De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Har van Himbergen RVO.nl 24 maart 2015 SDE+ 2014 & 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Har van Himbergen RVO.nl 24 maart 2015 SDE+ 2014 & 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Har van Himbergen RVO.nl 24 maart 2015 SDE+ 2014 & 2015

2 Inhoud 2 RVO.nl Kort overzicht innovatieregelingen Terugblik SDE 2014+ Vooruitblik SDE 2015+ Vragen / Discussie

3 RVO.nl 3

4 4 EZ  oud AgNL LNV  oud DR + stukje DLG I&M  overgegaan naar RWS

5 Overzicht regelingen (open 1 april 2015) Regeling hernieuwbare energie -Biomassa  elektriciteit, warmte, groen gas -Experimentele ontwikkeling en demo -Kostprijsreductie t.o.v. huidig SDE+basisbedrag -Volgorde van binne nkomst, geen pitch, max. €6 mln., budget €50 mln. BBE Innovatietender -Conversie biomassa naar producten en energiedragers -Onderzoek en ontwikkeling, bijdrage energiedoelen! -Tender sluit 15/9, pitch?, max. €0,5 mln, budget €2,7 mln DEI (Demonstratie Energie Innovatie) -Demo’s met exportpotentieel voor NL -Duurzame energie en energiebesparing -Tender 1 sluit 28/4, geen pitch, max.€4 mln budget 34mln

6 Terugblik SDE+: Historische verdeling

7 Terugblik SDE+ 2014: (datum: 26-2-2014) Updates komen 2 wekelijks beschikbaar op: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/behandeling-aanvragen-stimulering-duurzame-energieproductie

8 Terugblik SDE+ 2014: Historische verdeling 2.3 Miljard!

9 Vereisten bij indiening -Toestemming eigenaar grond -Benodigde vergunningen (Omgevingsvergunning, Milieu + Bouw) -Haalbaarheidsstudie (vanaf 0,5 MW) > plan voor de financiering van uw project; > onderbouwing van het eigen vermogen; > verklaring van een financier, indien u niet over 20 % van de investeringskosten aan eigen vermogen beschikt en/of in het project kan of wil investeren; > Exploitatieberekening; > Opbrengstberekening; > Verklaring met prijsindicatie van de netbeheerder voor het invoeden van hernieuwbaar gas bij projecten voor hernieuwbaar gas; > onderbouwing van de warmteafzet bij projecten voor de productie van duurzame warmte  LET OP: Ontbrekende gegevens = niet ontvankelijk!

10 Terugblik SDE+ 2014: Persoonlijk -DRUK!  Zeer veel, vaak complexe aanvragen -Projecten hebben vaak historie van bestaande installaties en meerdere eerdere aanvragen -Sterk wisselende kwaliteit van indieningen -Aangevraagde capaciteit soms erg (te?) hoog -Aandachtspunten tijdens beoordeling: > Vergunning > Financieel Plan > Warmteafzet

11 SDE+ 2015 Wind-op-Zee ? Bij- en Meestook?

12 Besluit SDE (1) 1. Alle tarieven in €/kWh, sluit aan bij GVO’s en energiebeurzen - ook voor bestaande projecten - omrekenfactoren in Besluit voor tarieven Nm 3 en GJ  kWh (1 kWh = 3,6 GJ = 3,6/35,17 (bovenwaarde) = 0,10236 Nm3 Groen Gas - geen omrekening meer nodig bij bevoorschotting 2. Meenemen overschot productie als tegoed voor toekomstige jaren, backwardbanking genoemd. Gebankt overschot is te benutten als productie in een jaar tegenvalt. Maximum voor benutting banking te bepalen bij MR 3. Productieplafond per categorie vast te stellen bij MR - Aanleiding 25 PJ/jaar in energie-akkoord voor Bij- en meestook

13 Besluit SDE(2) 4. Subsidiering uitsluitend op basis van GVO’s - sluit aan bij nieuwe GVO-regeling die per 1-1-2015 inwerking is getreden - hernieuwbaar gas nu verplicht via Vertogas - hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte verplicht via CertiQ 5. Startdatum subsidie - maximaal 3 maal te wijzigen - wijzigen hoeft niet meer vooraf, echter wel vóór ingebruikname - startdatum niet later vastgesteld dan uiterste termijn ingebruikname 6. Eis toestemming locatie eigenaar is aangepast - toestemming moet met de aanvraag worden meegestuurd - bij ontbreken toestemming bij de aanvraag is deze onvolledig - binnen de openstellingsperiode moet de toestemming locatie- eigenaar door RVO zijn ontvangen - het is niet meer fataal als toestemming op moment aanvragen er niet was

14 Besluit SDE(3) 7. Minimumtermijn herhaald aanvragen 5  3 jaar - Geldt niet voor lopende aanvragen SDE+ 2014 8. Bevoorschotting > 80% jaarmaximum mogelijk, voorwaarden: - op verzoek van aanvrager - aanvrager moet haalbaarheid extra productie aantonen - maximum 80% van jaarmaximum + optelling banking 9. Meerdere beschikkingen per productie-installatie - bedoeld voor bij- en meestook - eerder afgegeven beschikking(en) moet eerst volledig benut

15 Aanwijzing categorieën 2015 (1) Algemene kenmerken SDE+ 2015 - budget € 3,5 miljard - 9 fases per € 0,010 oplopend van € 0,070/kWh naar € 0,150/kWh, voor hernieuwbaar gas van € 0,055/kWh naar € 0,118/kWh (78,5 % van E of W)  Geen effect op uitgekeerde subsidie per Nm3  Groen Gas komt wel eerder in fasering (oude fasering was op onderwaarde) - alle tarieven in €/kWh - invoering backward banking (meenemen overproductie) naast bestaande forward banking (gemiste productie meenemen)

16 Aanwijzing categorieën 2015 (2) Belangrijkste wijzigingen in categorieën productie-installaties - veel wijzigingen in de categorieën wind op land - nieuwe categorieën bij –en meestook van biomassa in kolencentrales - nieuwe categorie houtpelletketel voor industriële stoom - nieuwe categorie RWZI-thermofiele gisting van secundair slib - nieuwe categorie MEP-compensatie voor verlengde levensduur thermische conversie - toevoeging golfenergie in categorie vrije stromingsenergie - categorie uitbreiding warmte bij bestaande afvalverbranding is vervallen, omdat deze meestal rendabel is - aanscherping definitie allesvergisting (≥ 25 Nm 3 a.e./ton input), om te voorkomen dat rendabele AWZI’s onder allesvergisting kunnen vallen

17 Winddifferentiatie per gemeente Wind op land Verbindende waterkeringen Eén op één vervanging

18 Bij- en meestook van biomassa in kolencentrales Twee categorieën: -Bestaande biomassa bij- en meestook installaties (10,8 € ct / kWh) - meestook: biomassa (gemalen houtpellets) met kolen mee stoken - bijstook: biomassa vergassen en dan gas apart verstoken (gasturbine) -Nieuwe biomassa meestook installaties (11,5 € ct / kWh) - alleen meestook NB. - kolencentrales zelf hoeven niet nieuw te zijn - subsidieperiode van 8 jaar - meerdere beschikkingen per productie-installatie mogelijk - duurzaamheidscriteria voor ingezette biomassa van toepassing - productieplafond 8 x 25 PJ/jaar = 200 PJ (200 PJ = ca. 55 miljard kWh = ruim 4 miljard euro)

19 Verlengde levensduur thermische conversie met MEP-compensatie -normaal bij verlengde levensduur pas overstap van MEP naar SDE+ mogelijk na volledige benutting MEP-subsidieperiode van 10 jaar - beleidsmatig is warmte-uitkoppeling wenselijk omdat hierdoor meer (bruikbare) hernieuwbare energie wordt opgewekt - nieuwe categorie maakt vervroegd overstappen naar SDE+ verlengde levensduur thermische conversie WKK mogelijk - het restant van de subsidielooptijd van de MEP dat wordt ingeleverd is bepalend voor de hoogte van het SDE+ tarief - totaal vijf subcategorieën voor 1 t/m 5 jaar MEP-compensatie - hoe korter het restant MEP-subsidieperiode dat wordt ingeleverd, hoe lager “de MEP-compensatie” en dus het SDE+ tarief

20 SDE+ subsidie Subsidie voor hernieuwbare warmte en wkk 20 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ct/kWh

21 SDE subsidie Subsidie voor groen gas 21 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ct/kWh

22 SDE+ 2015: Conclusie “It’s hard to make predictions, especially about the future … “ Belangrijk om een inschatting te hebben van alle SDE categorieën 3,5 miljard is een hoop geld Basisbedrag Groen Gas (alles + co-vergisting) komt voor bij- en meestook in fasering! Mono-mestvergisting en vergassing hebben minder zekerheid

23 Vragen / Discussie SDE+ 2014 14 februari 2014 - PBE 23

24 Bedankt voor uw aandacht Meer informatie kunt u vinden op www.rvo.nl/sde www.rvo.nl/sde Har.vanHimbergen@rvo.nl (06-10946578) SDE+ 2014 14 februari 2014 - PBE 24


Download ppt "Har van Himbergen RVO.nl 24 maart 2015 SDE+ 2014 & 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google