De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij."— Transcript van de presentatie:

1 LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

2 Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Volgende week zondag vieren we in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Diensten 09:30 voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Volgende week zondag vieren we in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal. De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden. Mededelingen kerkenraad

3 Er is nog tot vanavond gelegenheid om de aandacht te vestigen op broeders die u geschikt acht voor het ambt van ouderling. Bij Wicher Bos per brief of mail. Mededelingen kerkenraad Vertrokken met belijdenisattestatie naar de kerk van Eindhoven br en zr Aad en Anouk Sonneveld.

4 Agenda 6 oktober LEF 6 oktober LEF 2 oktober Bijbelstudieclub Dabar Ond: Filippenzen, hst 6 Inl: Erik Schot Bij: Henny Visscher 2 oktober Bijbelstudieclub Dabar Ond: Filippenzen, hst 6 Inl: Erik Schot Bij: Henny Visscher 12 oktober 19:30 Lidwina in concert 12 oktober 19:30 Lidwina in concert

5 29 september:br Joop Barelds br S. Voogt 30 september:br Bert Kamps 1 oktober:zr Mirjam de Groot 2 oktober:br Lourens Heres Wouter Slob 3 oktober:zr A. Gosker-de Jager Lydia de Kruijff 4 oktober:zr Connie Bareman-Treurniet br Jan van Harten 5 oktober:zr Anita Meeske-Riemersma 29 september:br Joop Barelds br S. Voogt 30 september:br Bert Kamps 1 oktober:zr Mirjam de Groot 2 oktober:br Lourens Heres Wouter Slob 3 oktober:zr A. Gosker-de Jager Lydia de Kruijff 4 oktober:zr Connie Bareman-Treurniet br Jan van Harten 5 oktober:zr Anita Meeske-Riemersma Deze week zijn jarig:

6 LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

7 LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

8 175 C

9 ● LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

10 LvdK 225: 1 - 5 1 Zingt voor de Heer een nieuw gezang! Hij laaft u heel uw leven lang met water uit de harde steen. Het is vol wondren om u heen. 2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, gunt aan uw leven rust en duur en geeft het zin en samenhang. Zingt dan de Heer een nieuw gezang!

11 LvdK 225: 1 - 5 3 Een lied van uw verwondering dat nòg uw naam niet onderging, maar weer opnieuw geboren is uit water en uit duisternis. 4 De hand van God doet in de tijd tekenen van gerechtigheid. De Geest des Heren vuurt ons aan de heilge tekens te verstaan.

12 LvdK 225: 1 - 5 5 Wij zullen naar zijn land geleid doorleven tot in eeuwigheid en zingen bij zijn wederkeer een nieuw gezang voor God de Heer.

13 LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

14 LvdK225:1 - 5 ● 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

15 LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 ● Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

16 1 Heer, onze God hoe heerlijk is Uw naam, die U ons noemt door sterren zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van Uw heerlijkheid. 2 Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep, zeeën en land met macht tevoorschijn riep, wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt? Gezang 145, NG74: 1 - 4

17 3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons mensen in uw heerlijkheid: leven om Jezus’ wil in eeuwigheid. 4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam. Gezang 145, NG74: 1 - 4

18 LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 ● 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

19 M/V: maak er geen afgod van “There’s no religion but sex and music” 1 Kor. 11: ieder heeft een ander als hoofd Christus erkent God als hoofd M/V: niemand heeft genoeg aan zichzelf Twee bijbelse voorbeelden: Debora t.o.v. Barak Chulda t.o.v. priester Chilkia en koning Josia

20 LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 ● Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

21 Psalm 68: 4, 5 4 Heer, toen U uittrok voor uw volk, als gids hun voorging in een wolk, kwam heel het land tot leven. De heemlen dropen voor de Heer, de God van Israël kwam neer, de Sinaï ging beven. Daar heeft uw eigen volk gewoond, U hebt dat volk uw gunst betoond, U deed het niet versmachten. Want was uw erfdeel uitgeput, het werd door U gelaafd, beschut, U gaf het nieuwe krachten.

22 Psalm 68: 4, 5 5 Geweldig klonk des Heren woord, een grote schare droeg het voort: de vijand is verslagen. De vorsten vluchtten voor Hem uit, de vrouwen deelden rijke buit: God heeft zijn hulp doen dagen. Zit u nog bij de kudde neer? De vrede schittert als weleer, als vleugelpronk van duiven. De sneeuw bedekte Salmons top, toen U de koningen, o God, verschrikt uiteen deed stuiven.

23 LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 ● Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

24 Psalm 68: 10, 11 10 Zij zien, o God, uw stoet vol vreugd, men zingt en meisjes slaan verheugd voor U de tamboerijnen. Zij juichen allen: Kom en zing. Looft God in uw vergadering, de levensbron der zijnen. Daar komt de stam van Benjamin, als jongste van het groot gezin, hij gaat aan 't hoofd der scharen; dan Juda's stam, die aanzien won, ginds Naftali en Zebulon, met zang en spel van snaren.

25 Psalm 68: 11 11 O Israël, u dankt uw macht alleen aan God, die u gedacht; blijf Hem dan ook gedenken. Heer, toon uw kracht, houd ons in stand, dan brengen U van elke kant de koningen geschenken. Zij stromen samen van alom, want, Here, naar uw heiligdom gaat uit hun sterk verlangen. Ter wille van uw tempel, Heer, brengt U Jeruzalem tot eer, daar zult U lof ontvangen.

26 LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

27 LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

28 LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 ● Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

29 Psalm 145: 4, 5 4 De HEER is sterk, onwankelbaar in macht. Hij schraagt wie valt, verleent de zwakken kracht. Wie onder leed en moeiten gaan gebukt, richt Hij weer op, hoe zwaar de last ook drukt. Zij zien op U, HEER, aller ogen wachten, U sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten. U doet uw hand wijd open op hun vragen, verzadigt al wat leeft met welbehagen.

30 Psalm 145: 4, 5 5 Rechtvaardig is de HEER in zijn beleid, zijn werk toont steeds zijn goedertierenheid. Al wie tot Hem in waarheid roept, hoort Hij, ja, Hij verlost, is in hun nood nabij. De HEER bewaart hen die Hem trouwverwachten, maar Hij verdelgt al wie zijn wet verachten. Mijn mond zal spreken van de lof des HEREN. Laat al wat leeft zijn naam voor eeuwig eren!

31 LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie

32 182 E 4-stemmig

33 LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij Eindhoven-Best Collecte:Diaconie


Download ppt "LvdK225:1 - 5 1 Korintiërs11:2 - 16 Gezang145:1 - 4 1 Korintiërs11:3 Psalm68:4, 5 Psalm68:10, 11 Psalm148:4, 5 Gezang182E:Amen Liturgie ds. K. Harmannij."

Verwante presentaties


Ads door Google