De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten Oudertevredenheidspeiling BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen www.bvpo.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten Oudertevredenheidspeiling BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen www.bvpo.nl."— Transcript van de presentatie:

1

2 Resultaten Oudertevredenheidspeiling BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen www.bvpo.nl

3 2BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen 2 Ouderpeiling (OTP) BS Benjamin te Brunssum Resultaten van de oudertevredenheidpeiling 2014/2015

4 Algemene informatie over de school BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen3 Lijsten retour: 53 Rapportcijfer: 8.2 Rapportcijfer 2012: 7.9 Oordeel: zeer tevreden

5 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen4 Standaard vragenlijst: Vragenlijst met dezelfde vragen is 2611 keer afgenomen bij 225150 ouders Evaluatiecriteria: Normering: De hoofdonderwerpen waarover vragen worden gesteld Grenspercentages Grenspercentages Benchmarking Benchmarking Onderzoeksopzet Vergelijking met…. Vorige peiling Vorige peiling Alle scholen Alle scholen Zelfde soort scholen Zelfde soort scholen

6 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen5 Rapportage: Samenvatting: 1.Samenvatting 2.Schoolrapport Grafieken en conclusies in geschreven tekst Rapportage Schoolrapport: Links: grenspercentages Rechts: benchmark > naar uitleg onderzoek > naar resultaten

7 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen6 Wat is significant ? Statistische toetsing bij vergelijking van twee scores wordt gebruik gemaakt van toetsing/ p-waarde de p-waarde geeft de kans dat je een –afwijkende- schoolscore vindt, terwijl de waarde van de school toch gelijk is aan die van de referentiegroep een verschil tussen twee rapportcijfers van bv 7.1 en 7.3 zegt op zich niet zoveel dat verschil kan door toeval ontstaan

8 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen7 rood: percentage ontevreden ouders/ verzorgers groen: percentage tevreden ouders/ verzorgers bolletjes: (on)tevredenheidspercentage is beter dan..% ref Grenswaarde standaard 15% Leeswijzer grenswaarden (voorbeeld) > voorbeeld

9 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen8 Spreiding van (on)tevredenheidspercentages in de referentiegroep speelmogelijkheden: tevredenheidspercentage 81% dat is beter dan 69% van de scholen in de referentiegroep

10 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen9 Leeswijzer benchmark (voorbeeld) blauw: scholen in referentiegroep gem: rekenkundig gemiddelde (bereik 1-4) rode stip: gemiddelde van de school resp. subcategorie gele/ blauwe balk: indicatie van de spreiding (Er geldt: hoe meer de antwoorden verschillen, hoe groter de spreiding: de balk wordt langer) P een kleine P een kleine p-waarde : kleine kans dat waarden gelijk zijn (als p klein is er sprake van een significant verschil) donkergrijs gebied: hier liggen 50% resp 90% van de scholen

11 Evaluatiecriteria: Rapportcijfers op onderdelen BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen10 Rubriek20152012 Referentie Schoolgebouw6.8 6.9 Omgeving van de school7.06.4 Begeleiding *8.47.77.3 Sfeer *7.8 7.3 Kennisontwikkeling *8.08.27.4 Persoonlijke ontwikkeling7.97.67.3 Schooltijden8.78.67.6 Schoolregels, rust en orde7.97.77.2 De leerkracht *9.08.38.2 Contact met de school *7.97.3

12 Vergelijking met de vorige ouderpeiling op onze school 11BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen 11 Verbeteringen sinds 2012: 1. De leerkracht 2. Begeleiding

13 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen12 Verbeteringen tov 2012 1.Inzet en motivatie leerkracht 2.Vakbekwaamheid leerkracht/ individueel 3.Extra mogelijkheden goede leerlingen 4.Veiligheid op het plein 5.Aandacht soc.-emot. Ontwikkeling 6.Omgang leerkracht met de leerlingen 7.Aandacht voor gymnastiek 8.Informatievoorziening over het kind 9.Mate waarin leraar naar ouders luistert

14 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen13 Successcore van de school

15 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen14 Vergelijking onder-bovenbouw 14BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen

16 15 Aandachtspunten onderbouw 1.Hygiene en netheid binnen de school (32%) 2.Sfeer en inrichting schoolgebouw (26%) 3.Veiligheid op weg naar school (26%) 4.Uiterlijk van het gebouw (21%) 5.Speelmogelijkheden op het plein (16%) 6.Informatievoorziening over de school (16%)

17 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen16 Aandachtspunten bovenbouw 1.Veiligheid op weg naar school (47%) 2.Sfeer en inrichting schoolgebouw (29%) 3.Aandacht voor uitstapjes/excursies (26%) 4.Hygiene en netheid binnen de school (21%) 5.Speelmogelijkheden op het plein (21%) 6.Omgang van de kinderen onderling (21%) 7.Veiligheid op het plein (15%) 8.Aandacht voor creatieve vakken (15%) 9.Informatievoorziening over de school (15%)

18 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen17 Pluspunten van onze school 1.Aandacht voor taal (98%) 2.Aandacht voor gymnastiek (98%) 3.Inzet en motivatie leerkracht (98%) 4.Sfeer in de klas (96%) 5.Aandacht voor normen en waarden (96%) 6.Aandacht soc.-emot. Ontwikkeling (96%) 7.Overblijven tussen de middag (96%) 8.Omgang leerkracht met de leerlingen (94%) 9.Aandacht voor rekenen (94%) 10.Huidige schooltijden (94%)

19 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen18 Pluspunten van onze school (vervolg) 11.Mate waarin leraar naar ouders luistert (94%) 12.Aandacht voor goede prestaties (92%) 13.Informatievoorziening over het kind (92%) 14.Vakbekwaamheid leerkracht/ individueel (92%) 15.Begeleiding leerlingen met problemen (91%) 16.Rust en orde in de klas (91%) 17.Aandacht godsdienst/ levensbesch. (91%) 18.Duidelijkheid van schoolregels (91%) 19.Gelegenheid om met de directie te praten (91%) 20.Regels, rust en orde op school (89%)

20 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen19 Pluspunten van onze school (vervolg) 21.Uiterlijk van het gebouw (87%) 22.Veiligheid op het plein (87%) 23.Extra mogelijkheden goede leerlingen (85%) 24.Aandacht voor pestgedrag (85%) 25.Omgang van de kinderen onderling (85%) 26.Aandacht voor creatieve vakken (85%)

21 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen20 Kritiekpunten op onze school 1.Veiligheid op weg naar school (40%) 2.Sfeer en inrichting schoolgebouw (28%) 3.Hygiene en netheid binnen de school (25%) 4.Aandacht voor uitstapjes/excursies (21%) 5.Speelmogelijkheden op het plein (19%) 6.Omgang van de kinderen onderling (15%) 7.Informatievoorziening over de school (15%)

22 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen21

23 BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen22 wachtwoord: GSF2576 www.comparant.nl/vervolgonderzoek vervolgenquête op het internet:

24 Einde Presentatie Oudertevredenheidspeiling voorbeeld van de standaard vragenlijst informatie over BvPO naar analysebank BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen23 Meer informatie? Volg onderstaande hyperlinks (hiervoor is een verbinding met het internet noodzakelijk)


Download ppt "Resultaten Oudertevredenheidspeiling BvPO Bureau voor praktijkgericht onderzoek, Groningen www.bvpo.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google