De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaanderen geeft het voorbeeld Beleidsaccenten Emancipatiezaken 2005-2010 Ingrid Pelssers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaanderen geeft het voorbeeld Beleidsaccenten Emancipatiezaken 2005-2010 Ingrid Pelssers."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaanderen geeft het voorbeeld Beleidsaccenten Emancipatiezaken 2005-2010 Ingrid Pelssers

2 Beleidskader Beleidskader Pact van Vilvoorde Pact van Vilvoorde Vlaams Regeerakkoord Vlaams Regeerakkoord Beleidsnota Bestuurszaken Beleidsnota Bestuurszaken Beter Bestuurlijk Beleid Beter Bestuurlijk Beleid

3 Missie Emancipatiezaken De Vlaamse overheid wordt hét referentiemodel van een geïntegreerd gender en diversiteitsbeleid Is te zien door –Wie er werkt –Hoe men werkt

4 Verschildenken Ieder mens is uniek Ieder mens is uniek Management van competenties Management van competenties Specifieke accenten: doelgroepen Specifieke accenten: doelgroepen Vanuit gelegitimeerd kader: Vanuit gelegitimeerd kader: –Werkzaamheid (activiteitsgraad) –Duurzaamheid (verankering) –Zorgzaamheid (kwetsbare groepen)

5 Strategie Emancipatiezaken 1. Onderdeel BBB –Moderniteitsdiscour (cfr. VK ’99) –Correcties op NPM 2. Cultuurverandering: de derde fase –Cultuurzenders –Integraal onderdeel integriteit

6 Strategie Emancipatiezaken 3. Afstemming beleids- en beheerscyclus 1. Advisering beleid/ambtelijke top Pro-actief Pro-actief 2. Monitoring Indicatoren, managementcontracten, … Indicatoren, managementcontracten, … Benchmarks, goede praktijken (internationaal) Benchmarks, goede praktijken (internationaal) 3. Ondersteuning op ‘veld’ Spin-off’s Spin-off’s Begeleiding plannen beleidsdomeinen Begeleiding plannen beleidsdomeinen

7 Principes 1. Kracht van dialoog –Governance (Vlaams Regeerakkoord) –Overlegronde beleidsplan, Balansrapporten met jaarconferentie, … 2. Center of quality & excellence - Accent lokale overheden - Accent lokale overheden 3. Centrale motor (in context decentralisering, responsabilisering, contractualisering, …) 4. Diversificatie/doelgroep

8 Acties - algemeen Balansrapporten –J–J–J–Jaarevaluaties Pact van Vilvoorde –S–S–S–Stuurgroep 2005 – 2010: overheid, academische wereld, zelforganisaties, SERV, … Streefcijfers –C–C–C–Concretiseren en (her-)legitimeren –F–F–F–Formele engagementsverklaring Vlaamse regering Waardecharter –P–P–P–Partnership integriteitcoördinator –C–C–C–Conferentie: ‘rol van de (Vlaamse) overheid inzake sociale tewerkstelling’

9 Gender Glazen plafond Glazen plafond –Streefcijfer: 30% V (?) in lijnmgt in 2010 –Engagementsverklaring beleid en ambtelijke top (actieplan) –Cultuur: Vlechtwerk, mentoring, informeren en motiveren m.b.t. vacatures, … Combinatiebeleid Combinatiebeleid –Vervangingspool

10 PMH Toegankelijk Web Toegankelijk Web Rendementssubsidie Rendementssubsidie Persoonlijke communicatie Persoonlijke communicatie KSF: begeleiding, coaching operationeel leidinggevenden KSF: begeleiding, coaching operationeel leidinggevenden

11 Allochtone personeelsleden EVC EVC Voorwaarden statutaire functie Voorwaarden statutaire functie Risicosfeer: Risicosfeer: –Nepstatuten ? –Religieuze en ideologische symbolen –Dialoog op werkvloer –Actief pluralisme

12 Ervaren en kortgeschoolde werknemers Overleg met bestaande werkgroepen Overleg met bestaande werkgroepen Structureel: Structureel: –Loopbanen –Kennismanagement –…–…–…–… Emancipatiezaken: monitoring Emancipatiezaken: monitoring

13 Aandachtspunten Aandachtspunten Capaciteit Capaciteit Professionaliteit Professionaliteit Onafhankelijkheid Onafhankelijkheid Kinderopvang = kerntaak werkgever Kinderopvang = kerntaak werkgever Tone of voice Tone of voice Geen eiland! Geen eiland!

14 Conclusie Continuïteit en vernieuwing Continuïteit en vernieuwing Kader: Pact van Vilvoorde Kader: Pact van Vilvoorde Cultuurverandering + integriteit + moderniteit Cultuurverandering + integriteit + moderniteit Samenwerking en dialoog Samenwerking en dialoog Thema op agenda zetten, ook buiten Vlaamse administratie Thema op agenda zetten, ook buiten Vlaamse administratie Vlaamse administratie wordt hét referentiepunt


Download ppt "Vlaanderen geeft het voorbeeld Beleidsaccenten Emancipatiezaken 2005-2010 Ingrid Pelssers."

Verwante presentaties


Ads door Google