opwekking 331 Gebed Zingen: Gezang 176b (V, M) Collecte
. . Zingen: Opwekking 331 Gebed Zingen: Gezang 176b (V, M) Collecte Zingen: Opwekking 748 Zegen . .

52 . Opwekking 331: a, b, c, d . .

53 . Opwekking 331: a, b, c, d . .

54 . Opwekking 331: a, b, c, d . .

55 . Opwekking 331: a, b, c, d . .

56 Zingen: Opwekking 331 Gebed Zingen: Gezang 176b (V, M) Collecte
. . Zingen: Opwekking 331 Gebed Zingen: Gezang 176b (V, M) Collecte Zingen: Opwekking 748 Zegen . .

57 Zingen: Opwekking 331 Gebed Zingen: Gezang 176b (V, M) Collecte
. . Zingen: Opwekking 331 Gebed Zingen: Gezang 176b (V, M) Collecte Zingen: Opwekking 748 Zegen . .

58 . Vrouwen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . .

59 . Mannen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . .

60 . Vrouwen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mannen mannen . .

61 . Vrouwen mannen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . .

62 . Mannen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . .

63 Vrouwen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mannen . . . mannen

64 . Vrouwen mannen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . .

65 . Mannen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 liet . .

66 Vrouwen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mannen . . . mannen

67 . Vrouwen mannen Gezang 176b: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mannen . .

68 . . COLLECTE Vandaag Is de 1ste collecte voor de Kerkopbouw Venlo/Maastricht En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Opwekking 748 . .

69 Na de dienst is er een deurcollecte voor DVN
Filmpje DVN https://youtu.be/4fct2dTWn7A

70 COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie
. . COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie En de 2de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: Opwekking 748 . .

71 Opwekking 748: 1, refr, 2, refr, 3, refr
. Opwekking 748: 1, refr, 2, refr, 3, refr . .

72 Opwekking 748: 1, refr, 2, refr, 3, refr
. Opwekking 748: 1, refr, 2, refr, 3, refr . .

73 Opwekking 748: 1, refr, 2, refr, 3, refr
. Opwekking 748: 1, refr, 2, refr, 3, refr . .

74 Opwekking 748: 1, refr, 2, refr, 3, refr
. Opwekking 748: 1, refr, 2, refr, 3, refr . .

75 Opwekking 748: 1, refr, 2, refr, 3, refr
. Opwekking 748: 1, refr, 2, refr, 3, refr . .

76 Opwekking 748: 1, refr, 2, refr, 3, refr
. Opwekking 748: 1, refr, 2, refr, 3, refr . .

77 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

78 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag
. . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .

79 De Oranjecommissie presenteert:
Musical De Trein Vrijdag 12 juni 20:00 uur GKV Middelburg – Kruiskerk – Klein Vlaanderen 75

80 het CD-weven is van de week begonnen

81

82 je volgende kans is zondagmorgen 3 mei na de ochtenddienst
laat je uitdagen! of maak even een afspraak met ons


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google