De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaanontwikkeling OOP

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaanontwikkeling OOP"— Transcript van de presentatie:

1 Loopbaanontwikkeling OOP
RSG Enkhuizen i.s.m. CPS

2 programma: Loopbaanontwikkeling OOP en het aandeel aan de onderwijskwaliteit van uw school: Kader: OOP in CAO Bijdrage OOP aan de onderwijsresultaten Randvoorwaarden RSG Enkhuizen: functietrappen OOP Resultaatgebieden en kritische competenties Overige vormen van loopbaanontwikkeling OOP © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

3 cao en OOP Werkdruk, werktijden en taakbeleid, basisrecht deskundigheidsbevordering en functiebouwwerk.  De werkgever voert in overeenstemming met de P(G)MR een beleid dat erop gericht is de werk-gelegenheid, de loopbaanperspectieven en de vrijwillige mobiliteit van werknemers te bevorderen

4 Vraag Wat is de bijdrage van het OOP aan jullie onderwijsresultaten?

5 Wat is er nodig? Veilig klimaat:
Erkenning dat onderwijsondersteuning belangrijk is voor de kwaliteit van het onderwijs; Verwachte resultaten benoemen Cultuur van feedback

6 En verder…. Voldoende inzicht in alle ondersteunende taken en op welk functieniveau dit uitgevoerd kan worden; Voldoende inzicht in de kwaliteiten van de OOP-leden (zowel huidige als toekomstige mogelijkheden); Kortom: heldere aansturingslijn (leidinggevenden met voldoende gespecialiseerde kennis) Resultaatgerichte gesprekscyclus

7 Missie in de schoolgids Kern-kwaliteiten Schoolplan Competentie-
profielen Ontwikkelen Functie- beschrijvingen Gespreks-cyclus René Functie-trappen PP Beoordelen © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

8 Filosofie RSG Onderwijsondersteuning heeft invloed op de kwaliteit van het onderwijs; De RSG heeft een op ontwikkeling gerichte cultuur, iedereen leert; Wat voor een docent geldt, geldt ook voor elk OOP-lid; OOP-functies zijn onderdeel van het schoolbeleid; De RSG kiest in principe voor aparte functies, meestal worden taken “ingepast”.

9 Functietrappen OOP-RSG
Doel: ontwikkeling stimuleren Bij ontwikkeling een passende beloning Daarom: koppeling competenties aan functiebeschrijvingen passend bij de schaal Functietrappen met (meestal) drie niveaus Zie 2 voorbeelden: leerlingadministratie en TOA. Ook totaaloverzicht functiefamilies OOP

10 Wat is de kracht van dit model?
De functietrappen (meestal drie soms twee) bieden carrière perspectief (dit model voldoet aan de cao en FUWA eisen); Omschrijving van taken in resultaten; De gedragskenmerken van de competenties zijn ondersteunend aan de resultaatgebieden; De gedragskenmerken voor alle functies zijn zichtbaar gemaakt in een doorlopende lijn; Duidelijkheid voor alle OOP’ers “welk gedrag willen wij op welk functieniveau zien”.

11 Ontwikkeling en resultaten
Competentie->gedragskenmerken->leerdoelen-> oefenen en bijhouden vorderingen Resultaat: is je leerdoel bereikt? En de volgende stap: leidt het bereiken van je leerdoel ook tot betere resultaten in je werk? Resultaat: zie jij en je leidinggevende een (nog) beter werkresultaat? (resultaten zijn uitsluitend beïnvloedbaar door de medewerker) Ontwikkeling en resultaten worden gezien en beloond Zie doc. PP afspraken © CPS Onderwijsontwikkeling en advies

12 voorbeeld Zie voorbeeld functietrap leerling-administratie en TOA
Welke gedragskenmerken horen bij dit resultaatgebied? Wat vind je van deze manier om competenties en resultaatgebieden in samenhang bij elkaar te hebben?

13 Andere vormen van loopbaanontwikkeling OOP
Competentiemanagement; specifieke OOP competenties Job-rotation/ school-rotation Professionaliseringsbeleid/-plan OOP ………… ………….

14 Kennis en expertise Gerda de Jong: RSG Enkhuizen, conrector financiën en bedrijsvoering René van Drunen: CPS, begeleidt en adviseert scholen over personeelsbeleid (HRM en HRD)


Download ppt "Loopbaanontwikkeling OOP"

Verwante presentaties


Ads door Google