De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma: Productie Hernieuwbaar Gas en Valoriseren Mest Focus vanuit Routekaart Hernieuwbaar Gas 2030 Uitgangspunt nu: Duurzame energie Besef van alle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma: Productie Hernieuwbaar Gas en Valoriseren Mest Focus vanuit Routekaart Hernieuwbaar Gas 2030 Uitgangspunt nu: Duurzame energie Besef van alle."— Transcript van de presentatie:

1 Programma: Productie Hernieuwbaar Gas en Valoriseren Mest Focus vanuit Routekaart Hernieuwbaar Gas 2030 Uitgangspunt nu: Duurzame energie Besef van alle waarde: Biobased economy Mineralenkringloop Duurzame producten Mobiliteit Innovatieve agrosector Baant pad vergassing Opslag: power-to-gas

2 Programma: Productie Hernieuwbaar Gas en Valoriseren Mest 5 onderdelen in dit programma – Klein- en grootschalige monomestvergisting – Berm/beheersgras – GFT – Financiering – benchmark info – Organisatie van de keten

3 Onderdeel monomestvergisting Focus op uitwerking ism met FrieslandCampina Inrichten werkorganisatie en uitwerking programma en werkplan – Startnotitie – Instelling Taskforce – Korte termijn: projecten naar TKI Hernieuwbaar Gas leiden – Lange termijn: Insteek op Green Deal Invulling samenwerking met Duurzame Zuivelketen en Aansluiten bij ambitie convenant Schoon en Zuinig

4 Status monomestvergisting met instrumenten TKI (Innovatie pilots ) & SDE+ Route TKI: stimulering door 40% capex te vergoeden, alleen voor innovatiepilots : TKI 2014: te weinig projecten voldeden aan de voorwaarden TKI 2015: – Per 1 april nieuw regeling open, nieuwe kansen voor de markt – GGNL : kennis makelaar en ambasadeur voor TKI Groen Gas – Kwaliteit projecten, SDE+-toets en financiering zijn de uitdagingen Route SDE+: stimulering door vergoeding ct per Kwh: Monomest heeft minimaal SDE+ fase 6-8 nodig (naast 30/40 % lagere CAPEX) SDE+ monomest waardeert alleen energie Veel structurele onzekerheid en weinig incentive voor boer Combi TKI/SDE zeer moeilijk om structureel mest aan te pakken Innovatieclaim per project nodig, maar voor enkeling mogelijk Uitvoering TKI alleen mogelijk in combi met SDE beschikking ( complex )

5 Hoe gaan we dat bereiken? Oplossingsrichting…..Roadmap…………………..

6 Onderdeel Berm/beheersgras en GFT – Bermgras beschikbaarheid ca 1.000.000 ton per jaar (140 m3 biogas/ton) – Geeft 87.000.000 m3 groen gas / 1600= 54.000 huishoudens groen gas – Vergelijkbaar met een stad als Zwolle: 56.000 huishoudens – Of 250.000.000 vrachtwagen km/120.000 = 2.000 vrachtwagens per jaar – Recente publicatie ism RVO: Gras benutten als substraat voor vergisting – Inventarisatie GFT verwerking via vergisting (nog maar beperkt deel) – Markt stimuleren die deel te vergroten

7 Onderdeel financiering en benchmark – Financiering is probleem – Rendement Buca is beperkt en banken zijn terughouden – Behoefte aan goede kengetallen en benchmark gegevens – Inzicht in kansen en mogelijkheden is onvoldoende breed ontwikkeld – Behoefte aan meer duidelijkheid over wat in “het fruitmandje” ligt – Behoefte aan co-financieringsfonds

8 Onderdeel Organisatie van de keten – Continu aandachtspunt – Samenwerking met partners – Platformbijeenkomst – Afstemming branche- en ketenpartijen

9 Bedankt


Download ppt "Programma: Productie Hernieuwbaar Gas en Valoriseren Mest Focus vanuit Routekaart Hernieuwbaar Gas 2030 Uitgangspunt nu: Duurzame energie Besef van alle."

Verwante presentaties


Ads door Google