De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaanontwikkeling OOP RSG Enkhuizen i.s.m. CPS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaanontwikkeling OOP RSG Enkhuizen i.s.m. CPS."— Transcript van de presentatie:

1 Loopbaanontwikkeling OOP RSG Enkhuizen i.s.m. CPS

2 2 programma: Loopbaanontwikkeling OOP en het aandeel aan de onderwijskwaliteit van uw school:  Kader: OOP in CAO  Bijdrage OOP aan de onderwijsresultaten  Randvoorwaarden  RSG Enkhuizen: functietrappen OOP  Resultaatgebieden en kritische competenties  Overige vormen van loopbaanontwikkeling OOP

3  Werkdruk, werktijden en taakbeleid, basisrecht deskundigheidsbevordering en functiebouwwerk.  De werkgever voert in overeenstemming met de P(G)MR een beleid dat erop gericht is de werk- gelegenheid, de loopbaanperspectieven en de vrijwillige mobiliteit van werknemers te bevorderen cao en OOP

4 Wat is de bijdrage van het OOP aan jullie onderwijsresultaten? Vraag

5 Veilig klimaat:  Erkenning dat onderwijsondersteuning belangrijk is voor de kwaliteit van het onderwijs;  Verwachte resultaten benoemen  Cultuur van feedback Wat is er nodig?

6  Voldoende inzicht in alle ondersteunende taken en op welk functieniveau dit uitgevoerd kan worden;  Voldoende inzicht in de kwaliteiten van de OOP-leden (zowel huidige als toekomstige mogelijkheden);  Kortom: heldere aansturingslijn (leidinggevenden met voldoende gespecialiseerde kennis)  Resultaatgerichte gesprekscyclus En verder….

7 7 Kern- kwaliteiten Functie- beschrijvingen Beoordelen Missie in de schoolgids Competentie- profielen Gespreks- cyclus Functie- trappen Schoolplan PP Ontwikkelen

8  Onderwijsondersteuning heeft invloed op de kwaliteit van het onderwijs;  De RSG heeft een op ontwikkeling gerichte cultuur, iedereen leert;  Wat voor een docent geldt, geldt ook voor elk OOP-lid;  OOP-functies zijn onderdeel van het schoolbeleid;  De RSG kiest in principe voor aparte functies, meestal worden taken “ingepast”. Filosofie RSG

9 9 Functietrappen OOP-RSG  Doel: ontwikkeling stimuleren  Bij ontwikkeling een passende beloning  Daarom: koppeling competenties aan functiebeschrijvingen passend bij de schaal  Functietrappen met (meestal) drie niveaus

10  De functietrappen (meestal drie soms twee) bieden carrière perspectief (dit model voldoet aan de cao en FUWA eisen);  Omschrijving van taken in resultaten;  De gedragskenmerken van de competenties zijn ondersteunend aan de resultaatgebieden;  De gedragskenmerken voor alle functies zijn zichtbaar gemaakt in een doorlopende lijn;  Duidelijkheid voor alle OOP’ers “welk gedrag willen wij op welk functieniveau zien”. Wat is de kracht van dit model?

11 11 Ontwikkeling en resultaten  Competentie->gedragskenmerken->leerdoelen-> oefenen en bijhouden vorderingen Resultaat: is je leerdoel bereikt?  En de volgende stap: leidt het bereiken van je leerdoel ook tot betere resultaten in je werk? Resultaat: zie jij en je leidinggevende een (nog) beter werkresultaat? (resultaten zijn uitsluitend beïnvloedbaar door de medewerker)  Ontwikkeling en resultaten worden gezien en beloond

12 12 voorbeeld Zie voorbeeld functietrap leerling-administratie en TOA  Welke gedragskenmerken horen bij dit resultaatgebied?  Wat vind je van deze manier om competenties en resultaatgebieden in samenhang bij elkaar te hebben?

13 13 Andere vormen van loopbaanontwikkeling OOP  Competentiemanagement; specifieke OOP competenties  Job-rotation/ school-rotation  Professionaliseringsbeleid/-plan OOP  …………  ………….

14 14 Kennis en expertise Gerda de Jong: RSG Enkhuizen, conrector financiën en bedrijsvoering René van Drunen : CPS, begeleidt en adviseert scholen over personeelsbeleid (HRM en HRD)


Download ppt "Loopbaanontwikkeling OOP RSG Enkhuizen i.s.m. CPS."

Verwante presentaties


Ads door Google