De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij

4 Agenda 19 april9 30 kinderclub 19 30 Best Life 23 april20 30 B.V. “Ichtus” Namaakgoden H 6

5 Deze week zijn jarig: 22 april:Milou Flipse Miriam Sytsma zr Rijny Westerik-Tromp 23 april:Leonie van Wolfswinkel 24 april:zr Elke Lukkien zr Helen Semere

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

10 Psalm 146: 1, 8 1 Ik wil zingen al mijn dagen: Halleluja, prijs de HEER. Psalm en lied, Hem opgedragen, zal ik wijden aan zijn eer. Juich, mijn ziel, in God verblijd, heel uw aardse levenstijd.

11 Psalm 146: 1, 8 8 ’t Is de HEER van alle heren, Sions Koning, groot in macht, die voor eeuwig zal regeren tot het laatste nageslacht. Sion, zing uw God ter eer. Halleluja, loof de HEER.

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

15 Psalm 45: 1, 2, 3 1 Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen: Ik ga mijn lied nu voor de koning zingen. Hoor hoe mijn tong aan hem een loflied wijdt, Zoals de pen van een die vaardig schrijft. Hoe schoon bent u, o koning, hoog te loven, U gaat in pracht elk mensenkind te boven. Wat van uw lippen komt, is lieflijkheid. God zegent u dan ook in eeuwigheid.

16 Psalm 45: 1, 2, 3 2 Gord áán uw zwaard, o held, en wees voorspoedig, rijd dapper uit, vol luister, sterk en moedig. Groot is uw roem als u het pleit beslecht, wanneer u strijdt voor waarheid, trouw en recht. Uw scherpe pijl zal alle volken treffen, die in de strijd zich tegen u verheffen. Uw troon, o God, staat vast in eeuwigheid, uw scepter heerst in recht en majesteit.

17 Psalm 45: 1, 2, 3 3 U kiest voor recht en haat de goddelozen. Dus heeft, o God, uw God u uitgekozen, Met vreugdeolie is uw hoofd gewijd, Om Hem een vorst te zijn in eeuwigheid. Muziek weerklinkt door de ivoren deuren, De specerijen doen uw kleding geuren. Prinsessen hebt u door uw gunst bekoord, Uw bruid getooid met goud uit Ofirs oord.

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

20 Wie bepaalt jouw levensstijl? -God? -jijzelf? -of de wereld om ons heen?

21 Jezus verwijst naar het begin …

22 …en hij verwijst naar het eind

23 Twee routes naar bevrijding -terug naar het paradijs (goed!) -vooruit naar het koninkrijk (beter)

24 God pint je niet vast op de beperkingen van nu Pin jezelf ook niet vast op de beperkingen van nu!

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

26 Gezang 58: 1, 2, 3 1 Jezus zegt: blijf niet alleen, vergeet je bange dromen. Laat het licht zijn om je heen, de zon is opgekomen. Refrein: Ik ben het licht, Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt ziet het leven.

27 Gezang 58: 1, 2, 3 2 In het donker lopen wij verloren rond te dwalen. Jezus zegt: ga mee met Mij, je ogen zullen stralen. Refrein: Ik ben het licht, Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt ziet het leven.

28 Gezang 58: 1, 2, 3 3 Blinkend als de morgenster die helder staat te schijnen zo is Jezus, onze Heer. Het donker zal verdwijnen. Refrein: Ik ben het licht, Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt ziet het leven.

29 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

31 Gezang 79, Gz 13: 5, 6 5 Blijf zo uw Heer gedenken, o duurgekochte kerk, dan zal Hij u steeds schenken om moedig, vroom en sterk, ja, vroljk 't kruis te dragen als Christus' onderdaan en op de dag der dagen zijn troonzaal in te gaan.

32 Gezang 79, Gz 13: 5, 6 6 Want Hij zal eens verschijnen als rechter van 't heelal, die trotsen doet verdwijnen, maar kleinen kronen zal. Nu zingt de kerk haar zangen, de Geest zegt met de bruid: Kom Heer, wij zien verlangend naar uw verschijning uit.

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

36 LvdK 296: 1, 2, 3 1 Ik kom met haast, roept Jezus' stem. Hij heeft de dood verslagen. Nu zal al wie gelooft in Hem de kroon des levens dragen. Wijk niet van Hem. Hoor naar zijn stem. Reeds wenken ons van boven de scharen, die Hem loven.

37 LvdK 296: 1, 2, 3 2 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast wat Ik u heb gegeven. Er blijft bij alle aardse last een open deur ten leven. Werp van u af wat ik niet gaf. Blijf u standvastig scharen bij wie mijn woord bewaren.

38 LvdK 296: 1, 2, 3 3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt, nog is de worst'ling gaande. Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, houd in de strijd u staande. Zie op naar Mij: Ik blijf nabij. Ik houd u vast in 't lijden. Niets zal u van Mij scheiden.

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

40 Gezang 182E 4-stemmig

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1, 2, 3 Gezang182E:Amen

42


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Stichting Present Psalm146:1, 8 Matteüs19:3 - 12 Psalm45:1, 2, 3 HC Zondag41: Gezang58:1, 2, 3 Gezang79:5, 6 LvdK296:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google